Dariusz Kowalski - Teaching - Bridge of Knowledge

Search

e-Learning courses

Conducted classes

Reviewed papers list

 • Analiza bezpieczeństwa stalowej konstrukcji halowej wg dwóch systemów normowych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2021

 • Stalowy zbiornik na wodę o pojemności V=8000m3 o konstrukcji skręcanej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2021

 • Badania Barkhausena na elementach stalowych poddanych odkształceniu plastycznemu

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2019

 • Magazyn wysokiego składowania o konstrukcji stalowej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2019

 • Analiza nośności stalowego kształtownika zamkniętego degradowanego korozyjnie od wewnątrz

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WIliŚ - 2018

 • Konstrukcja stalowego dachu na istniejącej szkolnej sali gimnastycznej wykonanej w technologii tradycyjnej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WIliŚ - 2018

 • Dwukondygnacyjny budynek w technologii lekkiego szkieletu stalowego

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WIliŚ - 2018

 • Badanie sprężonego doczołowego połączenia śrubowego obarczonego błędami wykonania sprężenia

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WIliŚ - 2018

 • Kopuła siatkowa nad obiektem o średnicy 100m - na przykładzie obiektu Astrodome w Houston /iB 1997/ 01

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WIliŚ - 2017

 • Zakrzywiona w planie kładka dla pieszych nad drogą ekspresową

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2017

 • Projekt szkieletu budynku domu studenckiego o konstrukcji stalowej i wysokości 16-tu kondygnacji

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2017

 • Projekt stalowej konstrukcji nośnej wieży widokowej o wysokości 40 m zlokalizowanej na klifie morskim

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WIliŚ - 2017

 • Analiza wpływu destrukcji korozyjnej na nośność konstrukcji obiektu halowego

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WIliŚ - 2017

 • Projekt konstrukcji parterowego budynku handlowo-magazynowego mrożonek o pow. 1500 m2 z zapleczem socjalno-administracyjnym

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WIliŚ - 2017

 • Niezgodności spawalnicze w spoinach czołowych i zmiany w stanie naprężeń wywołane procesem spawania.

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WIliŚ - 2017

 • Projekt adaptacji obiektu poprzemysłowego wraz z analizą parametrów wytrzymałościowych stali poddanej działaniu środowiska agresywnego

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WIliŚ - 2017

 • Zadaszenie hali dworcowej dla 4 peronów kolejowych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WIliŚ - 2017

 • Projekt konstrukcji nośnej obiektu stałego z pokryciem z tkaniny technicznej - analiza wariantów

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WIliŚ - 2017

 • Numeryczne i doświadczalne modelowanie nieciągłości materiałowych w konstrukcjach stalowych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WIliŚ - 2017

 • Wpływ warunków aplikacji powłok antykorozyjnych na ich przyczepność

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WIliŚ - 2017

 • Analiza nośności konstrukcji budynku przemysłowego w warunkach pożaru

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2016

 • Słupy żeliwne o poprzecznym przekroju pierścieniowym. Analiza stateczności i wymiarowanie z elementami optymalizacji

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2016

 • Projekt zewnętrznej klatki schodowej dla budynku przemysłowego o wysokości 80 m

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2016

 • Hala produkcyjna wielkogabarytowych konstrukcji stalowych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska WILiŚ - 2016

 • Projekt konstrukcji hali wystawowo handlowej o powierzchni 7.500 m2

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska WILiŚ - 2016

 • Zadaszenie targowiska miejskiego o powierzchni 1500 m2

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska WILiŚ - 2016

 • Projekt renowacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wykorzystaniem technologii i materiałów z zakresu konstrukcji stalowych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2015

 • Analiza porównawcza dwóch rodzajów konstrukcji hal magazynowych o powierzchni 3,000 m2

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2015

 • Trzypoziomowy parking na ok. 300 samochodów w zurbanizowanej zabudowie miejskiej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2015

 • Konstrukcja stalowa piętrowego budynku handlowo-usługowego na potrzeby osiedla mieszkaniowego

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2015

 • Zadaszenie targowiska miejskiego o powierzchni 1500 m2

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2015

 • Wpływ błędów montażowych na nośność połączenia ciernego

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2015

 • Hala namiotowa o pow. 1000 m2 na potrzeby składu magazynowego

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2015

 • Ocena wpływ wad i niezgodności spawalniczych na nośność połączeń spawanych wykonana na podstawie badań laboratoryjnych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2015

 • Projekt stalowej konstrukcji magazynu wysokiego składowania o wymiarach 30x75m

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2014

 • Wpływ niezgodności spawalniczych i korozji na stan wytężenia konstrukcji - monografia

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2014

 • Wyburzanie obiektów budowlanych metodą wybuchową

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2014

 • Hala typu lekkiego o stalowej konstrukcji łukowej kryta membramą z tworzywa sztucznego o wymiarach 25m x 50m z przeznaczeniem na zakład malarski

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2014

 • Analiza numeryczna przyczyn niszczenia modułowego urządzenia dylatacyjnego stosowanego na drogach ekspresowych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2014

 • Comparison between polish Code and Eurocode based on analysis of existing warehouse

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2013

 • Badanie stanu naprężeń w mimośrodowo ściskanym dwuteowniku stalowym metodą magnetyczną

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2013

 • Laboratoryjna ocena gatunku stali na podstawie badań nieniszczących

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2013

 • Ocena wpływu spawania na stan naprężeń własnych w wybranych kształtownikach walcowych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2013

 • Projekt zadaszenia nad ciągiem komunikacyjnym pomiędzy budynkami handlowymi

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2013

 • Hala stalowych wyrobów metalowych o powierzchni 2500m2 i wysokości 4,5m

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2013

 • Projekt stalowej konstrukcji bramownicy informacyjnej nad droga 2x2 pasy wraz z analizą różnych rodzajów konstrukcji

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2013

 • Analiza stanu naprężeń w osiowo ściskanym słupie stalowym wykonanym z dwuteownika przy pomocy metod magnetycznych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2013

 • 21 kondygnacyjny budynek administracyjny w dwóch układach stężających - porównanie

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2012

 • Budynki wysokie - przegląd zrealizowanych konstrukcji

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2012

 • Jednonawowa hala stalowa z dwoma poziomami suwnic transportowych o udźwigu 5 i 20ton - o wymiarach w planie 24x90m

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2012

 • Hala o powierzchni 5000m² z kształtowników walcowanych czy zimnogiętych - porównanie

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2012

 • Projekt zbiornika na paliwa płynne o pojemności 1000m3 z dachem stałym wg norm polskich i europejskich - analiza porównawcza

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2012

 • Schody stalowe w budynku użyteczności publicznej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2012

 • Stalowe konstrukcje wieżowe na przykładzie obiektów telefonii komórkowej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2012

 • Stale odporne na warunki atmosferyczne cor-ten

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2012

 • Stalowa konstrukcja nośna fragmentu dwukondygnacyjnego centrum handlowego

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2012

 • Wielkowymiarowy świetlik o średnicy podstawy 36m w obiekcie handlowym-analiza różnych wariantów konstrukcyjnych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2012

 • Badanie laboratoryjne stanu naprężeń w wybranych elementach stalowych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2012

 • Zadaszenie parkingu przy hipermarkecie na 350 stanowisk postojowych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2012

 • Projekt dwukondygnacyjnego zaplecza socjalno - biurowego zlokalizowanego przy hali produkcyjnej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2012

 • Projekt estakady suwnicowej 2x20T nad placem prefabrykacji konstrukcji stalowej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2012

 • Projekt stalowej konstrukcji szybu windowego w zabudowie drogowej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2012

 • Projekt zadaszenia trybuny sportowej o wymiarach 15x60m

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2012

 • Stalowe zadaszenie nad magazynem podłogowego składowania zboża o pojemności 50000m 3

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2011

 • Zadaszenie ciągu komunikacyjnego pomiędzy budynkami w pasażu handlowym

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2011

 • Projekt kładki zejściowej na plażę z nadbrzeża klifowego h= 50m

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2011

 • Analiza wrażliwości układu konstrukcyjnego hali wielkopowierzchnniowej na nadmierne geometryczne imperfekcje wykonawcze

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2011

 • Organizacja, przebieg i stosowane metody prac antykorozyjnych konstrukcji stalowych z wykorzystaniem wybranych przykładów

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2011

 • Hala stalowa o wymiarach w planie 30x150m z transportem podpartym o nośności 2x25t

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2011

 • Budynek warsztatowo - garażowy o stalowej konstrukcji nośnej wyposażony w suwnię

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2011

 • System hal ocieplonych OTP Mostostal - możliwość rewitalizacji i dostosowania do nowych potrzeb produkcyjnych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2010

 • Dwunawowa hala magazynowa

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2009

 • Stalowa konstrukcja nośna dachu dla obiektu wielkopowierzchniowego na przykładzie galerii handlowej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2009

 • Przekrycie łukowe nad dwoma kortami tenisowymi i ich zapleczem

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2009

 • Dwunawowa hala stalowa z transportem podpartym (dwie suwnice o udźwigu 125kN) o wymiarach: szerokość 36m, długość 64m, wysokość 6m

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2009

 • Trójnawowa hala z transportem podpartym

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2009

 • Meteorologiczna wieża pomiarowa o wysokości 40m zlokalizowana w pasie nadmorskim

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2009

 • Ocieplona hala stalowa z transportempodpartym o nośności 2x50t, wysokości podnoszenia 15m, długości 150m i szerokości 30m

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2009

 • Zbiornik o pojemności V=32000m sześciennych z dachem pływającym do magazynowania surowej ropy naftowej z zabezpieczeniami ekologicznymi

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2009

 • Konstrukcja hali wystawowej o przekryciu strukturalnym i wymiarach w rzucie 60 x 60m i wysokości słupów 12m

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2008

 • Dwukondygnacyjna nadbudowa budynku biurowego

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2008

 • Siedemnastokondygnacyjny budynek biurowy o konstrukcji zespolonej z parkingiem podziemnym

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2008

 • Garaż pięciokondygnacyjny o konstrukcji zespolonej na 280 miejsc parkingowych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2008

 • Koncepcja zagospodarowania hali WILiŚ na pomieszczenia dydaktyczno - użytkowe Wydziału

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILiŚ - 2007

 • Koncepcja zagospodarowania hali WILiŚ na pomieszczenia dydaktyczno - użytkowe Wydziału

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILIŚ - 2007

 • Koncepcja zagospodarowania hali WILiŚ na pomieszczenia dydaktyczno - użytkowe Wydziału

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska, WILIŚ - 2007

seen 4331 times