Krystian Zawadzki - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 59

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2022
Rok 2021
 • The Impact of Covid-19 on the Performance of Exchange Traded Funds on Developed and Emerging Markets
  Publikacja

  - Rok 2021

  In this paper an endeavour was made to evaluate the impact of Covid-19 on the achievement of the investment objectives by selected ETFs in developed and emerging markets. For this purpose, the tracking errors calculated for 18 different ETFs operating on the basis of American, Asian and European stock indexes were analyzed. The time range of the research was selected in such a way as to compare the period before the pandemic(pre-Covid)...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2020
 • Social benefits valuation of hosting non-mega sporting events

  Purpose In the study, an attempt was made to estimate the social benefits resulting from three non-mega sporting events organized in Ergo Arena located on the border of two cities in Poland. By attributing a value to intangible social benefits, the intangible effect was determined and compared to the expenditure incurred in the construction of Ergo Arena Hall. Design/methodology/approach In order to value social intangible effects...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tangible and intangible economic impact of hosting mega sporting events
  Publikacja

  - Rok 2020

  Due to the fact that the impetus for the creation of this paper was inaccuracies in the results of research relating to the economic effects caused by the organisation of mega sporting events, an analysis of the impact of 1988-2008 mega sporting events on host economies was conducted. The research shows that in selected areas of the economy, sporting events can be identified, with occasional positive (SOG) and negative (WOG) economic...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The performance of ETFs on developed and emerging markets with consideration of regional diversity

  This study evaluates the performance of Exchange-Traded Funds (ETFs) by using various tracking error calculation approaches. The aim of the paper is, on the one hand, an evaluation of the performance of ETFs relative to their benchmarking indexes and, on the other, an endeavour to specify any relationship between this performance and both geographical location and the degree of market development. The research was conducted on...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
 • Ekonomiczne efekty organizacji wielkoformatowych wydarzeń sportowych
  Publikacja

  - Rok 2017

  Przedmiotem rozważań w niniejszej monografii są efekty wywołane organizacją wielkoformatowych wydarzeń sportowych. Pretekstem do podjęcia tej tematyki jest duże zainteresowanie organizacją tych wydarzeń tłumaczone korzystnym oddziaływaniem na gospodarkę gospodarza. Przegląd literatury przedmiotu wskazuje jednak na rozbieżności w tym zakresie pomiędzy oficjalnymi opracowaniami publikowanymi na zlecenie organizatorów oraz niezależnymi,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2016
Rok 2015
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
 • Euro 2012. Czy ten mecz można wygrać?
  Publikacja

  Zbliżające się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, które w 2012 roku będą odbywały się na Ukrainie i w Polsce, od wielu lat budzą emocje, nie tylko wśród kibiców. Zaraz po ogłoszeniu wyników wyboru gospodarzy tej imprezy, pojawiło się wiele doniesień na temat korzyści gospodarczych, jakie ta impreza im przyniesie. Fala entuzjazmu trochę osłabła gdy okazało się ile musimy, jako kraj sporo zainwestować, aby te korzyści rzeczywiście...

 • The impact of mega sports events on the stock markets
  Publikacja

  - Rok 2011

  Wpływ wielkoformatowych imprez sportowych na gospodarkę może być rozpatrywany na różnych płaszczyznach. Najczęściej przywołuje się zmiany w zakresie PKB kraju lub regionu goszczącego, zmiany na rynku pracy, rozbudowę bądź modernizację infrastruktury oraz tendencje w zakresie przepływu turystycznego. Kanały oddziaływania tak dużych wydarzeń są jednak dużo szersze i obejmują ponadto: życie publiczne, polityczne i kulturalne, informację,...

 • Wydatki na infrastrukturę stadionową w ramach Euro 2012 i źródła ich finansowania

  Opracowanie podejmuje tematykę wydatków na infrastrukturę stadionową i źródła ich finansowania na przykładzie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Autor w pierwszej części opracowania dokonuje analizy porównawczej wydatków na infrastrukturę stadionową oraz struktury ich finansowania (w podziale na fundusze prywatne i publiczne) realizowanych w ramach przygotowań do wielkoformatowych imprez sportowych ostatnich lat: Mistrzostw...

Rok 2010
 • Budownictwo mieszkaniowe w Polsce
  Publikacja

  - Rok 2010

  W opracowaniu poddaje się analizie budownictwo mieszkaniowe w Polsce. W tym celu Autor definiuje pojęcie i zakres budownictwa mieszkaniowego, a także dokonuje jego klasyfikacji.W dalszej części ocenie poddany zostaje stanzasobów mieszkaniowych w kraju.. Skala zasobów mieszkaniowych, dostępne powierzchnie użytkowe, czy zaludnienie mieszkań zostały ustalone na podstawie przeprowadzonego w 2002 roku Narodowego Spisu Powszechnego....

 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako źródło finansowania wielkoformatowych imprez sportowych

  Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości wykorzystania w naszym kraju partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) jako źródła finansowania wspierającego organizację wielkoformatowej imprezy sportowej, do jakiej zalicza się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej (EURO). Autor w szczególności poddaje analizie stan krajowego rynku PPP na tle rynku ogólnoświatowego oraz zmiany legislacyjne, które dokonały się w ostatnim czasie...

 • Portugalia jako organizator Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2004 roku
  Publikacja

  - Rok 2010

  Decyzja UEFA odnośnie wyboru Portugalii na gospodarza EURO 2004 została ogłoszona w październiku 1999 roku. Akceptacja portugalskiej kandydatury była pewnym wyłamaniem się federacji piłkarskich z panującego wówczas trendu polegającego na wyborze dwóch państw - współgospodarzy dużych imprez piłkarskich. Zarówno Mistrzostwa Europy w 2000 roku (Belgia, Holandia), jak i Mistrzostwa Świata w 2002 roku (Korea Południowa, Japonia) były...

 • Rynek finansowy w federacji rosyjskiej - wybrane zagadnienia
  Publikacja

  - Pieniądze i Więź - Rok 2010

  Autorzy artykułu analizują strukturę i wybrane wielkości rosyjskiego rynku finansowego. Wybór podyktowany został bliskością tego państwa a jednocześnie nikłą wiedzą na temat rynku finansowego tego największego na świecie obszaru. W pracy podejmuje się próbę dokonania segmentacji tego rynku jak również przedstawienia genezy i kluczowych faz jego rozwoju.

 • Wnioski dla Polski i regionu Pomorza wynikające z organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej przez Portugalię
  Publikacja

  - Rok 2010

  Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii niesie szereg interesujących wniosków dla Polski w kontekście organizacji przez nasz kraj Mistrzostw Europy w 2012 roku. W opracowaniu podjęto sie próby określenia działań zmierzających do zminimalizowania ryzyka niepowodzenia tej największej sportowej imprezy, jaka kiedykolwiek była przeprowadzana w Polsce.

 • Wydatki związane z organizacją EURO 2004 i źródła ich finansowania
  Publikacja

  - Rok 2010

  W kontekście organizacji turnieju finałowego przez Polskę i Ukrainę szczególnie interesująca wydaje się analiza przypadku EURO 2004 i próba przeniesienia portugalskich doświadczeń na grunt Polski. Pod wieloma względami obecna sytuacja naszego kraju przypomina to, co było udziałem tego niewielkiego państwa z Półwyspu Iberyjskiego w okresie przygotowawczym przed Mistrzostwami Europy.W niniejszym opracowaniu największe znaczenie przypisuje...

Rok 2009
 • Analiza funkcjonowania dobrowolnych form oszczędzania w polskim systemie emerytalnym
  Publikacja

  Reforma systemu emerytalnego była ważnym wydarzeniem o zasięgu ogólnospołecznym. Nowy system to nie tylko wprowadzenie filara kapitałowego, który obok filara repartycyjnego tworzy obowiązkową część ubezpieczeń. To także dobrowolna sfera oszczędzania, dzięki której może być w pełni realizowana istota nowego systemu: ''bezpieczeństwo dzięki różnorodności''. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie dobrowolnych form oszczędzania...

 • Pakt Stabilności i Wzrostu - strażnik porządku Unii Gospodarczej i Walutowej?
  Publikacja

  - Rok 2009

  Blisko 10 lat funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej skłania do refleksji nad funkcjonowaniem ważnego dla strefy euro mechanizmu, jakim jest Pakt Stabilności i Wzrostu. Choć pełni on trudne do przecenienia dyscyplinujące funkcje, wywołuje wiele kontrowersji w aspekcie trudności w praktycznym jego zastosowaniu. W opracowaniu Autor wskazuje na te ułomności i podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule.

 • Proces harmonizacji podatków w Unii Europejskiej
  Publikacja

  Harmonizacja podatków jest jednym z elementów procesu integracyjnego realizowanego w ramach Unii Europejskiej. Praktyka pokazuje, że harmonizacja na obszarze Wspólnoty jest budzącym wiele emocji, skomplikowanym procesem, który przebiega z różnym natężeniem. W głównej mierze zostały mu poddane podatki pośrednie w tym VAT i akcyza. W opracowaniu Autor przybliża najważniejsze działania podjęte dotąd w celu harmonizacji podatków.

 • Źródła finansowania w obszarze luki Macmillana ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw we wczenych fazach rozwoju
  Publikacja

  - Rok 2009

  Zjawisko luki Macmillana jest niewątpliwie jednym z czynników wpływających na strukturę kapitału w przedsiębiorstwach znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. W opracowaniu przedstawiono szereg źródeł finansowania podmiotów gospodarczych w obszarze luki Macmillana. Zdecydowana większość to źródła młode, które mają zastosowanie od niedawna, co przekłada się na marginalne obecnie znaczenie tych źródeł w finansowaniu polskich...

Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006

wyświetlono 1489 razy