Katedra Inżynierii Wiedzy - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Inżynierii Wiedzy

Filtry

wszystkich: 144

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2010
2009
 • A perfect hashing incremental scheme for unranked trees using pseudo-minimal automata

  We describe a technique that maps unranked trees to arbitrary hash codes using a bottom-up deterministic tree automaton (DTA). In contrast to other hashing techniques based on automata, our procedure builds a pseudo-minimal DTA for this purpose. A pseudo-minimal automaton may be larger than the minimal one accepting the same language but, in turn, it contains proper elements (states or transitions that are unique) for every input...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Aktywne modele wyglądu w automatycznej lokalizacji i rozpoznawaniu twarzy
  Publikacja

  - 2009

  W pracy opisano metodę lokalizacji obiektów wykorzystującą koncepcję aktywnych modeli wyglądu (ang. active appearance models) i przedstawiono wyniki eksperymentów, związanych ze stosowaniem tej koncepcji do automatycznego lokalizowania oraz rozpoznawania twarzy.

 • Automatyczne konstruowanie ekstraktorów cech w problemach klasyfikacji
  Publikacja

  - 2009

  W pracy zaproponowano i zbadano ideę automatycznego tworzenia ekstraktora cech. Ekstraktor taki uzyskiwany jest na drodze uczenia, metodami ewolucyjnymi wykorzystującymi zbiory uczące pochodzące z innych problemów klasyfikacyjnych, w określonym sensie podobnych do problemu rozpatrywanego. Uzyskiwany w ten sposób ekstraktor powinien poprawiać uogólnianie klasyfikatora uczonego niewielką liczbą przykładów z zadania rozpatrywanego,...

 • Automatyzacja procesu analizy odręcznych schematów blokowych i oceny ich estetyki
  Publikacja

  - 2009

  W pracy przedstawiono problem konwersji ręcznie tworzonych rysunków technicznych na postać cyfrową. Skupiono się na odręcznie rysowanych schematach blokowych, ich analizie i estetycznej prezentacji. Zaprezentowano problemy wstępnego przetwarzania i segmentacji rysunków odręcznych i podano propozycje ich rozwiązania. Do celów analizy schematów blokowych zaproponowano algorytmy rozpoznawania elementów schematu. Podczas interpretacji...

 • Incremental construction of Minimal Tree Automata [online]
  Publikacja

  - ALGORITHMICA - 2009

  We describe an algorithm that allows the incremental addition or removal of unranked ordered trees to minimal frontier-to-root deterministic tree automaton (DTA). The algorithm takes a tree t and a minimal DTA A as input; it outputs a minimal DTA A' which accepts the language L(A) accepted by A incremented (or decremented) with the tree t. The algorithm can be used to efficiently maintain dictionaries which store large collections...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Interfejs do algorytmu Clustering by Directions ułatwiający formułowanie zapytań w wyszukiwarkach internetowych
  Publikacja

  - 2009

  Rozdział dotyczy tworzenia zapytań w wyszukiwarkach internetowych. Opisuje sposoby wspierania użytkowników wyszukiwarek w formułowaniu zapytań. Ponadto opisuje zasadę działania opracowanego przez autora algorytmu Clustering by Directions. Algorytm ten przeznaczony jest do wskazywania użytkownikom potencjalnych kierunków, w których mogą kontynuować wyszukiwanie. Kierunki są reprezentowane przez wyrazy, które użytkownik może dodawać...

 • Kopalnia pomysłów - wzorce dla projektowania gier komputerowych
  Publikacja
  • P. Rudnicki
  • R. Rudnicki

  - 2009

  Referat omawia ideę wzorców dla projektowania gier komputerowych. Przedstawiona jest w nim geneza ich powstania, omówienie ich typowych elementów i konkretny przykład takiego wzorca. Podane są sposoby na tworzenie nowych wzorców, wdrażanie ich na etapie projektowania i zarządzanie nimi, a także plusy i minusy stosowania takiego podejścia do tworzenia gier komputerowych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Metody formułowania ontologicznych zapytań

  Artykuł dotyczy problemu wydobywania danych wyrażonych w postaci ontologii opisanej językiem Web Ontology Language. Dane takie mogą być wydobywane przy użyciu ontologicznych zapytań. Artykuł przedstawia rodzaje języków umożliwiających formułowanie tego rodzaju zapytań. Ontologiczne zapytania mogą być formułowane przez użytkowników podobnie jak zapytania w wyszukiwarkach internetowych tworzone w celu znajdowania stron internetowych....

 • New variants of the SDF classifier
  Publikacja

  Praca dotyczy problemów związanych z konstruowaniem klasyfikatorów, w których typowa wektorowa reprezentacja obrazu została zastapiona danymi o strukturze macierzowej. W pracy zaproponowano nowe algorytmy oparte na funkcji SDF. Zostały one przetestowane na obrazach przedstawiających cyfry pisane ręcznie oraz na zdjęciach twarzy. Przeprowadzone eksperymenty pozwalają stwierdzić, że wprowadzone modyfikacje istotnie zwiększyły skuteczność...

 • Ontology clustering by directions algorithm to expand ontology queries
  Publikacja

  - 2009

  This paper concerns formulating ontology queries. It describes existing languages in which ontologies can be queried. It focuses on languages which are intended to be easily understood by users who are willing to retrieve information from ontologies. Such a language can be, for example, a type of controlled natural language (CNL). In this paper a novel algorithm called Ontology Clustering by Directions is presented. The algorithm...

 • Otwarta architektura dokumentu wspierającego podejmowanie decyzji w organizacjach opartych na wiedzy
  Publikacja

  - 2009

  Podejmowanie decyzji w organizacjach opartych na wiedzy związane jest z koniecznością współpracy specjalistów w warunkach niepełnej wiedzy iniekompletnej informacji bądź w sytuacjach konfliktowych. Otwarta architektura dokumentu zapewniająca zautomatyzowany obieg dokumentów między pracownikami wiedzy ułatwia i usprawnia dostęp do potrzebnych informacji. Ich interakcja z systemem przetwarzania rozproszonego zapewniającym sprawny...

 • Proces rozwoju dokumentu petycji elektronicznej wykorzystujący algorytm genetyczny
  Publikacja
  • A. Ryszewski

  - 2009

  W oparciu o opracowaną przez siebie wcześniej koncepcję hybrydowej architektury systemu petycji elektronicznej, autor zaproponował wykorzystanie algorytmu genetycznego do sterowania procesu edycji dokumentu przez wielkie grupy obywateli (100 tysięcy i więcej). Z przeprowadzonych badań symulacyjnych wynika, że możliwe jest osiągnięcie wersji dokumentu spełniającego kryterium liczby zwolenników (podpisów obywateli) w niewielkiej...

 • Reconstruction of 3D structure of positive corona streamer by local methods
  Publikacja
  • M. Kocik
  • M. Tański
  • J. Mizeraczyk
  • R. Ichiki
  • S. Kanazawa
  • J. Dembski

  - 2009

  The computer algorithms were used for reconstruction of streamer 3D structure. We propose the 3D tree structure model of corona discharge streamer composed with nodes and edges between chosen couples of nodes, which enables easy computation of some important parameters ofstreamers. The 3D model can be derived directly from two projection images by global methods like evolutionary searching or particle simulations. In this paper...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rendering planet w czasie rzeczywistym
  Publikacja

  - 2009

  Artykuł ten ma za cel przedstawić techniki dynamicznego tworzenia i renderowania planet. Opisuje on sposoby, dzięki którym można z dowolnym stopniem dokładności przedstawiać powierzchnię planety w czasie rzeczywistym, używając do tego celu takich technik, jak megateksturing, dynamiczny poziom dokładności i inne.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Równoważność klasyfikatorów binarnych
  Publikacja

  Tematem wielu prac dotyczących zagadnienia klasyfikacji jest porównanie różnych powszechnie znanych klasyfikatorów pod względem przydatności w konkretnych zastosowaniach.W artykule pokazana zostanie równoważność klasyfikatorów funkcji boolowskich ze względu na średnią liczbę błędów generalizacji,zaproponowane zostanie kryterium podobieństwa klasyfikatorów oparte o współczynnik korelacji oraz przedstawiony zostanie wpływzłożoności...

 • Using similar classification tasks in feature extractor learning
  Publikacja

  The article presents and experimentally verify the idea of automatic construction of feature extractors in classification problems. The extractors are created by genetic programming techniques using classification examples taken from other problems then the problem under consideration.

 • Wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem algorytmu Ontology Clustering by Directions
  Publikacja

  - 2009

  Artykuł opisuje algorytm Ontology Clustering by Directions. Algorytm ten ma na celu wspieranie użytkowników w formułowaniu ontologicznych zapytań. Ontologiczne zapytania służą do wydobywania informacji sformułowanych za pomocą ontologii opisanych np. językiem OWL. Artykuł przedstawia rodzaje języków wykorzystywanych do formułowania ontologicznych zapytań. W szczególności opisuje języki, które mają być przyjazne użytkownikom. Na...

2008
 • Aestheticization of Flowcharts
  Publikacja

  - 2008

  One of the important issues of diagrams is their aesthetics. In this paper a method of its formalization for freehand drawn flowcharts is proposed. In order to formalize the evaluation of flowcharts' aesthetics a criterion consisting of several measures is proposed. Based on this criterion the algorithms for automatic optimization of flowcharts' appearance are proposed.

 • Automatic evaluation of information credibility in Semantic Web and Knowledge Grid
  Publikacja

  - 2008

  This article presents a novel algorithm for automatic estimation of information credibility. It concerns information collected in Knowledge Grid and Semantic Web. Possibilities to evaluate the credibility of information in such structures are much greater than those available for WWW sites which use natural language. The rating system presented in this paper estimates credibility automatically on the basis of the following metrics:...

 • Biblioteki cyfrowe jako złożone przedsięwzięcie informatyczne
  Publikacja

  - 2008

  Biblioteki cyfrowe (BC) zwane 'repozytoriami wiedzy' to złożone systemy informatyczne tworzone przy współpracy informatyków z bibliotekarzami. Dzięki nowoczesnym technologiom służą do przechowywania zarówno zdigitalizowanych, jak i elektronicznych obiektów w dowolnym formacie. Artykuł ten jest częścią badań projektu realizowanego w Bibliotece Muzycznej Dokumentów Muzycznych dotyczącego jakości bibliotek cyfrowych. Model jakości...

 • Efficiency of interactive terrain visualization with a PC-cluster
  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki jednego z zadań krajowego projektu CLUSTERIX, poświęconego opracowaniu wydajnej aplikacji do interaktywnej wizualizacji terenu z rzeczywistych danych przestrzennych. Szczególną uwagę poświęcono praktycznym aspektom wykorzystania klastrów obliczeniowych w zastosowaniach ściśle graficznych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Exploring contexts of use of cultural objects in virtual museums
  Publikacja

  - 2008

  This paper presents a system which facilitates discovering knowledge about cultural objects. The system is based on semantic modeling of a virtual museum which consists of cultural objects placed in a virtual 3D space. The article describes an extension to the concept of cultural objects which includes information on the use of these objects. This extension enables to place objects in an appropriate context in a virtual museum....

 • GDI+. Nowe możliwości podsystemu graficznego Microsoft Windows
  Publikacja

  - 2008

  W pracy przedstawiono krótką charakterystykę GDI+, podsystemu graficznego dostępnego w nowych wersjach Microsoft Windows. Omówiono najważniejsze ulepszenia wprowadzone w stosunku do oryginalnego GDI oraz problemy techniczne związane ze stosowaniem GDI+, podano również wyniki własnych testów wydajnościowych nowej technologii.

 • Generalized adaptive notch smoothers for real-valued signals and systems

  Systems with quasi-periodically varying coefficients can be tracked using the algorithms known as generalized adaptive notch filters (GANFs). GANF algorithms can be considered an extension, to the system case, of classical adaptive notch filters (ANFs). We show that estimation accuracy of the existing algorithms, as well as their robustness to the choice of design parameters, can be considerably improved by means of compensating...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Hardware accelerated thin client for virtual reality applications

  Thin client applications often make minimal use of hardware available at the client side. This article focuses on the problem of creating portable thin client application for virtual reality applications, which allows use of client graphics hardware to aid rendering process. Some already available potential solutions are presented and entirely new protocol for client-server communication is presented to allow fast and reliable...

 • Identyfikacja na podstawie pisma i tekstu
  Publikacja

  W pracy zamieszczono opis różnych technik identyfikacji tożsamości na podstawie pisma, tekstu i podpisów. Omówiono algorytmy ekstrakcji cech niezbędne do wykonania operacji rozpoznawania. Opisane systemy biometryczne odgrywają dużą rolę w identyfikacji i weryfikacji osobniczej.

 • Języki formalne, automaty i translatory
  Publikacja

  - 2008

  Książka stara się w przystępny sposób przedstawić zagadnienia związane z teorią języków formalnych, automatów i translatorów. Wiedza ta pomoże nie tylko zrozumieć zasady stosowanych na co dzień narzędzi informatycznych, ale pomoże również w rozwiązywaniu częstych problemów związanych z przetwarzaniem danych tekstowych o zdefiniowanej strukturze.Książka ta przeznaczona jest przede wszystkim dla szerokiego grona studentów informatyki...

 • Klasyfikacja segmentów obrazu na litery i nielitery

  Artykuł przedstawia metody oceny podobieństwa figur do liter opracowane dla potrzeb urządzenia do lokalizacji i odczytu napisów z przeznaczeniem dla osób niewidomych. Ocena dotyczy kształtów segmentów znajdowanych na obrazie zawierającym potencjalny tekst (np. witryna sklepu, drzwi z wizytówką, autobus z numerem linii). Celem tej oceny jest wyodrębnienie segmentów obrazu reprezentujących tekst i przekazanie ich do systemu rozpoznawania...

 • Letters detection in the photograph
  Publikacja

  - 2008

  Urządzenie do lokalizacji i odczytu napisów z przeznaczeniem dla osób niewidomych może wykorzystywać standardowe systemy rozpoznawania znaków OCR (ang. Optical Character Recognition). Niestety ze względu na złożoność scen w terenie systemy takie nie potrafią analizować zdjęć bezpośrednio. Zdjęcia przed uruchomieniem systemu OCR wymagają przetworzenia polegającego na segmentacji i wyszukaniu segmentów podobnych do liter. Podejście...

 • Metodologia i techniki programowania
  Publikacja

  Książka jest syntetycznym wprowadzeniem do technik programowania. Omawia podstawowe trendy rozwoju metodologii wytwarzania oprogramowania, takie jak: metody strukturalne, obiektowe, narzędzia CASE, standaryzacje programów i ocenę złożoności oprogramowania. Pokazuje również, jak projektować kodować, testować i uruchamiać programy, aby były niezawodne i efektywne. Naszkicowano w niej możliwości środowisk wytwarzania oprogramowania....

 • Moniuszko - interaktywna biblioteka cyfrowa dokumentów muzycznych
  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki i wnioski z realizacji interaktywnej biblioteki cyfrowej dokumentów muzycznych zrealizowanej w ramach projektu badawczego przez zespół pracowników Politechniki Gdańskiej i Akademii Muzycznej w Gdańsku. W szczeólności przedstawiona została architektura biblioteki Moniuszko, jej funkcjonalność, pierwsze opinie użytkowników oraz kierunki dalszych badań.

 • Perfect hashing tree automata
  Publikacja

  - 2008

  We present an algorithm that computes a function that assigns consecutive integers to trees recognized by a deterministic, acyclic, finite-state, bottom-up tree automaton. Such function is called minimal perfect hashing. It can be used to identify trees recognized by the automaton. Its value may be seen as an index in some other data structures. We also present an algorithm for inverted hashing.Przedstawiamy algorytm, który oblicza...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Perfect hashing with pseudo-minimal bottom-up deterministic tree automata
  Publikacja

  - 2008

  We describe a technique that maps unranked trees to their hash codes using a bottom-up deterministic tree automaton (DTA). In contrast to techniques implemented with minimal tree automata, our procedure builds a pseudo-minimal DTA. Pseudo-minimal automata are larger than the minimal ones but in turn the mapping can be arbitrary, so it can be determined prior to the automaton construction. We also provide procedures to build incrementally...

 • Progowanie obrazów diagramów

  W artykule pokazano krótki przegląd istniejących metod progowania obrazu. Zwrócono uwagę na ich zalety i wady. Opisano problemy występujące podczas progowania obrazów. Ponieważ dostępne metody okazały się niewystarczające dla obrazów schematów blokowych oraz nut, w szczególności pozyskanych aparatem cyfrowym, zaproponowano nowy algorytm progowania lokalnego z progiem wyznaczonym w oparciu o detekcję krawędzi. Pokazano wyniki pierwszych...

 • Tworzenie i edycja schematów blokowych

  W artykule scharakteryzowano programy, pozwalające na tworzenie schematów blokowych, przedstawiając ich zalety i wady. Zaprezentowano stworzony edytor schematów blokowych - iESB, pozwalający na tworzenie schematów zarówno z prostych figur, jak również predefiniowanych struktur składniowych występujących na schematach. Oprócz standardowych opcji charakterystycznych dla wielu edytorów, stworzona aplikacja pozwala na określenie estetyki...

 • Udostępnianie komponentów edukacyjnych zgodnych z układami nauczania za pośrednictwem rejestru UDDI
  Publikacja

  - 2008

  Rozwój Internetu łączy się z rozwojem i rozpowszechnianiem mechanizmów nauczania na odległość. Sposób uczenia, w którym uczący zdobywa wiedzę dzięki mechanizmom Internetowym, nazywany jest e-learningiem. Dane edukacyjne to nie tylko zapisane informacje, które uczący mógłby przeczytać lub obejrzeć, to również interaktywne ćwiczenia oraz testy. Zestawy materiałów są odpowiednio dobierane do poziomu wiedzy osoby uczącej się. Jedną...

 • Using MusicXML to evaluate accuracy of OMR Systems
  Publikacja

  - 2008

  In this paper a methodology for automatic accuracy evaluation in optical music recognition (OMR) applications is proposed. Presented approach assumes using ground truth images together with digital music scores describing their content. The automatic evaluation algorithm measures differences between the tested score and the reference one, both stored in MusicXML format. Some preliminary test results of this approach are presented...