Wyniki wyszukiwania dla: 1/F NOISE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: 1/F NOISE

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: 1/F NOISE

 • Generation-recombination and 1/f noise in carbon nanotube networks

  Publikacja
  • A. Rehman
  • A. Krajewska
  • B. Stonio
  • K. Pavlov
  • G. Cywinski
  • D. Lioubtchenko
  • W. Knap
  • S. Rumyantsev
  • J. Smulko

  - APPLIED PHYSICS LETTERS - Rok 2021

  The low-frequency noise is of special interest for carbon nanotubes devices, which are building blocks for a variety of sensors, including radio frequency and terahertz detectors. We studied noise in as-fabricated and aged carbon nanotube networks (CNNs) field-effect transistors. Contrary to the majority of previous publications, as-fabricated devices demonstrated the superposition of generation-recombination (GR) and 1/f noise...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Quality assessment of ZnO-based varistors by 1/f noise

  Noise has been used as a diagnostic tool of surge arrester varistor structures comprising of ZnO grains of various type and size. The physical and electrical properties of the measured samples have been described. In the experimental study, the applied measurement system and the results of noise measurements for the selected structures of varistors designed for the continuous working voltage 280 V, 440 V and 660 V have been presented....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • 1/f noise as a diagnostic tool for non-destructive testing of silicon solar cells

  Przeprowadzono badania eksperymentalne charakterystyk statycznych i szumowych krzemowych ogniw słonecznych. Wyniki wykazują możliwość wykorzystania szumu 1/f jako narzędzia diagnostycznego w testach nieniszczacych tych przyrzadów.

 • The current amplifier in low frequency noise measurements; Absolute calibration and rigorous 1/f noise extraction for MOSFET´s

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono budowę wzmacniacza prądowego i sposób obliczania szumów wyjściowych przy dołączonym do wejścia rezystorze wzorcowym. Przedstawiono wyniki eksperymentów potwierdzających prawidłowość przyjętego sposobu postępowania. Zaproponowano metodę wyznaczania składowej 1/f szumów drenu tranzystora MOSFET.

 • The noise macromodel of an optocoupler including 1/(f^alfa) noise source

  The course of design of an optocoupler's PSpice macromodel including noise sources is described. The PSpice macromodel is proposed for the low frequency range. The PSpice model of a MOSFET transistor was applied as the noise source type 1/(f^alfa) in an optocoupler PSpice macromodel. In the enhanced macromodel the value of an exponent α can be changed in the range of 0.8 - 1.25.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Quality assessments of electrochromic devices: the possibleuse of 1/f current noise

  Publikacja
  • J. Smulko
  • A. Azens
  • L. B. Kish
  • C. G. Granqvist

  - IONICS - Rok 2007

  Elementy wykorzystujące zjawisko elektrochromizmu, potrafiące zmieniać przezroczystość za pomocą ładowania/rozładowania ładunkiem elektrycznym, wykonano na bazie laminatów pokrytych porowatą strukturą tlenków Ni oraz tlenków Wi-V. Oba laminaty, na które naniesiono przewodzącą warstwę In2O3, przedzielono warstwą elektrolitu. Obserwowano szumy typu 1/f w prądzie I płynącym w trakcie rozładowywania urządzenia. Gęstość widmowa mocy...

 • Electrochromic foil-based devices: optical transmittance and modulation range, effect of ultraviolet irradiation,and quality assessment by 1/f current noise

  Publikacja
  • C. G. Granqvist
  • S. Green
  • E. Jonson
  • R. Marsal
  • G. Niklasson
  • A. Roos
  • Z. Topalian
  • A. Azens
  • P. Georen
  • R. Gustavson... i 3 innych

  - THIN SOLID FILMS - Rok 2008

  Przedstawiono technologię wytwarzania elementów wykazujących zjawisko elektrochromizmu - zmiany transmitancji optycznej pod wpływem gromadzenia ładunku. Pokazano, że zastosowanie warstwy odbijającej może poprawić stopień zmian transmitancji optycznej. Ponadto, pokazano, że zjawiska losowe generujące szum typu 1/f w tych elementach może być wykorzystane do oceny ich jakości.

 • The scintillation properties of Ce x La 1−x F 3

  Publikacja

  - JOURNAL OF LUMINESCENCE - Rok 1994

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ocena jakości elementów elektronicznych na podstawie szumów 1/f.

  We wszystkich elementach występują samoistne źródła szumów, a przebiegi szumowe są zazwyczaj traktowane jako sygnały niepożądane. Szum elementów elektronicznych może być jednak traktowany jako sygnał związany z jakością badanego elementu. Przedstawiono szumy własne elementów elektronicznych jako dwie składowe: szumy naturalne i szumy nadmiarowe. Omówiono powiązania tych składowych z jakością elementów. Przytoczono parametry...

 • Towards increasing F-measure of approximate string matching in O(1) complexity

  Publikacja

  The paper analyzes existing approaches for approximate string matching based on linear search with Levenshtein distance, AllScan and CPMerge algorithms using cosine, Jaccard and Dice distance measures. The methods are presented and compared to our approach that improves indexing time using Locally Sensitive Hashing. Advantages and drawbacks of the methods are identified based on theoretical considerations as well as empirical evaluations...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Szumowy model transoptora z uwzględnieniem źródeł szumów typu 1/f^alfa

  W publikacji zaprezentowano ideowy zastepczy schemat szumowy transoptora. Schemat przedstawiono na podstawie wyników pomiarów szumów. Schemat zawiera wszystkie źródła szumów, które występują w diodzie LED, fototranzystorze oraz kanale optycznym. Zaprezentowano proces konstruowania modelu szumowego transoptora stoworzonego w programie typu SPICE. Makromodel pozwala modelować wartości parametru alfa, który wykorzystuje się opisu...

 • Ocena powiązań pomiędzy poziomem szumów 1/f diod mocy a ich napięciem przebicia.

  Na podstawie przeprowadzonych badań można przyjąć, że diody mocy typu BYP680 mogą być klasyfikowane do grupy diod o podwyższonej jakości na podstawie wyników pomiaru szumów 1/f.

 • Measurements of flicker noise in supercapacitor cells

  Publikacja

  - Rok 2017

  Flicker noise (1/f-like noise) is often used to assess the quality of various materials and devices. This phenomenon has been observed in different electrochemical devices or reactions (e.g., smart windows, pitting corrosion events). In our exploratory studies we consider how to measure and utilize 1/f noise for the quality assessment of supercapacitors. This task requires special attention because of enormous capacitance of the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Effect of illumination on noise of silicon solar cells

  Publikacja

  Transport and noise properties of silicon solar cells in darkness and under illumination have been studied. The measurements were carried out for both reverse and forward bias of the device. The changes in the sample behaviour are due to the variation of PN junction dynamic resistance and, also, the occurence of both 1/f and generation-recombination noise components

 • Noise spectral density computation based on finite element model of piezoceramic sensor

  Publikacja
  • P. Sedlak
  • J. Majzner
  • L. Grmela
  • L. Hasse

  - Rok 2006

  The high sensitivity with wide bandwidth is required for sensor applications in non-destructive testing (NDT). The sensitivity of piezoceramic sensors demands to minimize their noise especially thermal noise, polarisation noise and low frequency 1/f noise,which are the main sources of voltage or current fluctuation in this sort of sensors. For simplicity, only the piezoceramic part of sensor was under study. the theoretical and...

 • Alicja Konczakowska prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Implementation of constant component filter in measurements of random telegraph signal noise

  Noise is generated in all semiconductor devices. The intensity of these fluctuations depends on used elements, manufacturing process, operating conditions and device type. The result noise is a superposition of different kinds of fluctuations like thermal noise, generation-recombination noise, 1/f noise, shot noise and Random Telegraph Signal (RTS) noise. The last one, RTS noise is observed as nonstationary impulse fluctuations....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Noise sources in Raman spectroscopy of biological objects

  Publikacja

  - Rok 2017

  We present an overview of noise sources deteriorating the quality of the recorded biological Raman spectra and the ability to determine the specimen composition. The acquired Raman spectra exhibit intense additive noise components or drifts because of low intensity of the scattered light. Therefore we have to apply expensive or bulky measurement setups to limit their inherent noise or to apply additional signal processing to reduce...

 • Analytical fluctuation enhanced sensing by resistive gas sensors

  Publikacja
  • R. Macku
  • J. Smulko
  • P. Koktavy
  • M. Trawka
  • P. Sedlak

  - SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL - Rok 2015

  Resistance fluctuations across polarised resistive gas sensors were studied in detail to evaluate sensor working conditions for detecting methane and ammonia at various concentrations. The 1/f noise component typically dominates other noise sources up to a few kHz and can be utilised to improve gas selectivity when compared with measurements of the sensor DC resistance. The Arrhenius plot was created and the activation energy for...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Assessment of Supercapacitor’s Quality by Means of Low Frequency Noise

  Publikacja

  Low frequency noise is a well-known tool for quality and reliability assessment of electronic devices. This phenomenon is observed in different electrochemical devices as well (e.g., smart windows, electrochemical corrosion processes). Thus, we can assume that the same tool can be used to asses quality of supercapacitors. Their quality is usually determined only by capacitance and/or equivalent series resistance (ESR), or impedance....

 • Metody usuwania zakłóceń podczas pomiarów polowych widm Ramana

  Publikacja

  W pracy zostały scharakteryzowane źródła zakłóceń występujące podczas pomiarów widm Ramana w warunkach polowych. Zaprezentowano wpływ czasu integracji na jakość rejestrowanych widm w przypadkach, gdy szumy własne spektrometru mają składową typu 1/f, dominującą w zakresie małych częstotliwości. Przedstawiono także wyniki uzyskane podczas pomiarów z detekcją synchroniczną, stosowaną w przenośnych spektrometrach Ramana, w pomiarach...

 • Metody usuwania zakłóceń podczas pomiarów polowych widm Ramana

  W pracy zostały scharakteryzowane źródła zakłóceń występujące podczas pomiarów widm Ramana w warunkach polowych oraz sposoby redukcji ich wpływu na jakość rejestrowanych widm. Zaprezentowano wpływ czasu integracji na jakość rejestrowanych widm w przypadkach, gdy szumy własne spektrometru mają składową typu 1/f, dominującą w zakresie małych częstotliwości. Przedstawiono także wyniki uzyskane podczas pomiarów z detekcją synchroniczną,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Efficiency of gas detection algorithms using fluctuation enhanced sensing

  Publikacja

  - Rok 2015

  Efficiency of various gas detection algorithms by applying fluctuation enhanced sensing method was discussed. We have analyzed resistance noise observed in resistive WO3- nanowires gas sensing layers. Power spectral densities of the recorded noise were used as the input data vectors for two algorithms: the principal component analysis (PCA) and the support vector machine (SVM). The data were used to determine gas concentration...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Noise in semiconductor devices

  Publikacja

  - Rok 2010

  Omówiono typowe źródła szumów występujące w przyrządach pólprzewodnikowych, a mianowicie: cieplne, śrutowe, generacyjno-rekombinacyjne, 1/f, 1/f2, wybuchowe (RTS), lawinowe. Przedstawiono szumowe schematy zastępcze tranzystora bipolarnego, JFET i MOSFET oraz opisano wydajności poszczególnych źródeł szumów. Zasugerowano jak dobierać przyrządy półprzewodnikowe do małoszumowych układów w zakresie małych częstotliwości.

 • Electron mobility variance in semiconductors: the variance approach

  Publikacja
  • S. Melkonyan
  • H. Asriyan
  • A. Surmalyan
  • J. Smulko

  - Armenian Journal of Physics - Rok 2011

  Praca przedstawia nowe podejście da analizy zjawisk losowych w półprzewodnikach. Uwzględnia kilka mechanizmów zjawisk fluktuacji ruchliwości w półprzewodnikach, prowadzących do powstawamai składowej szumów typu 1/f, dominujących w zakresie małych czetotliwości. Przedstawia analizę sposobu wyznaczenia stałej Hooge'a określającej intensywność szumów typu 1/f.The statistical non-triviality of current carrier mobility fluctuations...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Effects of UV light irradiation on fluctuation enhanced gas sensing by carbon nanotube networks

  Publikacja

  - SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL - Rok 2022

  The exceptionally large active surface-to-volume ratio of carbon nanotubes makes it an appealing candidate for gas sensing applications. Here, we studied the DC and low-frequency noise characteristics of a randomly oriented network of carbon nanotubes under NO2 gas atmosphere at two different wavelengths of the UV light-emitting diodes. The UV irradiation allowed to sense lower concentrations of NO2 (at least 1 ppm) compared to...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Low-frequency current noise in electrochromic devices

  Publikacja
  • J. Smulko
  • A. Azens
  • L. B. Kish
  • C. G. Granqvist

  - SMART MATERIALS & STRUCTURES - Rok 2008

  Obserwowano szumy typu 1/f w elemencie wykazującym zjawisko elektrochromizmu - zmiany swoich parametrów optycznych (przezroczystości) pod wpływem przyłożonego napięcia. Element składał się z porowatej warstwy nanocząstek WO3 oraz tlenku Ni-V. Obserwowano gęstość widmową mocy prądu szumów, która zalezała liniowo od kwadratu prądu stałego I płynącego przez element. Stwierdzono, że intensywne przełączanie elementu między trybem przezroczystym...

 • Advanced operating methods

  Publikacja

  - Rok 2020

  Selected operating methods of resistive gas sensors were presented. The methods utilize flicker noise (1/f noise), which gives additional information about ambient gas when compared with the recorded changes of DC resistance only. Methods of flicker noise measurements were outlined. Recently developed prototype gas sensors comprising golden nanoparticle functionalized with organic ligands can generate intense flicker noise induced...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • High-performance analog circuits : bipolar noise

  Publikacja

  - Rok 2009

  Omówiono typowe źródła szumów występujące w tranzystorach bipolarnych, a mianowicie: cieplne, śrutowe, generacyjno-rekombinacyjne, 1/f, 1/f2, wybuchowe (RTS),lawinowe. Przedstawiono szumowy schemat zastępczy tranzystora bipolarnego oraz opisano wydajności poszczególnych źródeł szumów. Przytoczono informacje o zastępczej rezystancji tranzystora szumów oraz współczynniku szumów.

 • Determination of nine high-intensity sweeteners in various foods by high-performance liquid chromatography with mass spectrometric detection

  An analytical procedure involving solid-phase extraction (SPE) and high-performance liquid chromatography-mass spectrometry has been developed for the determination of nine high-intensity sweeteners authorised in the EU; acesulfame-K (ACS-K), aspartame (ASP), alitame (ALI), cyclamate (CYC), dulcin (DUL), neohesperidin dihydrochalcone (NHDC), neotame (NEO), saccharin (SAC) and sucralose (SCL) in a variety of food samples (i.e. beverages,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Shipping Low Frequency Noise and Its Propagation in Shallow Water

  One of the most significant factor influencing acoustical climate of the sea is underwater noise generated by moving ships. If the considered sea area has features of the shallow water, namely the wave frequency fulfils relation f < 10c/h, where c denotes phase speed of sound, and h is depths of the sea, then in certain distance from the wave source specific image of sound pressure distribution in the mean of wave modes appears....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wojciech Wojnowski dr inż.

  Ukończył V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku w klasie o profilu matematyczno-fizycznym z wykładowym językiem angielskim. W 2009 roku rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym PG na kierunku technologia chemiczna, uzyskując w 2012 roku tytuł inżyniera, a w 2013 tytuł magistra. W latach 2013–2015 studiował sinologię na Uniwersytecie w Nankinie dzięki uzyskaniu Stypendium Rządu ChRL. Po powrocie do Polski w 2015 roku rozpoczął studia...

 • f-γ current fluctations in organic semiconductors: evidence for percolation

  Publikacja

  Szumowe spektra o nachyleniu f-γ były obserwowane w organicznych półprzewodnikach i interpretowane przy pomocy hoppingowego modelu szumów. S(f) spektra wykazywały max w regionie wypełniania się pułapek nośników ładunku. W tym artykule dyskutujemy warunki określające poszczególne rodzaje SCLC transportu. Model perkolacyjny został użyty do opisu przejść pomiędzy fazą izolatora a przewodnika, gdzie małe zmiany przełożonego napięcia...

 • Low frequency nois of supecapacitor

  Dane Badawcze
  open access

  Dataset contains results of low frequency noise observation during discharge of commercially available supercapacitor, type DRL 2.7V 10F, with a nominal capacitance 10 F and a nominal voltage 2.7 V. Supercapacitor was charged to various voltages and discharged through a resistor. In the experiment the 50 Ohm and 200 Ohm resistors were used. The supercapacitor...

 • Electron scattering by planar boron-containing molecules BX3(X=F, Cl, CD3)

  Praca prezentuje absolutny całkowity przekrój na rozpraszanie elektronów dla drobiny B(CD3)3 w zakresie niskich i średnich energii, otrzymany liniową metodą transmisyjną. Porównanie wyników dla innych płaskich drobin zawierających bor jako atom centralny - BX3(X=F, Cl) ukazuje rolę atomów zewnętrznych w procesie rozpraszania.

 • Phenazine - 2,6-dihydroxybenzoic acid (1/1)

  Otrzymano krystaliczny kompleks fenazyny z kwasem 2,6-dihydroksybenzoesowym o stechiometrii 1:1. Badania struktury kompleksu za pomocą metod rentgenograficznych wykazały, że powiązane wiązaniami wodorowymi typu OH...N cząsteczki fenazyny układają się w stosy, które stabilizowane są poprzez oddziaływania typu π-π pierścieni aromatycznych. Cząsteczki kwasu zajmują przestrzenie kanałów tworzonych pomiędzy kolumnami pierścieni aromatycznych...

 • Pochodne kwasu neopentylidenofosforoditiowego jako substraty do syntezy ugrupowania trisulfidowego

  Publikacja

  - Rok 2013

  Badania przeprowadzone w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na przestrzeni ostatnich kilku lat, pokazały wszechstronność pochodnych kwasu neopentylidenofosforoditiowego [32] w syntezie symetrycznie i niesymetrycznie podstawionego ugrupowania disulfidowego. Wyniki powyższych badań doprowadziły do opracowania nowej strategii syntetycznej, umożliwiającej otrzymywanie...

 • Dynamic F-free Coloring of Graphs

  Publikacja

  - GRAPHS AND COMBINATORICS - Rok 2018

  A problem of graph F-free coloring consists in partitioning the vertex set of a graph such that none of the resulting sets induces a graph containing a fixed graph F as an induced subgraph. In this paper we consider dynamic F-free coloring in which, similarly as in online coloring, the graph to be colored is not known in advance; it is gradually revealed to the coloring algorithm that has to color each vertex upon request as well...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Selective detection of F- by chromogenic tetrazole receptor

  A chromogenic anion host 4, containing two amide functionalities linked to azo dye and tetrazole rings was synthesized and its complexes with various anions were investigated. The results show that receptor 4 can recognize selectively biologically important F- ion. The binding affinity for F- was investigated by naked-eye colour change, UV-Vis and 1H NMR spectroscopy. Addition F- ion in CH3CN and DMSO to receptor 4 cause a colour...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Identification of Optocoupler Devices with RTS Noise

  The results of noise measurements in low frequency range for CNY 17 type optocouplers are presented. The research were carried out on devices with different values of Current Transfer Ratio (CTR). The methods for identification of Random Telegraph Signal (RTS) in noise signal of optocouplers were proposed. It was found that the Noise Scattering Pattern method (NSP method) enables to identify RTS noise as non-Gaussian component...

 • Janusz Rachoń prof. dr hab. inż.

  Sprawował urząd rektora w latach 2002-2008 Urodził się 11 sierpnia 1946 r. w Nowym Sączu. Studia wyższe ukończył w 1969 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1969 r. rozpoczął pracę na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, na którym uzyskał w 1975 r. doktorat, a w 1985 r. habilitację. Na stanowisko docenta został powołany w 1989 r., na stanowisko profesora nadzwyczajnego...

 • Ryszard F. Sadowski dr hab. prof. uczelni

  Osoby

  ZATRUDNIENIE: Ks. prof. Ryszard Sadowski jest od roku 2004 zatrudniony na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (WFCh) w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest członkiem zespołu badawczego Centrum Ekologii i Ekofilozofii (dawnej Instytut Ekologii i Ekofilozofii) UKSW. Od roku 2020 jest kierownikiem Katedry Ekofilozofii w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od roku...

 • Joanna Raczek dr inż.

  Wykształcenie 1997 -- 2001 Studia inżynierskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2001 -- 2003 Studia magisterskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2000 -- 2004 Studia inżynierskie, Wydział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji,...

 • FLUCTUATION AND NOISE LETTERS

  Czasopisma

  ISSN: 0219-4775 , eISSN: 1793-6780

 • Online urban acoustic noise monitoring system

  Concepts and implementation of the Online Urban Noise Monitoring System are presented. Principles of proposed solution used for dynamic acoustical maps creating are discussed. The architecture of the system and the data acquisition scheme are described. The concept of noise mapping, based on noise source model and propagation simulations, was developed and employed in the system. Dynamic estimation of noise source parameters utilized...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Frequently updated noise threat maps created with use of supercomputing grid

  An innovative supercomputing grid services devoted to noise threat evaluation were presented. The services described in this paper concern two issues, first is related to the noise mapping, while the second one focuses on assessment of the noise dose and its influence on the human hearing system. The discussed services were developed within the PL-Grid Plus Infrastructure which accumulates Polish academic supercomputer centers....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jan Wajs dr hab. inż.

 • Tire camber angle influence on tire-pavement noise

  Taking into account tire-pavement noise and tires classification with respect to noise emission special measurement methods are usually used. When two of them are applied (the Laboratory Drum Method (DR) and the Close-Proximity Method (CPX)) the investigator has to be sure that the position of the tire is correct. The authors of this paper thought about tire position as tire (wheel) alignment in particular tire camber angle. They...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Genotoxic effects of antitumor 1-nitroacridines C-857 and its novel analoque 4-methyl-1-nitroacridine C-1748

  Publikacja

  4-podstawione 1-nitroakrydyny reprezentują nową grupę pochodnych akrydyny zsyntetyzowanych na Politechnice Gdańskiej. W przeprowadzonych badaniach nad pochodnymi C-1748 i C-857 zastosowano dwie metody badawcze: test kometowy oraz zmodyfikowany test mikrojąderkowy (CBMN assay). W teście kometowym wykazano wzrost uszkodzeń DNA w zależności od czasu i stężenia badanych pochodnych 1-nitroakrydyny. Badania aberracji chromosomalnych...

 • Evaluation of excessive noise effects on hearing employing psychoacoustic dosimetry

  Research results regarding the noise impact on hearing applying the concept of the Psychoacoustic Noise Dosimetry (PND) are presented. The general characteristics of the PND algorithm are discussed. Additionally, the results of hearing examinations conducted in the laboratory conditions are shown. The main objective of the research was to determine the time needed for the Temporary Threshold Shift to reverse. The results were used...