Dział Usług Chmurowych - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dział Usług Chmurowych

Filtry

wszystkich: 127

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
 • Categorization of Cloud Workload Types with Clustering

  The paper presents a new classification schema of IaaS cloud workloads types, based on the functional characteristics. We show the results of an experiment of automatic categorization performed with different benchmarks that represent particular workload types. Monitoring of resource utilization allowed us to construct workload models that can be processed with machine learning algorithms. The direct connection between the functional...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • COMPARATIVE STUDY OF TRADITIONAL AND VIRTUAL TEAMS
  Publikacja

  The paper presents two kinds of cooperating teams: traditional and virtual, and proposes a new measure of the team virtuality level. Some representative teamwork characteristics, such as team member competencies, team diversity, leadership, and team decision-making are analyzed and compared depending on the degree of virtuality. Moreover, the team climate as one of the team performance measures is also analyzed and compared in...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Complementary oriented allocation algorithm for cloud computing
  Publikacja

  Nowadays cloud computing is one of the most popular processing models. More and more different kinds of workloads have been migrated to clouds. This trend obliges the community to design algorithms which could optimize the usage of cloud resources and be more effiient and effective. The paper proposes a new model of workload allocation which bases on the complementarity relation and analyzes it. An example of a case of use is shown...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Czy w negocjacjach są przegrani? Kultura negocjacji organizacyjnych
  Publikacja

  Negocjacje to proces interakcji pomiędzy stronami, które są od siebie współzależne i dostrzegają konieczność współdziałania, by zrealizować osobiste cele. Nakładaniu się interesów stron towarzyszy jednak rozbieżność poglądów, stanowisk i oczekiwań, czyli konflikt. Jego rozwiązanie jest konieczne, by strony mogły osiągnąć swoje cele i ustalić zasady dalszych relacji.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • DECISION - MAKING IN VIRTUAL SOFTWARE TEAMS USING CLOUD PLATFORMS
  Publikacja

  Software development projects are usually realized by traditional or virtual IT teams using computing clouds. Team collaboration requires decision - making regarding essential aspects of a project progress. The article concerns methods of decision – making process in the case of traditional and virtual teams’ work. The research results conducted in a group of IT specialists are presented, and to analyze their preferences in decision-making...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kompetencje członków zespołu wirtualnego

  Artykuł dotyczy problematyki wirtualnej współpracy, która wymaga od osób tworzących zespół oraz od lidera zespołu szczególnych kompetencji. Skoncentrowano się na wiedzy, cechach i umiejętnościach członków zespołu wirtualnego, które są konieczne, by efektywnie realizowali oni założone cele, kreując jednocześnie relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Artykuł zawiera przegląd literatury dotyczącej kompetencji członków zespołu wirtualnego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Negocjacje w organizacji
  Publikacja

  - Rok 2017

  Rozdział dotyczy negocjacji prowadzonych w ramach organizacji. Na tle charakterystyki procesu negocjacji i styli negocjacyjnych pokazano strategiczne i operacyjne znaczenie negocjacji dla firm zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak również z klientami wewnętrznymi. Skoncentrowano się na negocjacjach w realizacji funkcji menedżerskich, podkreślając ich znaczenie dla budowania kultury organizacyjnej, klimatu zaufania i...

 • No-Wait & No-Idle Open Shop Minimum Makespan Scheduling with Bioperational Jobs

  In the open shop scheduling with bioperational jobs each job consists of two unit operations with a delay between the end of the first operation and the beginning of the second one. No-wait requirement enforces that the delay between operations is equal to 0. No-idle means that there is no idle time on any machine. We model this problem by the interval incidentor (1, 1)-coloring (IIR(1, 1)-coloring) of a graph with the minimum...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nowoczesne metody rekrutacji pracowników
  Publikacja

  - Rok 2017

  Rozdział dotyczy procesu rekrutacji i selekcji, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia. Zaprezentowano wszystkie elementy procesu, począwszy od przygotowania do rekrutacji, poprzez zastosowanie metod oceny i doboru kandydatów do pracy (z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań IT) , aż po ostateczną ocenę i wybór najlepszego kandydata. Zwrócono uwagę na błędy popełniane w procesie rekrutacji oraz podkreślono...

 • Szeregowanie zadań dwuprocesorowych w systemach otwartych

  W pracy rozważany jest problem szeregowania zadań dwuoperacyjnych w systemie otwartym (open-shop), z kryterium minimalizacji długości harmonogramu oraz sumy czasów zakończenia wszystkich zadań. Zakładając jednostkowe czasy wykonywania operacji można stosować efektywne metody chromatyczne rozwiązywania problemu, poprzez sprowadzenie go do modelu grafowego oraz zastosowanie w nim wybranego modelu kolorowania, które pozwala uzyskać...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Talenty/ zespół/ wartości – ryzyka w zarządzaniu projektami. Relacja z XIII Międzynarodowego Kongresu MBA
  Publikacja

  W dniach 12–14 maja 2017 roku w Krakowie odbył się XIII Międzynarodowy Kongres MBA. Hasłem tegorocznego wydarzenia było: „Compliance: równowaga między wynikiem a wartościami”. Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej był jednym z partnerów Kongresu. Celem naszego panelu była dyskusja dotycząca znaczenia wartości niematerialnych oraz kapitału ludzkiego w funkcjonowaniu współczesnych organizacji.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie metafor w identyfikacji i kształtowaniu postaw przedsiębiorczych
  Publikacja

  Edukacja przedsiębiorcza odgrywa coraz większą rolę w promowaniu i kształtowaniu zachowań oraz kompetencji przedsiębiorczych młodego pokolenia. W tym kontekście szczególnie podkreśla się znaczenie wykorzystywania nowych, interaktywnych metod i form kształcenia, niezwykle istotnych dla jednego z aspektów edukacji przedsiębiorczej, jakim jest kształcenie kreatywności i proaktywności. Zastosowanie metafor spełnia wymagania stawiane...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zaufanie w zespołach pracowniczych – czy polskie zespoły są gotowe na empowerment?

  Zaufanie jest istotnym elementem klimatu pracy zespołowej i warunkiem budowania efektywnych zespołów, korzystających z potencjału zaangażowanych w realizację celu pracowników. Zaufanie jest też podstawą wdrażania w zespołach zasad empowermentu, rozumianego nie tylko jako przekazanie władzy członkom zespołu, ale również jako zdolność zespołu do przejmowania odpowiedzialności za realizację wybranego celu. W artykule przedstawiono...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Znaczenie różnorodności w wirtualnej współpracy

  Różnorodność jest jedną z podstawowych cech zespołów wirtualnych. Odnosi się ona do geograficznego rozproszenia członków zespołu, różnic stref czasowych, w których pracują, zróżnicowania narodowogo i kulturowego, ale również do pracy dla różnych organizacji, pełnienia różnych ról zespołowych o odpowiedzialności za różne części realizowanego projektu. Artykuł dotyczy najważniejszych wymiarów różnorodności istotnych dla wirtualnej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2016