Wyniki wyszukiwania dla: metoda usredniania modeli - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: metoda usredniania modeli

Wyniki wyszukiwania dla: metoda usredniania modeli

 • Parametryczna estymacja widma lokalnie stacjonarnych procesów losowych

  Publikacja

  - Rok 2019

  W niniejszej pracy doktorskiej opisano nowe metody estymacji widmowej gestosci mocy niestacjonarnych procesów stochastycznych. Przedstawione w rozprawie rozwiazania, takie jak dwukierunkowy algorytm drabinkowy z zapominaniem wykładniczym oraz metoda usredniania modeli umozliwiaja precyzyjna estymacje charakterystyk widmowych. Przeprowadzone symulacje potwierdziły, ze opracowane algorytmy daja zadowalajace rezultaty zarówno w przypadku...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Krzysztof Nyka dr hab. inż.

  Krzysztof Nyka, absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie  uzyskał tytuł magistra inżyniera (1986, telekomunikacja) stopień doktora nauk technicznych (2002, elektronika) i doktora habilitowanego (2020 automatyka, elektronika i elektrotechnika). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG. Zainteresowania...

 • Zbigniew Sikora prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Jakub Miler dr inż.

  Kariera akademicka: 2000: mgr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, praca pt. "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", promotor prof. Janusz Górski 2005: dr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, rozprawa pt. "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis", obroniona z wyróżnieniem, dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka, promotor prof. Janusz Górski Zainteresowania...

 • Krzysztof Jan Kaliński prof. dr hab. inż.

  Ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (MT) PG (1980, dyplom z wyróżnieniem). Stopień doktora otrzymał na Wydziale Budowy Maszyn PG (1988, praca wyróżniona), stopień doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym (WM) PG (2002, praca wyróżniona), a tytuł profesora nauk technicznych – w 2013 r. Od 2015 r. jest profesorem zwyczajnym, a od 2019 r. - profesorem. Obszar jego badań naukowych obejmuje:...

 • Matematyczne Modele Ekonomii

  Kursy Online
  • D. Mikołajczak

  Pojęcie modelu ekonometrycznego - modele jednorównaniowe i wielorównaniowe. Rodzaje zmiennych. Estymacja modeli prostych i rekurencyjnych. Metoda zmiennych instrumentalnych (MZI). Model o równaniach współzależnych (MRW). Postać pierwotna i zredukowana MRW. Identyfikacja modeli MRW. Szacowanie formy zredukowanej MRW. Pośrednia MNK. Estymator 2MNK. Dynamiczne modele wielorównaniowe- zapis macierzowy. Teoria ekonomiczna. Dane statystyczne....

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  W 1978 ukończył studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, następnie rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. W 1986 obronił pracę doktorską, w 1993 habilitował się na Politechnice Śląskiej na podstawie pracy Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2006 założył i od tego czasu...

 • Ryszard Katulski prof. dr hab. inż.

 • Symulacje Komputerowe dla Inżynierów

  Kursy Online
  • W. Wojnicz
  • Z. Usarek
  • S. Winczewski
  • P. Borzyszkowski
  • P. Gajewski
  • K. Zagórski
  • M. Augustyniak

  Dwusemestralne studia podyplomowe wprowadzające w podstawowe i nieco bardziej zaawansowane aspekty inżynierskich obliczeń modeli trójwymiarowych. Głównym wątkiem jest Metoda Elementów Skończonych, jej warianty i róznorodne zastosowania. W programie znajduje się miejsce dla ćwiczeń z branży samochodowej, okrętowej, budownictwa lądowego czy energetyki. W nieco mniejszym stopniu rozwinięty jest obszar modelowania CFD (mechanika...

 • Podstawy automatyki, W/ĆW, Energetyka, sem.05, zimowy 22/23 (PG_00042061)

  Kursy Online
  • M. H. Ghaemi

  Kurs dla studentek/ów studiów międzywydziałowego kierunku energetyka I stopnia, semestr 5. Skrót tematyki kursu: podstawy automatyki, pojecia podstawowe w automatyce, klasyfikacja układów automatyki, podstawowe elementy ukladów automatyki, rodzaje modeli matematycznych, funkcje przejścia, sposoby analizy układów sterowania w tym metoda częstotliwościowa, stabilność układów sterowania, regulatory, uchyb regulacyjny, kryteria jakości...

 • Podstawy automatyki, W/L/C, Energetyka, sem. 04, letni 23/24 ( PG_00055890)

  Kursy Online
  • M. H. Ghaemi
  • J. Grochowalska
  • J. Frost

  Kurs dla studentek i studentów studiów międzywydziałowego kierunku energetyka I stopnia, semestr 4. Skrót tematyki kursu: pojęcia podstawowe automatyki, klasyfikacja układów automatyki, opis matematyczny układów dynamicznych, podstawowe elementy ukladów automatyki, rodzaje modeli matematycznych, funkcje przejścia, sposoby analizy układów sterowania w tym metoda częstotliwościowa, stabilność układów sterowania, regulatory, uchyb...

 • Podstawy automatyki, W/Ćw., PiBJ, sem. 04, letni 23/24 (PG_00055281)

  Kursy Online
  • M. H. Ghaemi
  • J. Frost

  Kurs dla studentek i studentów studiów I stopnia na kierunku Projektowanie i budowa jachtów, semestr 4. Skrót tematyki kursu: podstawy automatyki, pojęcia podstawowe w automatyce, klasyfikacja układów automatyki, podstawowe elementy ukladów automatyki, rodzaje modeli matematycznych, funkcje przejścia, sposoby analizy układów sterowania w tym metoda częstotliwościowa, stabilność układów sterowania, regulatory, uchyb regulacyjny,...

 • Podstawy automatyki, W/Ćw., TiL, sem. 04, letni 23/24 ( PG_00055288)

  Kursy Online
  • M. H. Ghaemi
  • J. Frost

  Kurs dla studentek i studentów studiów I stopnia na kierunku Transport i logistyka, semestr 4. Skrót tematyki kursu: podstawy automatyki, pojecia podstawowe w automatyce, klasyfikacja układów automatyki, podstawowe elementy ukladów automatyki, rodzaje modeli matematycznych, funkcje przejścia, sposoby analizy układów sterowania w tym metoda częstotliwościowa, stabilność układów sterowania, regulatory, uchyb regulacyjny, kryteria...

 • Selected elements of the methodology and method of designing amphibious flood rescue vehicles

  The methodology of designing amphibious flood rescue vehicles at the preliminary stage of the design process has been presented. The study has been focused on the properties of such vehicles when afloat, with their on-land behaviour and performance characteristics having been left aside. In the study, a general assumption has been made that the amphibious flood rescue vehicles should be designed as, above all, watercraft that additionally...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metody sprzęgania modeli dynamiki rurociągów przemysłowych

  Artykuł opisuje dwie metody sprzęgania modeli dynamiki rurociągów przesyłowych. Stanowią one niezbędny element przy budowie efektywnych systemów symulacji rozległych i złożonych instalacji rurociągów stosowanych w przemyśle. Pierwsza z proponowanych metod (globalna metoda sprzęgania - GMS) wykorzystuje 'globalne' (w skali modelu) zależności (oraz fizyczne przybliżone zależności) pomiędzy ciśnieniem i przepływem masowym medium w...

 • Komputerowe projektowanie maszyn z wykorzystaniem modeli 3D (PG_00005049)

  Kursy Online
  • P. Sender
  • M. Chodnicki
  • M. Deja

  Typy modeli tworzonych w systemach CAD. Schemat postępowania podczas modelowania części. Zasady montażu części w podzespoły, zespoły i gotowe urządzenia i maszyny. Tworzenie animacji. Poznanie modułów spawalniczych, modeli rozstrzelanych itp.

 • Doświadczalne badanie modeli konstrukcji

  Kursy Online
  • W. Migda
  • P. Deniziak

  W ramach przedmiotu będą tworzone i badane modele wybranych konstrukcji.

 • Pomiarowa weryfikacja wybranych modeli propagacyjnych

  Publikacja

  Wciąż rosnące zapotrzebowanie na usługi wymagające coraz większej przepływności oraz jakości stawia projektanta sieci radiokomunikacyjnej w niełatwej sytuacji. W celu wspomagania projektanta w tym skomplikowanym zadaniu, opracowano liczne modele tłumienia propagacyjnego. Jednym z podstawowych zjawisk zachodzących w kanale radiowym jest tłumienie sygnału. Stanowi ono jeden z najważniejszych oraz niezbędnych czynników branych pod...

 • Praktyczne aspekty modeli konstytutywnych gruntów drobnoziarnistych

  Publikacja

  Przedstawiono ogólne przybliżenie wybranych modeli gruntów drobnoziarnistych, które mogą być przydatne przy rozwiązywaniu praktycznych zagadnień początkowo - brzegowych z dziedziny geotechniki w różnych warunkach odkształcenia. Przegląd modeli jest ograniczony do grupy modeli sprężysto-plastycznych natomiast standardowym modelem odniesienia będzie model Coulomba-Mohra z liniową sprężystością Hooke'a.

 • Identyfikacja ciągłoczasowych modeli obiektów niestacjonarnych

  W pracy przedstawiono metody estymacji parametrycznej liniowych modeli obiektów niestacjonarnych. Dynamikę obiektów identyfikacji modelowano za pomocą równań różniczkowych zwyczajnych o znanym rzędzie. Ponieważ klasyczne algorytmy estymacji parametrycznej nadają się do przetwarzania danych rejestrowanych w sposób dyskretny, rozważono i porównano różne techniki dyskretnej aproksymacji modeli z czasem ciągłym. W szczególności zastosowanie...

 • Zautomatyzowana budowa modeli 3D pomieszczeń

  W artykule przedstawiono budowę systemu do automatycznej budowy modeli 3D wnętrz budynków. System taki może być stosowany do tworzenia lokacji w grach komputerowych. Model jest tworzony na bazie kolorowych oraz głębokościowych obrazów pobranych z kamery Microsoft Kinect. Opisano architekturę komponentową systemu, zastosowane sterowniki do komunikacji. Podano zastosowany algorytm sekwencyjny i równoległy, środowisko testowe oraz...

 • Przegląd teorii modeli bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  W artykule przedstawiono rozwój teorii i modeli stosowanych w badaniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykorzystywanych w zarzadzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wyrózniono cztery grupy najbardziej rozwiniętych teorii: teorie statystyczne, teorie przyczynowe, teorie systemowe i teorie behawioralne. Według tak podzielonych teorii sklasyfikowano modele stosowane w badaniach i analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wyniki testowania probabilistycznych modeli procesu pomiarowego

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przedstawiono wyniki testowania dwóch probabilistycznych modeli procesu pomiarowego – prostego oraz złożonego z etapów obserwacji i restytucji. Testowanie przeprowadzono za pomocą zestawu miar ryzyka. W wyniku testów modelu dwuetapowego wykryto efekt kumulowania się prawdopodobieństwa na krańcach zakresu pomiarowego podczas inwersji funkcji rozkładu warunkowego, pogarszający dokładność oceny ryzyka dla większych wartości niepewności...

 • Metoda wspomagająca wybór modelu transportu ładunków przez samorząd lokalny

  Publikacja

  - Rok 2019

  Celem monografii było opracowanie metody wspomagającej wybór modelu transportu ładunków, uwzględniającej wymagania zarządzania tym rodzajem transportu oraz operacyjne uwarunkowania wykorzystania modeli przez samorząd lokalny. Przyjęty cel wynika ze zidentyfikowanych luk badawczych związanych z wykorzystaniem modeli miejskiego transportu ładunków przez samorząd lokalny. Dotyczą one niedostatecznej umiejętności wyodrębnienia transportu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metoda PMRA oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł prezentuje metodę PMRA (ang. Process Model-based Risk Assessment) oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych. W metodzie PMRA zaproponowano identyfikację ryzyka na podstawie własności strukturalnych modeli procesów. Dla tego celu opracowano model ryzyka wyprowadzony z rozszerzonego meta-modelu procesów biznesowych oraz wyposażony w język wzorców do opisu ryzyka. Zdefiniowano model bazy wiedzy o ryzyku obejmującej modele...

 • Problemy tworzenia modeli symulacyjnych w architektonicznych analizach wstępnych

  Publikacja
  • A. Hempel

  - Rok 2004

  Przedstawiono możliwość wykorzystania modeli symulacyjnych we wstępnych etapach projektownia architektonicznego (analiza funkcjonalna, koncepcja)

 • Ograniczenia i kierunki rozwoju modeli prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw niewypłacalnością

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule zaprezentowano ograniczenia i wady modeli prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw niewypłacalnością. Zaproponowano również rozwiązania mające na celu poprawę skuteczności tego typu modeli.

 • Zalety i ograniczenia modeli prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw upadłością

  Publikacja

  - Rok 2011

  W publikacji ukazano przegląd i rozwój modeli prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw upadłością zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Zasadniczą część opracowania stanowi prezentacja zalet i ograniczeń, jakie wiążą się z zastosowaniem tego typu modeli w praktyce. W podsumowaniu autor zaprezentował wskazówki, jakimi powinni kierować się potencjalni użytkownicy w procesie doboru odpowiedniego dla nich modelu oceny ryzyka upadłości.

 • Badania aerodynamiczne modeli walcowych, pionowych zbiorników dwupłaszczowych

  Publikacja

  W pracy przedstawiono sposób oraz wyniki badań aerodynamicznych modeli walcowych pionowych zbiorników dwupłaszczowych stosowanych w przemyśle petrochemicznym. Zaprezentowano wpływ odległości miedzy płaszczami oraz umiejscowienia pierścienia wiatrowego na płaszczu zewnętrznym na rozkład obciążenia wiatrem zbiornika dwupłaszczowego. Wyniki przedstawiono w formie wykresów współczynnika aerodynamicznego.

 • Weryfikacja sprawności I stopnia wybranych krajowych modeli zagrożenia upadłości przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł niniejszy poświecony jest weryfikacji sprawności I stopnia polskich modeli służących prognozowaniu zagrożenia upadłości przedsiębiorstw. Zawiera on wyniki testowania dziesięciu krajowych modeli na próbie walidacyjnej, w skład której weszło 49 firm. Uzyskane w czasie weryfikacji wyniki zostały skonfrontowane ze sprawnością modeli podawaną przez autorów poszczególnych modeli.

 • ASYNCHRONICZNA METODA TDOA

  Przedstawiono nową metodę lokalizowania terminali ruchomych MT (Mobile Terminal) w sieciach radiowych, w których stacje bazowe BS (Base Station) pracują asynchronicznie względem siebie. Metoda ta, nazwana ATDOA (Asynchronous Time Difference of Arrival), umożliwia estymację położenia MT na podstawie pomiarów różnicy czasów propagacji sygnałów radiowych pomiędzy terminalem ruchomym będącym w ruchu, a pojedynczą stacją bazową w różnych...

 • Analiza płyt laminowanych z zastosowaniem zastępczych modeli jednowarstwowych

  W pracy przedstawiono analizę porównawczą wybranych modeli obliczeniowych płyt warstwowych, zgodnych z koncepcjš zastępczego modelu jednowarstwowego (Equivalent Single Layer - ESL). Rozważono trzy modele bazujące na teorii ścinania pierwszego rzędu: dwa modele autorskie oraz model paneli laminowanych dostępny w systemie MSC/NASTRAN. Zróżnicowanie modeli wynika z odmiennego podejścia do tzw. korekty ścinania. Przeprowadzono obliczenia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie modeli matematycznych przy projektowaniu podsystemów energetycznych statków

  W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania modeli matematycznych oraz badań symulacyjnych przy projektowaniu podsystemów energetycznych statku. Przedstawione procedury oraz modele matematyczne zostaną włączone do systemu ekspertowego wspomagającego projektowanie statków.

 • Porównanie wybranych modeli delaminacji w kompozytach warstwowych

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano oraz porównano metody modelowania delaminacji w materiałach kompozytowych. Dokonano porównania trzech modeli: modelu izotropowego opartego o kryterium uszkodzenia Hashin'a, modelu wynikającego z analizy wzrostu szczeliny powstającej pomiędzy warstwami laminatu, oraz modelu kinematycznego, w którym uszkodzenie zamodelowano kilkoma elementami skończonymi. W artykule poruszono również problem modelowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metoda rewitalizacji osiedli socjalnych.

  Publikacja

  Praca zawiera autorską metodę rewitalizacji ''głębokiej'', obejmującej zarówno konserwację krajobrazu miejskiego jak i ramy ekonomiczne i organizacyjne dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Metoda ta wypracowana została specjalnie na potrzeby zasobów osiedli socjalnych okresu dwudziestolecia międzywojennego.

 • Prognozowanie na podstawie modeli multiplikatywnych - względne błędy prognoz

  w artykule:1. sformułowano załozenia stochastyczne dla modelu multiplikatywnego wykorzystywanego dla celów prognostycznych,2. zdefiniowano względne i absolutne przedziały ufności prognoz dokonywanych na podstawie modeli multiplikatywnych,3. przedstawiono metodę estymacji względnego błędu predykcji dla predyktora modelu multiplikatywnego.

 • Metody wykorzystywane w analizie porównawczej modeli oceny zagrożenia przedsiębiorstw upadłością.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono metody wykorzystywane w analizie porównawczej modeli oceny zagrożenia przedsiębiorstw upadkiem. Ponadto zwrócono uwagę na dwa kryteria oceny modeli, a mianowicie na siłę i kalibrację.

 • Przegląd modeli operatorskich w morskich portach jachtowych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji w morskich portach jachtowych wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku. Dzięki temu zwiększył się potencjał ich infrastruktury do świadczenia jachtowych usług logistycznych oraz podwyższania logistycznego poziomu obsługi klientów. W pracy przedstawiono przegląd modeli operatorskich w morskich portach jachtowych, bazując głównie na doświadczeniach niemieckich i polskich. Szczególnie zwrócono...

 • Weryfikacja skuteczności parametrycznych oraz nieparametrycznych modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw

  Artykuł ten miał na celu weryfikację skuteczności modeli parametrycznych tj. logitowych, probitowych i analizy dyskryminacyjnej, oraz modeli nieparametrycznych, czyli sztucznych sieci neuronowych, w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Autor na podstawie takiej samej populacji spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych opracował modele prognozowania upadłości spółek na rok i na dwa lata wstecz....

 • Adaptacyjna identyfikacja ciagłoczasowych modeli procesów niestacjonarnych z uwzględnieniem przekłamań pomiarowych.

  Publikacja

  W pracy wykorzystano metody identyfikacji parametrycznej do pozyskiwania użytecznej dla diagnostyki informacji o zmianach dynamiki nadzorowanych procesów. W proponowanym podejściu ciągłym analizie poddano procesy przemysłowe modelowane za pomocą fizycznie interpretowalnych liniowych i nie liniowych równań różniczkowych zwyczajnych. Zachowanie sensu fizycznego estymowanych parametrów ułatwiło weryfikację wyników identyfikacji, wpływając...

 • Dokładność modeli numerycznych przepływu wód podziemnych jako kryterium ich klasyfikacji

  W artykule podjęto próbę ustalenia klas dokładności numerycznych modeli przepływu wód podziemnych. Wstępnej analizie poddano 14 modeli wykonanych przez autorkę artykułu. Są to modele przepływu wód podziemnych występujących w porowatych utworach kenozoiku lub kredy, a zatem głównie wykonane na obszarze Polski północnej. Analizowano wartości błędów kalibracji, błąd bilansu przepływu, powierzchnię obszaru modelowania, skalę odwzorowania...

 • OCENA PRZYDATNOŚCI WIELOWYMIAROWYCH MODELI DYSKRYMINACYJNYCH DO PROGNOZOWANIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH

  Celem badań była ocena przydatności użycia modeli opartych na wielowymiarowej analizie dyskryminacyjnej do prognozowania upadłości polskich przedsiębiorstw handlowych oraz próba zwiększenia ich sprawności poprzez zmianę wartości ich punktów granicznych. Badaniu poddano modele: E. I. Altmana „B”, D. Hadasik, A. Hołdy oraz M. Hamrola, B. Czajki i M. Piechockiego. Do oceny modeli wykorzystano iloraz szans oraz macierz klasyfikacji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zasilanie modeli systemów transportowych danymi z systemu zarządzania ruchem

  Inteligentne Systemy Transportu (ITS) oferują narzędzia służące wzmocnieniu systemów transportowych w miastach poprzez racjonalizację wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz zwiększenie jej niezawodności przy jednoczesnej redukcji kosztów funkcjonowania transportu. W Aglomeracji Trójmiejskiej trwa obecnie realizacja pierwszych etapów systemu zarządzania ruchem TRISTAR. Jednym z elementów systemu będzie System Planowania Ruchu,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analityczna metoda projektowania łuków odwrotnych

  Publikacja

  W pracy przedstawiono nową metodę projektowania rejonu zmiany kierunku trasy kolejowej, dostosowaną do techniki Mobilnych Pomiarów Satelitarnych. Metoda ta może się okazać szczególnie przydatna wówczas, gdy obydwu prostych kierunków trasy nie można połączyć w sposób elementarny, stosując łuk kołowy z krzywymi przejściowymi; dotyczy to również. zastosowania łuku koszowego. Jedynym rozwiązaniem staje się wówczas wprowadzenie do układu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw w teorii - przydatność istniejących modeli dla MSP

  Artykuł przedstawia modele internacjonalizacji przedsiębiorstw powstałe na przestrzeni wielu lat w krajach dzisiejszej Unii Europejskiej. Podejmuje próbę ich uporządkowania i ocenia przydatność dla MSP. Ponadto, zwraca uwagę na internacjonalizację polskich MSP oraz możliwość wykorzystania istniejących modeli do badań tego procesu w gospodarkach transformowanych.

 • Diagnostyka budowli i identyfikacja ich modeli jednowymiarowych przy wykorzystaniu oddziaływań środowiskowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozprawa doktorska dotyczy problemów diagnostyki budowli zabytkowych. Zagadnienie potraktowano szeroko. Uwzględniono zarówno rozważania teoretyczne jak i badania eksperymentalne obiektów rzeczywistych. Celem pracy jest zaproponowanie efektywnego algorytmu oceny stanu technicznego budowli, łączącego trzy dziedziny nauki, w których wspólnym mianownikiem jest pomiar drgań konstrukcji przy wymuszeniach środowiskowych (wiatr, ruch uliczny,...

 • Metoda hydrofitowa w unieszkodliwianiu osadów

  Publikacja

  W ostatnich latach podejmowane są próby wykorzystywania nowych, ekologicznych technologii unieszkodliwiania osadów ściekowych. Jedną z technologii wykorzystuje hydrofity (gł. trzcinę pospolitą) do wzrostu na mineralnym podłożu z naniesionymi warstwami osadów. Metoda ta jest szczególnie przydatna na terenach wiejskich oraz osiedlach mieszkaniowych. Odwodnienie osadów w złożach trzcinowych oraz zachodzące przemiany biochemiczne powodują...

 • Optymalizacja pobudzeń dla celów identyfikacji parametrów modeli zmiennych stanu

  W pracy omówiono zagadnienie optymalizacji pobudzeń dla celów identy-fikacji parametrów modeli kompartmentowych systemów farmakokine-tycznych opisanych w kategoriach zmiennych stanu. Przedstawiono pobu-dzenia optymalne zaprojektowane według kryterium A-optymalności. Zaprojektowane pobudzenia optymalne, w obrębie klasy pobudzeń o ograniczonej energii, zapewniają maksymalną osiągalną dokładność estymat parametrów. W farmakokinetyce...

 • Właściwości funkcjonału celu D-optymalnego schematu próbkowania dla modeli kompartmentowych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Stworzony został program pozwalający na wizualizację rozkładu funkcji celu dla 1-kompartmentowych, 2-kompartmentowych i 3-kompartmentowych modeli, których odpowiedź ma postać sumy eksponent. W pracy przedstawiono przykładowe rozkłady funkcji celu i algorytm poszukiwania jej ekstremów.

 • Evaluation of accuracy of surrogate models

  Publikacja

  Artykuł przestawia statystyczne podejście do oceny dokładności modeli zastępczych. Prezentowana jest miara dokładności bazująca na dystrybucji błędów w zbiorze testowym. Praca zawiera dyskusję na temat oceny dokładności samego modelu oraz zasadności wyboru kryterium zatrzymującego proces automatycznego tworzenia modelu.