Adrian Kosowski - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 76

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2017
 • Turbomachinery - Background

  The "Turbomachinery - Background" is the first part of a series of monographs devoted to different aspects of rotating machines. The book presents the main fundamentals which are necessary for the different problems of steam, gas, wind and water turbines as well as pumps, compressors and propellers which will discussed in detail in the subsequent parts of the series.

2015
2014
 • Time versus space trade-offs for randezvous in trees
  Publikacja

  - DISTRIBUTED COMPUTING - 2014

  Two identical (anonymous) mobile agents start from arbitrary nodes of an unknown tree and have to meet at some node. Agents move in synchronous rounds: in each round an agent can either stay at the current node or move to one of its neighbors. We consider deterministic algorithms for this rendezvous task. The main result of this paper is a tight trade-off between the optimal time of completing rendezvous and the size of memory...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2013
2012
 • A Point Set Connection Problem for Autonomous Mobile Robots in a Grid
  Publikacja

  - COMPUTING AND INFORMATICS - 2012

  Consider an orthogonal grid of streets and avenues in a Manhattan-like city populated by stationary sensor modules at some intersections and mobile robots that can serve as relays of information that the modules exchange, where both module-module and module-robot communication is limited to a straight line of sight within the grid. The robots are oblivious and move asynchronously. We present a distributed algorithm that, given...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Graph Decomposition for Memoryless Periodic Exploration
  Publikacja

  - ALGORITHMICA - 2012

  We consider a general framework in which a memoryless robot periodically explores all the nodes of a connected anonymous graph by following local information available at each vertex. For each vertex v, the endpoints of all edges adjacent to v are assigned unique labels within the range 1 to deg (v) (the degree of v). The generic exploration strategy is implemented using a right-hand-rule transition function: after entering vertex...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • How to meet when you forget: log-space rendezvous in arbitrary graphs
  Publikacja

  - DISTRIBUTED COMPUTING - 2012

  Problem rendezvous został dogłębnie zbadany, zarówno dla agendów anonimowych jak i poetykietowanych. zbadano też problem eksploracji grafu za pomocą agentów mobilnych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • On the size of identifying codes in triangle-free graphs
  Publikacja

  - DISCRETE APPLIED MATHEMATICS - 2012

  In an undirected graph G, a subset C⊆V(G) such that C is a dominating set of G, and each vertex in V(G) is dominated by a distinct subset of vertices from C, is called an identifying code of G. The concept of identifying codes was introduced by Karpovsky, Chakrabarty and Levitin in 1998. For a given identifiable graph G, let gammaID(G) be the minimum cardinality of an identifying code in G. In this paper, we show that for any connected...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2011
 • How to meet when you forget: log-space rendezvous in arbitrary graphs
  Publikacja

  - DISTRIBUTED COMPUTING - 2011

  Two identical (anonymous) mobile agents start from arbitrary nodes in an a priori unknown graph and move synchronously from node to node with the goal of meeting. This rendezvous problem has been thoroughly studied, both for anonymous and for labeled agents, along with another basic task, that of exploring graphs by mobile agents. The rendezvous problem is known to be not easier than graph exploration. A well-known recent result...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Synchronous black hole search in directed graphs
  Publikacja

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - 2011

  The paper considers a team of robots which has to explore a graph G, where some nodes can be harmful. Robots are initially located at the so-called home base node. The dangerous nodes are the so-called black hole nodes, and once a robot enters in one of them, it is destroyed. The goal is to find a strategy in order to explore G in such a way that minimum number of robots is wasted. The exploration ends if there is at least one...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2010
2009
 • A note on the strength and minimum color sum of bipartite graphs

  Siłą grafu G nazywamy najmniejszą liczbę całkowitą s, taką że istniej pokolorowanie grafu G, o minimalnej sumie przy użyciu kolorów {1,...,s}. W pracy pokazano, że w grafach dwudzielnych stopnia D zachodzi oszacowanie s <= ceil(D/2) + 1. Z obserwacji tej wynika algorytm wielomianowy do obliczania siły i sumy chromatycznej w grafach dwudzielnych stopnia co najwyżej 4.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Approximating the maximum 2- and 3-edge-colorable subgraph problems

  Dla ustalonej wartości parametru k>=2, problem maksymalnego podgrafu krawędziowo k-kolorowalnego polega na wskazaniu k rozłącznych skojarzeń w grafie prostym, a kryterium optymalizacji jest maksymalizacja całkowitej liczby użytych krawędzi. W pracy podano algorytmy 5/6- i 4/5-przybliżone odpowiednio dla przypadków k=2 i k=3, poprawiając wyniki znane z literatury.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Connectivity in Multi-Interface Networks
  Publikacja

  - 2009

  Rozważano zagadnienie minimalizacji energii w sieciach bezprzewodowych bez infrastruktury, w których niektóre węzły są wyposażone w więcej, niż jeden interfejs. W przyjętym modelu sieci podano nowe algorytmy przybliżone oraz wyniki dotyczące złożoności obliczeniowej dla problemu najtańszej spójnej podsieci spinającej.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Cost minimization in wireless networks with a bounded and unbounded number of interfaces
  Publikacja

  - NETWORKS - 2009

  Praca dotyczy problemu minimalizacji energii poprzez selektywne odłączanie urządzeń komunikacyjnych w wielointerfejsowych sieciach bezprzewodowych w taki sposób, by zapewnić realizację wymaganego grafu połączeń. Sformułowano problem optymalizacyjny, podano wyniki dotyczące jego trudności i zaproponowano algorytmy optymalizacyjne. Rozważono zarówno wariant, w którym liczba interfejsów komunikacyjnych jest parametrem stałym (narzuconym...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Derandomizing random walks in undirected graphs using locally fair exploration strategies
  Publikacja

  - 2009

  W pracy rozważono problem eksploracji anonimowego nieskierowanego grafu przez bezpamięciowego robota. Zaprojektowane strategie eksploracji cechują się własnością lokalnej sprawiedliwości, tj. kolejne krawędzie trawersowane przez robota wybierane są na podstawie lokalnych informacji tak, aby zapewnić równomierne wykorzystanie krawędzi w sensie pewnego kryterium. Okazuje się, że odpowiedni dobór kryterium jest kluczowy do zapewnienia...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Euler tour lock-in problem in the rotor-router model
  Publikacja
  • E. Bampas
  • L. Gąsieniec
  • N. Hanusse
  • D. Ilcinkas
  • R. Klasing
  • A. Kosowski

  - 2009

  W pracy rozważano model eksploracji grafu nieskierowanego przez pojedynczego agenta, w którym sterowanie agentem odbywa się zgodnie z zasadą ''rotor-router'' (inaczej: ''Propp machine''). Porównano czas stabilizacji agenta do trajektorii w postaci cyklu Eulera dla różnych klas grafów, prowadząc rozważania w kontekście teorii gier. Przydział początkowych portów i wskaźników w modelu jest traktowany jako rozgrywka pomiędzy graczem...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Exploiting Multi-Interface Networks: Connectivity and Cheapest Paths
  Publikacja

  - WIRELESS NETWORKS - 2009

  Rozważano zagadnienie minimalizacji energii w sieciach bezprzewodowych bez infrastruktury, w których niektóre węzły są wyposażone w więcej, niż jeden interfejs. W przyjętym modelu sieci podano nowe algorytmy przybliżone oraz wyniki dotyczące złożoności obliczeniowej dla dwóch problemów: aktywacji najtańszej spójnej podsieci spinającej oraz aktywacji ścieżki pomiędzy ustaloną parą węzłów.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Forwarding and optical indices of a graph

  W pracy rozstrzygnięto dwa problemy dotyczące komunikacji wszyscy-do-wszystkich w grafach. Stwierdzono, że dla wersji skierowanej problemu parametry ''pi'' (maksymalne obciążenie krawędzi) i ''w'' (parametr chromatyczny) nie muszą być w ogólności sobie równe. Dla wersji nieskierowanej problemu pokazano, że wyznaczenie wartości zarówno ''pi'', jak i ''w'', jest w ogólności problemem NP-trudnym.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Graph decomposition for improving memoryless periodic exploration
  Publikacja

  - 2009

  W ostatnich latach często badanym problem jest eksploracja anonimowych grafów z lokalnymi etykietami portów przy każdym wierzchołku. Niedawno pokazano [Czyzowicz et al., Proc. SIROCCO'09], że dla każdego grafu istnieje poetykietowanie prowadzące do eksploracji przez automat bezpamięciowy z okresem co najwyżej 13n/3. W niniejszej pracy poprawiamy to ograniczenie do 4n-2, stosując całkowicie nową technikę dekompozycji grafu.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Mixed graph edge coloring
  Publikacja

  - DISCRETE MATHEMATICS - 2009

  W pracy rozważany jest problem kolorowania krawędzi grafu mieszanego, tj. grafu zawierającego zawiero skierowane, jak i nieskierowane krawędzie. Motywację do badań stanowią zagadnienia komunikacyjne z zakresu szeregowania zadań.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • On the complexity of distributed graph coloring with local minimality constraints
  Publikacja

  - NETWORKS - 2009

  Artykuł traktuje o zachłannym kolorowaniu grafów w modelu rozproszonym. Omówiono algorytmy rozproszone, dające w wyniku pokolorowanie spełniające warunki dla pokolorowań sekwencyjnych typu S oraz Largest-First (LF). Udowodniono również, że każda rozproszona implementacja algorytmu S wymaga co najmniej Omega(log n / log log n) rund, a algorytmu LF co najmniej Omega (n^{1/2}) rund, gdzie n oznacza liczbę wierzchołków grafu.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Robustness of the Rotor-router Mechanism
  Publikacja

  - 2009

  W pracy rozważano model eksploracji grafu nieskierowanego przez pojedynczego agenta, w którym sterowanie agentem odbywa się zgodnie z zasadą ''rotor-router'' (inaczej: ''Propp machine''). Przeanalizowano czas stabilizacji agenta do trajektorii w postaci cyklu Eulera w przypadku wystąpienia zaburzeń w grafie: usunięcie krawędzi, dodanie krawędzi, lokalna zamiana portów

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The complexity of the L(p,q)-labeling problem for bipartite planar graphs of small degree

  W pracy pokazano, że problem L(p,q)-kolorowania przy użyciu ''t'' kolorów jest NP-zupełny nawet w wersji ograniczonej do grafów planarnych dwudzielnych małego stopnia, nawet dla stosunkowo niewielkich wartości ''t''. Jako wniosek z uzyskanych wyników stwierdzono, że problem L(2,1)-kolorowania grafów planarnych przy użyciu 4 kolorów jest NP-zupełny, a także że problem L(p,q)-kolorowania grafów o maksymalnym stopniu 4 jest NP-zupełny...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Turbine stage design aided by artificial intelligence methods

  Zaproponowano ogólny, wydajny system wspomagania projektowania palisad , stopni i grupy stopni turbinowych. Zastosowane algorytmy wykorzystują algorytmy genetyczne, sieci neuronowe i obliczenia równoległe. Uzyskane rozwiązania projektowe są wysoko zoptymalizowane pod względem sprawności, a czas ich uzyskania jest o kilka rzędów wielkości mniejszy, niż przy zastosowaniu obliczeń CFD.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Universal Augmentation Schemes for Network Navigability
  Publikacja
  • P. Fraigniaud
  • C. Gavoille
  • A. Kosowski
  • E. Lebhar
  • Z. Lotker

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - 2009

  Rozważano problem uzupełniania grafu (reprezentującego np. sieci społeczne) poprzez dodanie w każdym węźle jednego dodatkowego skierowanego połączenia (długodystansowego). Dokładniej, dla każdego węzła definiuje się listę prawdopodobieństw istnienia połączenia wychodzącego z danego węzła do wszystkich pozostałych węzłów; wartości tych prawdopodobieństw muszą sumować się do jedności. Routing zachłanny w takiej sieci polega na przekazywaniu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • What Can Be Observed Locally? Round based models for quantum distributed computing
  Publikacja

  - 2009

  W pracy rozważono zagadnienie lokalności w kontekście informacji kwantowej w obliczeniach rozproszonych. Rozważono dwa kwantowe rozszerzenia modelu LOCAL Liniala, otrzymane poprzez: (1) inicjalizację systemu w kwantowym stanie splątanym, (2) zastosowanie kwantowych kanałów komunikacyjnych. Dla obydwu typów rozszerzeń zaproponowano przykłady problemów, których złożoność rundowa ulega redukcji w porównaniu do oryginalnego modelu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2008
 • A note on mixed tree coloring
  Publikacja

  - INFORMATION PROCESSING LETTERS - 2008

  Zaproponowano liniowy algorytm dla problemu kolorowania mieszanego w drzewach, uzyskując tym samym poprawę w stosunku do algorytmu o złożoności O(n^2) podanego w pracy [P. Hansen, J. Kuplinsky, D. de Werra, Mixed graph colorings, Math. Methods Oper. Res. 45 (1997) 145-160].

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Application of an online judge & contester system in academic tuition

  Praca zawiera opis systemu typu ''Online judge & contester'' o nazwie SPOJ, wykorzystywanego do zdalnej nauki programowania. Został on pomyślnie wdrożony w nauczaniu informatyki na Politechnice Gdańskiej. Omówiono zasadę działania i mechanizmy bezpieczeństwa systemu SPOJ. Przedstawiono wnioski z doświadczeń przy stosowaniu tego typu systemów w nauczaniu na etapie studiów 1. i 2. stopnia w ciągu ostatnich czterech lat.

 • Cost minimisation in unbounded multi-interface networks
  Publikacja

  - 2008

  W pracy badano problem odłączania niektórych urządzeń komunikacyjnych w wielointerfejsowych sieciach bezprzewodowych w taki sposób, by zapewnić realizację wymaganego grafu połączeń przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii. Sformułowano problem optymalizacyjny, podano wyniki dotyczące jego trudności i zaproponowano algorytmy optymalizacyjne dla wariantu, w którym liczba interfejsów komunikacyjnych jest potencjalnie nieograniczona...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Packing Three-Vertex Paths in 2-Connected Cubic Graphs
  Publikacja

  - ARS COMBINATORIA - 2008

  W pracy rozważano problem rozmieszczanie ścieżek P3 w 2-spójnych grafach 3-regularnych. Pokazano, że w 2-spójnym grafie 3-regularnym o n wierzchołkach można zawsze pokryć 9/11 n wierzchołków przez ścieżki P3; podano także odpowiednie oszacowania górne.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Scheduling with precedence constraints: mixed graph coloring in series-parallel graphs.
  Publikacja

  - 2008

  W pracy rozważono problem kolorowania grafów mieszanych, opisujący zagadnienie szeregowania zadań, w którym zależności czasowe zadań mają charakter częściowego porządku lub wzajemnego wykluczania. Dla przypadku, w którym graf zależności jest szeregowo-równoległy, podano algorytm rozwiązujący problem optymalnie w czasie $O(n^3.376 * log n)$.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Taking advantage of symmetries: gathering of asynchronous oblivious robots on a ring
  Publikacja

  - 2008

  W pracy rozważano problem rendezvous (spotkania, zebrania) dla zbioru bezpamięciowych robotów umieszczonych na wierzchołkach cyklu nieskierowanego, niewyposażonych w urządzenia komunikacyjne. Przyjęto model systemu rozproszonego występujący w literaturze pod nazwą asynchronicznego systemu z cyklami Look-Compute-Move. Problem istnienia rozwiązania rozwiązano dla wszystkich konfiguracji poczatkowych składających się z więcej niż...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The maximum edge-disjoint paths problem in complete graphs

  Rozważono problem ścieżek krawędziowo rozłącznych w grafach pełnych. Zaproponowano wielomianowe algorytmy: 3.75-przybliżony (off-line) oraz 6.47-przybliżony (on-line), poprawiając tym samym wyniki wcześniej znane z literatury [P. Carmi, T. Erlebach, Y. Okamoto, Greedy edge-disjoint paths in complete graphs, in: Proc. 29th Workshop on Graph Theoretic Concepts in Computer Science, in: LNCS, vol. 2880, 2003, pp. 143-155]. Ponadto...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Tighter bounds on the size of a maximum P3-matching in a cubic graph
  Publikacja

  W pracy pokazano, że największe P3-skojarzenie dla dowolnego grafu o n>16 wierzchołkach składa się z przynajmniej 117n/152 wierzchołków.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2007
 • Application of an online judge & contester system in academic tuition

  Praca zawiera opis systemu typu ''Online judge & contester'' o nazwie SPOJ, wykorzystywanego do zdalnej nauki programowania. Został on pomyślnie wdrożony w nauczaniu informatyki na Politechnice Gdańskiej. Omówiono zasadę działania i mechanizmy bezpieczeństwa systemu SPOJ. Przedstawiono wnioski z doświadczeń przy stosowaniu tego typu systemów w nauczaniu na etapie studiów 1. i 2. stopnia w ciągu ostatnich czterech lat.

 • Cooperative mobile guards in grids

  Praca dotyczy problemu strzeżenia dwuwymiarowych krat ortogonalnych, przy założeniu, że obszar widoczności strażnika obejmuje jedną ulicę oraz wszystkie ulice ją przecinające. Rozważano wariant straży słabo współpracujących, w którym dodatkowo każdy strażnik musi widzieć przynajmniej jednego innego strażnika. Podano dowód NP-trudności problemu optymalizacyjnego w przypadku ogólnym, algorytm dokładny o złożoności O(n log n) dla...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Cost minimisation in multi-interface networks
  Publikacja

  - 2007

  Praca dotyczy problemu minimalizacji energii poprzez selektywne odłączanie urządzeń komunikacyjnych w wielointerfejsowych sieciach bezprzewodowych w taki sposób, by zapewnić realizację wymaganego grafu połączeń. Sformułowano problem optymalizacyjny, podano wyniki dotyczące jego trudności i zaproponowano algorytmy optymalizacyjne.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • On the complexity of distributed greedy coloring
  Publikacja

  - 2007

  W pracy rozważono problem kolorowania grafów przy dodatkowym założeniu, że kolor żadnego wierzchołka nie może zostać zmniejszony bez zmiany kolorów przynajmniej jednego z jego sąsiadów. Przeprowadzone rozważania dotyczyły złożoności obiczeniowej problemu w modelu Liniala obliczeń rozproszonych. Podano ograniczenia dolne i górne złożoności problemu oraz zestawiono problem z innymi pokrewnymi zagadnieniami grafowymi.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Packing [1,Delta]-factors in graphs of small degree

  Rozważano problem znalezienia w grafie zadanej liczby k krawędziowo rozłącznych [1,Delta]-faktorów, gdzie Delta oznacza stopień grafu. Problem ten można rozwiązać w czasie liniowym dla k=2, jest on jednak NP-trudny dla każdego k>=3. Pokazano, że wariant minimalizacjny problemu dla k=2 jest NP-trudny dla grafów planarnych podkubicznych, jednak w ogólności istnieje algorytm (42 Delta - 30) / (35 Delta - 21) - aproksymacyjny.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Steam and gas turbines. Power plants
  Publikacja

  - 2007

  Przedstawiono podstawy termodynamiczne obiegów cieplnych siłowni z turbinami parowymi, gazowymi oraz układów kombinowanych, łączących turbiny parowe i gazowe z inymi rodzajami silników cieplnych. Omówiono główne rozwiązania konstrukcyjne podstawowych elementów siłowni turbinowych (turbiny parowe, turbiny gazowe, kotły, pompy, skraplacze, podgrzewacze, sprężarki, komory spalania, generatory elektryczne)oraz podstawowe systemy pomocnicze...

 • Steam and gas turbines. Principles of operation and desin
  Publikacja

  - 2007

  Podano podstawy teorii pracy stopnia turbiny osiowej i turbin wielostopniowych oraz metody obliczeń części przepływowej turbiny. Omówiono zagadnienia termodynamiczno-przepływowe oraz elementy konstrukcyjne (wirniki, łopatki, korpusy, łożyska, zawory) i eksploatacyjne (regulacja, zmienne warunki ruchu, rozruch i odstawianie turbin, diagnostyka, retrofity). Omówiono zasady doboru głównych parametrów projektowych oraz obliczenia...

2006

wyświetlono 203 razy