Wyniki wyszukiwania dla: mpeg-7 - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: mpeg-7

Wyniki wyszukiwania dla: mpeg-7

 • MPEG-7 jako format zapisu cyfrowych dokumentów muzycznych

  W pracy zwrócono uwagę na problem przechowywania różnych postaci muzyki w cyfrowych dokumentach muzycznych. Przedstawiono ogólną charakterystykę formatu MPEG7. Pokazano możliwości wynikające z zastosowania MPEG7 do cyfrowej reprezentacji dokumentów muzycznych. Zwrócono uwagę na możliwość rozszerzania standardu w celu dopasowania go do przechowywania dokumentów muzycznych zawierających pełną informację muzyczną.

 • MPEG-7-based low level descriptor effectiveness in the automatic musical sound classification.

  Publikacja

  Celem referatu jest określenie, które z parametrów opisowych MPEG-7 są najbardziej przydatne w klasyfikacji dźwięków instrumentów muzycznych. Określana jest wysokość dźwięku a następnie wyznaczane są wartości parametrów zawartych w standardzie MPEG-7. Otrzymany wektor parametrów poddawany jest analizie statystycznej w celu wyeliminowania danych nadmiarowych. Do celów automatycznej klasyfikacji i testów zaprojektowano dwa systemy...

 • Eksperymentalna weryfikacja przydatności wybranych parametrów standardu MPEG-7 w procesie klasyfikacji dźwięków instrumentów muzycznych

  Obecnie stosowane metody wyszukiwania informacji muzycznej w internecie bazują na parametrycznym opisie zawartości danych multimedialnych. W standardzie MPEG-7 w części dotyczącej sygnałów fonicznych zawarto opis oparty w dużej mierze o analizę widmową, przy czym dla dźwięków muzycznych parametryzowane jest widmo FFT fragmentu stanu quasi-ustalonego.

 • Processing of musical data employing rough sets and artificial neural networks

  Publikacja

  Artykuł opisuje założenia systemu automatycznej identyfikacji muzyki i dźwięków muzycznych. Dokonano przeglądu standardu MPEG-7, ze szczególnym naciskiem na parametry opisowe dźwięku. Przedyskutowano problemy analizy danych audio, związane z zastosowaniami wykorzystującymi MPEG-7. W oparciu o eksperymenty przedstawiono efektywność deskryptorów niskiego poziomu w automatycznym rozpoznawaniu dźwięków instrumentów muzycznych. Przedyskutowano...

 • Processing of musical data employing rough sets and artificial neural networks

  Publikacja

  Artykuł opisuje założenia systemu automatycznej identyfikacji muzyki i dźwięków muzycznych. Dokonano przeglądu standardu MPEG-7, ze szczególnym naciskiem na parametry opisowe dźwięku. Przedyskutowano problemy analizy danych audio, związane z zastosowaniami wykorzystującymi MPEG-7. W oparciu o eksperymenty przedstawiono efektywność deskryptorów niskiego poziomu w automatycznym rozpoznawaniu dźwięków instrumentów muzycznych. Przedyskutowano...

 • System rozpoznawania dźwięków instrumentów muzycznych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Niniejszy referat przedstawia działanie systemu automatycznego rozpoznawania pojedynczych dźwięków instrumentów muzycznych. System składa się z trzech bloków: detekcja częstotliwości podstawowej, parametryzacja dźwięków i klasyfikacja. W algorytmie detekcji wykorzystano zmodyfikowany algorytm Schroedera. Parametryzację przeprowadzono głównie w oparciu o parametry zdefiniowane w standardzie MPEG-7. Na potrzeby systemu zaimplementowano...

 • Cyfrowa biblioteka dokumentów muzycznych

  W pracy przedstawiono główny cel projektu badawczego Moniuszko, będacego projektem i realizacją interaktywnej biblioteki cyfrowej dokumentów muzycznych. W pracy przedstawiono również koncepcję cyfrowego dokumentu muzycznego, a także wskazano standard MPEG-7, jako najlepiej spełniający wymogi opisu tych dokumentów. Zaproponowano rozszerzenie tego standardu o możliwość pełnego opisu bibliograficznego dokumentu muzycznego, a także...

 • Skuteczność klasyfikacji gatunków muzycznych za pomocą sieci neuronowej w zależności od typu danych wejściowych

  Publikacja

  Rozpoznawanie gatunku muzycznego jest jednym z podstawowych elementów inteligentnych systemów tworzenia automatycznych list muzyki. Platformy strumieniowe oferujące taką usługę wymagają rozwiązań, które umożliwią jak najdokładniej określić przynależność utworu do gatunku muzycznego. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy – najskuteczniejszym klasyfikatorem są sztuczne sieci neuronowe (w tym w wersji uczenia głębokiego), dla których...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Formaty zapisu cyfrowych dokumentów muzycznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy zwrócono uwagę na problem przechowywania różnych postaci muzyki występujących w cyfrowych dokumentach muzycznych. Przedstawiono ogólną charakterystykę istniejących formatów zapisu danych muzycznych oraz wybrane cyfrowe formaty muzyczne. Przedstawiono również propozycję stworzenia uniwersalnego formatu opisu danych muzycznych w oparciu o istniejący standard MPEG-7.

 • Dangerous sound event recognition using Support Vector Machine classifiers

  Publikacja

  A method of recognizing events connected to danger based on their acoustic representation through Support Vector Machine classification is presented. The method proposed is particularly useful in an automatic surveillance system. The set of 28 parameters used in the classifier consists of dedicated parameters and MPEG-7 features. Methods for parameter calculation are presented, as well as a design of SVM model used for classification....

 • Wykorzystanie xml do reprezentacji cyfrowych dokumentów muzycznych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W bibliotekach cyfrowych dokumentów muzycznych potrzebny jest format pozwalający na wymianę danych różnego typu związanych z dokumentem muzycznym. Otwarty format XML posiada wiele zalet, które pozwalają na zastosowanie go w tej bibliotece. W rozdziale zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania formatów MPEG-7, MARCXML oraz MusicXML do opisania różnorodnych aspektów muzyki. Połączenie wszystkich informacji związanych z dokumentem...

 • Comparison of sound of organ pipes in contemporary and historical instruments

  Publikacja

  The aim of this research is to examine the differences in the timbre of organ pipes’ sound between a historical and a contemporary organ instrument. The historical instrument is the Oliwa organ from Gdansk, Poland, and the contemporary one is from Kartuzy, Poland. Recordings are made of single notes played by an open labial pipe that belongs to the Principal rank. The analyses and comparison of several sound features compatible...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badanie wektora parametrów do automatycznego rozpoznawania stylów muzycznych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono badania nad doborem parametrów w wektorze cech, służącego do automatycznego rozpoznawania stylu utworów muzycznych. W celu przeprowadzenia eksperymentów zbudowano bazę danych muzycznych zawierającą fragmenty utworów z kilkuset płyt kompaktowych. Zgromadzone utwory przydzielono do odpowiednich stylów muzycznych, wykorzystując w tym celu format danych zawarty na płytach kompaktowych, służący do opisu płyt...

 • Paremetrization of sounds for recognizing hazarodus events

  Nowoczesne systemy monitoringu działają na zasadzie automatycznego wykrywania niebezpiecznych zdarzeń na podstawie analizy obrazu z kamer i dźwięku z mikrofonów. W niniejszej publikacji skupiono się na pierwszym etapie rozpoznawania zdarzeń dźwiękowych, jakim jest parametryzacja dźwięku. Podstawą do skutecznego działania systemu jest znalezienie parametrów, których zmienność najlepiej odzwierciedla cechy charakterystyczne dźwięku...

 • Content-Based Approach to Automatic Recommendation of Music

  Publikacja

  - Rok 2011

  This paper presents a content-based approach to music recommendation. For this purpose, a database which contains more than 50000 music excerpts acquired from public repositories was built. Datasets contain tracks of distinct performers within several music genres. All music pieces were converted to mp3 format and then parameterized based on MPEG-7, mel-cepstral and time-related dedicated parameters. All feature vectors are stored...

 • An Approach to Bass Enhancement in Portable Computers Employing Smart Virtual Bass Synthesis Algorithms

  Publikacja

  The aim of this paper is to present a novel approach to the Virtual Bass Synthesis (VBS) algorithms applied to portable computers. The developed algorithms are related to intelligent, rule-based setting of synthesis parameters according to music genre of an audio excerpt and to the type of a portable device in use. To find optimum synthesis parameters of the VBS algorithms, subjective listening tests based on a parametric procedure...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Verification of the Parameterization Methods in the Context of Automatic Recognition of Sounds Related to Danger

  W artykule opisano aplikację, która automatycznie wykrywa zdarzenia dźwiękowe takie jak: rozbita szyba, wystrzał, wybuch i krzyk. Opisany system składa się z bloku parametryzacji i klasyfikatora. W artykule dokonano porównania parametrów dedykowanych dla tego zastosowania oraz standardowych deskryptorów MPEG-7. Porównano też dwa klasyfikatory: Jeden oparty o Percetron (sieci neuronowe) i drugi oparty o Maszynę wektorów wspierających....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ranking Speech Features for Their Usage in Singing Emotion Classification

  Publikacja

  This paper aims to retrieve speech descriptors that may be useful for the classification of emotions in singing. For this purpose, Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) and selected Low-Level MPEG 7 descriptors were calculated based on the RAVDESS dataset. The database contains recordings of emotional speech and singing of professional actors presenting six different emotions. Employing the algorithm of Feature Selection based...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • ANALIZA PARAMETRÓW SYGNAŁU MOWY W KONTEKŚCIE ICH PRZYDATNOŚCI W AUTOMATYCZNEJ OCENIE JAKOŚCI EKSPRESJI ŚPIEWU

  Praca dotyczy podejścia do parametryzacji w przypadku klasyfikacji emocji w śpiewie oraz porównania z klasyfikacją emocji w mowie. Do tego celu wykorzystano bazę mowy i śpiewu nacechowanego emocjonalnie RAVDESS (Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song), zawierającą nagrania profesjonalnych aktorów prezentujących sześć różnych emocji. Następnie obliczono współczynniki mel-cepstralne (MFCC) oraz wybrane deskryptory...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Smart Virtual Bass Synthesis Algorithm Based on Music Genre Classification

  Publikacja

  The aim of this paper is to present a novel approach to the Virtual Bass Synthesis (VBS) algorithms applied to portable computers. The proposed algorithm employed automatic music genre recognition to determine the optimum parameters for the synthesis of additional frequencies. The synthesis was carried out using the non-linear device (NLD) and phase vocoder (PV) methods depending on the music excerpt genre. Classification of musical...

 • Evaluation of a Novel Approach to Virtual Bass Synthesis Strategy

  Publikacja

  - Rok 2015

  The aim of this paper is to present a novel approach to the Virtual Bass Synthesis (VBS) strategy applied to portable computers. The developed algorithms involve intelligent, rule-based settings of bass synthesis parameters with regard to music genre of an audio excerpt and the type of a portable device in use. The Smart VBS algorithm performs the synthesis based on a nonlinear device (NLD) with artificial controlling synthesis...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Music genre classification applied to bass enhancement for mobile technology

  The aim of this paper is to present a novel approach to the Virtual Bass Synthesis (VBS) algorithms applied to portable computers. The proposed algorithm is related to intelligent, rule-based setting of synthesis parameters according to music genre of an audio excerpt. The classification of music genres is automatically executed employing MPEG 7 parameters and the Principal Component Analysis method applied to reduce information...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • SYNAT_MUSIC_GENRE_FV_173

  Dane Badawcze

  This is the original dataset containing 51582 music tracks (22 music genres) and 173 element-feature vector [1-6,9]. A collection of more than 50000 music excerpts described with a set of descriptors obtained through the analysis of 30-second mp3 recordings was gathered in a database called SYNAT. The SYNAT database was realized by the Gdansk University...

 • SYNAT Music Genre Parameters PCA 19

  Dane Badawcze

  The dataset contains feature vector after  Principal Component Analysis (PCA) performing, so there are 11 music genres and 19-element vector derived from music excerpts. Originally, a feature vector containing 173 elements was conceived in earlier research studies carried out by the team of authors [1-6]. A collection of 52532 music excerpts described...

 • SYNAT_PCA_48

  Dane Badawcze

  There is a series of datasets containing feature vectors derived from music tracks. The dataset contains 51582 music tracks (22 music genres) and feature vector after  Principal Component Analysis (PCA) performing, so there are 48-element vectors derived from music excerpts. Originally, a feature vector containing 173 elements was conceived in earlier...

 • SYNAT_PCA_11

  Dane Badawcze

  The dataset contains 51582 music tracks (22 music genres) and feature vector after  Principal Component Analysis (PCA) performing, so there are 11-element vectors derived from music excerpts. Originally, a feature vector containing 173 elements was conceived in earlier research studies carried out by the team of authors [1-6]. A collection of more than...

 • MACHINE LEARNING–BASED ANALYSIS OF ENGLISH LATERAL ALLOPHONES

  Automatic classification methods, such as artificial neural networks (ANNs), the k-nearest neighbor (kNN) and selforganizing maps (SOMs), are applied to allophone analysis based on recorded speech. A list of 650 words was created for that purpose, containing positionally and/or contextually conditioned allophones. For each word, a group of 16 native and non-native speakers were audio-video recorded, from which seven native speakers’...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Improving automatic surveillance by sound analysis

  Publikacja

  An automatic surveillance system, based on event detection in the video image can be improved by implementing algorithms for audio analysis. Dangerous or illegal actions are often connected with distinctive sound events like screams or sudden bursts of energy. A method for detection and classification of alarming sound events is presented. Detection is based on the observation of sudden changes in sound level in distinctive sub-bands...

 • TRANSPORT POSSIBILITY FOR MPEG-4/AVC- AND MPEG-2-ENCODED VIDEO DATA IN IPTV: A COMPARISON STUDY

  Publikacja

  - Rok 2013

  IPTV (Television over IP) is a modern service with a great potential to expand. It uses the IP transport platform, that is already in worldwide operation. At the time of writing, two techniques are used to transport the video and audio data of IPTV: MPEG-2 TS and Native RTP. The two techniques quite definitely have an influence on both quality of service (QoS) and quality of experience (QoE). This paper sets out to demonstrate...

 • Badanie efektywności kodeków źródłowych w radiofonii cyfrowej DAB+

  W Polsce radiofonia cyfrowa jest dostępna dla słuchaczy już od 2013 roku. Jednakże brakuje ogólnodostępnych publikacji naukowych lub też raportów badawczych uzasadniających przyjęte przepływności dla strumieni audio. W artykule przedstawiono badania sprawności kodowania oraz subiektywnej oceny jakości kodeka MPEG-4 HE-AAC v2, wykorzystywanego w standardzie DAB+. Testy prze-prowadzono wg. techniki porównawczej MUSHRA na dwóch grupach,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Video recordings of bees at entrance to hives

  Dane Badawcze
  open access - seria: Bees

  Video recordings of bees at entrance to hives from 2017-04-22, 2017-04-23 and 2018-05-22. All recordings were made using hand-held full HD camera (Samsung Galaxy S3) and encoded using H.264 video codec (Standard Baseline Profile for mov files from 2017, High Profile for mp4 files from 2018) , 30 FPS and bit rate 14478 kb/s (mov files from 2017) or 16869 kb/s...

 • Audio codec employing frequency-derived tonality measure

  Publikacja

  A transform codec employing efficient algorithm for detection of spectral tonal components is presented. The tonality measure used in MPEG psychoacoustic model is replaced with the method providing adequate tonality estimates even if the tonal components are deeply frequency modulated. The reliability of hearing threshold estimated using psychoacoustic model with standardized tonality measure and the proposed one is investigated...

 • Quality Analysis of Audio-Video Transmission in an OFDM-Based Communication System

  Publikacja

  - Rok 2022

  Application of a reliable audio-video communication system, brings many advantages. With the spoken word we can exchange ideas, provide descriptive information, as well as aid to another person. With the availability of visual information one can monitor the surrounding, working environment, etc. As the amount of available bandwidth continues to shrink, researchers focus on novel types of transmission. Currently, orthogonal frequency...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Estimation of musical sound separation algorithm effectiveness employing neural networks.

  Ślepa separacja dźwięków sygnałów muzycznych zawartych w zmiksowanym materiale jest trudnym zadaniem. Jest to spowodowane tym, że dźwięki znajdujące się w relacjach harmonicznych mogą zawierać kolidujące składowe sinusoidalne (składowe harmoniczne). Ewaluacja wyników separacji jest również problematyczna, gdyż analiza błędu energetycznego często nie odzwierciedla subiektywnej jakości odseparowanych sygnałów. W tej publikacji zostały...

 • Comparison of effectiveness of musical sound separation algorithms employing neural networks.

  Publikacja

  Niniejszy referat przedstawia kilka algorytmów służących do separacji dźwięków instrumentów muzycznych. Zaproponowane podejście do dekompozycji miksów dźwiękowych opiera się na założeniu, że wysokość dźwięków w miksie jest znana, tzn. wejściem dla algorytmów jest przebieg zmian wysokości dźwięków składowych miksu. Proces estymacji fazy i amplitudy składowych harmonicznych wykorzystuje dopasowywanie zespolonych przebiegów harmonicznych...