MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data - Project - MOST Wiedzy

Search

MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data

MOST DANYCH będzie przedsięwzięciem pionierskim, w ramach którego na Politechnice Gdańskiej utworzone zostanie instytucjonalne repozytorium otwartych danych badawczych, które służyć będzie nie tylko PG, ale także konsorcjantom: Uniwersytetowi Gdańskiemu oraz Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu (3 najważniejsze uczelnie Pomorza). Możliwe będzie rozszerzenie dostępu do platformy na inne uczelnie w regionie i kraju.

Strona projektu: https://pg.edu.pl/most/danych

Details

Project's acronym:
MOST DANYCH
Project's funding:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Agreement:
POPC.02.03.01-00-0033/17-00 z dnia 2018-10-08
Realisation period:
2018-10-01 - 2021-09-30
Project manager:
dr inż. Paweł Lubomski
Team members:
Realised in:
IT Services Centre
External institutions
participating in project:
  • Uniwersytet Gdański (Poland)
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Poland)
Project's value:
26 728 876.00 PLN
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 534 times