EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eduakcja. magazyn edukacji elektronicznej

Weryfikacja:

Politechnika Gdańska

Punkty ministerialne:

Punkty Ministerialne
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego

Punkty Ministerialne
Rok Punkty Lista
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2017 6 B
2016 6 B
2015 6 B
2014 4 B
2013 4 B
2011 0 B

Impact Factor:

brak danych

Polityki wydawnicze:

Brak danych

ISSN:

Filtry

wszystkich: 18

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Czasopism

2017
2016
2015
2014
 • E-technologie w edukacji i terapii dzieci z autyzmem w Polsce
  Publikacja

  - EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej - 2014

  Artykuł dotyczy możliwości wsparcia technologiami informacyjnymi edukacji i terapii dzieci z za - burzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Szczególna uwaga zostanie poświęcona aplikacjom przeznaczonym na urządzenia mobilne (tablety). Artykuł podsumowuje przesłanki zastosowania tabletów w pracy z dziećmi auty - stycznymi oraz pokazuje kategorie aplikacji, jakie mogą wspierać terapię i edukację dzieci. Zostały przedstawione wyniki...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • e-Technologie w kształceniu inżynierów, czyli nowoczesna edukacja pokolenia mediów cyfrowych

  Technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniają współczesną edukację i pozwalają na wprowadzanie innowacyjnych metod przekazywania wiedzy i zdobywania umiejętności. Popyt na wiedzę jest ogromny – kształtuje go coraz bardziej zaawansowane technologicznie i infor - macyjnie społeczeństwo oraz rynek pracy, na którym wiele osób, pracujących w zawodach do tej pory nie wymagających umiejętności cyfrowych, stanęło...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Marking large amounts of student assignments

  Technologies offer plenty of possibilities to prepare individual remote online tasks for students. This gives a lot of space to search for ways to overcome the challenges, one of them being grading a high volume of student--generated content. The paper surveys the author’s experience with various forms of student e-activities and various forms of grading.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Proces wytwarzania e-kursu. Studium przypadku.

  Artykuł definiuje proces wytwarzania e-kursu i e-lekcji oraz kolejne jego etapy, zaczynając od okre - ślania celu i odbiorcy, a kończąc na udostępnieniu treści. Na podstawie opisanego procesu przedstawiane jest stu - dium przypadku dla e-kursu prowadzonego na studiach zaocznych na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej na przedmiocie Strategie informatyzacji. Artykuł pokazuje też ewaluację studium przypadku, zarówno na poziomie oceny...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2013

wyświetlono 80 razy