Łukasz Pancewicz - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 40

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2018
 • Podręcznik planowania przestrzennego
  Publikacja

  Celem podręcznika jest przekazanie całościowej wiedzy na temat planowania przestrzennego. Sprawne zarządzanie przestrzenią to jeden z głównych obowiązków i zadań gmin, a planowanie dotyka wielu sfer funkcjonowania samorządu: środowiska, rynku nieruchomości czy życia społecznego. Podręcznik wyjaśnia praktyczne metody uwzględniania tych czynników, aby proces planowania był efektywny i sprawny, a podjęte decyzje służyły wszystkim...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2017
2016
 • Krajowa Polityka Miejska jako wyraz miastopoglądu?

  Po dwóch latach pracy w październiku 2015 Krajowa Polityka Miejska została przyjęta przez rząd RP, jako krok w stronę skoordynowania działań, w odpowiedzi na wyzwania stojące przed polskimi miastami. Jest to nowe podejście, choć Polska nie jest jedynym krajem na świecie stosującym to narzędzie koordynacji zarządzania miastami. W Krajowej Polityce Miejskiej zebrano wyniki ekspertyz rządowych. Jej ustalenia mają kierunkować zarówno...

 • MSRL and the Real-Life Processes of Capturing and Implementing the "Urban Innovation"
  Publikacja

  Result of the MSRL workshop, five research projects, reflect on a broader process of exchange of the ideas between the cities, that is occurring in the real life and became one of the driving factors of the urban development nowadays. The objective of the MSRL research - concepts, which help to advance the development of the cities, support the improvement of the quality of urban environment or meet the future challenges, can be...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Oczekiwania wobec przybyszy do miasta a kształtowanie polityki rewitalizacyjnej miast w kryzysie
  Publikacja

  - 2016

  Temat rewitalizacji wraca do dyskusji o mieście. W dwie dekady po transformacji polskie miasta odczuły efekty procesów społecznych i rynkowych wywołanych w 1989 roku. Otwarcie rynków nieruchomości, "prywatyzacja" polski mieszkaniowej oraz rosnący indywidualizm i nowe aspiracje Polaków doprowadziły do migracji poza tereny śródmieść. Dziś "ucieczka z miasta" zaczyna być dyskutowana razem z innym procesem "powrotem do miasta", czyli...

 • POLAND European Union

  The International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) took an initiative to illustrate the processes of the spatial development of the member countries in the International Manual of Planning Practice (IMPP). The innovative aspect of this unique source of information is to emphasize the relationship between the planning system and its application in practice. The book consists of a concise synthesis of planning systems...

2015
2014
2012
2011
2010
 • Hala widowiskowo-sportowa na granicy Gdańska i Sopotu
  Publikacja

  - 2010

  Artykuł zawiera opis oraz krytykę architektoniczną wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena.

 • Irlandia - Planowanie po boomie
  Publikacja

  - 2010

  Artykuł podsumowuje efekt pęknięcia spekulacyjnej bańki na rynku nieruchomości w Irlandii w 2009 roku oraz wpływ tych procesów na reformę systemu planowania. Artykuł podsumowuje zmiany w systemie planowania wprowadzone w 2010 roku m.in. wzmocnienie planowania przestrzennego oraz rolę tzw. ''evidence based planning''.

 • Miejskie debaty na gdyńskim forum
  Publikacja

  - 2010

  Sprawozdanie z Forum Gospodarczego w Gdyni, odbywającego się w październiku 2009 roku. Jeden z paneli tematycznych był poświęcony innowacyjnym interwencjom w przestrzeni miejskiej oraz urbanistycznym wymiarze działań ekonomicznych.

 • Od 'Parker Morris Standards' do 'Building for Life': normatyw urbanistyczny jako narzędzie wartościowania przestrzeni miasta - doświadczenie krajów anglosaskich
  Publikacja

  - 2010

  Artykuł zawiera szkicową charakterystykę anglosaskich normatywów urbanistycznych (m.in. Parker Morris Standards oraz CABE Building for Life) oraz roli, jaką normatywy odgrywają w kształtowaniu jakości zamieszkania w zespołach zabudowy wielorodzinnej.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Prywatyzacja przestrzeni publicznych
  Publikacja

  - 2010

  Artykuł zawiera przegląd problematyki związanej z kwestią prywatyzacji przestrzeni publicznych, m.in.: genezę procesu, opis charakterystycznych strategii związanych z realizacją przestrzeni ''quasi publicznych'', identyfikacją głównych uczestników tych procesów oraz ich motywacji. Artykuł zawiera także szkicowy opis dwóch przykładów prywatyzacji przestrz. publ. - Bryant Park w Nowym Jorku oraz Business Improvement Districts.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Strategie zarządzania obszarami śródmiejskimi - kwestia przestrzeni handlu
  Publikacja

  - 2010

  Artykuł opisuje strategie zarządzania śródmiejskimi przestrzeniami handlu, m. in. Town Centre Management (TCM) jak i Business Improvement Districts (BID). Artykuł zawiera opis genezy strategii oraz głównych zadań przez nie realizowanych (zarządzanie, marketing, estetyzacja, ochrona). Artykuł kończy spojrzenie na alternatywy dla komercyjnych aspektów BID związanych z zarządzeniem śródmieściem jako strategią aktywizacji społecznej.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2009
2008
 • Ekomiasto : utopia czy rzeczywistość?
  Publikacja

  - 2008

  Opis projektu ''eko-miasta'' Dongtan w Chinach, planowanego jako modelowy ośrodek przyjazny dla środowiska. Artykuł zawiera krytyczne spojrzenie na projekty ekologicznych miast na surowym korzeniu jako najnowsze przykłady utopii urbanistycznych.

 • Gondolą do Hollywood: opinie
  Publikacja

  - 2008

  Opinia dotycząca XI Biennale Architektury w Wenecji

 • Ikona-jak to sie robi w chicago?
  Publikacja

  - 2008

  Opis niezrealizowanego projektu Santiago Calatravy 610 metrowego wysokościowca Chicago Spire.

 • Irlandia wraca do miasta
  Publikacja

  - 2008

  Opis działań związanych z polityką planistyczną polegającą na ograniczeniu suburbanizacji oraz intensyfikacji zagospodarowania przedmieść w Irlandii. Artykuł koncentruje się m.in. na efektach wprowadzenia w 1999 wytycznych ministerialnych 'Residential Density Guidelines for Planning Authorities'.

 • Konfrontacje młodzi do łodzi 2008 : relacja
  Publikacja

  - 2008

  Sprawozdanie ze spotkania młodych architektów odbywającego się w Łodzi w 2008 roku. Podsumowanie kontekstu pracy projektantów młodszego pokolenia.

 • Nad chodnikiem farma
  Publikacja

  - 2008

  Artykuł opisuje nowe trendy w urbanistyce polegający na wprowadzaniu produkcji żywności do terenów zurbanizowanych w Stanach Zjednoczonych i Wlk. Brytanii. Renesans zachodnich odpowiedników naszych ogródków działkowych czy sąsiedzkich zieleńców jest dyktowany kryteriami ochrony środowiska, modą na ekologię lub oddolnymi inicjatywami mającymi na celu przejęcie miejskich nieużytków.

2007
 • Polscy architekci na Zielonej Wyspie
  Publikacja

  - 2007

  Artykuł podsumowujący pierwsze doświadczenia związane z pracą architekta w Irlandii - możliwościami zatrudnienia, uznawalnością polskich kwalifikacji zawodowych oraz warunkami pracy.

wyświetlono 180 razy