ELECTROCHIMICA ACTA - Journal - MOST Wiedzy

Search

ELECTROCHIMICA ACTA

ISSN:

0013-4686

eISSN:

1873-3859

Disciplines
(Field of Science):

 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Chemical engineering (Engineering and Technology)
 • Materials engineering (Engineering and Technology)
 • Mechanical engineering (Engineering and Technology)
 • Pharmacology and pharmacy (Medical and Health Sciences )
 • Nutrition and food technology (Agricultural sciences)
 • Chemical sciences (Natural sciences)

Ministry points: Help

Ministry points
2020 100 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points
Year Points List
2020 100 Ministry Scored Journals List 2019
2019 100 Ministry Scored Journals List 2019
2018 40 A
2017 40 A
2016 40 A
2015 40 A
2014 40 A
2013 35 A
2012 35 A
2011 35 A
2010 32 A
2009 32 A
2008 32 A

Model:

Hybrid

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore
2018 5.26
Punkty CiteScore
Year Points
2018 5.26
2017 5.01
2016 4.74

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Publishing policy:

Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

Filters

total: 52

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Journals

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
 • Induced-fit binding of laccase to gold and carbon electrodes for the biological fuel cell applications
  Publication
  • M. Karaskiewicz
  • D. Majdecka
  • A. Wieckowska
  • J. Biernat
  • J. Rogalski
  • R. Bilewicz

  - ELECTROCHIMICA ACTA - 2014

  Analogues of laccase natural substrates (syringic, veratric, ferulic, vanillic, isovanillic, 3,5-dimethoxybenzoic aldehydes) were employed to bind and orient laccase molecules in a way which facilitates adsorption of the catalyst molecules and their electrical connection with the conductive support. Laccase was bound efficiently to these substrates both on gold and carbon electrodes forming, respectively, 2D and 3D films sensitive...

  Full text in external service

2013
2012
2011
2010
 • Assessment of organic coating degradation via local impedance imaging

  The paper presents a new approach to organic coating condition evaluation at micrometer scale using localized impedance measurements. It is based on atomic force microscopy (AFM) in contact mode. Impedance is measured between conductive AFM tip and metal substrate covered with organic coating. A single-frequency voltage perturbation signal is applied between the electrodes and current response signal is registered. As the tip is...

  Full text in external service

 • Electrochemical study of lithium insertion into carbon-rich polymer-derived silicon carbonitride ceramics
  Publication
  • J. Kaspar
  • G. Mera
  • A. Nowak
  • M. Graczyk-Zając
  • R. Riedel

  - ELECTROCHIMICA ACTA - 2010

  W pracy przedstawiono materiał ceramiczny, bogaty w węgiel krzemo azotek węgla (SiCN), otrzymany na drodze pirolizy w zakresie temperatur od 1100 do 1700°C. Badania elektrochemiczne insercji litu wykazały, że materiał elektrodowy na bazie SiCN może być obiecujący jako anoda w bateriach litowych. Próbka otrzymana w 1300°C cechuje się pojemnością 392 mAh/g i jest stabilna aktywna elektrochemicznie w trakcie interkalacji i deinterkalacji...

  Full text in external service

 • Mesoscopic impedance analysis of solid materials surface

  Several techniques have been developed in order to characterize electrical properties of surfaces in micrometer/nanometer scale. Obtaining of the spatial distribution of sample resistance, capacitance or potential requires separate measurements performed in different scanning modes. On the other hand, analysis of the frequency response of investigated system enables determination of several physical quantities in single measurement...

 • Preparation and characterisation of visible light responsive iodine doped TiO2 electrodes
  Publication

  - ELECTROCHIMICA ACTA - 2010

  Praca przedstawia charakterystykę domieszkowanego jodem ditlenku tytanu (I-TiO2) otrzymanego na drodze hydrotermicznej syntezy, gdzie prekursor stanowiły komplesy tytanu (IV) z ligandami zawierającymi atom jodu. Struktura nowego materiału została opisana za pomocą technik XPS, XRD, UV-vis i FT-IR-ATR. Badania te potwierdziły, że otrzymany proszek I-TiO2 ma zmniejszoną przerwę energetyczną. Praca prezentuje również badania elektrochemiczne...

  Full text in external service

2009
2007
 • Impedance analysis of Portevin-Le Chatelier effect on alloy

  W niniejszej pracy przeprowadzono badania elektrochemiczne powierzchniowego efektu PLC, związanego z nierównomiernym procesem płynięcia plastycznego stopów aluminium zawierających magnez. Występujący efekt PLC w postaci serration wywołuje niehomogeniczny proces zmian zewnętrznej powierzchni rozciąganej próbki. Wykonano badania metodą Dynamicznej Spektroskopii Impedancyjnej w warunkach dynamicznych prowadzenia procesu rozciągania....

2006
2003

seen 196 times