Katedra Marketingu - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Marketingu

Filtry

wszystkich: 22

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2023
 • AI-powered Digital Transformation: Tools, Benefits and Challenges for Marketers – Case Study of LPP
  Publikacja

  The article aims to show the role (benefits and challenges) of AI-powered digital marketing tools for marketers in the age of digital transformation. The considerations were related to the Polish market and a case study of LPP, a Polish clothing retailer. The starting point for this study was the analysis of the literature on the concept of artificial intelligence (AI) with reference to digital marketing. In the next steps, the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2021
 • New Product Creativity Dimensions and Performance
  Publikacja

  - Rok 2021

  A new product’s meaningfulness and novelty are recognized as two distinct and important dimensions. Thus, researchers started to investigate their impact on new product performance. However, researchers’ reports on the impact of novelty on performance are still mixed, and several issues need to be solved. One of these problems is comparing how strongly each of these dimensions affects the new product performance. The other is to...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2015
Rok 2005
 • Komunikacja w Internecie
  Publikacja

  - Rok 2005

  Internet jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się medium. Można powiedzieć, że stał się medium powszechnej komunikacji. Jego znaczenie ciągle rośnie i właściwie nie ma już chyba wśród największych światowych firm takiej, której wzrost i rozwój nie byłby wspomagany w dużym stopniu przez Internet.

 • Marketing relacji : Geneza relationship marketing i jego cele
  Publikacja

  Rozdział piąty opracowania dotyczy marketingu relacji. W pierwszym podrozdziale tego rozdziału prezentowana jest geneza relationship marketing. Interpretowane jest, w oparciu o definicje L. Berry'ego, A. Payne'a oraz M. Rydla i S. Ronkowskiego, pojęcie marketingu relacji. Dokonywana jest także prezentacja celów jakie stawiane są przed omawianą koncepcją. Cele te są charakteryzowane w oparciu o model sześciu rynków, model Gummessona,...

 • Marketing relacji : Specyficzne cechy marketingu relacji
  Publikacja

  Rozdział piąty opracowania dotyczy marketingu relacji. W drugim podrozdziale prezentowane są specyficzne cechy marketingu relacji. Ukazywane są one poprzez porównanie marketingu relacji z marketingiem transakcji. Wykazywana jest także specyfika wymiany między klientem a przedsiębiorcą w ramach omawianej koncepcji marketingu.

 • Marketing w Internecie
  Publikacja

  - Rok 2005

  Opracowanie poświęcono marketingowi w Internecie. Struktura treści obejmuje genezę powstania Internetu, jego rozwój na świecie i w Polsce oraz omówienie najpopularniejszych usług internetowych wykorzystywanych w marketingu - poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne oraz World Wide Web. Szczególną uwagę zwrócono także na problem sukcesu firmowej witryny internetowej, mierzony przez pryzmat satysfakcji jej użytkownika - klienta.

 • Monitorowanie rynku za pośrednictwem Internetu przez krajowe przedsiębiorstwa przemysłowe
  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie poddano analizie stopień monitorowania rynku za pośrednictwem Internetu przez krajowe przedsiębiorstwa przemysłowe, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz wielkość przedsiębiorstwa. Analizy oparto na danych publikowanych przez GUS.

 • R&D for technological innovation in industrial enterprises in Poland. Badania i rozwój (B+R) w zakresie innowacji technicznych w krajowych przedsiębiorstwach przemysłowych
  Publikacja

  - Rok 2005

  W tym rozdziale książki przedstawiono rolę B+R w działalności innowacyjnej krajowych przedsiębiorstw przemysłowych. Przeprowadzone analizy oparto na danych publikowanych przez GUS. W szczególności podstawą analiz były nakłady B+R na innowacje techniczne, które, między innymi, posłużyły do budowy wskaźników pozwalających na opis podjętego zagadnienia.

 • System obsługi klienta jako podstawa tworzenia i kształtowania relacji z klientami
  Publikacja

  W artykule omówiono tworzenie, utrzymywanie i umacnianie relacji z klientami w kontekście ich obsługi. Przedstawiono interpretację obsługi klienta i ukazano jej miejsce w marketingu. Wykazano, że obsługa klienta, ujmowana jako system wzajemnie na siebie oddziałujących elementów przedtransakcyjnych, transakcyjnych i potransakcyjnych, może być skutecznym instrumentem wykorzystywanym w tworzeniu i kształtowaniu relacji z klientami.

Rok 2004
Rok 2003
 • Marketing relacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
  Publikacja

  Prezentowana jest koncepcja marketingu relacji i sposób jej implikacji w polskiej firmie usługowej PBP ''Orbis''. W pierwszej części przedstawiana jest istota marketingu relacji (sposób definiowania tego pojęcia, specyfika koncepcji, proces kształtowania lojalnego klienta). W drugiej części ukazano tworzenie relacji z klientem instytucjonalnym w PBP ''Orbis''. Trzecia część dotyczy kształtowania wcześniej nawiązanych relacji z...

Rok 2002