Wyniki wyszukiwania dla: reliability - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: reliability

Wyniki wyszukiwania dla: reliability

 • Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars

  Czasopisma

  ISSN: 2084-5316

 • MICROELECTRONICS RELIABILITY

  Czasopisma

  ISSN: 0026-2714

 • RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY

  Czasopisma

  ISSN: 0951-8320 , eISSN: 1879-0836

 • Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability

  Czasopisma

  ISSN: 1507-2711

 • The reliability of tree and star networks

  This paper investigated the reliability of tree and star networks. Following measures of network reliability are assumed: the expected number of nodes, that can communicate with the central node; the expected number of node pairs, that are connected by a path through the central node; the expected number of node pairs communicating.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The reliability of tree and star networks.

  Publikacja

  - Rok 2008

  One of the important parameters characterizing the quality of computer networks is the network's reliability with respect to failures of the communication links and nodes. This chapter investigated the reliability of tree and star networks. The tree and star topology is used in centralized computer networks. In centralized computer networks all communication must take place through some central computer. Following measures of network...

 • IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY

  Czasopisma

  ISSN: 0018-9529 , eISSN: 1558-1721

 • Reliability of Pulse Measurements in Videoplethysmography

  Reliable, remote pulse rate measurement is potentially very important for medical diagnostics and screening. In this paper the Videoplethysmography was analyzed especially to verify the possible use of signals obtained for the YUV color model in order to estimate the pulse rate, to examine what is the best pulse estimation method for short video sequences and finally, to analyze how potential PPG-signals can be distinguished from...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modelling Signalised Intersections Reliability of Functioning

  The article addresses a fundamental aspect of traffic, i.e. the operation of traffic signals at intersections, in reference to the reliability theory. In many cases, when intersections carry substantial amounts of traffic, selecting control parameters to produce satisfactory traffic conditions is quite difficult. Design methods do not cover all possible situations which are the result of intersection geometry and location...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Reliability model of the crankshaft-piston assembly

  Publikacja

  - Journal of KONES - Rok 2012

  The laws that govern the durability of crankshaft-piston assembly friction nodes can be proved or at least derived or justified in an intuitive way. Operation of all the friction nodes is disturbed by external factors occurring with randomly changing intensity and also appearing at random. As the crankshaft-piston assembly friction nodes have a series structure and effects of those disturbances accumulate, their fitness for use...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Neural reliability model of diesel engines

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono wyniki weryfikacji hipotezy zakładającej celowość zastosowania modelu niezawodnościowego silnika tłokowego z zapłonem samoczynnym w postaci sztucznej sieci neuronowej. Weryfikację przeprowadzono w oparciu o wyniki badań eksploatacyjnych.

 • The reliability of ring, star and hybrid networks

  Publikacja

  - Rok 2007

  Jednym z parametrów charakteryzującym jakość sieci jest jej niezawodność. Rozważono sieci o topologiach drzewiastych, gwiaździstych, pętlowych, wielo-pętlowych oraz mieszanych. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły oraz kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów sieci są od siebie statystycznie niezależne. Jako oceny niezawodności sieci przyjęto: średnią liczbę sprawnych par...

 • Human Reliability at Ship Safety Consideration

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Reliability of disk file organisation for microcomputers

  Publikacja
  • K. Goczyla

  - Microprocessing and Microprogramming - Rok 1988

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Overview of Scalability and Reliability Problem in SDN Networks

  In the paper an overview of scalability and reliability in the SDN (Software Defined Networks) networks has been presented. Problems and limitations for guaranteeing scalability and reliability in SDN networks have been indicated. Known methods for assuring scalability and reliability in SDN networks have been described. Projects from research communities for resolving issues with scalability and reliability in SDN networks have...

 • Application Isssues of the Semi-Markov Reliability Model

  Publikacja

  Predicting the reliability of marine internal combustion engines, for instance, is of particular importance, as it makes it possible to predict their future reliability states based on the information on the past states. Correct reliability prediction is a complex process which consists in processing empirical results obtained from operating practice, complemented by analytical considerations. The process of technical state changes...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Reliability and Validity of Optoelectronic Method for Biophotonical Measurements

  Publikacja

  - Rok 2013

  Reliability and validity of measurements is of utmost importance when assessing measuring capability of instruments developed for research. In order to perform an experiment which is legitimate, used instruments must be both reliable and valid. Reliability estimates the degree of precision of measurement, the extent to which a measurement is internally consistent. Validity is the usefulness of an instrument to perform accurate...

 • Reliability Modeling for SPMD and DAC Applications in MERPSYS

  Publikacja

  - Rok 2016

  In this chapter we shall see a method for modeling of reliability of application execution in the MERPSYS system, and the results of reliability simulation of the same SPMD and DAC application which we have previously presented in this book. Unlike energy usage modeling and modeling of execution efficiency we could not compare the reliability model and simulation results to real experiment just because the experiment would last too...

 • Measures of Functional Reliability of Two-Lane Highways

  Publikacja

  - ENERGIES - Rok 2021

  Rural two-lane highways are the most common road type both in Poland and globally. In terms of kilometres, their length is by far greater than that of motorways and expressways. They are roads of one carriageway for each direction, which makes the overtaking of slower vehicles possible only when there is a gap in the stream of traffic moving from the opposite direction. Motorways and express roads are dual carriageways that are...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analysis of the reliability of any-hop star network

  Publikacja

  - Rok 2005

  Założono, że sieć ma wielostopniową strukturę gwiaździstą. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: 1) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie; 2) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się poprzez węzeł centralny; 3) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się z węzłem centralnym; 4) prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować...

 • Analysis of reliability of redundant ship power plants

  Publikacja

  W referacie przedstawiono możliwości wykorzystania teorii procesów semimarkowskich do określania charakterystyk niezawodnościowych złożonych układów napędowych o zadanym stopniu redundancji. Na przykładzie wybranego układu zaproponowano model niezawodnościowy w formie procesu stochastycznego dyskretnego w stanach i ciągłego w czasie. W oparciu o rozkład graniczny procesu wskazano na praktyczne aspekty wykorzystania uzyskanych w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Human reliability analysis in the context of accident scenarios

  Publikacja

  Artykuł przedstawia problematykę analizy niezawodności człowieka (HRA) w kontekście zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych. Podkreślono potrzebę kontekstowej analizy postępowania człowieka-operatora ze szczególnym uwzględnieniem błędów i uszkodzeń zależnych w rozważanych scenariuszach awaryjnych. Analizę bezpieczeństwa funkcjonalnego z uwzględnieniem oceny niezawodności człowieka zilustrowano na przykładzie warstw zabezpieczeń...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Operation of diesel engines as the index of their reliability and safety

  Publikacja

  Przedstawiono propozycję ilościowej interpretacji działania systemów technicznych która jest rozpatrywana jako wielkość fizyczna z jednostką miary zwaną dżulosekundą [dżulxsekunda]. Wykazane zostanie też, że taka interpretacja działania może być uznana za wskaźnik niezawodności, a w szczególnych przypadkach - wskaźnik bezpieczeństwa funkcjonowania takiego sytemu. Do uzasadnienia takiej przydatności wspomnianego działania silnika...

 • Methodology for the reliability and safety management of hazardous plants

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł zarysowuje wybrane aspekty metodyki PRASM do oceny ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem złożonych instalacji wysokiego ryzyka. Można definiować szereg miar ryzyka, w tym również ryzyko ekonomiczne. Oceny są oparte na zdefiniowanych kategoriach potencjalnych zdarzeń nienormalnych i scenariuszy awaryjnych z poważnymi skutkami. Metodyka obejmuje identyfikowanie opcji sterowania ryzykiem, ocenianych w analizie kosztów i...

 • Journal of Reliability and Statistical Studies

  Czasopisma

  ISSN: 0974-8024 , eISSN: 2229-5666

 • International Journal of Reliability and Safety

  Czasopisma

  ISSN: 1479-389X

 • Journal of Quality and Reliability Engineering

  Czasopisma

  ISSN: 2314-8055

 • QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL

  Czasopisma

  ISSN: 0748-8017 , eISSN: 1099-1638

 • SOFTWARE TESTING VERIFICATION & RELIABILITY

  Czasopisma

  ISSN: 0960-0833 , eISSN: 1099-1689

 • Probabilistic Methods in Reliability Assessment of Engineering Lightweight Structures

  Publikacja

  - Rok 2018

  The paper considers the probability-based analysis of structural safety measures. Two different numerical examples of representative lightweight structures are considered – a submerged truss tower supporting an offshore platform, and an overhead power line support truss tower. On the basis of these examples, the importance of a motivated selection of analysis method and a proper choice of the number of important variables is shown....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Discrete random variables in reliability calculations of a reticulated shell

  Implementation of the Point Estimation Method (PEM) in the reliability analysis of a three-dimensional truss structure is presented in the paper. The influence of geometric and material random parameters on the truss load-carrying capacity was investigated. The analysis was performed for different combinations of basic variables. Symmetric and asymmetric cases of snow load were taken to assess the structural reliability. Sensitivity...

 • The influence of robotization on the reliability of the production process in the bakery industry

  Publikacja

  This article presents a new concept of technological system reliability based on the analysis of the relationship of associations of elements of energy streams, matter, information, time and finance. The method of stream specification and the method of determining the reliability values of significant and supporting relationships are given. Relevant relationships between elements of system streams were defined as having one-time...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The concept of stream and system reliability on the example of the bakery industry

  Publikacja

  This article presents a new concept of technological system reliability based on the analysis of the relationship of associations of elements of energy streams, matter, information, time and finance. The method of stream specification and the method of determining the reliability values of significant and supporting relationships are given. Relevant relationships between elements of system streams were defined as having one-time...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • REDUNDANCY AS A WAY INCREASING RELIABILITY OF SHIP POWER PLANTS

  One of key ways of assuring a high level of reliability of a ship power plant is to design redundancy of its structural elements, for example redundancy of prime drivers, drivelines etc. This paper deals with issues related to the redundancy as a way increasing dependability of the ship power and propulsion systems. Especially, fundamental characteristics of dependability, major design strategies influencing the reliability, and...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Selected problems of sensitivity and reliability of a jack-up platform

  The paper deals with sensitivity and reliability applications to numerical studies of an off-shore platform model. Structural parameters and sea conditions are referred to the Baltic jack-up drilling platform. The study aims at the influence of particular basic variables on static and dynamic response as well as the probability of failure due to water waves and wind loads. The paper presents the sensitivity approach to a generalized...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The Point Estimate Method in a Reticulated Shell Reliability Analysis

  Publikacja

  The objective of this paper is to present an application of the point estimate method (PEM) to determine the probabilistic moments for engineering structures. Reliability analysis is illustrated by two examples: an estimation of the critical force in linear elastic buckling analysis and a reticulated shell limit load determinations. Calculations were also made using Monte Carlo method. It has been shown the practical usefulness...

 • Reliability and types of diagnosis in the process of diesel engine operation

  Publikacja

  The article presents complexity of the problem concerning development of diagnosis with defined reliability by a diagnosing system (SDG) on technical condition of marine combustion engines, especially main engines. It was shown that development of the final diagnosis, the so-called initial operation diagnosis, on the operational usability (fDG on PEx) of a main engine in particular, is not possible without prior development of...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The impact of material degradation on the resistance and reliability of truss structures

  Publikacja

  The paper analyses limit load-carrying capacity and buckling load of truss towers used to support high voltage power lines. The analysed typical structure was subjected to characteristic loads and their combinations. The results were applied to assess structural resistance with regard to steel corrosion in the long-term operation. The extent of structural deterioration was assessed due to Young's modulus decrement in the course...

 • Environmental reliability model of a bilge water purifying installation

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono probabilistyczny model, służący do wyznaczania niezawodności środowiskowej instalacji oczyszczania wód zęzowych z zanieczyszczeń olejowych. Jest to model przyczynowo - skutkowy. Struktura modelu ma formę drzewa zdarzeń i odpowiednich drzew niezdatności. Niezawodność środowiskowa instalacji zdefiniowana została jako prawdopodobieństwo, że w wyniku jej eksploatacji nie nastąpi zagrożenie dla środowiska morskiego....

 • Reliability of quality forecast for hybrid metal-working machinery

  Publikacja
  • V. Yu
  • V. Ivancivsky

  - IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - Rok 2018

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The point estimate method in a reticulated shell reliability analysis

  Publikacja

  The objective of this paper is to present an application of the point estimate method (PEM) that can determine the probabilistic moments for engineering structures. The method is reasonably robust and adequately accurate for a wide range of practical problems. It is a special case of numerical quadrature based on orthogonal polynomials. The main advantage of this method is that, unlike FORM or SORM, it is not necessary to carry...

 • Nonlinear and fluctuation phenomena as reliability predictors for foil capacitors

  W trakcie procesu produkcyjnego kondensatorów przeciwzakłóceniowych wymagane jest przeprowadzenie testów jakości i trwałości. Do tego celu bardzo przydatna byłaby procedura szybkich testów nieniszczących. Rozwiązaniem problemu może być implementacja w systemie realizującym testy produkcyjne dodatkowych zadań związanych z bezpośrednimi pomiarami nieliniowości i/lub fluktuacji. Wybór wskaźnika trzeciej harmonicznej (THI), parametru...

 • Quantitative interpretation of energy-based systems and index of their reliability

  Publikacja

  W artykule zaproponowano interpretację wartościującą działania, które rozumiane jest jako wielkość fizyczna o jednostce miary zwanej dżulosekundą. Przedstawiono oryginalną metodę analizy i oceny tak rozumianego działania dowolnego systemu energetycznego z uwzględnieniem jego niezawodności i bezpieczeństwa. Do uzasadnienia przydatności tak interpretowanego działania zastosowano jednorodny proces Poissona. Proces ten umożliwił skonstruowanie...

 • Reliability of imperfect structures (simple non-linear models)

  Przyjęto proste modele prętów umożliwiających analizę układów o niestatecznych i statecznych punktach bifurkacji. Wykorzystano symulacyjną metodę wyznaczania niezawodności. Zastosowano metodę Monte Carlo i równania 3 poziomu dokładności. Uzyskano rozkłady prawdopodobieństwa obciążenia granicznego nieliniowych modeli konstrukcji z losowymi imperfekcjami. Wykazano, że histogramy siły granicznej modelu statecznego i niestatecznego...

 • Operation of technical systems as the index of reliability and safety ofthem

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono propozycję ilościowej interpretacji działania systemów technicznych, która jest rozpatrywana jako wielkość fizyczna z jednostką miary zwaną dżulosekundą [dżulxsekunda]. Wykazane zostanie też, że taka interpretacja działania może być uznana za wskaźnik niezawodności, a w szczególnych przypadkach - wskaźnik bezpieczeństwa funkcjonowania takiego sytemu. Do uzasadnienia takiej przydatności wspomnianego działania silnika...

 • Deterministic and probabilistic interpretation of operation of technicalsystems with regard to their reliability

  Publikacja

  Zaproponowano interpretację wartościującą działanie, które jest rozpatrywane jako wielkość fizyczna o jednostce miary zwanej dżulosekundą [dżulxsekunda]. Tak rozumiane działanie przedstawiono w ujęciu technicznym. Zaproponowano oryginalną metodę analizy i oceny działania dowolnego systemu technicznego z uwzględnieniem jego niezawodności. Szczególną uwagę zwrócono na interpretację działania silnika o zapłonie samoczynnym. Do uzasadnienia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analysis of the reliability 0f any-hop star network.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Założono, że sieć ma wielostopniową strukturę gwiaździstą. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: 1) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie; 2)średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się poprzez węzeł centralny; 3) średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się z węzłem centralnym; 4) prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się...

 • Operation of gas turbine engines as the index of their reliability and safety.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono propozycję ilościowej interpretacji działania turbinowego silnika spalinowego, które (podobnie jak przedstawione w fizyce działania Hamiltona i Maupertiusa oraz działanie wynikające ze zmiany pędu ciała) jest rozpatrywane jako wielkość fizyczna z jednostką miary zwaną dżulosekundą [dżulsekunda]. Wykazano też, że taka interpretacja działania może być uznana za wskaźnik niezawodności, a w szczególnych przypadkach...

 • Reliability of Corroded Stiffened Plate Subjected to Uniaxial Compressive Loading

  Publikacja

  The work is focused on the reliability of corroded stiffened plates subjected to compressive uniaxial load based on the progressive collapse approach as stipulated by the Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers, employing the limit state design. Two different cases have been investigated. In the first model, the corrosion degradation led to uniform thickness loss, whereas the mechanical properties were unchanged,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Reliability of production machines in the bakery industry – theoretical and practical issues

  Publikacja

  The aim of the article is to present probabilistic models, which were then used to analyze the reliability of production machines in the baking industry. The author conducted research in the period from January 2, 2016 to December 31, 2018 regarding the measurement of reliability of a traditional production system based on a probabilistic concept. Due to the limited scope of the article, reliability calculations for a set of thermo-oil...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym