Search results for: POLAND - MOST Wiedzy

Search

Search results for: POLAND

displaying 1000 best results Help

Search results for: POLAND

 • Photonics Letters of Poland

  Magazines
  SHERPA RoMEO Gray Help

  ISSN: 2080-2242

 • MATERIALS SCIENCE-POLAND

  Magazines
  SHERPA RoMEO Green Help

  ISSN: 0137-1339

 • MATERIALS SCIENCE-POLAND

  Magazines
  SHERPA RoMEO Green Help

  ISSN: 2083-1331

 • MATERIALS SCIENCE-POLAND

  Magazines
  SHERPA RoMEO Green Help

  ISSN: 2083-134X

 • Usability in Poland

  Publication

  - 2011

  Rozdział prezentuje przegląd aktualnej aktywności badawczej, dydaktycznej i praktycznej dotyczącej jakości użytkowej (ang. usability) systemów informatycznych. Przegląd dotyczy polskich instytucji akademickich oraz polskiej branży IT według stanu na rok 2009. Zostały kolejno omówione rys historyczny, stan aktualny oraz perspektywy na przyszłość, jak i wiodące polskie instytucje badawcze prowadzące projekty dotyczące jakości użytkowej...

 • Enterpreneur in Poland

  Tematem opracowania są kwestie odnoszące się do wszechstronnie pojmowanych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorcy w Polsce z uwzględnieniem dokonanych w zakresie jego działalności reform prawnych.

 • POLAND European Union

  The International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) took an initiative to illustrate the processes of the spatial development of the member countries in the International Manual of Planning Practice (IMPP). The innovative aspect of this unique source of information is to emphasize the relationship between the planning system and its application in practice. The book consists of a concise synthesis of planning systems...

 • MEMORYSCAPES OF EASTERN POLAND

  Publication

  - 2018

  The text investigates new phenomena emerging in the field of social memory and commemoration in contemporary Poland. On the basis of field analyses, case studies and theoretical, transdisciplinary approaches, the paper discusses the issue of contemporary memoryscapes in eastern Poland (Bialystok and Lublin). These emerging forms of remembrance are the result of the sophisticated interplay between different actors involved in the...

  Full text in external service

 • Scottish philosophhy in Poland.

  Artykuł omawia recepcję filozofii szkockiej w Polsce w okresie od XVIII do XX wieku. Najwięcej uwagi poświęcono twórczości Dawida Hume´a, Adama Smitha i Thomasa Reida.

 • Sun shines also in Poland - PV's global market and its future in Poland

  Niekorzystne zmiany klimatyczne stanowią wyzwanie do poszukiwania konkurencyjnych ekotechnologii. Fotowoltaika ma szansę stać się ważnym źródłem energii w 21 wieku na całym świecie. Systemy fotowoltaiczne (PV) dostarczają energii elektrycznej w wyniku konwersji energii promieniowania słonecznego i przewiduje się, że wniosą one znaczący wkład w systemy energetyczne dzięki stałemu postępowi technologicznemu w tej dziedzinie i znaczącej...

 • Sectors in Poland - Patterns of Concentration

  Publication

  The main aim of the paper presented below, is to analysefrom theoretical point of view market concentration as economicproblem. The authors come out of defining market concentration, theypresent basic concentration measures, and characterize sectors onPoland on that ground. In the empirical part, the authors haveanalysed patterns of concentration of 35 sectors in Poland in timeperiod 1997-2006. We draw on recently made available...

 • CROWDFUNDING OF RESEARCH PROJECTS IN POLAND

  Publication

  Crowdfunding recently became a very popular way of funding, which allows funding almost everything, from minor personal projects to expensive commercial ones, as long as we can find investors. It may also be a new opportunity for entrepreneurial researchers, who may attract capital investment in companies that are promised to own developed technologies. Social financing of science is well suited to reduce some of the biggest problems...

  Full text in external service

 • Falling accident risk in Poland.

  Publication

  For the last few years we observe optimistic tendencies in traffic risk development in Poland the number of fatalities decreases about 10% per year, bringing Poland closer to European Union standards. Nevertheless in 2001 we observed the unexpected, and bigger than forecasted, casualty reduction. The reason was the economic downturn suffered across the country, resulting in reduced demand for transportation. The danger lies in...

 • Falling accident risk in Poland.

  Publication

  For the last few years we observe optimistic tendencies in traffic risk development in Poland - the number of fatalities decreases about 10% per year, bringing Poland closer to European Union standards. Nevertheless in 2001 we observed the unexpected, and bigger than forecasted, fatality reduction. The reason was the economic downturn suffered across the country, resulting in reduced demand for transportation. The danger lies in...

 • Internet payment methods in Poland

  Publication

  In this chapter authors intended to describe wide range of aspects of the Internet payment systems. At the beginning there is briefly shown their evolution and features required for the effective payment system. Data on the popularity of different payment systems in Internet transactions links this section with description of the current state of payment systems available in Poland.

 • Original footbridge in Mikolajki, Poland

  In summer 2016, a new footbridge in the town of Mikołajki (Poland) was built, over a stream connecting two adjacent lakes – Talty and Mikołajki. Its modern construction, based on the shape of a DN ice-boat, makes it inique in Poland, and probably in the world as well. This novel and dynamic shape became a significant landmark associated not only with Mikołajki, but also with the whole region of Mazury, as well as with sailing...

 • The heritage of wooden architecture in Poland

  Publication

  Artykuł przedstawia dziedzictwo polskiej architektury drewnianej, granicah obecnych. Obejmuje okres historyczny od powstania do dnia dzisiejszego. Wyodrebniono jako osobny problem ochrony dziedzictwa w ujęciu konserwatorskim oraz rolę skansenów - muzeów na swiezym powietrzu. Opracowanie dotyczy zarówno architektury jak i wnętrz obiektów.

 • Railway noise problems in Poland

  Publication

  Celem referatu jest przedstawienie zagadnień związanych z hałasem kolejowym. W pierwszej kolejności podano przegląd badań związanych z hałasem kolejowym, które są prowadzone w polskich ośrodkach i instytucjach naukowych. Przytoczono również główne modele hałasu kolejowego zawarte w dyrektywach europejskich (projekty HARMONOISE i IMAGINE). Dodatkowo zaimplementowano wybrane modele hałasu kolejowego dla warunków polskiego taboru...

 • Innovative activity of SMEs In Poland

  Publication

  - 2010

  Innovative activity of enterprises is determined by many factors. On one hand, these are external factors creating a sort of innovative climate in the economy, on the other hand - there are many internal factors stimulating or reducing the intensity of innovative activities. What influences the innovativeness of enterprises is the effectiveness of the system supporting innovations, which was stated by for example Pyciński and Żołnierski...

 • Road safety system in Poland

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych dla poprawy brd elementów diagnozy stanu i systemu bezpieczeństwa w Polsce, które jednocześnie mogłyby wejść w zakres działań objętych Projektem ZEUS. Ocenę diagnozy wykonano poprzez porównanie z wzorcami z tych krajów, które od lat uważa się za liderów w zakresie bezpieczeństwa.

 • Landfills in Poland. Problems and challenges.

  Publication

  - 2003

  Przedstawiono charakterystykę ogólną składowisk odpadów w Polsce. Przeanalizowano osiadanie oraz stateczność skarp wybranych składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych. Omówiono badania geotechniczne wykonywane na składowiskach odpadów oraz przeanalizowano uzyskane wyniki badań. Wskazano podstawowe problemy i wyzwania dla geotechników związane z budową i eksploatacją bezpiecznych składowisk odpadów.

 • The phenomenon of rurality: the case of Poland

  Publication

  - 2005

  Wieś była przez stulecia źródłem kultury polskiej. Wojny światowe i okres komunistycznego totalitaryzmu przyniosły ogromne straty w dziedzictwie kulturowym wsi. Transformacja ustrojowa i skrajny liberalizm gospodarki przestrzennej powodują dalszą degradację tego dziedzictwa. Podstawowe problemy ochrony dziedzictwa kulturowego wsi to słabość przepisów prawnych, zanik tożsamości kulturowej wsi, brak strategii kształtowania krajobrazu...

 • Planning education, certification and deregulation in Poland

  Publication

  - 2013

  The article describes the issues of planning education in Poland, how reforms are made, what are the main obstacles to teach spatial planners and what new skills are needed, as well as argues on the governmental plans to deregulate planning profession in Poland.

  Full text in external service

 • UNDECLARED WORK IN POLAND CHARACTERISTICS AND PREVALENCE

  Publication

  This article aims to present the significance and prevalence of the phenomenon of undeclared work. First, we discuss the definitional issues of this phenomenon. Then, we present previous estimates on shadow economy and undeclared work in Poland, based on statistics provided by Central Statistical Office and other research entities. Our analysis covers the years 2000–2014. In the last part of the article, we use data from the Labour...

  Full text in external service

 • Economic migrations to Poland in 2008-2018

  The aim of the article is to present the stream and structure of economic migrants to Poland between 2008-2018. The first part presents economic migrations in its theoretical aspects, explaining the concept and presenting definitions. Then, the institutional and legal conditions of economic migration to Poland with particular emphasis on documents recquired by Polish labor market were presented i.e. work permits, seasonal work...

 • Development of planning education in postcommunist Poland.

  Publication

  - 2019

  Although programs in spatial planning at university level have been developed in Poland only after the transformation of 1989, their roots can be traced back to the first half of the twentieth century when the first university departments with a focus on urban and regional planning were established and courses offered. Today, planning education in Poland presents a robust yet dynamic picture with degrees offered by a range of both...

 • Hydraulic potential of the Lower Vistula (Poland)

  The Vistula is the largest river in Poland. Lower Vistula (part of the river discussed in this paper) is almost four hundred kilometers long river section extending from the tributary Narew to the outflow to the Baltic Sea. In the 17th century the Vistula was the most navigable river in Europe. After partitioning of Poland the Vistula lost its significance. Now the Lower Vistula should provide a navigation connection to the Europe...

  Full text in external service

 • Law regulation in Poland related to biofuels

  The situation in the area of using biofuels in transport mostly the law aspects was presented and discussed. In Poland there are various legal issues with biofuel production, examination and use. These include among the others: quality inspection, production costs and market prices of biofuels, forms of public and legal service for biofuel producers or programs of biofuels promotion. In order to popularise biofuels it is significant...

 • Informal work in Poland - a regional approach

  In our paper we try to combine the theories explaining the prevalence of informal work, using a regional approach. Reviewing the literature, we observe that, there is no evidence to confirm that the relationships that occur in cross-country comparisons remain significant when we use regional data and analyse cross-regional variations. Our general question is therefore whether there is simply more informal work in less-developed...

  Full text in external service

 • Energy policy and the role of bioenergy in Poland

  Publication

  - ENERGY POLICY - 2006

  Przedstawiono sytuacje energetyczną kraju. Omówiono poszczególne sektory wytwarzania energii oraz zapotrzebowania na energię i paliwa. Omówiono przekształcenia sektorów energetycznych w Polsce na przestrzeni lat 1990-2002. Na tym tle przedstawiono techniczne, ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju energetyki źródeł odnawialnych a w szczególności opartych o bioenergię. Przedstawiono wnioski dla Polski płynące z dotychczasowych...

  Full text in external service

 • Pedestrian Safety in Road Traffic in Poland

  Every third road accident in Poland involves a pedestrian as a participant or, most of the time, a casualty. Pedestrian accidents are usually the result of complex situations and the outcome of a number of factors related to driver and pedestrian behaviour and road infrastructure. Safety depends largely on how well the traffic condition is perceived and on visibility in traffic. The paper presents the results of analyses of methodologies...

  Full text available

 • Road Infrastructure Safety Management in Poland

  The objective of road safety infrastructure management is to ensure that when roads are planned, designed, built and used road risks can be identified, assessed and mitigated. Road transport safety is significantly less developed than that of rail, water and air transport. The average individual risk of being a fatality in relation to the distance covered is thirty times higher in road transport that in the other modes. This is...

  Full text available

 • Networks 2010 Conference in Warsaw, Poland

  Publication
  • M. Pióro
  • J. Rak
  • K. Szczypiorski

  - IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE - 2011

  Artykuł sprawozdawczy z konferencji.

  Full text in external service

 • ASCE honor for the Tczew Bridge in Poland

  Opis historii oraz konstrukcji mostu w Tczewie.

 • Development of planning education in postcommunist Poland.

  Publication

  - 2018

 • The basic barriers to the development of entrepreneurship in Poland

  W opracowaniu przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z czynnikami wpływającymi na aktywność przedsiębiorców w Polsce, w tym takie, jak: problem kosztów pracy, rola systemu podatkowego w kształtowaniu postaw przedsiębiorców, nadmiernie rozbudowana biurokracja. Wskazano także na niezbędne i oczekiwane kierunki zmian.

 • The main developments of the CSR initiatives in Poland

  Publication

  This short paper outlines the most important documents and initiatives that have appeared in the subject throughout the years within the international institutions, such as United Nations or European Union. It also discusses the ways in which the international CSR initiatives are being incorporated into Polish legislative and organizational system, by providing an outline of the biggest and most active organizations and foundations...

  Full text in external service

 • Demographic Changes in Poland – The Regional Dimension

  The article notes that the ageing process does not occur uniformly across all Polish regions, i.e. at the same pace and with the same intensity. The results of studies indicating the regions being most vulnerable to the ageing of the regional community and the negative consequences of this process in the next two decades are presented.

  Full text in external service

 • Selected issues on inovativeness of enterprises in Poland

  The article presents the issue of innovative activities in company processes. The forms of innovative activity important from the point of view of industrial, trade and service enterprises were described. The influence of different types of implemented innovations on the possible benefits obtained by enterprises was also described.

 • Wooden masterwork of saline in Ciechocinek, Poland

  Publication

  - 2003

  Rys historyczny Saliny Ciechocińskiej. Analiza wartości kulturowych i społeczno-ekonomicznych działającej warzelni soli wraz z zespołem tężni drewnianych z 1827/1859.

 • Third millennium bridge, Gdansk, Poland

  Most drogowy jest elementem Trasy Sucharskiego w Gdańsku, łączącej ul. Elbląską od strony południowej nad Martwą Wisłą z węzłem Wosia Budzysza i dalej portem Północnym. Most jest jednopylonową podwieszoną konstrukcją o długości całkowitej 381,0 m i szerokości pomostu 20,31 m. W przekroju poprzecznym pomost zespolony składa się z dwóch dźwigarów stalowych oraz współpracującej płyty pomostu grubości 23 cm. Pylon zaprojektowano jako...

 • Japanese trace of a historical bridge in Poland.

  Komunikat wyjaśnia sprawę japońskiego tekstu związanego z powstaniem pierwszego na świecie spawanego mostu drogowego wybudowanego w roku 1929 z inicjatywy i według projektu profesora Stefana Bryły. Przybliżenie tej sprawy ma na celu dalszą międzynarodową promocję tego mostu jako znamienitego zabytku techniki w skali globu.

 • Legal environment of the private entrepreneurship in Poland.

  Publication

  W pracy dokonano prezentacji i analizy podstawowych składowych otoczenia prawnego określającego warunki kształtowania i rozwoju prywatnej przedsiębiorczości w Polsce w okresie transformacji rynkowej.

 • GRSP`s fourth year in Poland.

  Publication

  This paper gives an extensive run through of two projects of the GRSP initiative carried out by Shell to mark a decade of the companyłs contribution to the GAMBIT Programme. It brings some information about the activities of the Polish GRSP Committee in 2002, and about last year International Seminar GAMBIT 2002.

 • Reasearch on reinforced soil and geosynthetics in Poland.

  Publication

  - 2004

  Omówienie badań wzmocnienia gruntu w Polsce zapoczątkowane w latach 70-tych w Katedrze Geotechniki Politechniki Gdańskiej i Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Ponadto przedstawiono: badania tarcia w geomembranach teksturowanych; nośność wzmocnionego geotekstyliami podłoża gruntowego obciążonego fundamentem wyciąganym; badania na wyciąganie (''pull-out'') geogrydów wzmacniających podłoża.

 • Aspects of maritime security and safety of Poland

  Publication

  - 2005

  Referat przedstawia wybrane aspekty morskiego bezpieczeństwa Polski. Prezentacja problematyki jest ukierunkowana na problemy techniczne związane z bezpieczeństwem, pozostawiając na uboczu problemy prawne, logistyczne i społeczne. Na wstępie przedstawiono analizę zagrożeń dla bezpieczeństwa Bałtyku. Następnie opisano wybrane instytucje odpowiedzialne za morskie bezpieczeństwo Polski, ze szczegółowym uwzględnieniem Morskiej Straży...

 • Energy policy and the role of bioenergy in Poland

  Publication

  - 2005

  Przedstawiono sytuacje energetyczną kraju. Omówiono poszczególne sektory wytwarzania energii oraz zapotrzebowania na energię i paliwa. Omówiono przekształcenia sektorów energetycznych w Polsce na przestrzeni lat 1990-2002. Na tym tle przedstawiono techniczne, ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju energetyki źródeł odnawialnych a w szczególności opartych o bioenergię. Przedstawiono wnioski dla Polski płynące z dotychczasowych...

 • MIT Enterprise Forum Poland Info Day

  Events

  14-11-2016 15:00 - 14-11-2016 18:00

  Spotkanie informacyjne dotyczące naboru do drugiej edycji programu akceleracyjnego dla polskich startupów ogłoszonego przez MIT Enterprise Forum Poland. Miejsce: sala 300, Gmach Główny PG, godz. 15.00 - 18.00

 • Political relations between Poland and the Republic of Azerbaijan

  Poland was one of the first countries to recognize the independence of the Republic of Azerbaijan. However, the political co-operation between the two countries was established only at the end of the last decade of the 20th century, during the presidency of Aleksander Kwaśniewski. The next Polish president – Lech Kaczyński – intending to diversify the energy sources, maintained political relations between Poland and the Republic...

 • Urban dew formation efficiency and chemistry in Poland

  Publication

  The measurements of dew formation efficiency and chemistry were performed in Poland in September 2009, as a part of a longer, two-year sampling campaign. Pairs of sites, representing centers of major Polish cities and rural conditions in three different regions, were compared. With the aim to get more detailed landuse-oriented characteristics of dew, two additional sites were set close to Wroclaw. Collection of dew at each site...

  Full text in external service