Lech Michalski - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 73

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2020
 • Projekt wytycznych planowania tras dla pieszych

  W ramach prowadzonych przez resort infrastruktury prac zmierzających do zmiany warunków technicznych, jakie powinny spełniać drogi oraz standardów ich projektowania, powstał m.in. zbiór wytycznych poświęcony projektowaniu infrastruktury dla pieszych. W artykule przedstawiono cele, założenia oraz najistotniejsze elementy „Wytycznych planowania tras dla pieszych” stanowiących pierwszą część zbioru. Prezentowane wytyczne są odpowiedzią...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
 • Inżynieria drogowa w badaniach i kształceniu na Politechnice Gdańskiej
  Publikacja

  W ciągu 111 lat istnienia Politechniki Gdańskiej można wyróżnić trzy okresy jej funkcjonowania: okres pod panowaniem pruskim, okres Wolnego Miasta Gdańsk i okres RP. W okresie swojego istnienia Uczelnia powiększyła wielokrotnie liczbę studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, poszerzyła kierunki badań. W ciągu całego okresu jej istnienia mury Uczelni opuściło ponad 110 tys. absolwentów. Inżynieria drogowa to jedna ze specjalności,...

 • Transport w badaniach i kształceniu w Politechnice Gdańskiej

  W ciągu 111 lat istnienia Politechniki Gdańskiej można wyróżnić kilka okresów jej funkcjonowania: pod panowaniem pruskim, Wolnego Miasta Gdańsk, PRL-u i okres RP. W czasie swojego istnienia uczelnia powiększyła wielokrotnie liczbę studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, poszerzyła kierunki badań. W ciągu całego okresu jej istnienia mury uczelni opuściło ponad 110 tysięcy absolwentów. Transport to jedna ze specjalności, która...

Rok 2014
 • Systematyka działań na rzecz ochrony pieszych
  Publikacja

  - Rok 2014

  Potrzeba usystematyzowania działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu pieszych wynika z ich różnorodności co do celów stosowania, obszarów stosowania oraz osiąganych efektów. Działania te łączą różne środki fizyczne i narzędzia (plany, procedury) w celu redukcji prawdopodobieństwa i konsekwencji wypadków z pieszymi. Dla celów niniejszego podręcznika przyjęto, że systematyka działań obejmować będzie: -kierunki działań, -sposoby działania, -środki...

 • Tools for road infrastructure safety management – Polish experiences

  The objective of road safety infrastructure management is to ensure that when roads are planned, designed, built and used road risks can be systematically identified, assessed, removed and mitigated. There are a number of approaches to road safety management. European Union Directive 2008/96/EC requires EU member states to use four basic tools of road safety infrastructure management. An overview of the methods in these countries...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zasady organizacji działań na rzecz ochrony pieszych
  Publikacja

  - Rok 2014

  Zakres działań na rzecz ochrony pieszych. Instrumenty organizacji działań. Proces wdrażania środków bezpieczeństwa pieszych. Kompleksowe podejście do stosowania drogowych środków ochrony pieszych.

Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
 • Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2011

  Działania inżynierskie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) podejmowane mogą być na wszystkich etapach przygotowania inwestycji drogowych. Im wcześniejszy etap, tym łatwiej jest usunąć niekorzystne dla brd czynniki zagrożenia. Współczesne podejście do zarządzania bezpieczeństwem drogowym w Polsce staje się coraz bardziej uwarunkowane wymaganiami stawianymi przez Unię Europejską. Stwarza to korzystne warunki tworzenia...

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
 • Differences and mutual connections of the transport safety systems
  Publikacja

  Każdego dnia w systemie transportowym na świecie ginie ponad 3 tys. osób, z czego większość w wypadkach drogowych. Z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem, każdy z systemów gałęziowych jest zorganizowany w inny sposób. Dotyczy to baz danych, instytucji zarządzających infrastrukturą transportową i badających wypadki, systemów monitorujących ruch pojazdów, pociągów i statków. Pomimo wielu odrębności w funkcjonowaniu poszczególnych...

 • Integracja systemów bezpieczeństwa transportu - projekt ZEUS
  Publikacja

  W 2007 roku Minister Nauki zamówił trzyletni projekt badawczy pt. "Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu", a jego realizację powierzyłkonsorcjum w składzie; Politechnika Gdańska - generalny wykonawca, transport drogowy, Politechnika Śląska - transport kolejowy,Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie - transport lotniczy oraz Akademia Morska w Szczecinie - transport wodny. Zadaniem autorówjest opracowanie modelu...

 • Odrębności i wzajemne powiązania systemów bezpieczeństwa transportu
  Publikacja

  Każdego dnia w systemie transportowym na świecie ginie ponad 3 tys. osób, z czego większość w wypadkach drogowych. Z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem, każdy z systemów gałęziowych jest zorganizowany w inny sposób. Dotyczy to baz danych, instytucji zarządzających infrastrukturą transportową i badających wypadki, systemów monitorujących ruch pojazdów, pociągów i statków. Pomimo wielu odrębności w funkcjonowaniu poszczególnych...

wyświetlono 449 razy