Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie ruchem drogowym - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie ruchem drogowym

Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie ruchem drogowym

 • System nadzoru nad ruchem drogowym

  Publikacja

  - Rok 2010

  Zakres możliwych działań obejmujących nadzór nad ruchem drogowym. Instytucje uprawnione do kontroli kierowców.

 • Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym

  Publikacja

  - Rok 2016

  Najistotniejszym elementem obszarów miejskich są ich systemy transportowe, które stanowią silnik gospodarki. W świetle nowych problemów i wyzwań w zakresie miejskich systemów transportowych, coraz większą rolę zaczynają odgrywać inteligentne systemy transportowe i zarządzanie operacyjne ruchem drogowym w mieście. Niniejszy artykuł przedstawia analizę zagadnień składających się na operacyjne zarządzanie ruchem drogowym w miastach....

 • Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym

  Publikacja

  Najistotniejszym elementem obszarów miejskich są ich systemy transportowe, które stanowią silnik gospodarki. W świetle nowych problemów i wyzwań w zakresie miejskich systemów transportowych, coraz większą rolę zaczynają odgrywać inteligentne systemy transportowe i zarządzanie operacyjne ruchem drogowym w mieście.Niniejszy artykuł przedstawia analizę zagadnień składających się na operacyjne zarządzanie ruchem drogowym w miastach....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Symulacja hałasu związanego z ruchem drogowym

  Przedstawiono założenia modelu opisującego generowanie i propagację hałasu przez źródła komunikacyjne w ruchu drogowym i kolejowym.

 • ELEMENTY ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO RUCHEM DROGOWYM W MIASTACH

  Zwiększenie rangi zarządzania operacyjnego wynika z nacisków na szeroko rozumianą jakość, ciągłe doskonalenie oraz postrzegania organizacji jako takiej, która może odnieść sukces tylko wtedy, gdy wytwarza produkty, których oczekują klienci. Również w przypadku zarządzania ruchem drogowym w miastach zagadnienie zarządzania operacyjnego nabiera coraz większego znaczenia, gdyż każdy zarządzający ruchem powinien dostarczać produkt...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie ryzykiem w ruchu drogowym

  Publikacja

  - Rok 2009

  Ryzyko w ruchu drogowym. Ocena ryzyka w tunelach. Ocena ryzyka na sieci dróg

 • Doświadczenia z wdrażania automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Referat dotyczy doświadczeń w wdrażaniu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym a w szczególności zastosowania automatycznych urządzeń (kamery) monitorujących prędkość oraz wjazd na skrzyzowanie na czerwonym świetle, wpływu zastosowania kamer na redukcję prędkości oraz wypadków. Omówiono zastosowanie podobnych rozwiązań na terenie województwa pomorskiego oraz ocenę efektywności podjętych działań.

 • Światowe trendy w edukacji motoryzacyjnej i nadzorze nad ruchem drogowym

  Publikacja

  Referat jest syntezą światowych trendów w kształceniu kierowców i nadzorze nad ruchem drogowym. Prezentuje doświadczenia m.in. projetów europejskich projektów: SafeyNet, ''Obserwatorium BRD'', EuroRAP, PACTS oraz poszcególnych państw członkowskich UE m.in.: Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, a także Polski.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Automatyzacja nadzoru nad ruchem drogowym najbardziej efektywnym działaniem poprawy brd.

  Prędkość jako czynnik wpływający na zagrożenie w ruchu drogowym.Automatyczny nadzór nad ruchem drogowym.Przykłady rozwiązań z Francji i Wielkiej Brytanii.Rozwój systemu automatycznego nadzoru nad ruchem w Polsce.

 • Zarządzanie kolejowym ruchem podmiejskim z uwzględnieniem możliwości rekuperacji energii.

  Publikacja

  - Rok 2015

  W materiale zaprezentowano ideę zarządzania ruchem pociągów przy uwzględnieniu rekuperacji. Odzyskana energia może być wykorzystywana na drodze wymiany między pojazdami znajdującymi się na tym samym odcinku zasilania, związane jest to jednak z odpowiednio skonstruowanym rozkładem jazdy. Przedstawioną koncepcję poparto wynikami z przeprowadzonego przejazdu teoretycznego na odcinku Gdańsk Wrzeszcz - Lotnisko Rębiechowo wykazując,...

 • STEROWANIE RUCHEM DROGOWYM TRANSPORT I st. (L:32498W0), 2022/2023

  Kursy Online
  • L. Gumińska
  • J. Oskarbski

  Definicje, podstawy systemów sterowania ruchem. Systemy sterowania ruchem drogowym jako usługi Inteligentnych Systemów Transportu . Charakterystyka systemów sterowania ruchem drogowym. Środki i metody sterowania ruchem miejskim Planowanie i projektowanie systemów sterowania ruchem. Projektowanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej i adaptacyjnej oraz  koordynacji sygnalizacji. Sygnalizacja świetlna a bezpieczeństwo ruchu drogowego....

 • STEROWANIE RUCHEM DROGOWYM TRANSPORT II st., 2022/2023 - Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • K. Żarski
  • J. Oskarbski

  Obszarowe systemy sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej (systemy centralne, zdecentralizowane). Zastępcze miary brd. Systemy Sterowania Ruchem Miejskim. Systemy sterowania ruchem na autostradach i drogach ekspresowych (dozowanie ruchu na wjazdach, zarządzanie prędkością, ostrzeżenia, komunikaty, tablice zmiennej treści). Współpraca systemów miejskich i zamiejskich. Optymalizacja parametrów sterowania. Sterowanie ruchem...

 • STEROWANIE RUCHEM DROGOWYM TRANSPORT II st., 2023/2024 - Jacek Oskarbski - Nowy

  Kursy Online
  • K. Żarski
  • J. Oskarbski

  Obszarowe systemy sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej (systemy centralne, zdecentralizowane). Zastępcze miary brd. Systemy Sterowania Ruchem Miejskim. Systemy sterowania ruchem na autostradach i drogach ekspresowych (dozowanie ruchu na wjazdach, zarządzanie prędkością, ostrzeżenia, komunikaty, tablice zmiennej treści). Współpraca systemów miejskich i zamiejskich. Optymalizacja parametrów sterowania. Sterowanie ruchem...

 • ORGANIZACJA I STEROWANIE RUCHEM DROGOWYM, B_sem II. 2023/2024 Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • J. Wachnicka
  • K. Żarski
  • J. Oskarbski

  WYKŁAD Metody i środki organizacji ruchu drogowego. Systemy tras z pierwszeństwem przejazdu i ulic jednokierunkowych. Dostępność i parkowanie. Organizacja ruchu pieszego i rowerowego. Priorytety dla wybranych grup pojazdów. Oznakowanie pionowe i poziome. System opłat za wjazdy do stref ruchu. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zarządzanie prędkością. Zaawansowane zarządzanie ruchem. ĆWICZENIA PROJEKTOWE Projekt organizacji ruchu...

 • STEROWANIE RUCHEM DROGOWYM TRANSPORT I st. (L:32498W0), 2023/24 -Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • L. Gumińska
  • J. Oskarbski

  Definicje, podstawy systemów sterowania ruchem. Systemy sterowania ruchem drogowym jako usługi Inteligentnych Systemów Transportu . Charakterystyka systemów sterowania ruchem drogowym. Środki i metody sterowania ruchem miejskim Planowanie i projektowanie systemów sterowania ruchem. Projektowanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej i adaptacyjnej oraz  koordynacji sygnalizacji. Sygnalizacja świetlna a bezpieczeństwo ruchu drogowego....

 • Organizacja i sterowanie ruchem drogowym (PG_00041515) - 2021/2022 sem. letni Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • J. Oskarbski
  • L. Michalski

  Modele systemu transportu. Rozłożenie potoków w sieciach transportowych. Otoczenie systemu transportowego. Prognozowanie rozwoju systemów transportowych. Dynamika procesów transportowych. Grafowa reprezentacja sieci transportowej.  Modele procesu transportowego – elementy modelu, struktura, potoki ruchu. Modele symulacyjne. Modelowanie i zależności w strumieniu ruchu pojazdów. Podstawowe charakterystyki rozkładów zmiennych...

 • ORGANIZACJA I STEROWANIE RUCHEM DROGOWYM (PG_00042248) BUDOWNICTWO II st., 2021/2022 - Jacek Oskarbski

  Kursy Online

  Metody i środki organizacji ruchu Organizacja tras z pierwszeństwem przejazdu i systemu dróg jednokierunkowych Zarządzanie prędkością Zarządzanie parkowaniem i priorytety dla transportu zbiorowego Organizacja ruchu pieszego i rowerowego Oznakowanie pionowe i poziome dróg Urządzenia brd Dostępność transportowa i organizacja parkowania. Opłaty za wjazd do obszarów centralnych. Priorytety dla transportu zbiorowego i wybranych grup...

 • ORGANIZACJA I STEROWANIE RUCHEM DROGOWYM (PG_00042248) BUDOWNICTWO II st., 2022/2023 - Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • J. Wachnicka
  • L. Gumińska
  • J. Oskarbski

  Metody i środki organizacji ruchu Organizacja tras z pierwszeństwem przejazdu i systemu dróg jednokierunkowych Zarządzanie prędkością Zarządzanie parkowaniem i priorytety dla transportu zbiorowego Organizacja ruchu pieszego i rowerowego Oznakowanie pionowe i poziome dróg Urządzenia brd Dostępność transportowa i organizacja parkowania. Opłaty za wjazd do obszarów centralnych. Priorytety dla transportu zbiorowego i wybranych...

 • Organizacja i sterowanie ruchem drogowym (PG_00044350) BUDOWNICTWO, II st. niestacjon. 4 sem. - sem. letni 2021/2022 Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • A. Gobis
  • J. Oskarbski

  Metody i środki organizacji ruchu drogowego. Systemy tras z pierwszeństwem przejazdu i ulic jednokierunkowych. Dostępność i parkowanie. Organizacja ruchu pieszego i rowerowego. Priorytety dla wybranych grup pojazdów. Oznakowanie pionowe i poziome. System opłat za wjazdy do stref ruchu. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zarządzanie prędkością. Prijektowanie sygnalizacji świetlnej. Zaawansowane zarządzanie ruchem.

 • Organizacja i sterowanie ruchem drogowym (PG_00044350) BUDOWNICTWO, II st. niestacjon. 4 sem. - sem. letni 2022/2023 Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • A. Gobis
  • J. Oskarbski

  Metody i środki organizacji ruchu drogowego. Systemy tras z pierwszeństwem przejazdu i ulic jednokierunkowych. Dostępność i parkowanie. Organizacja ruchu pieszego i rowerowego. Priorytety dla wybranych grup pojazdów. Oznakowanie pionowe i poziome. System opłat za wjazdy do stref ruchu. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zarządzanie prędkością. Prijektowanie sygnalizacji świetlnej. Zaawansowane zarządzanie ruchem.

 • Modele ruchu w nowoczesnym zarządzaniu transportem drogowym

  Wdrożenie i rozwijanie wielopoziomowego modelu podróży i sieci transportowej (MST), w ramach Systemu Planowania Ruchu (SPR), usprawniającego zarządzanie transportem w systemach transportowych z wykorzystaniem usług oferowanych przez Inteligentne Systemy Transportu, może stanowić wsparcie naukowe dla krajowych, regionalnych lub lokalnych administracyjnych jednostek planistycznych i operacyjnych w usprawnieniu systemowego zarządzania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Implementation of road safety programmes in Polish regions and poviats

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu jest słabą stroną zarządzania drogami i ruchem drogowym w Polsce. W referacie przedstawiono sposób usystematyzowanego podejścia do struktury i organizacji takiego zarządzania bazując w tym na dotychczasowym doświadczeniu uzyskanym przy tworzeniu regionalnych programów poprawy brd w Polsce.

 • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  - Transport Miejski i Regionalny - Rok 2010

  System bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element systemu transportu. Zarządzanie ryzykiem w transporcie drogowym jako jedna z najbardziej skutecznych metod zarządzania bezpieczeństwem. Proponowane kierunki integracji zarządzania ryzykiem w ruchu drogowym.

 • Sterowanie w systemach transportowych (PG_00045917) TRANSPORT II st. 1 sem. - sem. letni 2021/2022 - Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • K. Żarski
  • P. Jerzyło
  • S. Grulkowski
  • J. Oskarbski

  Podstawy zarządzanie i sterowania dla wszyskich dziedzin transportu. Zarządzanie, nadzór i sterowanie w systemach transportowych. Zadania sterowania i metody rozwiązywania problemów sterowania. Sterowanie ruchem w transporcie jako element sterowania w wielkich systemach. Rodzaje sterowania procesami transportowymi. Funkcje sterowania. Metody i narzędzia w procesie sterowania ruchem statków powietrznych, wodnych, pojazdów kolejowych...

 • XII Międzynarodowa Konferencja GAMBIT 2018

  Wydarzenia

  12-04-2018 00:00 - 13-04-2018 23:59

  Konferencja GAMBIT jest poświęcona problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tematem przewodnim tegorocznej, dwunastej edycji jest rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa.

 • Analiza ruchu drogowego z wykorzystaniem analizy akustycznej

  Tematyka pracy porusza zagadnienia dotyczące pozyskiwania informacji o ruchu drogowym z wykorzystaniem monitoringu akustycznego. Przybliżono podstawowe techniki nadzoru nad ruchem drogowym. Przedstawiono założenia akustycznego detektora ruchu i zbadano jego skuteczność na trzech płaszczyznach działania – zliczania pojazdów, klasyfikacji rodzajowej i klasyfikacji warunków pogodowych panujących na nawierzchni

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania ruchem

  Rozwijające się duże miasta borykają się ze wzrostem zatłoczenia motoryzacyjnego. Celem usprawnienia sieci transportowej duże miasta, w tym również kilka miast polskich decyduje się na wdrożenie narzędzia, które umożliwi im efektywne zarządzanie i sterowanie ruchem. Jeden z takich systemów został wdrożony w Trójmieście w grudniu 2015 roku. W niniejszym referacie przedstawiono metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania,...

 • Akustyczna analiza natężenia ruchu drogowego dla systemów zarządzania ruchem

  Publikacja

  - Rok 2019

  W pracy przybliżono wybrane zagadnienia z dziedziny zarządzania transportem drogowym w Polsce i na świecie. W tym kontekście pzredstawiono potrzeby rynkowe, wymagania jak i możliwości w zakresie pozyskiwania informacji o aktualnym stanie sieci drogowych. Zaproponowano akustyczną metodę nadzorowania ruchu drogowego i jej możliwości w kontekście systemów zarządzania ruchem. Przedstawiono schemat akwizycji sygnału wraz z danymi odniesienia....

 • Automatyzacja zarządzania ruchem w warunkach wystąpienia zdarzenia drogowego

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2014

  Celem działań operacyjnych służb ratowniczych i zarządców ruchu jest maksymalne skrócenie czasu trwania procesu zarządzania zdarzeniami drogowymi w celu zmniejszenia ciężkości wypadku, zminimalizowania okresu ekspozycji na ryzyko wystąpienia zdarzeń wtórnych oraz zminimalizowania strat czasu podróżujących. Realizację celu, jakim jest skrócenie czasu zakłóceń spowodowanych zdarzeniem drogowym umożliwia zastosowanie środków i metod...

 • Wdrażanie systemów ITS na przykładzie miasta Łodzi i Bydgoszczy

  Publikacja

  - Transport Samochodowy - Rok 2017

  W niniejszym artykule opisano zalety funkcjonowania, przyczyny wdrażania i wskazano ścieżkę rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych w miastach. Przedstawiono krótką analizę podstaw prawnych wdrażania systemów ITS. Opisano dwa praktyczne przykłady wdrażania systemów ITS w Polsce, na przykładzie wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w mieście Łodzi i mieście Bydgoszczy. Cechą charakterystyczną obu projektów był...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Symulacja hałasu pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009

  Ograniczenie halasu związanego z ruchem drogowym możliwe jest jedynie poprzez skoordynowane dzialanie w zakresie doskonalenia pojazdów, opon nawierzchni drogowych i organizacji ruchu drogowego. Praca porusza zagadnienia związane z manewrowaniem pojazdów na parkingach, stacjach paliw, terminalach promowych itp. Omówiono metodę prognozowania poziomu mocy akustycznej emitowanej z obiektu typu parking z uwzględnieniem charakterystyk...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ nawierzchni jezdni na hałas drogowy. Część 1

  Publikacja

  W pracy przedstawiono rys historyczny walki z hałasm generowanym przez ruch drogowy. Problem ten był już istotny w Starożytnym Rzymie. W latach trzydziestych ubiegłego wieku wykonano w Polsce pierwsze pomiary hałasu związanego z ruchem drogowym. Podano zakresy prędkości powyżej których dominującym źródłem hałasu są toczące się opony. Przedstawiono czynniki związane z nawierzchnią i wpływające na hałas toczenia opon.

 • System informacji o bezpieczeństwie ruchu

  W artykule zaprezentowano koncepcję systemu informacji o bezpieczeństwie ruchu, który mógłby stanowić rozwinięcie struktury funkcjonalnej wielu z wdrażanych obecnie projektów ITS. Scharakteryzowano strukturę modułów zbierania, przetwarzania i prezentacji danych z wykorzystaniem informacji, magazynowanych w hurtowni danych i przetwarzanych w bazie danych oraz prezentowanych kierowcom i służbom zarządzania ruchem z wykorzystaniem...

 • Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi

  Publikacja

  - Drogownictwo - Rok 2012

  Zarządzanie zdarzeniami drogowymi obejmuje zbiór zadań planistycznych, organizacyjnych i operacyjnych, które mają na celu podjęcie skutecznych działań w przypadku wystąpienia kolizji, wypadków lub innych nieprzewidzianych zdarzeń w ruchu drogowym. Wykorzystanie środków telematyki transportu pozwala na usprawnienie działań operacyjnych oraz stwarza możliwości gromadzenia informacji, które mogą posłużyć udoskonaleniu procesów planistycznych...

 • Idea zastosowania sztucznej sieci neuronowej w zarządzaniu procesami logistycznymi przedsiębiorstwa budowlanego o specjalności drogowej

  W opracowaniu przedstawiono zagadnienie zastosowania systemów sztucznej inteligencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem branży drogowej. Autorki mają na celu dokonanie przeglądu literatury oraz dotychczasowych aplikacji przedmiotowych algorytmów. W artykule zaprezentowano zatem strukturę oraz cechy wybranych systemów. Na ich podstawie wyłoniono optymalny, według autorek, model umożliwiający sprawniejsze i bardziej efektywne zarządzanie...

 • Wyznaczanie prędkości średniej pojazdów transportu zbiorowego na podstawie danych z systemu zarządzania ruchem

  Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) są wartościowym źródłem informacji o ruchu drogowym, dotyczącym zarówno transportu publicznego, jak i prywatnego. Głównym problemem jest fakt, że niewiele badań jest prowadzonych w celu określenia prędkości autobusów, tramwajów i trolejbusów w miejskich sieciach ulicznych w zależności od warunków ruchu. W pracy skupiono się na tym, jak informacje z systemów ITS mogą być wykorzystane do modelowania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Symulacja pracy sieci MPLS.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przewiduje się, że technika MPLS będzie przyszłą platformą dla sieci szkieletowych z gwarancją jakości usług. Wymaga to opracowania szeregu metod umożliwiających efektywne zarządzanie zasobami sieci. Należy do nich kierowanie ruchem (ruting), który odpowiada za gospodarkę pasmem. W pracy przedstawiono założenia w oparciu o które wykonano program symulacyjny. Omówiono implementację pod kątem zastosowania w sieci MPLS i opisano...

 • Wykrywanie zdarzeń drogowych z wykorzystaniem telematyki transportu

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2011

  W ostatnich latach na terenie Polski możemy zaobserwować intensyfikację wdrożeń środków i metod Inteligentnych Systemów Transportu. Zaawansowane systemy zarządzania i sterowania ruchem lub ich elementy pojawiają się zarówno na polskich autostradach, jak i w obszarach sieci dróg miejskich. Jedną z funkcji, jaką realizować mogą systemy zarządzania ruchem jest zarządzanie incydentami, którego elementem jest wykrywanie zdarzeń drogowych....

 • Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. K. Jamroz.

  Publikacja

  - Rok 2011

  W monografii zaprezentowano bazujące na ryzyku podejście do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Można wyróżnić cztery zasadnicze jej części. W pierwszej przedstawiono przegląd problemów zarządzania bezpieczeństwem w inżynierii drogowej, pozwalający na identyfikację brakujących elementów zarządzania ryzykiem w tej dziedzinie. Następnie ukazano założenia i koncepcję metody zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej, nazwaną...

 • Zastosowanie środków inteligentnych systemów transportu do obsługi imprez masowych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2012

  Zastosowanie systemów opartych na środkach telematyki transportu pozwala na bardziej efektywne zarządzanie transportem przez instytucje obsługujące duże imprezy masowe. W referacie scharakteryzowano problemy transportowe, które można rozwiązać dzięki zastosowaniu środkow Inteligentnych Systemów Transportu, koncepcę wykorzystaniatechnologii ITS do usprawnienia działań służb zarządzania ruchem, popartą przykładami wdrożeń w innych...

 • A unified measure of collision risk derived from the concept of a ship domain

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano nową miarę ryzyka kolizji dwóch statków, wywiedzioną z koncepcji domeny statku. Jej prostota oraz fakt, że uwzględnia ona kursy obydwu statków czynią ją dobrą alternatywą dla często stosowanego pojęcia odległości największego zbliżenia. Miara ta jest elastyczna, tzn. można korzystać z niej w powiązaniu z dowolną, zadaną domeną statku. Szczegółowo przedstawiono wyprowadzenia wszystkich niezbędnych wzorów...

 • Miara ryzyka kolizji statków oparta na koncepcji domeny statku

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie zaprezentowano nową miarę ryzyka kolizji dwóch statków wywiedzioną z koncepcji domeny statku. Jej prostota oraz fakt, że uwzględnia ona kursy obydwu statków czynią ją dobrą alternatywą dla często stosowanego pojęcia odległości największego zbliżenia. Miara ta jest elastyczna, tzn. można korzystać z niej w powiązaniu z dowolnie zadaną domeną statku. Szczegółowo przedstawiono wyprowadzenia wszystkich niezbędnych wzorów...

 • Wielopoziomowe modelowanie ruchu - koncepcja i doświadczenia praktyczne

  Doświadczenia z ostatnich lat na obszarze województwa pomorskiego wskazują, że na obszarze województwa pomorskiego stosowane są różne narzędzia prognozowania i analiz transportowych. Stosowane modele są niekompatybilne, opracowywane przy innych założeniach i co najgorzej produkowane prognozy i wyniki analiz znacznie różnią się między sobą. Biorą to pod uwagę Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej wyszła z inicjatywą...

 • Pomioary hałasu drogowego

  Publikacja

  Ciągły rozwój motoryzacji i związanej z nią infrastruktury drogowej niesie ze sobą oprócz wielu niekwestionowanych korzyści również zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Obok emisji szkodliwych substancji do atmosfery jednym z najistotniejszych zagrożeń związanych z pojazdami i ruchem drogowym jest obecnie hałas. Jest on najbardziej odczuwalny w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych oraz przy trasach szybkiego...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Przegląd możliwości zastosowania systemu wieloagentowego w transporcie

  Publikacja

  Inteligentne systemy rozproszone są coraz szerzej stosowane w różnorodnych dziedzinach nauki. Przykładem najprostszego systemu rozproszonego jest organizacja ludzka, która poprzez szereg cech takich jak kooperacja, negocjacja oraz koordynacja jest w stanie wspólnie rozwiązywać rozmaite problemy. System złożony z komunikujących się oraz współpracujących ze sobą agentów jest w stanie osiągnąć zadany im wcześniej cel. Sytuacje, które...

 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 1733-2486 , eISSN: 2543-8190

 • Analizy wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych w Gdyni

  Rosnący udział podróży transportem samochodowym i związany z tym wzrost natężenia ruchu drogowego, negatywnie wpływa na jakość funkcjonowania transportu zbiorowego, a w szczególności tego, który jest z ruchem drogowym bezpośrednio związany – transportu autobusowego. Zwiększające się zatłoczenie ulic wywołuje zaburzenia funkcjonowania systemu transportu autobusowego, przede wszystkim w postaci opóźnień pojazdów lub też wydłużeniem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Akustyczna analiza parametrów ruchu drogowego z wykorzystaniem informacji o hałasie oraz uczenia maszynowego

  Publikacja

  - Rok 2018

  Celem rozprawy było opracowanie akustycznej metody analizy parametrów ruchu drogowego. Zasada działania akustycznej analizy ruchu drogowego zapewnia pasywną metodę monitorowania natężenia ruchu. W pracy przedstawiono wybrane metody uczenia maszynowego w kontekście analizy dźwięku (ang.Machine Hearing). Przedstawiono metodologię klasyfikacji zdarzeń w ruchu drogowym z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Przybliżono podstawowe...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metody algorytmicznej analizy obrazu wizyjnego do zastosowań w monitorowaniu ruchu drogowego

  Publikacja

  - Rok 2015

  Przedmiotem badań rozprawy jest opracowanie nowych i rozwinięcie istniejących metod przetwarzania obrazu z kamer wizyjnych systemów monitoringu mających na celu wykrywanie wybranych zdarzeń w ruchu ulicznym. Oznacza to konieczność opracowania, zbadania, implementacji i dostosowania do pracy w określonych warunkach wszystkich niezbędnych do tego celu algorytmów. Obejmują one detekcję i śledzenie obiektów w polu widzenia kamer, reidentyfikację...