Katedra Finansów - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Finansów

Filtry

wszystkich: 128

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2012
Rok 2010
 • Budownictwo mieszkaniowe w Polsce
  Publikacja

  - Rok 2010

  W opracowaniu poddaje się analizie budownictwo mieszkaniowe w Polsce. W tym celu Autor definiuje pojęcie i zakres budownictwa mieszkaniowego, a także dokonuje jego klasyfikacji.W dalszej części ocenie poddany zostaje stanzasobów mieszkaniowych w kraju.. Skala zasobów mieszkaniowych, dostępne powierzchnie użytkowe, czy zaludnienie mieszkań zostały ustalone na podstawie przeprowadzonego w 2002 roku Narodowego Spisu Powszechnego....

 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako źródło finansowania wielkoformatowych imprez sportowych

  Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości wykorzystania w naszym kraju partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) jako źródła finansowania wspierającego organizację wielkoformatowej imprezy sportowej, do jakiej zalicza się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej (EURO). Autor w szczególności poddaje analizie stan krajowego rynku PPP na tle rynku ogólnoświatowego oraz zmiany legislacyjne, które dokonały się w ostatnim czasie...

 • Portugalia jako organizator Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2004 roku
  Publikacja

  - Rok 2010

  Decyzja UEFA odnośnie wyboru Portugalii na gospodarza EURO 2004 została ogłoszona w październiku 1999 roku. Akceptacja portugalskiej kandydatury była pewnym wyłamaniem się federacji piłkarskich z panującego wówczas trendu polegającego na wyborze dwóch państw - współgospodarzy dużych imprez piłkarskich. Zarówno Mistrzostwa Europy w 2000 roku (Belgia, Holandia), jak i Mistrzostwa Świata w 2002 roku (Korea Południowa, Japonia) były...

 • Rynek finansowy w federacji rosyjskiej - wybrane zagadnienia
  Publikacja

  - Pieniądze i Więź - Rok 2010

  Autorzy artykułu analizują strukturę i wybrane wielkości rosyjskiego rynku finansowego. Wybór podyktowany został bliskością tego państwa a jednocześnie nikłą wiedzą na temat rynku finansowego tego największego na świecie obszaru. W pracy podejmuje się próbę dokonania segmentacji tego rynku jak również przedstawienia genezy i kluczowych faz jego rozwoju.

 • Wnioski dla Polski i regionu Pomorza wynikające z organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej przez Portugalię
  Publikacja

  - Rok 2010

  Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii niesie szereg interesujących wniosków dla Polski w kontekście organizacji przez nasz kraj Mistrzostw Europy w 2012 roku. W opracowaniu podjęto sie próby określenia działań zmierzających do zminimalizowania ryzyka niepowodzenia tej największej sportowej imprezy, jaka kiedykolwiek była przeprowadzana w Polsce.

 • Wydatki związane z organizacją EURO 2004 i źródła ich finansowania
  Publikacja

  - Rok 2010

  W kontekście organizacji turnieju finałowego przez Polskę i Ukrainę szczególnie interesująca wydaje się analiza przypadku EURO 2004 i próba przeniesienia portugalskich doświadczeń na grunt Polski. Pod wieloma względami obecna sytuacja naszego kraju przypomina to, co było udziałem tego niewielkiego państwa z Półwyspu Iberyjskiego w okresie przygotowawczym przed Mistrzostwami Europy.W niniejszym opracowaniu największe znaczenie przypisuje...

Rok 2009
Rok 2008