Wyniki wyszukiwania dla: Deep soil mixing - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: Deep soil mixing

Wyniki wyszukiwania dla: Deep soil mixing

 • In situ soil mixing.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Opracowanie stanowi 9-ty rozdział w książce ''Ground Improvement'' (Wzmacnianie gruntu).W podrozdziałach 9.1 i 9.2 przedstawiono rys historyczny oraz aktualny stan zaawansowania technologii mieszania gruntu na sucho i na mokro. Wprowadzono także klasyfikację metod wdrożonych na świecie przez firmy specjalistyczne. W podrozdziale 9.3 opisano sprzęt i technologię i przebieg mieszania, z podziałem na urządzenia do mieszania głębokiego...

 • Ground improvement with in situ Soil Mixing

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono metodę wzmacniania słabego gruntu za pomocą technologii wgłębnego mieszania na sucho i mokro. W metodzie mokrej stosuje się składniki wiążące (głownie cementy) wymieszane z wodą, podawane w formie zaczynu. W metodzie suchej materiały wiążące podawane są w postaci sproszkowanej z udziałem sprężonego powietrza. Przedstawiono główne obszary zastosowania w geotechnice oraz podano przykłady kilku realizacji.

 • Ground improvement with in-situ wet soil mixing

  Publikacja

  - Rok 2003

  Opisano rozwój technologii mieszania wgłębnego gruntu na świecie i w Polsce. Przedstawiono bliżej aktualnie wykorzystywane metody mieszania, wprowadzane przez specjalistyczne firmy. W syntetyczny sposób podsumowano zasady projektowania oraz doświadczenia wykonawcze. Zamieszczono bliższe informacje odnośnie kilku przykładów zastosowania w Polsce.

 • Wzmacnianie i uszczelnianie gruntu metodą mieszania in situ (Soil Mixing).

  Aktualny stan rozwoju różnych metod mieszania gruntu, łącznie z charakterystyką używanych maszyn i stosowanego wykonawstwa oraz podsumowaniem doświadczeń. Główne obszary zastosowania oraz podejście projektowe. Aplikacje związane z posadowieniem obiektów drogowych i budowlanych oraz uszczelnianiem gruntu Wybrane przykłady realizacji.

 • Herstellung von Dichtwaenden in alten Deichen mittels der Deep Mixing Method

  Publikacja

  - Rok 2003

  Opisano zastosowanie metody wgłębnego mieszania gruntu na mokro do wykonania przesłon przeciw filtracyjnych w wałach przeciwpowodziowych Wisły i Rudawy. Przytoczono pierwsze przykłady zastosowania w Polsce, obejmujące budowy w Krakowie (3) oraz w Tarnobrzegu (1). W Krakowie wykonano przesłonę zbrojoną dwuteownikami w celu posadowienia murków oporowych umieszczonych na koronie wału. W okolicach Wawelu przesłona umożliwia ustawienie...

 • Methods of deep modification of low-bearing soil for the foundation of new and spare air runways

  After analyzing the impact of aircraft on the airport pavement (parking spaces, runways, startways), it was considered advisable to consider the problem of deep improvement or strengthening of its subsoil. This is especially true for low-bearing soil. The paper presents a quick and effective method of strengthening the subsoil intended for the construction of engineering structures used for civil...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nowoczesne technologie uszczelniania wałów przeciwpowodziowych.

  Publikacja
  • A. Brożek

  - Materiały Budowlane - Rok 2003

  Opisano zastosowanie wąskoszczelinowych przesłon przeciwfiltracyjnych wykonywanych w technologii WIPS wibracyjnie iniektowana przesłona szczelinowa oraz DSM ( ang. deep soil mixing - mieszanie wgłębne gruntu). Przedstawiono przykłady zastosowania w Polsce.

 • Zastosowanie mieszania wgłębnego i iniekcji strumieniowej do wzmocnienia podłoża pod budynkiem basenu.

  Publikacja

  - Inżynieria Morska i Geotechnika - Rok 2003

  Przedstawiono jeden z pierwszych przykładów zastosowania w Europie nowoczesnej technologii wgłębnego mieszania gruntu na mokro (ang. wet Deep Soil Mixing) w celu posadowienia budynku basenu na uwarstwionym podłożu zawierającym grunt organiczny. Technologia DSM, wprowadzona w Polsce przez firmę Keller, polega na mechanicznym mieszaniu in situ gruntu z zaczynem cementowym i pozwala na formowanie w gruncie kolumn z cementogruntu w...

 • Application of Monte-Carlo method to modelling influence of selected soil heterogeneity on macrodispersion of pollutants in unsaturated soil medium

  Publikacja

  The influence of soil heterogeneity on miscible solute transport in soil is analyzed. The transport process is simulated numerically using the Monte-Carlo method. This paper shows how different types of soil heterogeneity influence the process of contaminant spreading. If independent flow paths exist in the soil, the degree of the mixing of pollutants in the outflow from the soil profile is larger. If the preferential flow paths...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Automatic music signal mixing system based on one-dimensional Wave-U-Net autoencoders

  The purpose of this paper is to show a music mixing system that is capable of automatically mixing separate raw recordings with good quality regardless of the music genre. This work recalls selected methods for automatic audio mixing first. Then, a novel deep model based on one-dimensional Wave-U-Net autoencoders is proposed for automatic music mixing. The model is trained on a custom-prepared database. Mixes created using the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modeling the application of steel slag in stabilizing expansive soil

  Publikacja

  The objective of this study was to evaluate the suitability of steel slag as an additive to the engineering properties of weak clay soil. Different geotechnical laboratory tests were conducted on both stabilized and natural soils. Steel slag (SS) was added at a rate of 0, 5, 10, 15, 20, and 25% to the soil. Specific gravity, grain size analysis, Atterberg limit test, compaction test, free swell, California bearing ratio (CBR),...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Application of soil nailing technique for protection and preservation historical buildings

  Soil nailing is one of the recent in situ techniques used for soil improvement and in stabilizing slopes. The process of soil nailing consists of reinforcing the natural ground with relatively small steel bars or metal rods, grouted in the pre-drilled holes. This method has a wide range of applications for stabilizing deep excavations and steep slopes. Soil nailing has recently become a very common method of slope stabilisation...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Effects of full displacement pile installation on the stress and deformation state of surrounding soil: review

  Several field and model tests have been conducted to investigate the impact of pile installation on bearing capacity. However, little is known about how piles behave during installation, how they interact with the surrounding soil, and how this affects sandy soil properties. This review paper investigates the effect of pile driving on surrounding sandy soil as it compacts sandy soil near to the pile. For this purpose, various related...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Deep compaction control of sandy soils

  Vibroflotation, vibratory compaction, micro-blasting or heavy tamping are typical improvement methods for the cohesionless deposits of high thickness. The complex mechanism of deep soil compaction is related to void ratio decrease with grain rearrangements, lateral stress increase, prestressing effect of certain number of load cycles, water pressure dissipation, aging and other effects. Calibration chamber based interpretation...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Geotechnics

  Kursy Online
  • L. Bałachowski

  The course is divided into two parts. The first is related to in-situ tests and their applications for the design of shallow and deep foundations. The second part is related to models of soil behavior and numerical analysis in geotechnical engineering.

 • Mechanical Properties of a Dike Formed from a Soil-ash Composite

  Publikacja

  The paper presents the research results on application of composite soils for dike construction. The composite soil is produced by mixing bottom ash (by-product of energetics) with dredged material (sand) taken from the mouth of The Vistula river. The optimum composite for dike core was chosen with respect to mechanical parameters: high internal friction angle, good compaction and reduced hydraulic conductivity. The test dike was...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dynamic soil improvement by hybrid technologies

  Publikacja

  - Rok 2015

  Hybrid method of subsoil improvement for road embankment foundation is described. This method is composed of two wellknown methods: dynamic replacement (DR) and microblasting (DDC) one (Deep Dynamic Compaction). The method was used for both the strengthening of the fully saturated organic subsoil as well as for acceleration of the consolidation of the organic layers. The practice ensures the expected results. A proper example on...

 • Nietypowa podziemna konstrukcja oporowa w technologii DSM jako zabezpieczenie głębokiej wymiany gruntu

  Publikacja
  • G. Horodecki

  - Rok 2020

  W artykule przedstawiono nietypowe rozwiązanie podparcia i zabezpieczenia głębokiej wymiany gruntu z zastosowaniem przestrzennej konstrukcji oporowej w technologii DSM, ze względu na ograniczenie miejsca oraz zapewnienie stateczności nasypu drogowego. Opisano również realizację rozwiązania oraz prowadzony monitoring geotechniczny.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nietypowa podziemna konstrukcja oporowa w technologii DSM jako zabezpieczenie głębokiej wymiany gruntu

  Publikacja

  W artykule przedstawiono nietypowe rozwiązanie podparcia i zabezpieczenia głębokiej wymiany gruntu z zastosowaniem przestrzennej konstrukcji oporowej w technologii DSM, ze względu na ograniczenie miejsca oraz zapewnienie stateczności nasypu drogowego. Opisano również realizację rozwiązania oraz prowadzony monitoring geotechniczny.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • NEW EXPERIENCES IN DIKE CONSTRUCTION WITH SOIL-ASH COMPOSITESAND FINE-GRAINED DREDGED MATERIALS

  Publikacja

  The supporting structure inside a coastal dike is often made of dredged non-uniform sand with good compaction proper-ties. Due to the shortage of natural construction material for both coastal and river dikes and the surplus of different processed mate-rials, new experiments were made with sand-ash mixtures and fine-grained dredged materials to replace both dike core and dikecover materials resulting in economical, environmentally...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optimized Deep Learning Model for Flood Detection Using Satellite Images

  Publikacja
  • A. Stateczny
  • H. D. Praveena
  • R. H. Krishnappa
  • K. R. Chythanya
  • B. B. Babysarojam

  - Remote Sensing - Rok 2023

  The increasing amount of rain produces a number of issues in Kerala, particularly in urban regions where the drainage system is frequently unable to handle a significant amount of water in such a short duration. Meanwhile, standard flood detection results are inaccurate for complex phenomena and cannot handle enormous quantities of data. In order to overcome those drawbacks and enhance the outcomes of conventional flood detection...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Assessment and design of greener deep eutectic solvents – A multicriteria decision analysis

  Deep eutectic solvents (DES) are often considered as green solvents because of their properties, such as negligible vapor pressure, biodegradability, low toxicity or natural origin of their components. Due to the fact that DES are cheaper than ionic liquids, they have gained many applications in a short period of time. However, claims about their greenness sometimes seem to be exaggerated. Especially, bearing in mind lots of data...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Investigation on water infiltration and water content changes in a large-scale experimental test dike

  Publikacja

  The paper presents result of series of experiments made within the DREDGDIKES project, performed on a test dike built from composite soil. The composite is produced by mixing fly ash (by-product of energetics) with dredged material (sand) taken from the mouth of The Vistula river. The test dike, located near Gdansk in Poland, was subjected to hydraulic load in several flooding time scenarios and the unsaturated unsteady flow was...

 • First deep eutectic solvent-based (DES) stationary phase for gas chromatography and future perspectives for DES application in separation techniques

  Publikacja

  The paper presents the first application of deep eutectic solvents (DES) as stationary phases for gas chromatography. DES obtained by mixing tetrabutylammonium chloride (TBAC) as a hydrogen bond acceptor (HBA) with heptadecanoic acid being a hydrogen bond donor (HBD) in a mole ratio of HBA:HBD equal to 1:2 was characterized by its ability to separate volatile organic compounds (VOCs). The Rohrschneider – McReynolds constants determined...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Hydrological predictors used for vegetation modelling in the lower Biebrza valley 1900-2099

  Dane Badawcze
  open access

  This data set contains hydrological predictors used for vegetation modelling in the lower Biebrza valley, NE Poland.The predictors were obtained from simulations using integrated hydrological model - HydroGeoSphere, with the Hydraulic Mixing-Cell method.Forcing data for the model were Twentieth Century Reanalysis (20CR) data for the period 1900-2015...

 • Musical Instrument Tagging Using Data Augmentation and Effective Noisy Data Processing

  Developing signal processing methods to extract information automatically has potential in several applications, for example searching for multimedia based on its audio content, making context-aware mobile applications (e.g., tuning apps), or pre-processing for an automatic mixing system. However, the last-mentioned application needs a significant amount of research to reliably recognize real musical instruments in recordings....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Buried Object Characterization Using Ground Penetrating Radar Assisted by Data-Driven Surrogate-Models

  Publikacja
  • R. Yurt
  • H. Torpi
  • P. Mahouti
  • A. Kizilay
  • S. Kozieł

  - IEEE Access - Rok 2023

  This work addresses artificial-intelligence-based buried object characterization using 3-D full-wave electromagnetic simulations of a ground penetrating radar (GPR). The task is to characterize cylindrical shape, perfectly electric conductor (PEC) object buried in various dispersive soil media, and in different positions. The main contributions of this work are (i) development of a fast and accurate data driven surrogate modeling...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Combination of homogeneous liquid–liquid extraction and vortex assisted dispersive liquid–liquid microextraction for the extraction and analysis of ochratoxin A in dried fruit samples: Central composite design optimization

  Publikacja

  - JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS - Rok 2023

  This paper presents a new analytical procedure based on combination of homogeneous liquid–liquid extraction (HLLE) and vortex-assisted dispersive liquid–liquid microextraction (VA-DLLME) for the accurate and reliable determination of ochratoxin A (OTA) in dried fruit samples. To enable selective extraction of the OTA, six hydrophobic deep eutectic solvents (hDESs) were prepared and tested as extraction solvents. Optimization of...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • CTD Gdańsk Deep_2001_2005

  Dataset includes measurements of conductivity (mS cm-1), temperature (°C), sound speed (m s-1) and salinity (PSU) made with the probe Falmouth Scientific Inc. The research was carried out in 2001 (at the turn of May and June), 2003 (beginning of May), 2005 (end of April) and in 2002 and 2004 (at the turn of September and October). In 2002, only temperature...

 • Static load test on concrete pile – instrumentation and results interpretation

  Publikacja

  For some time (since 8-10 years in Poland) a special static load tests on instrumented piles are carried out. Such studies are usually of a scientific nature and provide detailed quantitative data on the load transfer into the ground and characteristics of particular soil layers interaction with a pile shaft and pile base. Deep knowledge about the pile-subsoil interaction can be applied for a various design purposes, e.g. numerical...

 • Static Load Test on Instrumented Pile – Field Data and Numerical Simulations

  For some time (since 8-10 years in Poland) a special static load tests on instrumented piles are carried out. Such studies are usually of a scientific nature and provide detailed quantitative data on the load transfer into the ground and characteristics of particular soil layers interaction with a pile shaft and pile base. Deep knowledge about the pile-subsoil interaction can be applied for a various design purposes, e.g. numerical...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The impact of sediment, fresh and marine water on the concentration of chemical elements in water of the ice-covered lagoon

  Publikacja

  - ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH - Rok 2021

  The common use of chemical elements by man has been contributing to their extraction for centuries. As a consequence, they have been directly or indirectly introduced into the biogeochemical cycle. In the framework of many conventions, mining and processing of elements are currently subject to many restrictions. However, their large load that has already been deposited in the soil and bottom sediments can be remobilised and...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Michał Lech dr inż.

  Osoby

  Michał Lech was born in Gdynia in 1983. In 2007 he graduated from the faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics of Gdansk University of Technology. In June 2013, he received his Ph.D. degree. The subject of the dissertation was: “A Method and Algorithms for Controlling the Sound Mixing Processes with Hand Gestures Recognized Using Computer Vision”. The main focus of the thesis was the bias of audio perception caused...

 • Deep Learning Basics 2023/24

  Kursy Online
  • K. Draszawka

  A course about the basics of deep learning intended for students of Computer Science. It includes an introduction to supervised machine learning, the architecture of basic artificial neural networks and their training algorithms, as well as more advanced architectures (convolutional networks, recurrent networks, transformers) and regularization and optimization techniques.

 • Gesture-controlled Sound Mixing System With a Sonified Interface

  Publikacja

  - Rok 2013

  In this paper the Authors present a novel approach to sound mixing. It is materialized in a system that enables to mix sound with hand gestures recognized in a video stream. The system has been developed in such a way that mixing operations can be performed both with or without visual support. To check the hypothesis that the mixing process needs only an auditory display, the influence of audio information visualization on sound...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Deep neural networks for data analysis

  Kursy Online
  • K. Draszawka

  The aim of the course is to familiarize students with the methods of deep learning for advanced data analysis. Typical areas of application of these types of methods include: image classification, speech recognition and natural language understanding. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami głębokiego uczenia maszynowego na potrzeby zaawansowanej analizy danych. Do typowych obszarów zastosowań tego typu metod należą:...

 • Olgun Aydin dr

  Olgun Aydin finished his PhD by publishing a thesis about Deep Neural Networks. He works as a Principal Machine Learning Engineer in Nike, and works as Assistant Professor in Gdansk University of Technology in Poland. Dr. Aydin is part of editorial board of "Journal of Artificial Intelligence and Data Science" Dr. Aydin served as Vice-Chairman of Why R? Foundation and is member of Polish Artificial Intelligence Society. Olgun is...

 • Testing A Novel Gesture-Based Mixing Interface

  With a digital audio workstation, in contrast to the traditional mouse-keyboard computer interface, hand gestures can be used to mix audio with eyes closed. Mixing with a visual representation of audio parameters during experiments led to broadening the panorama and a more intensive use of shelving equalizers. Listening tests proved that the use of hand gestures produces mixes that are aesthetically as good as those obtained using...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A Perspective on Missing Aspects in Ongoing Purification Research towards Melissa officinalis

  Publikacja

  - Foods - Rok 2023

  Melissa officinalis L. is a medicinal plant used worldwide for ethno-medical purposes. Today, it is grown everywhere; while it is known to originate from Southern Europe, it is now found around the world, from North America to New Zealand. The biological properties of this medicinal plant are mainly related to its high content of phytochemical (bioactive) compounds, such as flavonoids, polyphenolic compounds, aldehydes, glycosides...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analysis of pounding between adjacent buildings founded on different soil types

  Earthquake-induced pounding was experienced in many previous earthquakes and it was found to be a critical issue. This study investigates the effect of pounding between buildings founded on the same and different soil types. Three 3-D buildings with 4, 6 and 8 storeys were considered in this study. Three pounding scenarios were taken into account, i.e. pounding between 4-storey and 6-storey buildings, between 4-storey and 8-storey...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Deep Learning

  Publikacja

  - Rok 2021

  Deep learning (DL) is a rising star of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) domains. Until 2006, many researchers had attempted to build deep neural networks (DNN), but most of them failed. In 2006, it was proven that deep neural networks are one of the most crucial inventions for the 21st century. Nowadays, DNN are being used as a key technology for many different domains: self-driven vehicles, smart cities,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Automatic audio signal mixing system based on one-dimensional Wave-U-Net autoencoders

  Publikacja

  - Rok 2023

  The purpose of this dissertation is to develop an automatic song mixing system that is capable of automatically mixing a song with good quality in any music genre. This work recalls first the audio signal processing methods used in audio mixing, and it describes selected methods for automatic audio mixing. Then, a novel architecture built based on one-dimensional Wave-U-Net autoencoders is proposed for automatic music mixing. Models...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Mobility and biodegradability of an imidazolium based ionic liquid in soil and soil amended with waste sewage sludge

  Publikacja

  Sorption on solids and biodegradation are main phenomena that can mitigate the pollution of soil and water by ionic liquids (ILs). ILs sorbed on soil particles become immobilized (temporarily or permanently) which prevents them from spreading into deeper layers of soil or groundwater but which also makes them less bioavailable. In this study we attempt to examine if amendment of soil with waste sludge has a potential to mitigate...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • WATER AIR AND SOIL POLLUTION

  Czasopisma

  ISSN: 0049-6979 , eISSN: 1573-2932

 • Examining Classifiers Applied to Static Hand Gesture Recognition in Novel Sound Mixing System

  The main objective of the chapter is to present the methodology and results of examining various classifiers (Nearest Neighbor-like algorithm with non-nested generalization (NNge), Naive Bayes, C4.5 (J48), Random Tree, Random Forests, Artificial Neural Networks (Multilayer Perceptron), Support Vector Machine (SVM) used for static gesture recognition. A problem of effective gesture recognition is outlined in the context of the system...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analytical applications of smartphones for agricultural soil analysis

  Soil is one of the most important farming resources. Appropriate managing of its quality promotes productive and sustainable agriculture. The valuable farm practice in soil quality managing is based on regular soil analysis with the aim to determine the exact amount of nutrients or other chemical, physical and biological soil properties. Soil analysis usually requires samples collection at desired sampling depth following by samples...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Neural networks and deep learning

  Publikacja

  - Rok 2022

  In this chapter we will provide the general and fundamental background related to Neural Networks and Deep Learning techniques. Specifically, we divide the fundamentals of deep learning in three parts, the first one introduces Deep Feed Forward Networks and the main training algorithms in the context of optimization. The second part covers Convolutional Neural Networks (CNN) and discusses their main advantages and shortcomings...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nano soil improvement technique using cement

  Publikacja

  - Scientific Reports - Rok 2023

  Nano soil-improvement is an innovative idea in geotechnical engineering. Nanomaterials are among the newest additives that improve soil properties. Herein, laboratory tests, such as unconfined compressive strength, direct shear test, and initial tests, were conducted to investigate the geotechnical properties of Kelachay clay with micro- and nanosized cement to evaluate its particles in untreated soil and observe changes in the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • On mixing in the class of quadratic stochastic operators

  We study different types of limit behavior of quadratic stochastic operators acting on ℓ^1 (or ℓ^1_d) spaces in both strong and uniform topologies. The main motif of the paper is to express the uniform and strong asymptotic stability of the quadratic stochastic operator in terms of convergence of the associated (linear) nonhomogeneous Markov chain. We also examine which type of uniform convergence of iterates of the quadratic...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Usefulness of the voltamperometric method for assessment of the purity of soil

  This paper presents a voltammetric analysis of soil. It shows that the voltammetry is a useful method for the assessment of soil contaminated with heavy metal ions. There are two major problems with voltammetry analysis: the diffusion coefficient and the measurement system. The paper contains a short literature study of mathematical equations and a study of differences between soil and water measurements. Suggestions of the solution...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym