Elżbieta Luboch - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 41

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2013
Rok 2012
 • Bis(azobenzocrown ether)s-synthesis
  Publikacja

  Syntezowano nowe związki bisazobenzokoronowe różniące się wielkością makropierścienia i długością łańcucha łączącego oba pierścienie makrocykliczne. Związki te wykorzystano jako jonofory w membranach klasycznych i miniaturowych elektrod jonoselektywnych. Przeprowadzono również badania dotyczące kompleksowania soli litowców i berylowców w roztworze acetonitrylowym z wykorzystaniem spektrofotometrii UV-VIS oraz zbadano strukturę...

Rok 2011
 • Pyrrole azocrown ethers - synthesis, crystal structures, and fluorescence properties
  Publikacja

  - TETRAHEDRON - Rok 2011

  Zsyntezowano nowe związki makrocykliczne zawierające w makropierścieniu pierścień pirolowy, grupy azowe oraz reszty chromoforowe i fluorescencyjne. Scharakteryzowano strukturę krystaliczną dwóch spośród otrzymanych makrocykli metodą rentgenografii strukturalnej. Stwierdzono, że zaprezentowane pirolowe azokorony to związki czułe i selektywne na jony ołowiu(II) oraz, że mogą być użyte jako chemosensory zarówno w spektroskopii UV-Vis,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 1124 razy