Wyniki wyszukiwania dla: analiza widmowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: analiza widmowa

Wyniki wyszukiwania dla: analiza widmowa

 • Analiza widmowa sygnału zmian impedancji klatki piersiowej

  Publikacja

  W diagnostyce wielu chorób serca ważna jest ocena nie tylko jego pracy elektrycznej (na podstawie sygnału elektrokardiograficznego) lecz również pracy mechanicznej oraz sprzężenia elektromechanicznego w sercu. Zastosowanie metod pomiarowych pozwalających na badanie zarówno parametrów elektrycznych jak i mechanicznych serca jest szczególnie istotne w przypadku podejrzenia dyssynchronii. Do określenia synchroniczności mechanicznego...

 • Analiza widmowa pola elektromagnetycznego nieskończenie długiej rury

  W pracy przedstawiono wyniki analizy rozkładu pola magnetycznego od nieskończenie długiej rury otoczonej równomiernie uzwojeniem, w którym płynie prąd sinusoidalnie zmienny. Obliczenia rozkładu indukcji magnetycznej w rozważanym układzie przeprowadzono za pomocą wektorowego potencjału magnetycznego. Analizę przeprowadzono dla różnych wartości konduktywności i względnej przenikalności magnetycznej materiału rury.

 • Analiza widmowa w czasie rzeczywistym prądów udarowych transformatora z zastosowaniem procesora FFT w technologii FPGA

  W artykule przedstawiono krótkookresową analizę widmową prądu załączeniowego i prądu zwarciowego transformatora w czasie rzeczywistym z zastosowaniem procesora FFT zrealizowanego w FPGA. Określono tez teoretyczne przebiegi prądów dla przyjetego modelu transformatora. Przeprowadzono ponadto analizę wymagań związanych z obliczaniem prądu w czasie rzeczywistym.

 • Tools for signal analysis of gas sensors

  Publikacja

  - Rok 2006

  Statystyki drugiego rzedu oraz jklasyczna analiza widmowa są zwykle stosowane do badania sygnałów losowych o rozkładzie gaussowskim. Są one jednak często nieodpowiednie w przypadku analizy niestacjonarnych sygnałów niegaussowskich. Pewne narzędzia do analizy takich sygnałów sa dostępne w bibliotekach środowiska MATLAB. Zostały one wykorzystane do do analizy fluktuacji sygnałów czujników gazów. W artykule przedstawiono system do...

 • Przykłady cyfrowego przetwarzania sygnałów w LabVIEW.

  Publikacja

  - Rok 2012

  Pierwszy rozdział obejmuje podstawy programowania w LabVIEW i zestawienie algorytmów przetwarzania sygnałów dostępnych w tym środowisku. W rozdziale drugim omówiono takie zagadnienia jak próbkowanie, kwantyzacja, aliasing, analiza widmowa, okno czasowe prostokątne i wygładzające. W rozdziale trzecim i czwartym przedstawiono filtry cyfrowe o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej oraz filtrację adaptacyjną. Ostatni rozdział...

 • Application of non-stationary techniques in the analysis of electrochemical noise.

  Publikacja

  Klasyczne podejście do analizy szumu elektrochemicznego oparte jest na wstępnym założeniu jego stacjonarności. Pomimo użyteczności, tego typu analiza często prowadzi do mylących wniosków, wynikających z niestacjonarności rejestrów szumowych. W pracy przedstawione zostały możliwości krótkoczasowej transformacji Fouriera, umożliwiającej uzyskanie zależnych od czasu widm mocy sygnału. Osiągane jest to dzięki wykorzystywaniu ruchomego,...

 • Dariusz Świsulski dr hab. inż.

 • Comparison of effectiveness of musical sound separation algorithms employing neural networks.

  Publikacja

  Niniejszy referat przedstawia kilka algorytmów służących do separacji dźwięków instrumentów muzycznych. Zaproponowane podejście do dekompozycji miksów dźwiękowych opiera się na założeniu, że wysokość dźwięków w miksie jest znana, tzn. wejściem dla algorytmów jest przebieg zmian wysokości dźwięków składowych miksu. Proces estymacji fazy i amplitudy składowych harmonicznych wykorzystuje dopasowywanie zespolonych przebiegów harmonicznych...

 • Zaawansowane Przetwarzanie Sygnału

  Kursy Online
  • A. Szewczyk
  • J. Smulko

  Przedmiot prezentuje wybrane metody przetwarzania sygnałów w bardzo szerokim obszarze zastosowań. Ilustruje najnowsze osiągnięcia w tym zakresie, wsparte wybranymi publikacjami. Zajęcia są podzielone na wykład (15 h) i seminarium (15 h). Podstawowe pojęcia dotyczące cyfrowego przetwarzania sygnałów, zalecana literatura Analiza widmowa gęstość widmowa mocy, widmo falkowe, polispektra i gęstość widmowa mocy skrośnej Efekty...

 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów, WIMiO, II st., Mechatronika sem.02 - 22/23 (PG_00057031)

  Kursy Online
  • M. Feldzensztajn
  • M. Strąkowski

  Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie zaawansowanych metod przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów cyfrowych. Zakres obejmuje zagadnienia dotyczące filtracji cyfrowej sygnałów i obrazów (w tym próbkowanie nierównomierne), analiza widmowa i estymacja gęstości widmowej mocy, widma wyższych rzędów, filtr Wienera i Kalmana, liniowa i nieliniowa filtracja adaptacyjne, analiza czasowo-częstotliwościowa (STFT, falkowa), metody...

 • Zaawansowane Techniki Przetwarzania Sygnału - Nowy kopiuj 3

  Kursy Online
  • A. Szewczyk
  • J. Smulko

  Podstawowe pojęcia dotyczące filtracji cyfrowej (w tym próbkowanie nierównomierne), analiza widmowa (estymacja gęstości widmowej mocy, widma wyższych rzędów), zjawisko rezonansu stochastycznego, filtr Wienera i Kalmana, liniowa i nieliniowa filtracja adaptacyjne, analiza czasowo-częstotliwościowa, metody odszumiania sygnałów, metody regresji i detekcji według algorytmów PCA i SVM, metody kodowania sygnałów audio i video, modem...

 • Applications of electrochemical noise technique in stress corrosion cracking diagnosis

  Publikacja

  W pracy przedstawione zostały rezultaty analizy prądowego szumu elektrochemicznego, generowanego podczas korozji naprężeniowej próbek stali stopowej. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod analizy nie zakładano stacjonarności analizowanych sygnałów. Zamiast tego analizie poddana została zmodyfikowana widmowa odpowiedź szumowa o charakterze zależnym od czasu. Rezultaty badań skonfrontowano z wynikami otrzymanymi za pomocą techniki...

 • The analysis of stationary electrochemical noise.

  Publikacja

  Szum elektrochemiczny jest techniką cieszącą się rosnącym zainteresowaniem. Jedną z podstawowych charakterystyk przebiegów otrzymywanych za pomocą omawianej metody jest widmowa gęstość mocy. Prawidłowa estymacja powyższej wielkości wiąże się z koniecznością zachowania wymogu stacjonarności szumu elektrochemicznego. W niniejszej pracy autorzy proponują zastosowanie rozkładu Wignera-Villego do oceny stopnia niestacjonarności przebiegów...

 • Measurement of selected characteristics of low-coherence optical signal sources for optical coherence tomography

  Publikacja

  OCT to nowa metoda badania wewnętrznych struktur materiałów. Wśród wielu technik detekcji sygnału optycznego wykorzystywanych w OCT najpopularniejszą i najbardziej obiecującą jest OLCR (Opticla-Low Coherence Reflectomerty - reflektometria niskokoherentna). OLCR wykorzystuje szerokopasmowe źródła, których parametry, jak np.: charakterystyka widmowa, charakterystyka szumowa, determinują właściwości metrologiczne systemu OCT. W artykule...

 • Zastosowania procesorów sygnałowych - projekt 2023

  Kursy Online
  • P. Odya
  • G. Szwoch

  Projekt dla studentów semestru 6 studiów 1. stopnia, kierunek: Telekomunikacja. Studenci samodzielnie realizują zadania związane z uruchamianiem podstawowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów na procesorze sygnałowym. Wykorzystywane są następujące algorytmy: generowanie sygnałów, filtracja FIR i IIR, analiza widmowa. W trakcie realizacji projektu studenci nabywają praktyczną wiedzę w zakresie: implementacji algorytmów...

 • Zastosowania procesorów sygnałowych - projekt 2022

  Kursy Online
  • P. Odya
  • G. Szwoch

  Projekt dla studentów semestru 6 studiów 1. stopnia, kierunek: Telekomunikacja. Studenci samodzielnie realizują zadania związane z uruchamianiem podstawowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów na procesorze sygnałowym. Wykorzystywane są następujące algorytmy: generowanie sygnałów, filtracja FIR i IIR, analiza widmowa. W trakcie realizacji projektu studenci nabywają praktyczną wiedzę w zakresie: implementacji algorytmów...

 • Application of hybrid signals processors to speech and hearing aids

  Publikacja

  - Rok 2005

  Dzięki postępowi w technice Cyfrowych Procesorów Sygnałowych (ang. DSP) stało się możliwe budowanie miniaturowych protez słuchu i mowy. Mimo niewielkich wymiarów procesory te są w stanie wykonywać złożone algorytmy. Ich dodatkową zaletą jest łatwość zmiany oprogramowania, a co za tym idzie łatwość zmiany dziedziny zastosowań. W pracy skupiono się na zagadnieniach związanych z projektowanie i implementacją algorytmów mających zastosowanie...

 • New generation speech aid for stuttering people

  Publikacja

  - Rok 2008

  Współczesne Cyfrowe Procesory Sygnałowe (ang. DSP) mają niewielkie wymiary, ale są w stanie re-alizować złożone algorytmy. Ich dodatkową zaletą jest łatwość wymiany oprogramowania, a co za tym idzie łatwość zmiany dziedziny zastosowań. Wykorzystując możliwości procesów stało się możliwe budowanie miniaturowych protez słuchu i mowy. W referacie skupiono się na zagadnieniach związanych z projekto-wanie i implementacją algorytmów...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • New generation speech aid for stuttering people

  Publikacja

  Współczesne Cyfrowe Procesory Sygnałowe (ang. DSP) mają niewielkie wymiary, ale są w stanie re-alizować złożone algorytmy. Ich dodatkową zaletą jest łatwość wymiany oprogramowania, a co za tym idzie łatwość zmiany dziedziny zastosowań. Wykorzystując możliwości procesów stało się możliwe budowanie miniaturowych protez słuchu i mowy. W referacie skupiono się na zagadnieniach związanych z projekto-wanie i implementacją algorytmów...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Quality assessments of electrochromic devices: the possibleuse of 1/f current noise

  Publikacja
  • J. Smulko
  • A. Azens
  • L. B. Kish
  • C. G. Granqvist

  - IONICS - Rok 2007

  Elementy wykorzystujące zjawisko elektrochromizmu, potrafiące zmieniać przezroczystość za pomocą ładowania/rozładowania ładunkiem elektrycznym, wykonano na bazie laminatów pokrytych porowatą strukturą tlenków Ni oraz tlenków Wi-V. Oba laminaty, na które naniesiono przewodzącą warstwę In2O3, przedzielono warstwą elektrolitu. Obserwowano szumy typu 1/f w prądzie I płynącym w trakcie rozładowywania urządzenia. Gęstość widmowa mocy...

 • Digital hearing aid with time and spectral transposition.

  Publikacja

  Następstwem uruchomienia w Polsce, prowadzonych na szeroką skalę, badań przesiewowych słuchu jest konieczność zaoferowania pomocy osobom cierpiącym na niedosłuch poprzez leczenie i protetykę słuchu. Tymczasem, aktualnie oferowane rozwiązania aparatów słuchowych nie są w stanie sprostać niektórym specjalistycznym potrzebom aparatowania, m. in.: najmłodszych dzieci, osób pracujących w hałasie, pilotów wojskowych oraz osób korzystających...

 • Interferencje w trakcyjnym układzie napędowym z silnikami PMSM

  Publikacja

  - Przegląd Elektrotechniczny - Rok 2012

  W artykule przedstawiono główne wyniki badań widma częstotliwościowego prądu obciążenia trakcyjnego układu napędowego zsilnikami PMSM przeprowadzonych na stanowisku eksperymentalnym wyposażonym w trakcyjny silnik pojazdu szynowego. Najbardziej istotnymwynikiem pomiarów jest znajomość kluczowych harmonicznych prądu obciążenia, których częstotliwość jest równa wielokrotności prędkościobrotowej silnika. Niektóre harmoniczne przenikają...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dopasowanie parametrów pomiarów cyfrowych profilu do zakresu i charakteru głównych składowych nierówności powierzchni

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2012

  Określanie parametrów pomiaru nierówności profilu jest ważnym problemem dla wyboru opisu powierzchni w odniesieniu do charakteru nierówności jak również przyjętego celu analizy. Istotnym problemem, niekiedy niezauważanym w pomiarach, jest dopasowanie parametrów pomiaru cyfrowego profilu do charakteru i analizy nierówności powierzchni dla ich głównych składowych. Należy uwzględniać zależności pomiędzy parametrami pomiaru cyfrowego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pomiary mocy chwilowej w diagnostyce łożysk silników indukcyjnych

  W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące diagnostyki łożysk z wykorzystaniem metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny.Przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych pomiarów w oparciu o proponowaną metodę oraz przeprowadzono ich analizę. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania proponowanej metody do diagnostyki łożysk.

 • Profile irregularities of turned surfaces as a result of machine tool interactions

  The paper describes the influence of the machining operation on a surface, which disturbs the projection of the tool profile in the form of its relative movements with respect to the object. The elements of the machine tool undergo constant wear during the machining process, it is therefore important to recognize the effects of their influence on the surface's irregularities. Amplitude-frequency analysis of lateral profiles has...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metoda diagnostyki łożysk na podstawie analizy przebiegów prądu i napięcia zasilającego silnik indukcyjny

  Publikacja

  - Rok 2012

  Rozprawa doktorska dotyczy pomiarów diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych. W pracy zaproponowano wykorzystanie do diagnostyki łożysk silników indukcyjnych metodę opartą na pomiarach i analizie iloczynu wartości chwilowych prądu i napięcia zasilającego maszyny. Przeprowadzono rozważania matematyczne, potwierdzające możliwość wykorzystania zaproponowanej metody do diagnostyki łożysk. W rozprawie przedstawiono również wyniki...

 • Uwarunkowania i ograniczenia cyfrowego pomiaru nierówności profili powierzchni

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2010

  Pomiar zdeterminowanych wartości nierówności profili powierzchni wyrażanych cyfrowo jest złożonym problemem interdyscyplinarnym, który zawiera istotne ograniczenia techniczne i metrologiczne, często niezauważane w praktyce pomiarowej i analizie ich wyników. Należy odpowiednio przyjąć cyfrowe parametry pomiaru profili powierzchni przed pomiarami, by spełnione były różne uwarunkowania zależne od charakteru nierówności oraz celu i...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badania symulacyjne wpływu uszkodzeń łożysk silnika indukcyjnego na przebieg chwilowych wartości prądu i napięcia

  W referacie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wpływu uszkodzeń łożysk silnika indukcyjnego na przebiegi wartości chwilowych prądu i napięcia. Do analizy przyjęto model zjawisk zachodzących w silniku, polegający na tym, iż odkształcenia prądu i napięcia są skutkiem nieregularności momentu obciążenia silnika, które powodowane są zmiennym momentem oporowym od uszkodzonego łożyska. Odkształcenia mają postać dodatkowych harmonicznych...

 • Cifrovaâ reprezentaciâ leksem russkogo âzyka

  Publikacja

  - Rok 2007

  Konfrontowanie zasobów leksyki pokrewnych systemów języka etnicznego w celu określenia stopnia zbieżności przynależnych im homonimik wymaga stosowania wysublimowanych procedur językoznawczych mających na celu oszacowanie wspólnoty akustycznej zawartej w paralelnych parlacjach użytkowników owych języków. Ewidentne zróżnicowanie nawyków aktu artykulacji a zwłaszcza, co szczególnie istotne, nieświadomego procesu intelektualnej percepcji...

 • Pomiary w diagnostyce silników indukcyjnych klatkowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  W diagnostyce silników indukcyjnych atrakcyjne są metody bezczujnikowe, oparte na pomiarach i analizie parametrów elektrycznych silnika, gdyż w tym przypadku aparatura diagnostyczna może być zlokalizowana z dala od obiekty badanego. W pracy dokonano przeglądu metod diagnostycznych silników indukcyjnych, zarówno metod klasycznych jak i nowych, opracowanych w ostatnich latach. Autor przedstawił ostatnie wyniki swoich badań nad...

 • Wpływ uszkodzeń łożysk na mocą chwilową pobieraną przez silnik indukcyjny

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące diagnostyki łożysk z wykorzystaniem metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie iloczynu wartości chwilowych prądu stojana i napięcia zasilającego silnika indukcyjnego. Do analizy przyjęto model zjawisk zachodzących w silniku, polegający na tym, iż odkształcenia prądu i napięcia są skutkiem nieregularności momentu obciążenia silnika, które powodowane są zmiennym momentem oporowym...

 • Measurement of relative tool displacement to the workpiece for the assesment of influences of machining errors on surface profiles

  Publikacja

  - MEASUREMENT - Rok 2002

  Zaprezentowano układ pomiarowy promieniowego i osiowego przemieszczenia narzędzia względem przedmiotu dla identyfikacji oddziaływań układu obróbkowego na formowanie struktury geometrycznej powierzchni toczonej. Zawiera on dwa analogowe tory pomiarowe przemieszczeń względnych z bezstykowymi przetwornikami i przetwarzaniem a/c oraz cyfrowy tor pomiaru obrotu przedmiotu, jego znacznik i interfejs z komputerem. Pomierzono sygnały przemieszczeń...

 • Generowanie nierówności wzdłużnych narzędziem jednoostrzowym dla uzyskania określonych efektów powierzchniowych

  Przedstawiono model kształtowania nierówności wzdłużnych powierzchni w układzie obróbkowym narzędziem jednoostrzowym. Symulowano różne rodzaje nierówności, rozpatrywano różny charakter zakłóceń układu obróbkowego oraz ich oddziaływanie na kształtowanie nierówności w czasie toczenia. Przedstawiono efekty powierzchniowe zależne od rodzaju zakłóceń obróbkowych i wskazano niepożądane rodzaje zakłóceń struktury geometrycznej powierzchni.

 • Stereometry of turned surfaces in a frequency-domain formulation of profile irregularities

  Przedstawiono częstotliwościowe składowe nierówności powierzchni toczonych. Ponieważ nierówności mają charakter szerokopasmowy, trudny do wartościowania parametrami normatywnymi, zastosowano ich analizę amplitudowo-częstotliwościową, opartą na szybkiej transformacie Fouriera. Przedstawiono kształtowanie nierówności wzdłużnych dla toczenia. Zaproponowano oryginalny układ pomiaru sygnału przemieszczeń narzędzia względem przedmiotu...

 • Spectral analysis of mechanical and respiratory influences on width of subarachnoid space assessed with non-invasive method of near-infrared transillumination/back scattering sounding

  Publikacja

  - OPTO-ELECTRONICS REVIEW - Rok 2002

  W pracy przedstawiono zastosowanie analizy widmowej do badania zmian szerokości przestrzeni podpajęczynówkowej spowodowanych ruchami głowy i wysilonym oddechem w nieinwazyjnej metodzie transiluminacji w bliskiej podczerwieni.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The application of Gabor transformation in the harmonic analysis of corrosion processes.

  Zaproponowana została nowa metoda analizy widmowej niestacjonarnych procesów korozyjnych. Analizie poddany został układ modelujący pierwszorzędową reakcję elektrodową. Wykazano, że w przypadku pobudzenia układu liniowo zmieniającym się potencjałem z nałożoną składową sinusoidalną przekształcenie Fouriera nie odzwierciedla zmian amplitudy powstających składowych harmonicznych. Jako rozwiązanie zaproponowana została analiza...

 • Measurements and Analysis of Motor Supplying Current Waveform for Diagnostic Purposes

  Podano proponowaną metodę diagnostyki łożysk tocznych w silnikach indukcyjnych poprzez pomiar i analizę prądu zasilającego. Przedstawiono opracowany system pomiarowy oraz wyniki badań na łożyskach o specjalnie wprowadzonych uszkodzeniach.

 • Widmo mocy chwilowej jako parametr reprezentatywny w diagnostyce łożysk silnika indukcyjnego

  Publikacja

  W referacie opisano podjęto badania, zmierzające do wykorzystania analizy widma mocy chwilowej do celów diagnostyki łożysk. Uszkodzone łożysko powoduje chwilowe wahania mocy pobieranej przez silnik, co według oczekiwań autorów może być źródłem sygnału diagnostycznego.

 • Application of higher order spectra in harmonic analysis of corrosion process

  Zjawiska nieliniowe są niezwykle często spotykane w praktyce badań elektrochemicznych i korozyjnych. Typowym przykładem są procesy elektrodowe kontrolowane szybkością przeniesienia ładunku. Często stosowanym w takich przypadkach podejściem jest aproksymacja fragmentu krzywej prąd-napięcie za pomocą charakterystyki liniowej. W niniejszej pracy autorzy prezentują możliwość wykorzystania pomiarów składowych harmonicznych do oceny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sebastian Bielicki