Józef Pacyna - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 41

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2023
Rok 2021
 • Status and trends of mercury pollution of the atmosphere and terrestrial ecosystems in Poland
  Publikacja
  • A. Jedruch
  • L. Falkowska
  • D. Saniewska
  • M. Durkalec
  • A. Nawrocka
  • E. Kalisińska
  • A. Kowalski
  • J. Pacyna

  - AMBIO - Rok 2021

  The goal of this paper is to assess the current status and trends of total mercury (THg) contamination of the atmosphere and terrestrial ecosystems in Poland. The study shows that the reduced domestic and worldwide atmospheric emission of Hg resulted in decreased THg level in the terrestrial biotope and biosphere. Considering that Poland is one of the main Hg emitters in Europe, the THg concentrations in its abiotic environment...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2016
 • Modeling the global atmospheric transport and deposition of mercury to the Great Lakes
  Publikacja
  • M. Cohen
  • R. R. Draxler
  • R. S. Artz
  • P. Blanchard
  • T. M. Holsen
  • D. A. Jaffe
  • P. Kelley
  • H. Lei
  • C. P. Loughner
  • W. T. Luke... i 11 innych

  - Elementa-Science of the Anthropocene - Rok 2016

  Mercury contamination in the Great Lakes continues to have important public health and wildlife ecotoxicology impacts, and atmospheric deposition is a significant ongoing loading pathway. The objective of this study was to estimate the amount and source-attribution for atmospheric mercury deposition to each lake, information needed to prioritize amelioration efforts. A new global, Eulerian version of the HYSPLIT-Hg model was used...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przegląd praktyk zarządzania jakością powietrza w wybranych miastach europejskich
  Publikacja

  - Rok 2016

  Ponad 80% Europejczyków zamieszkujących tereny zurbanizowane oddycha powietrzem wykraczającym pod względem zanieczyszczeń ponad normy ustanowione przez WHO. O tym jak ważny jest to problem świadczy także wpisanie go jako jeden z kluczowych elementów strategii UE dot. ochrony środowiska. Poza wymiarem ekologicznym jest to również problem stanowiący realne zagrożenie dla życia ludzi. Z powodu złej jakości powietrza corocznie na świecie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2015
 • Climate Change Impacts on Environmental and Human Exposure to Mercury in the Arctic
  Publikacja

  This paper reviews information from the literature and the EU ArcRisk project to assess whether climate change results in an increase or decrease in exposure to mercury (Hg) in the Arctic, and if this in turn will impact the risks related to its harmful effects. It presents the state-of-the art of knowledge on atmospheric mercury emissions from anthropogenic sources worldwide, the long-range transport to the Arctic, and it discusses...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Impacts on human health in the Arctic owing to climate-induced changes in contaminant cycling – The EU ArcRisk project policy outcome
  Publikacja
  • J. Pacyna
  • I. Cousins
  • C. Halsall
  • A. Rautio
  • J. Pawlak
  • E. G. Pacyna
  • K. Sundseth
  • S. J. Wilson
  • J. Munthe

  - ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY - Rok 2015

  Results of the EU ArcRisk project on human health impacts in the Arctic owing to climate-induced changes in contaminant cycling are summarized in the context of their policy application. The question on how will climate change affect the transport of selected persistent organic pollutants (POPs) and mercury, both to and within the Arctic has been addressed, as well as the issue of human health impacts of these pollutants in the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metals in the environment as risk factors for infectious diseases: gaps and opportunities
  Publikacja
  • M. Ackland
  • J. Bornhorst
  • G. V. Dedoussis
  • R. R. Dieter
  • J. Nriagu
  • J. Pacyna
  • J. M. Pettifor

  - Rok 2015

  This chapter aims to provide insights into current knowledge and gaps in our understanding of the influence that trace metals in the environment have on the pathogenesis of infectious diseases. By reducing immune function, trace metal deficiencies may substantially contribute to the global burden of diarhea, pneumonia, and malaria. Improved methods and biomarkers for assessing the risk of trace metals deficiencies and toxicities...

 • New technologies using Trace Metals of Concern
  Publikacja

  - Rok 2015

  This chapter discusses the occurrence, material flows, technical applications of and pollution by platinum, palladium, thallium, rare earth elements, gold , silver, and antimony, all of which are essential for global economic growth. Modern technology relies on theses chemicals for the production of various industrial goods. however, their use releases pollutants into the environment, thus posing a threat to human health.

Rok 2013
 • Toward the next generation of air quality monitoring: Mercury
  Publikacja
  • N. Pirrone
  • W. Aas
  • S. Cinnirella
  • R. Ebinghaus
  • I. M. Hedgecock
  • J. Pacyna
  • F. Sprovieri
  • E. M. Sunderland

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2013

  Mercury is a global pollutant that is ubiquitous in the environment. Enrichment of mercury in the biosphere as the result of human activities and subsequent production of methylmercury (MeHg) has resulted in elevated concentrations in fish, wildlife and marine mammals globally. Elemental mercury (Hg0) is the most common form of mercury in the atmosphere, and the form that is most readily transported long distances from its emission...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2012
Rok 2010
Rok 2009
 • Economic benefits from decreased mercury emissions: Projections for 2020
  Publikacja
  • K. Sundseth
  • J. Pacyna
  • E. G. Pacyna
  • J. Munthe
  • M. Belhaj
  • S. Astrom

  - JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION - Rok 2009

  Rozne procesy antropogenne zwiększyły ekspozycję ludzi i zwierząt na toksyczna metylortęć. Oszacowano, że emisje rtęci wzrosna o około 25% miedzy latami 2005 i 2020. Jeśli utrzyma się ich dzisiejszy trend. Stwierdzono, że straty społeczne w skali globalnej, związane ze spożywaniem metylortęci i mierzone w obniżaniu się IQ ludzi, moga wynieść około 3.7 biliona USD rocznie. Ten koszt zwiazany z wdychaniem par rtęci jest znacznie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mercury emission from coal-fired power plants in Poland
  Publikacja

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2009

  Przedstawiono główne źródła emisji rtęci w Polsce. W zwiazku z dużą ilością spalanego węgla, jak również planami na przyszłość węgiel kamienny i brunatny jest i będzie podstawowym źródłem produkcji energii w Polsce. Ponieważ węgiel zawiera rtęć, to podczas spalania węgla rtęć uwalniania jest do atmosfery. Spalanie węgla w elektrowniach jest i będzie w najbliższym czasie głównym źródłem emisji rtęci w Polsce. W pracy opisano metody...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2008
 • Changes of emissions and atmospheric deposition of mercury, lead and cadmium
  Publikacja

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2008

  Przedstawiono informacje o zmianach emisji rtęci, ołowiu i kadmu w przeszłości, jak również przedyskutowano poziom aktualnych emisji tych zanieczyszczeń oraz ich scenariusze zmian w przyszłości. Przeanalizowano wpływ różnych parametrów na zmiany emisji w tym stopień implementacji różnych strategii kontroli emisji w Europie. Scenariusze zmian emisji w przyszłości oparte są na scenariuszach rozwoju gospodarczego w poszczególnych...

 • Modeling of behavior of organic pollutants in aquatic and related ecosystems

  W pracy omówiono możliwości wykorzystania różnych modeli do opisu zjawisk migracji oraz przemian w środowisku wodnym ksenobiotyków z grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO). Przedstawiono charakterystykę zarówno modeli otwartych, jak i zamkniętych w warunkach ustalonych, jak i w warunkach nierównowagowych.

 • [Rozdział] 1. Metale ciężkie w środowisku jako problem ogólnoeuropejski
  Publikacja

  - Rok 2008

  Metale ciężkie stanowią poważne zagrożenie środowiska ze względu na ich toksyczne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska i bioakumulację w łańcuchu pokarmowym zwierząt i ludzi. Celem pracy jest przedstawienie zanieczyszczenia środowiska rtęcią, ołowiem i kadmem jako problemu o znaczeniu ogólnoeuropejskim, a nie ważnym tylko w skali lokalnej. Metale ciężkie emitowane do atmosfery w jednej części Europy są transportowane...

 • [Rozdział] 2. Prognoza emisji metali ciężkich do atmosfery z obszaru Europy w perspektywie roku 2020
  Publikacja
  • E. Strzelecka-Jastrząb
  • S. Hławiczka
  • J. Fudała
  • J. Pacyna

  - Rok 2008

  Wiedza na temat przyszłych, spodziewanych lub wymaganych, poziomów emisji zanieczyszczeń powietrza w Europie jest jedną z podstawowych informacji wykorzystywanych przy sporządzaniu różnego rodzaju długoterminowych strategii wspomagających politykę środowiskową Unii Europejskiej, programów zajmujących się zarządzaniem jakością powietrza atmosferycznego, czy też ocen narażenia zdrowotnego ludności. Przedstawiona prognoza emisji,...

Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 1025 razy