Katedra Technologii Materiałów Maszyn. i Spawal. - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Technologii Materiałów Maszyn. i Spawal.

Filtry

wszystkich: 52

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2010
2009
2008
 • Assessment of evaporator tubes corrosion in low-emission steam boilers
  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badań rur ekranowych(16Mo3) kotła niskoemisyjnego po jednym roku i dwóch latach eksploatacji. Powierzchnie rur pokryte zostały warstwami natryskiwanymi cieplne - pojedynczą ze stopu 70%Ni 30%Cr i podwójną Ni-30Cr /Al2O3. Rury bez powłok natryskiwanych wykazywały pocienienie ze względu na działanie korozji siarkowej oraz korozyjnego oddziaływania warstwy stopionych soli. Pojedyncza warstwa 70%Ni 30%Cr...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Ceramic dispersion effect on composite coating properties after plastic working
  Publikacja

  - 2008

  W pracy określono wpływ fazy dyspersyjnej Al2O3 na wybrane potencjalne właściwości powłok kompozytowych o osnowie niklowej. Powłoki Ni-Al-Al2O3 zostały nałożone na próbki stalowe przy użyciu technologii poddźwiękowego płomieniowego natryskiwania cieplnego. Następnie poddane zostały obróbce plastycznej na zimno i na gorąco poprzez walcowanie, a także prasowania na zimno na prasie hydraulicznej. Omówiono wpływ obróbki plastycznej...

 • Chapter 13 : The influence of dispersion phase on composite coating properties after cold working
  Publikacja

  - 2008

  W pracy określono wpływ fazy dyspersyjnej Al2O3 na wybrane potencjalne właściwości powłok kompozytowych o osnowie niklowej. Powłoki Ni-Al-Al2O3 zostały nałożone na próbki stalowe przy użyciu technologii poddźwiękowego płomieniowego natryskiwania cieplnego. Następnie poddane zostały obróbce plastycznej na zimno i na gorąco poprzez walcowanie, a także prasowania na zimno na prasie hydraulicznej. Obróbka plastyczna jest metodą alternatywną...

 • Kształcenie międzynarodowych inżynierów spawalników w politechnice gdańskiej
  Publikacja

  Przedstawiono genezę i tryb powołania oraz sposób działania Ośrodka kształcenia personelu spawalniczego akceptowanego przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. Opisano system kształcenia oparty o zunifikowane programy nauczania realizowane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych dwóch poziomów. Zaprezentowano osiągnięcia ośrodka; ilości uczestników kształcenia oraz jakość kształcenia ocenioną...

 • Obróbka wykańczająca powłok MMC w aspekcie umocnienia i zmniejszenia chropowatości powierzchni
  Publikacja

  - Kompozyty - 2008

  Powłoki natryskiwane cieplnie nakładane są z uwzględnieniem naddatku na obróbkę wykańczającą. Obróbka wykańczająca powinna zapewnić nie tylko odpowiednią grubość powłok związaną z wymiarem nominalnym przedmiotu ale również uzyskanie wymaganej chropowatości i falistości powierzchni. Najczęściej w tym celu stosuje się obróbkę wiórową, rzadziej szlifowanie. Ze względu na dużą chropowatość powłok kompozytowych o osnowie metalowej...

 • Ocena jakości wyrobów hutniczych.
  Publikacja

  Przedstawiono zagadnienia zapewnienia jakości wyrobów hutniczych, elementy statystycznej kontroli jakości, zadania Urzędu Dozoru Technicznego i Polskiego Rejestru Statków w zapewnieniu jakości wyrobów, badania zgodności wyrobów z normami i przepisami, badania właściwości mechanicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawiono też typowe urządzenia badawcze, aparaturę kontrolno-pomiarową i zasady oceny wyników badań wyrobów hutniczych....

 • Przebarwienia powierzchni spawanych stali odpornych na korozję

  Coraz szersze stosowanie stali odpornych na korozję, powszechność procesów spawania tych stali, ale także częste niedocenianie wpływu stanu powierzchni na odporność korozyjną stało się powodem zwrócenia specjalnej uwagi na tę problematykę i przedstawienia opracowania obejmującego zjawiska powstawania przebarwień na powierzchniach złączy spawanych, sposobów ich usuwania, kontroli stanu powierzchni po usunięciu warstewek przebarwionych,...

 • Rozwój technik spawania pod wodą

  W artykule przedstawiono stan obecny oraz perspektywy rozwoju technik spawania pod wodą. Przeanalizowano najważniejsze problemy spawania w środowisku wodnym oraz wskazano kierunki podejmowanych badań zmierzających do opanowania tego trudnego procesu.

 • System szkolenia inżynierów spawalników
  Publikacja

  - 2008

  Przedstawiono system kształcenia międzynarodowych inżynierów spawalników. Przedstawiono ośrodek Politechniki Gdańskiej pod nazwą Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa - Zespół Spawalnictwa realizujący takie kształcenie. Zaprezentowano programy nauczania realizowane w trakcie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Przedstawiono ilości uczestników kształcenia na różnych jego etapach jak również...

 • Underwater welding - a review

  W artykule przedstawiono stan obecny oraz perspektywy rozwoju technik spawania pod wodą. Przeanalizowano najważniejsze problemy spawania w środowisku wodnym. Przedstawiono najważniejsze kierunki badań spawania podwodnego podejmowane w Katedrze Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Politechniki Gdańskiej

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ nagniatania na właściwości stali austenityczno-ferrytycznych typu duplex
  Publikacja

  Przedstawiono zastosowanie technologii mechanicznej modyfikacji warstwy wierzchniej poprzez nagniatanie wyrobów ze stali odpornych na korozję w celu zapobiegania ich przedwczesnemu niszczeniu. Badaniom poddano stal austenityczno-ferrytyczną typu duplex pod kątem poszukiwania metod zwiększenia jej odporności korozyjnej a zwłaszcza na korozję naprężeniową. Badania przeprowadzono w oparciu o próby rozciągania z małą prędkością odkształcania...

 • Wpływ odkształcenia na parametry stereometryczne powłok z faz międzymetalicznych NiAl i Ni3Al = Strain intensity effect on stereometrical properties at the NiAl i Ni3Al coating
  Publikacja

  - 2008

  Współcześnie materiały na osnowie faz międzymetalicznych są przedmiotem badań wielu ośrodków naukowo-badawczych w kraju.Stopy na osnowie uporządkowanych faz międzymetalicznych z udziałem aluminium posiadają dużą odporność na utlenianie i korozję wżerową, a także wysoką wytrzymałość zmęczeniową oraz żaroodporność. Dlatego znalazły one zastosowanie do produkcji części maszyn do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych (łopatki...

 • Wpływ warunków spawania mokrego elektrodą otuloną na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie

  Mokre spawanie pod wodą znajduje stosunkowo szerokie zastosowanie w praktyce. Poza zwiększoną prędkością stygnięcia złączy najpoważniejszym ograniczeniem spawalności stali w środowisku wodnym jest wysoka zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie. W artykule przedstawiono wyniki badań rozpoznawczych wpływu warunków spawania mokrego elektrodą otuloną na ilość wodoru dyfundującego. Dzięki zastosowaniu planowania doświadczeń (plan...

2007
2006