Paweł Żwan - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 33

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2012
Rok 2011
 • Report of the ISMIS 2011 Contest : Music Information Retrieval
  Publikacja

  - Rok 2011

  This report presents an overview of the data mining contestorganized in conjunction with the 19th International Symposiumon Methodologies for Intelligent Systems (ISMIS 2011), in days betweenJan 10 and Mar 21, 2011, on TunedIT competition platform. The contestconsisted of two independent tasks, both related to music information retrieval:recognition of music genres and recognition of instruments, for agiven music sample represented...

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
 • Automatic singing quality recognition employing artificial neural networks
  Publikacja

  Celem artykułu jest udowodnienie możliwości automatycznej oceny jakości technicznej głosów śpiewaczych. Pokrótce zaprezentowano w nim stworzoną bazę danych głosów śpiewaczych oraz zaimplementowane parametry. Przy pomocy sztucznych sieci neuronowych zaprojektowano system decyzyjny, który oceniono w pięciostopniowej skali jakość techniczną głosu. Przy pomocy metod statystycznych udowodniono, że wyniki generowane przez ten system...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Automatic Singing Voice Recognition EmployingNeural Networks and Rough Sets
  Publikacja

  Celem badań jest automatyczne rozpoznawanie głosów śpiewaczych w kategorii rodzaju i jakości technicznej śpiewu. W artykule opisano stworzoną bazę danych głosów, która zawiera próbki głosu śpiewaków profesjonalnych i amatorskich. W dalszej części opisano parametry zdefiniowane w oparciu o zjawiska biomechaniczne w narządzie głosu podczas śpiewania. W oparciu o stworzone macierze parametrów wytrenowano i porównano automatyczne klasyfikatory...

 • Automatic sound recognition for security purposes
  Publikacja

  - Rok 2008

  In the paper an automatic sound recognition system is presented. It forms a part of a bigger security system developed in order to monitor outdoor places for non-typical audio-visual events. The analyzed audio signal is being recorded from a microphone mounted in an outdoor place thus a non stationary noise of a significant energy is present in it. In the paper an especially designed algorithm for outdoor noise reduction is presented,...

 • System for automatic singing voice recognition

  W artykule przedstawiono system automatycznego rozpoznawania jakości i typu głosu śpiewaczego. Przedstawiono bazę danych oraz zaimplementowane parametry. Algorytmem decyzyjnym jest algorytm sztucznych sieci neuronowych. Wytrenowany system decyzyjny osiąga skuteczność ok. 90% w obydwu kategoriach rozpoznawania. Dodatkowo wykazano przy pomocy metod statystycznych, że wyniki działania systemu automatycznej oceny jakości technicznej...

Rok 2007
 • A system for singing training
  Publikacja

  - Rok 2007

  The system proposed is aimed at the vocal students and persons who want to improve emission of their voices. The goal is not to substituite a singing teacher but to provide a tool for automatic teaching of voice emission basics. In this way singers can develop their vocal skills and improve them. By a visual feedback a student can control and modify vocal tract maximas (resonances) of a chosen vowel to match the resonances of the...

 • Automatic singing voice recognition employing neural networks and rough sets
  Publikacja

  Celem prac opisanych w referacie jest automatyczne rozpoznawanie głosów śpiewaczych. Do tego celu utworzona została baza nagrań próbek śpiewu profesjonalnego i amatorskiego. Próbki poddane zostały parametryzacji parametrami zaproponowanymi przez autorów ściśle do tego celu. Sposób wyznaczenia parametrów i ich interpretacja fizyczna przedstawione są w referacie. Parametry wprowadzane są do systemów decyzyjnych, klasyfikatorów opartych...

Rok 2006
Rok 2005
 • Automatic classification of singing voice quality
  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z automatyczną klasyfikacją jakości i rodzajów głosów śpiewaczych. Na potrzebę takiej klasyfikacji stworzono bazę głosów śpiewaczych, w której dokonano parametryzacji nagrań samogłosech śpiewanych przez różnych wokalistów (zarówno profesjonalistów jak i amatorów) na różnych wysokościach i z różną głośnością. W celu ograniczenia wymiaru wektora opisu zastosowano statystykę Behrensa Fishera...

 • Processing of musical data employing rough sets and artificial neural networks
  Publikacja

  Artykuł opisuje założenia systemu automatycznej identyfikacji muzyki i dźwięków muzycznych. Dokonano przeglądu standardu MPEG-7, ze szczególnym naciskiem na parametry opisowe dźwięku. Przedyskutowano problemy analizy danych audio, związane z zastosowaniami wykorzystującymi MPEG-7. W oparciu o eksperymenty przedstawiono efektywność deskryptorów niskiego poziomu w automatycznym rozpoznawaniu dźwięków instrumentów muzycznych. Przedyskutowano...

 • Projekt COPSIMO - nowe techniki dystrybucji multimediów
  Publikacja

  Przedstawiono założenia, realizowanego z udziałem Katedry Systemów Multimedialnych, projektu europejskiego COPSIMO, którego celem jest opracowanie sieci typu peer-to-peer, umożliwiającej wymianę nagrań multimedialnych na terenie krajów Unii Europejskiej. Sieć ta będzie zbudowana z wykorzystaniem architektury niewykorzystującej serwerów centralnych i wyposażona w mechanizmy zabezpieczające prawa autorskie twórców.

 • Projekt COPSIMO - nowe technologie dystrybucji multimediów
  Publikacja

  W komunikacie przedstawiono założenia, realizowanego z udziałem Katedry Systemów Multimedialnych, projektu europejskiego COPSIMO, którego celem jest opracowanie sieci typu peer-to-peer, umożliwiającej wymianę nagrań multimedialnych na terenie krajów Unii Europejskiej. Sieć ta będzie zbudowana z wykorzystaniem architektury niewykorzystującej serwerów centralnych i wyposażona w mechanizmy zabezpieczające prawa autorskie twórców.

Rok 2004
 • A system for multitask noisy speech enhancement.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono ogolną charakterystyke opracowanego systemu rejestracji i rekonstrukcji mowy. Artykuł zawiera opis składników systemu, ktory jest oprogramowaniem zawierającym zaawansowane narzędzia służące poprawie zrozumiałości mowy. Zaimplementowane narzędzia systemu umożliwiają wyszukiwanie nagrań dźwiękowych i ich obróbkę przy pomocy zaimplementowanych pluginów. W artykule przedstawione wykorzystane w systemie algorytmy...

 • Automatyczny analizator zawartości węglowodorów w gazach z odwiertów w przemyśle gazowym i naftowym.

  Skonstruowano automatyczny analizator zawartości sumy węglowodorów (THC) oraz ich składu (od metanu do pentanów). Za pomocą jednego z dwóch detektorów płomieniowo-jonizacyjnych był prowadzony ciągły pomiar THC, a drugiego - okresowy (co 90 lub 150 s) pomiar składu węglowodorów, po ich rozdzieleniu w kolumnie chromatograficznej. Do digitalizacji sygnału zastosowano 16-to bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy, zapewniający zakres...

 • Badanie algorytmów ekstrakcji tonu krtaniowego w śpiewie.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Referat opisuje dwie główne metody ekstrakcji tonu krtaniowego w śpiewie. Obie metody oparte są o filtrację odwrotną sygnału, ale rozróżnia je sposób aproksymacji charakterystyki częstotliwościowej traktu głosowego. Pierwsza metoda opiera się na wygładzaniu cepstralnym, druga na aproksymacji charakterystyki formantowości metodą predykcji liniowej. W referacie omówiono algorytm detekcji tonalności i automatycznego wyboru analizowanej...

 • Cyfrowy system rejestracji i rekonstrukcji sygnału mowy dla potrzeb Lotnictwa Wojskowego.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono ogólną charakterystykę opracowanego systemu rejestracji i rekonstrukcji sygnału mowy. Zamieszczono opis poszczególnych składników systemu, które stanowi zestaw zaawansowanych narzędzi do rejestracji, analizy i rekonstruowania mowy, zrealizowany w formie oprogramowania komputerowego. Narzędzia te pozwalają na szybkie wyszukiwanie pożądanych fragmentów nagrań oraz poprawę ich jakości na drodze redukcji szumów,...

 • Parametryzacja głosów śpiewaczych.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Referat przedstawia podział parametrów głosu śpiewaczego z punktu widzenia metod praktycznego ich wyznaczenia. W oparciu o zaprezentowany model narządu śpiewu omówione są zarówno parametry statyczne jak i dynamiczne ze szczególnym uwzględnieniem metod parametryzacji formantów, tonu krtaniowego i efektu wibrato. W referacie przedstawiono zaimplementowane w środowisku MATLAB narzędzia do analizy śpiewu umożliwiające wyznaczenie jego...

 • Processing of musical data employing rough sets and artificial neural networks
  Publikacja

  Artykuł opisuje założenia systemu automatycznej identyfikacji muzyki i dźwięków muzycznych. Dokonano przeglądu standardu MPEG-7, ze szczególnym naciskiem na parametry opisowe dźwięku. Przedyskutowano problemy analizy danych audio, związane z zastosowaniami wykorzystującymi MPEG-7. W oparciu o eksperymenty przedstawiono efektywność deskryptorów niskiego poziomu w automatycznym rozpoznawaniu dźwięków instrumentów muzycznych. Przedyskutowano...

Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 532 razy