Julita Wasilczuk - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Profile photo: dr hab. Julita Wasilczuk

dr hab. Julita Wasilczuk

Filters

total: 82

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2024
Year 2023
 • I love to write and create. Can I earn money doing it? Entrepreneurial process of bloggers
  Publication

  - Year 2023

  New technologies and a new way of looking at the life of future generations, open up new perspectives of entrepreneurial activities. One of them is to run a blog. Although the first blogs appeared many years ago and earning money from running them is also known to bloggers, little research is devoted to this form of entrepreneurship. The analysis of this phenomenon was carried out using the netnography method, which is not common...

  Full text to download in external service

Year 2022
 • CSR at HEIs: Between Ignorance, Awareness and Knowledge
  Publication

  The paper focuses on CSR education in Higher Education Institutions. It analyzes current approaches to this education and the enhancements already deployed in the international perspective. The main aim is to conceptualize CSRS education forms within the context of technology-oriented HEIs and propose the model for this education. This model has also been partially verified using the cases of four technical universities. This research...

  Full text available to download

 • How non-technological innovation saved the day by using ICT
  Publication

  - Year 2022

  Certainly, the current pandemic situation provides a lot of evidence of the need for non-technological innovations, both in the area of company organization and marketing. Socio-cultural innovations are not less important. Therefore, the role of non-technological innovation during the COVID-19 pandemic is discussed in the sixth chapter. Innovations supported by digital solutions have become a silent heroes for many companies as...

  Full text to download in external service

 • It is not OK but it works – unproductive entrepreneurship, the case of Poland

  The concept of unproductive entrepreneurs was introduced to science by Baumol, who pointed out the differences in business output between countries. Unproductive behaviour of entrepreneurs is often a consequence of ineffective institutions used by entrepreneurs for rent seeking. The aim of this article is to examine subjective norms (S.N.) and attitudes regarding specified types of unproductive entrepreneurship, which in many cases...

  Full text available to download

 • Youth attitude to entrepreneurship in Eastern and Central European countries: Gender aspect
  Publication

  Current business conditions pose new challenges to youth entrepreneurship, which is a significant component of countries’ economic growth. In addition, Generation Z differs from previous generations and requires new approaches. In this context, a comprehensive study of the peculiarities and various aspects of youth entrepreneurship development is highly-demanded and relevant. Furthermore, the lower representation of women among...

  Full text available to download

Year 2021
 • Entrepreneurial competencies and intentions among students of technical universities
  Publication

  - Problems and Perspectives in Management - Year 2021

  The study investigates the entrepreneurial competencies and intentions of students. Their formation is a requirement of modern times. The question arises whether students of modern technical universities get entrepreneurial competencies and whether they transform these competencies into their entrepreneurial intentions. More than 3.6 thousand students from six technical universities from Poland, Ukraine, Latvia, Bulgaria, and Lithuania...

  Full text available to download

 • Nietechnologiczne nie znaczy gorsze. Rzecz o innowacjach

  Innowacje nietechnologiczne nie zajmują istotnego miejsca w dyskursie naukowym jak i praktycznym. Zauważona luka badawcza oraz brak praktycznych rozwiązań wspierających innowacje nietechnologicznie, były motywem podjęcia tego tematu przez międzynarodowy zespół, składający się z badaczy z czterech krajów (Danii, Finlandii, Litwy i Polski) oraz szeregu instytucji wspierających biznes, w tych krajach, pełniących funkcje pośredników...

  Full text available to download

 • Przedsiębiorczość cyfrowa oparta na blogu – wiwisekcja
  Publication

  - Year 2021

  Postęp technologiczny oraz powszechny dostęp do sieci przyczynił się do powstania różnych form przedsiębiorczości, które nie zawsze można zamknąć w ramy dotychczasowych teorii. Możliwość zarobkowania dzięki cyfrowemu połączeniu ze społecznością zgromadzoną wokół dziennika internetowego – bloga, przyczynia się do zwiększania liczby blogerów, jednak nie wszyscy blogerzy są w stanie wygenerować ze swojej działalności zyski....

Year 2020
 • Intencje przedsiębiorcze studentów – analiza międzynarodowa oparta na rozszerzonym modelu Ajzena
  Publication

  - Year 2020

  Poszukiwanie czynników wpływających na rozpoczęcie działalności gospodarczej doczekało się opisu w wielu publikacjach. Nie ma wątpliwości, że czynnikiem kluczowym w procesie przedsiębiorczym są intencje, a dzięki pracom I. Ajzena wiadomo także, jakie grupy czynników wpływają na intencje. Jednak jego teoria planowanego zachowania wydaje się być niewystarczająca. Celem rozdziału było opracowanie propozycji rozszerzenia teorii Ajzena....

  Full text to download in external service

 • Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji
  Publication

  - Year 2020

  Współczesne gospodarki w dużym stopniu opierają swoją działalność na rzedsiębiorczości. Sam termin, doczekał się wielu definicji i rzeczywiście można powiedzieć, że przedsiębiorczość niejedno ma imię, bo jej przejawy mogą być różnorodne. Historyczne źródła wskazują, że termin ten początkowo był utożsamiany z ponoszeniem ryzyka i chociaż w dzisiejszych czasach ryzyko to ma trochę inny wymiar, to jednak cały czas ono występuje. Problematyka...

  Full text to download in external service

 • What Potential Entrepreneurs from Generation Y and Z Lack-IEO and the Role of EE

  This paper addresses the issue of individual entrepreneurship orientation (IEO) and entrepreneurship education (EE), which are both important for modern economic development. Intergenerational differences in these areas were discussed, especially characteristics of Generations Y and Z. The results of research conducted among 757 Polish students showing their IEO are presented. 80% of respondents displayed high levels of proactivity...

  Full text available to download

Year 2018
 • Growth Orientation and the Profile of Micro-Entrepreneurs From the Pomorskie Province
  Publication

  The article begins with the presentation of the concept of Entrepreneurial Orientation. Entrepreneurial Orientation assumes that some enterprises, regardless of size, behave in an entrepreneurial way and are proactive, innovative and willing to take risks. The relationships between Entrepreneurial Orientation and the results of enterprises are also subject to research, although its results are not clear – mainly due to the different...

  Full text available to download

Year 2017
Year 2016
Year 2015
 • Dlaczego tak mało wiemy o wzroście małych i średnich przedsiębiorstw - subiektywizm w badaniach
  Publication

  Rozwój przedsiębiorstwa jako przedmiot badań, doczekał się wielu opracowań literaturowych (patrz: Birch, Storey, Davidsson, Demar, Wiklund, Coad, Wasilczuk, Matejun itd.), jednak cały czas brakuje odpowiedzi na pytanie dlaczego małe firmy wzrastają i jakie czynniki na ten wzrost wpływają. Brak wiedzy na ten temat nie wynika z braku chęci badawczych, a raczej z nadmiaru problemów z takimi badaniami związanymi. Osoby prowadzące badania...

  Full text available to download

 • Economic situation perception and the growth plans of microenterprises, case of Poland
  Publication

  - Year 2015

  Numerous scientific studies provide information on the impact of the environment on the launch, operation and growth of businesses. Reflections on the environment can result from two perspectives: the objective and the subjective one. The first relates to the economic analysis and/or sociological research, whereas the second relies on the perception of the environment by the interested parties themselves. While analysing companies...

  Full text to download in external service

 • Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw
  Publication

  Problematyka innowacyjności w Polsce zajmuje wiele miejsca, zarówno w badaniach, raportach oraz w konstruowanych narzędziach wsparcia. Badania literaturowe wskazują na wagę instytucji w procesie przedsiębiorczym. Wykorzystując badania prowadzone wśród mikroprzedsiębiorstw w Polsce, przeanalizowano czynniki instytucjonalne, które mogą, według badań literaturowych, wpływać na innowacyjność tych podmiotów. Z badań wynika, że przedsiębiorcy...

  Full text available to download

 • Płeć a motywacje przedsiębiorcze oraz podejmowane przez mikroprzedsiębiorców decyzje zarządcze
  Publication

  Większość doniesień literaturowych z badań nad wpływem płci na funkcjonowanie przedsiębiorstw wskazuje na gorsze wyniki kobiet w tym obszarze, zarówno pod względem liczby kobiet w biznesie, jak i osiągnięć firm prowadzonych przez kobiety. Badania te jednak często nie uwzględniają różnic w wielkości początkowej firm, nie biorą także pod uwagę celów i planów ich właścicieli. W wielu wypadkach te ostatnie nie są znane, bowiem analiza...

  Full text available to download

 • Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze

  Gwałtowny rozwój Internetu spowodował poszukiwanie nowych możliwości jego wykorzystania. Przedsiębiorcy, którzy z definicji cechują się kreatywnością oraz elastycznością, wykorzystują te możliwości tworząc nowe modele biznesowe przystosowane do tego medium. Obecnie wyróżnia się wiele nowych modeli biznesowych, które powstały właśnie dzięki Internetowi. Autorki szczególną uwagę zwracają na tzw. model reklamowy i specyficzny sposób...

  Full text available to download

 • Wzrost zatrudnienia w pomorskich firmach – świadome planowanie czy przypadek

  roblematyka poruszająca relację planowania w małych przedsiębiorstwach do wyników przez nie osiąganych doczekała się wielu badań, których wyniki są niejednoznaczne. Niejednoznaczność ta w dużym stopniu jest spowodowana wykorzystywaniem różnych miar tych zależności. Przeprowadzone na Pomorzu badania panelowe wskazały jednoznacznie na brak związków między planowaniem a wynikiem funkcjonowania przedsiębiorstwa mierzonego wzrostem...

  Full text available to download

Year 2014
Year 2013
Year 2012
Year 2011
 • Cel przedsiębiorstwa a jego działania podejmowanie w warunkach kryzysu gospodarczego
  Publication

  Artykuł porusza niezwykle istotny element zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, jakim jest cel jego działania. W oparciu o analizę literatury dotyczącej wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, zaproponowano model zestawu czynników, wpływających na obieranie celów wzrostowych przez MSP. Dzięki badaniom prowadzonym w ramach Pomor-skiego Obserwatorium Gospodarczemu na próbie 2132 firm przeanalizowano zmiany celów firm...

 • Euro 2012. Czy ten mecz można wygrać?
  Publication

  Zbliżające się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, które w 2012 roku będą odbywały się na Ukrainie i w Polsce, od wielu lat budzą emocje, nie tylko wśród kibiców. Zaraz po ogłoszeniu wyników wyboru gospodarzy tej imprezy, pojawiło się wiele doniesień na temat korzyści gospodarczych, jakie ta impreza im przyniesie. Fala entuzjazmu trochę osłabła gdy okazało się ile musimy, jako kraj sporo zainwestować, aby te korzyści rzeczywiście...

 • Nieproduktywność w małych przedsiębiorstwach
  Publication

  Powszechne przeświadczenie o przedsiębiorczości jako remedium na wszystkie problemy ekonomiczne jest mylące, jako że nie każdy przejaw przedsiębiorczości prowadzi do wzrostu PKB. Wskazał na to Baumol, dzieląc przedsiębiorczość na produktywną, nieproduktywną i destruktywną. Podział ten jest oparty na przeświadczeniu, że niektórzy przedsiębiorcy gonią za rentą, niszcząc to co inny mogliby wytworzyć, po przez stosowanie nieetycznych...

  Full text available to download

seen 3146 times