Publications - Catalog Publications - Bridge of Knowledge

Search

Catalog Publications

Filters

total: 1359

 • Category

 • Year

 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2024

Year 2023

Year 2022

 • KASZUBSKIE KRAJOBRAZY: architektonicznie w Szymbarku
  Publication

  Kaszuby to region w północnej Polsce o wyjątkowych walorach krajobrazowych. Od linii wybrzeża, przez pojezierza, pasy wzniesień, dolin rzecznych, po rozległe obszary borów i pół uprawnych, z położonymi wśród nich malowniczo ludzkimi osadami. Nasza opowieść dotyczyć będzie Szymbarka, kaszubskiej wsi położonej wśród otaczających ją wzgórz szymbarskich. Doświadczenie topograficznego zróżnicowania tego obszaru Kaszub towarzyszy poznawaniu...

 • "KASZUBSKIE KRAJOBRAZY: architektonicznie w Szymbarku" wystawa prac studentów
  Publication

  Wystawa oparta była o prace studentów zrealizowane w ramach przedmiotu „Rural Design” (prowadzący: dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska, mgr. inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska, mgr. inż. arch. Bahaa Bou Kalfouni). Projekt obejmował analizy krajobrazowe przestrzeni Szymbarka osadzonego wśród malowniczych wzgórz i wzniesień. Autorzy projektów zaproponowali obiekty architektoniczne wzmacniające regionalne wartości i uzupełniające aktualny...

 • KASZUBY bionicznie. Studium formy
  Publication

  - Year 2022

  Wystawa towarzysząca Szkole Letniej “Dom&Ziemia” prezentuje studium form bionicznych i kulturowych osadzonych w realiach przyrodniczych Kaszub. Celem była prezentacja określonej metody twórczego działania jako preludium przeprowadzanych warsztatów, ale także ukazanie potencjału regionu.

 • "Kaszuby". Obraz olejny
  Publication

  - Year 2022

  Jednym z ulubionych tematów malarskich Kazimierza Ostrowskiego były jego ukochane Kaszuby. Pejzaż kaszubski ma w sobie szczególną surowość. Może to efekt kamienia, który stale wyłania się z uprawnych pól czy może szaro-cementowych zabudowań gospodarczych wyzutych z koloru i pozbawionych jakichkolwiek zdobień? Szczególnie odczuwam to wczesną wiosną, chwilę przed „wybuchem zieleni” a także jesienią wśród zapachu kartoflisk i porannej...

 • Katalizatory wykorzystywane w syntezie biodiesla
  Publication

  - Wiadomości Chemiczne - Year 2022

  Rising prices of electricity, conventional fuels and heating require decisive steps in the further development of technologies based on renewable energy sources. These include geothermal-; hydrothermal-; aerothermal-; and solar energy. Due to the fact that the petrochemical industry is one of the fastest growing branches of the economy, we would like to expand on the topic related to biofuels. Biodiesel is an alternative fuel similar...

  Full text to download in external service

 • Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementów dróg

  W lipcu bieżącego roku zostało rekomendowane do stosowania przez Ministra Infrastruktury opracowanie WR-D-63, w którym zostały zawarte typowe konstrukcje nawierzchni dla dróg obciążonych bardzo lekkim ruchem oraz konstrukcje nawierzchni dla innych elementów dróg, obejmujących zatoki przystankowe, stanowiska postojowe, drogi manewrowe, drogi dla pieszych oraz drogi dla rowerów. W artykule przedstawiono zakres stosowania i ogólne...

  Full text to download in external service

 • Kategoria doskonałości w szkolnictwie wyższym
  Publication

  Cel: Zaakcentowanie miejsca i znaczenia kategorii doskonałości w zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego oraz określenie uwarunkowań towarzyszących jej zastosowaniom. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Wykorzystano metodę studium literatury wg koncepcji zaproponowanej przez J. Creswella. Wnioski i rekomendacje płynące z rozważań oparto, przede wszystkim, na podejściu indukcyjnym. Wyniki/wnioski: Przedstawiono czynniki...

  Full text available to download

 • Kazimierz Drewnowski Patronem Roku PTETiS

  Przedstawiono postać Kazimierza Drewnowskiego, Patrona Roku 2021 Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Drewnowski był organizatorem służb łączności w Legionach i Wojsku Polskim, profesorem elektrotechniki, dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i rektorem PW.

  Full text available to download

 • Kiedy architektura staje się sztuką?
  Publication

  - Year 2022

  .

  Full text to download in external service

 • Klasyfikator SVM w zastosowaniu do synchronizacji sygnału OFDM zniekształconego przez kanał wielodrogowy

  W pracy przedstawiono analizę przydatności klasyfikatora SVM bazującego na uczeniu maszynowym do estymacji przesunięcia czasowego odebranego symbolu OFDM. Przedstawione wyniki wykazują, że ten klasyfikator potrafi zapewnić synchronizację dla różnych kanałów wielodrogowych o wysokim poziomie szumu. Eksperymenty przeprowadzone w Matlabie z użyciem modeli modulatora i demodulatora wykazały, że w większości przypadków klasyfikator...

  Full text available to download

 • KMDR INŻ. STANISŁAW RYMSZEWICZ – OFICER WOJSKA POLSKIEGO I POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ, INSPEKTOR ELEKTRYK POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW, DZIAŁACZ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

  W artykule przedstawiono sylwetkę kmdr mgr inż. Stanisława Rymszewicza (1880-1973). Był absolwentem Wydziału Mechanicznego Morskiej Szkoły Inżynieryjnej w Kronsztadzie w Rosji. Oficer mechanik Floty Czarnomorskiej, w latach 1916- 1917 kierował Centralnymi Warsztatami Radiotelegraficznymi pod Sewastopolem, a od czerwca 1916 do rewolucji lutowej 1918 był oficerem radiotelegrafii w Sztabie Dowódcy Floty. Od stycznia 1919 przebywał...

  Full text available to download

 • Know your safety indicator – A determination of merchant vessels Bow Crossing Range based on big data analytics
  Publication

  - RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY - Year 2022

  Even in the era of automatization maritime safety constantly needs improvements. Regardless of the presence of crew members on board, both manned and autonomous ships should follow clear guidelines (no matter as bridge procedures or algorithms). To date, many safety indicators, especially in collision avoidance have been proposed. One of such parameters commonly used in day-to-day navigation but usually omitted by researchers is...

  Full text available to download

 • Knowledge management and knowledge security—Building an integrated framework in the light of COVID‐19
  Publication

  - Knowledge and Process Management - Year 2022

  Abstract. This paper presents a framework of knowledge risk management in the face of the COVID-19 crisis, derived from the literature on knowledge management, knowledge security and COVID-19. So far, both researchers and practitioners have focused on knowledge as an asset and their efforts have been aimed at the implementation of knowledge management in various organizational contexts. However, with increasing threats related...

  Full text available to download

 • Knowledge Management for Managing Crisis in Tourism: Theoretical insights
  Publication

  COVID-19 has caused an unprecedented crisis affecting the entire tourism industry. Accommodation, food, and travel sectors have been affected by the decreased number of visitors, which had a ripple effect on the financial situation of the whole industry. The purpose of this work is a better understanding of the role of knowledge management in terms of mitigating the crisis in the tourism sector, as well as a development of the...

  Full text available to download

 • Knowledge pills in Education and Training: A Literature Review
  Publication
  • E. Bolisani
  • E. Scarso
  • M. Zięba
  • S. Durst
  • A. Zbuchea
  • A. Lis
  • T. C. Kassaneh

  - Year 2022

  Object and purpose: Knowledge pills (KPs) are a technique for transferring knowledge through short factual batches of content. In education and vocational training, they can help learners acquire specific pieces of knowledge in a few minutes, through a “microteaching” approach where learners can be involved in active and interactive exercises, quizzes, and games. Thanks to the advancements of multimedia platforms, they can contain...

  Full text available to download

 • Knowledge sharing and knowledge hiding in light of the mistakes acceptance component of learning culture- knowledge culture and human capital implications
  Publication

  - The Learning Organization - Year 2022

  Purpose: This study examines the micromechanisms of how knowledge culture fosters human capital development. Method: An empirical model was developed using the structural equation modeling method (SEM) based on a sample of 321 Polish knowledge workers employed in different industries. Findings: This study provides direct empirical evidence that tacit knowledge sharing supports human capital, whereas tacit knowledge hiding does...

  Full text available to download

 • Knowledge Sharing and Managing Intellectual Capital in the Times of COVID-19: Evidence from Polish Restaurant Industry
  Publication

  - Year 2022

  Purpose: The aim of this paper is to show how restaurants in Poland managed their intellectual capital (IC) in the COVID-19 crisis and how knowledge sharing (KS) helped them to survive in those dynamically changing conditions. Methodology: The study is based on qualitative research – semi-structured interviews with a few restaurant owners and managers responsible for the business operations during...

  Full text available to download

 • Knowledge-based performance-driven modeling of antenna structures

  The importance of surrogate modeling techniques in the design of modern antenna systems has been continuously growing over the recent years. This phenomenon is a matter of practical necessity rather than simply a fashion. On the one hand, antenna design procedures rely on full-wave electromagnetic (EM) simulation tools. On the other hand, the computational costs incurred by repetitive EM analyses involved in solving common tasks...

  Full text available to download

 • Konferencja Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita „Dzień Jakości FarU”
  Publication

  - Pismo PG - Year 2022

  Pierwsza w historii Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita konferencja dla wzmocnienia potencjału dydaktycznego uczelni partnerskich odbyła się 9 czerwca br. na Politechnice Gdańskiej. Przedstawiciele 3 uniwersytetów FarU zapoznali się z ideą konsolidacji, wariantami uwspólniania działań w obszarach jakości kształcenia, wymienili się dobrymi praktykami dotyczącymi wdrażania innowacji dydaktycznych oraz społecznej odpowiedzialności...

  Full text available to download

 • Kooperacja w architektonicznym Studio
  Publication

  - Year 2022

  Publikacja jest zapisem procesu analityczno-projektowego i jednocześnie dydaktycznego, w wyniku którego ukształtowały się studenckie propozycje rozwiązań przestrzennych. Została podzielona na trzy części. pierwsza, teoretyczna w pierwszych dwóch rozdziałach przybliża założenia planowanej inwestycji w perspektywy potrzeb i planów rozwojowych Rumi oraz celów inwestora - formy Vulcan, specjalizującej się w szkoleniach w zakresie morskiej...

 • Korelacja ujemna : publikacje w MDPI a wskaźnik sukcesu w grantach NCN
  Publication

  - Forum Akademickie - Year 2022

  Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy liczbą publikacji w czasopismach wydawnictwa MDPI przypadającą na daną jednostkę naukową, a jej wskaźnikiem sukcesu w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W artykule prezentowane są wyniki zestawienia udziału procentowego publikacji MDPI w całkowitej liczbie publikacji danej jednostki naukowej z 2019 r., z jej wskaźnikiem sukcesu w pozyskiwaniu...

  Full text to download in external service

 • Korozja w środowisku ropy naftowej. Czynniki i monitorowanie
  Publication

  Przedstawiono analizy właściwości ropy naftowej z punktu widzenia zawartych w niej czynników korozyjnych oraz ich wpływu na korozję stali w trakcie procesu destylacji ropy naftowej. Krytycznej analizie poddane zostały możliwości oferowane przez współczesne techniki pomiarowe. Wskazano na istotność prowadzenia kompleksowego programu oceny ropy, monitorowania korozji oraz stosowania ochrony inhibitorowej w celu ochrony instalacji...

  Full text to download in external service

 • KPŚ. spotkania sztuki z architekturą
  Publication

  - Year 2022

  Wycieczka dydaktyczna miała charakter oprowadzania tematycznego po wystawie czasowej pt. “Fangor. Poza obraz” z uwzględnieniem uwarunkowań wystawienniczych w zabytkowym budynku Pałacu Opatów, merytoryczna prelekcja Pani Kurator Małgorzaty Paszylki-Glazy pozwoliła podążać architektoniczno-przestrzennymi tropami po kolejnych etapach twórczości artysty na szeroko zarysowanym tle historii i teorii sztuki. Studenci mogli wziąć udział...

 • Kształtowanie nowej tożsamości regionalnej w przestrzeniach dominacji wody na Żuławach Delty Wisły
  Publication

  - Year 2022

  Celem naukowym rozprawy jest sformułowanie kierunku zagospodarowania przestrzennego regionu Żuław Delty Wisły. To unikatowy w skali europejskiej region, który jest fenomenem cywilizacji hydraulicznej i dominacji wody. Proces polderyzacji, który rozpoczął się już w XIII wieku doprowadził do utworzenia historycznych układów urbanistycznych. W roku 1945 nastąpiło przerwanie ciągłości kulturowej. Współcześnie na obszarze Żuław istnieją...

  Full text available to download

Alphabetical order