Tomasz Korol - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 58

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2021
 • Evaluation of the Macro- and Micro-Economic Factors Affecting the Financial Energy of Households
  Publikacja

  - ENERGIES - Rok 2021

  This paper is an evaluation of the common macro-economic, micro-economic, and social factors affecting households’ financial situations. Moreover, the author’s objective was to develop a fuzzy logic model for forecasting fluctuations in the number of nonperforming consumer loans in a country using the example of Poland. This study represents one of the first attempts in the global literature to develop such a forecasting model...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Examining Statistical Methods in Forecasting Financial Energy of Households in Poland and Taiwan
  Publikacja

  - ENERGIES - Rok 2021

  This paper examines the usefulness of statistical methods in forecasting the financial energy of households. The study’s objective is to create the innovative ratios that combine both financial and demographic information of households and implement them in the forecasting models. To conduct this objective, six forecasting models are developed using three different methods—discriminant analysis, logit analysis, and decision trees...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Hold-Up Problems in International Gas Trade: A Case Study
  Publikacja

  - ENERGIES - Rok 2021

  The infrastructure required for international natural gas trade is considerable, which often leads to hold-up problems and supply disruptions. This study discusses disruptions of gas supply from Algeria, Indonesia, Russia, and Turkmenistan since the early 1980s. The novelty of this study is its focus on the issues related to transit countries, which are rarely considered in the literature. The results of the study classify supply...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Impact of digital technologies on reliability of risk forecasting models - case study of enterprises in three global financial market regions
  Publikacja

  - Rok 2021

  This chapter focuses on the evaluation of impact of ICT on reliability of financial risk forecasting models. Presented study shows how the development of ICT can improve the effectiveness of such models. Determining a firm’s financial risk is one of the most interesting topics for investors and decision-makers. The multifaceted goal of the presented research is to separately estimate five traditional statistical and five soft computing...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2020
 • Assessment of Trajectories of Non-bankrupt and Bankrupt Enterprises

  The aim of this study is to show how long-term trajectories of enterprises can be used to increase the forecasting horizon of bankruptcy prediction models. The author used seven popular forecasting models (two from Europe, two from Asia, two from North America and one from Latin America). These models (five multivariate discriminant analysis models and two logit models) were used to develop 17-year trajectories separately for non-bankrupt...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • LONG-TERM RISK CLASS MIGRATIONS OF NON-BANKRUPT AND BANKRUPT ENTERPRISES

  This paper investigates how the process of going bankrupt can be recognized much earlier by enterprises than by traditional forecasting models. The presented studies focus on the assessment of credit risk classes and on determination of the differences in risk class migrations between non-bankrupt enterprises and future insolvent firms. For this purpose, the author has developed a model of a Kohonen artificial neural network to...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2019
 • Dynamic Bankruptcy Prediction Models for European Enterprises

  This manuscript is devoted to the issue of forecasting corporate bankruptcy. Determining a firm’s bankruptcy risk is one of the most interesting topics for investors and decision-makers. The aim of the paper is to develop and to evaluate dynamic bankruptcy prediction models for European enterprises. To conduct this objective, four forecasting models are developed with the use of four different methods—fuzzy sets, recurrent and...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Examining Ownership Equity as a Psychological Factor on Tourism Business Failure Forecasting
  Publikacja

  This paper examines ownership equity as a predictor of future business failure within the tourism and hospitality sectors. The main goals of this study were to examine which ratios are the most important for a tourism business failure forecasting model and how significant is the “total percentage of equity ownership by company directors” ratio compared with other ratios associated with the probability of bankruptcy. A stepwise...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • FORECASTING EXCHANGE RATES IN THE PROCESS OF THE ASSESSMENT OF CONSUMER RISK BANKRUPTCY IN CENTRAL EUROPE
  Publikacja

  - Rok 2019

  This paper focuses on the issue of forecasting the fluctuation of exchange rates as part of the early warning system against the risk of consumer bankruptcy. The author identified the main macroeconomic factors affecting the level of bankruptcies for households in Poland. The fluctuation of exchange rates, which directly affects the deterioration of the economic situation of borrowers who have opened credit accounts in a foreign...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2018
 • The Implementation of Fuzzy Logic in Forecasting Financial Ratios
  Publikacja

  This paper is devoted to the issue of forecasting financial ratios. The objective of the conducted research is to develop a predictive model with the use of an innovative methodology, i.e., fuzzy logic theory, and to evaluate its effectiveness. Fuzzy logic has been widely used in machinery, robotics and industrial engineering. This paper introduces the use of fuzzy logic for the financial analysis of enterprises. While many current...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The risk of corporate bankruptcy - the conceptual model

  This article concerns the assessment of different types of risks influencing the corporate bankruptcy risk. The author has developed conceptual model that explains the causes and the trajectories of the collapse of enterprises. In the analyses such factors as demographic, financial, market, political and operational factors influencing the risk of failure were taken into account.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2017
Rok 2016
Rok 2014
 • A fuzzy logic model for forecasting exchange rates
  Publikacja

  This article is devoted to the issue of forecasting exchange rates. The objective of the conducted research is to develop a predictive model with the use of an innovative methodology - fuzzy logic theory - and to evaluate its effectiveness in times of prosperity and during the financial crisis. The model is based on sets of rules written by the author in the form of IF-THEN, where expert knowledge is stored. This model is the result...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2013
 • Early warning models against bankruptcy risk for Central European and Latin American enterprises
  Publikacja

  This article is devoted to the issue of forecasting the bankruptcy risk of enterprises in Latin America and Central Europe. The author has used statistical and soft computing methods to program the prediction models. It compares the effectiveness of twelve different early warningmodels for forecasting the bankruptcy risk of companies. In the research conducted, the author used data on 185 companies listed on the Warsaw Stock Exchange...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie
  Publikacja

  - Rok 2013

  Autor książki przybliża problematykę efektywności metod analizy ekonomicznej przedsiębiorstw w zakresie oceny ich kondycji finansowej w erze globalizacji, powszechnej niepewności i ryzyka oraz szybko zachodzących zmian w otoczeniu firm. Dokonuje oceny powiązań systemowych wskaźników finansowych, a następnie próby implementacji logiki rozmytej w wykorzystywanej w przedsiębiorstwach analizie wskaźnikowej. W opracowaniu szczegółowo...

Rok 2012
 • Fuzzy logic in financial management
  Publikacja

  - Rok 2012

  W rozdziale tym przedstawiono rozważania na temat możliwości prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw domowych przy zastosowaniu logiki rozmytej. Autor zaproponował model składający się ze zmiennych wejściowych opartych na informacjach demograficznych i finansowych konsumentów - na przykład: wiek, wykształcenie, liczba dzieci, wynagrodzenie, stopień zabezpieczenia finansowego.

 • Warning systems of enterprises against the risk of bankruptcy : Artificial intelligence in financial management.
  Publikacja

  - Rok 2012

  Jest to tłumaczenie na jęz.angielski monografii autora z 2010 roku. Monografia została podzielona na trzy części. I tak, w części pierwszej przedstawiono ocenę przyczyn upadłości firm ze względu nie tylko na źródło (zewnętrzne lub wewnętrzne) przyczyn kłopotów finansowych przedsiębiorstw, ale także na etap kryzysu, w jakim ono się znajduje, cechy "demograficzne" organizacji i rodzaj upadłości. Zdefiniowano również czynniki wpływające...

Rok 2011
Rok 2010
 • Predicting bankruptcy with the use of macroeconomic variables

  Regarding the current global financial crisis, the firms can expect the increased uncertainty of their existence. The relevant literature includes extensive studies on bankruptcy prediction. Studies show that the most popular method used for prediction of firms' failures are discriminant analyses (30,3% of all models), then logit and probit models (21,3%), which all three are parametric models. The nature, the structure of the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej
  Publikacja

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości spółek giełdowych w Polsce. Skupiono się w nim na rozważaniach nad możliwością wykorzystania, w procesie prognozowania upadłości, nie tylko wskaźników finansowych w modelu logiki rozmytej, ale również wybranych zmiennych makroekonomicznych Polski mających wpływ na sytuację finansową firm. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 132 spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie...

 • Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu miękkich technik obliczeniowych
  Publikacja

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W artykule tym porównano siedem różnych metod sztucznej inteligencji prognozowania zagrożeń firm upadłością. Jest to pierwsza próba weryfikacji skuteczności tak szerokiego wachlarza metod miękkich technik obliczeniowych w prognozowaniu upadłości firm w Polsce. Opracowane przez autora modele charakteryzują się wysoką skutecznością.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Skuteczne metody prognozowania upadłości firm
  Publikacja

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości spółek giełdowych w Polsce. W artykule tym porównano dwanaście różnych metod prognozowania zagrożeń firm upadłością. Jest to pierwsza próba weryfikacji skuteczności tak szerokiego wachlarza zarówno metod statystycznych, jak i metod miękkich technik obliczeniowych w prognozowaniu upadłości firm w Polsce. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 185 spółek notowanych na Warszawskiej...

 • Skuteczność systemu eksperckiego i sztucznej inteligencji w prognozowaniu upadłości firm
  Publikacja

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W artykule tym porównano dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: sztuczne sieci neuronowe oraz logikę rozmytą. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 185 spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Populacja ta została podzielona na próbę uczącą i testową. Każde z analizowanych przedsiębiorstw opisanych zostało za pomocą...

 • System ekspercki a tradycyjne modele prognozowania upadłości firm

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W artykule tym porównano dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: analizę dyskryminacyjną oraz logikę rozmytą. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 185 spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Populacja ta została podzielona na próbę uczącą i testową. Opracowane przez autora modele logiki rozmytej charakteryzują się...

 • Wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania firm przed ryzykiem upadłości
  Publikacja

  Artykuł dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Porównano w nim dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania oparty na działaniu sztucznej inteligencji oraz analizę dyskryminacyjną.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2009
 • Evaluation of macroeconomic variables influencing the phenomenon of bankruptcies in Poland
  Publikacja

  - Rok 2009

  W rozdziale tym przedstawiono ocenę zjawiska upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1991-2005. Autor przeanalizował wskaźnik natężenia upadłości oraz ilość wniosków upadłościowych. Oceniono również wpływ czynników makroekonomicznych na kształtowanie się zjawiska upadłości firm w Polsce. W rozdziale tym autor również przedstawił opracowane przez niego modele ekonometryczne prognozowania zarówno natężenia, jak i ilości wniosków...

 • Przyczyny upadłości firm w zależności od fazy kryzysu i rodzaju bankructwa

  Artykuł dotyczy oceny przyczyn upadłości przedsiębiorstw. Autor przeprowadził badania mające na celu prześledzenie charakterystycznych przyczyn bankructwa firm zależnych od rodzaju upadłości wraz z uwzględnieniem wymiaru czasu - rozpatrzeniem trzech faz kryzysu w przedsiębiorstwach.W artykule autor scharakteryzował podstawowe rodzaje upadłości oraz fazy kryzysu. Badania te zostały przeprowadzone na 185 spółkach akcyjnych notowanych...

Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
 • Metody prognozowania upadłości przedsiębiorstw
  Publikacja

  - Rok 2005

  Niniejszy rozdział monografii jest próbą przybliżenia metod i problematyki prognozowania groźby bankructwa przedsiębiorstw ze szczególnym naciskiem na możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w ocenie ekonomiczno-finansowej firm. Przedstawiono w nim również autorską klasyfikację modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej oraz perceptronu wielowarstwowego. Ponadto omówiono zalety i wady stosowania poszczególnych metod...

 • Model oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł jest polemiką z artykułem Sławomira Nahotko. Ma on charakter informacyjny dla osób zainteresowanych tematyką oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej polskich przedsiębiorstw.Autor przedstawił w nim swój model sztucznych sieci neuronowych prognozowania zagrożenia upadłością firm.

 • Modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw - analiza porównawcza wyników sztucznych sieci neuronowych z tradycyjną analizą dyskryminacyjną
  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule autor przedstawił swoje cztery modele sztucznych sieci neuronowych prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Ponadto artykuł zawiera analizę porównawczą wyników modeli sztucznych sieci neuronowych z modelami analizy dyskryminacyjnej na rok i na dwa lata przed upadłością firm. Zawarto w nim również badania nad wyborem najlepszych wskaźników-predyktorów zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw.

 • Sztuczne sieci neuronowe modelem wczesnego ostrzegania
  Publikacja

  - Rok 2005

  W rozdziale tym autor przedstawił wyniki swoich badań nad wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zagrożenia upadłością polskich firm produkcyjnych.Głównym celem było porównanie skuteczności przewidywania zagrożeń upadłością polskich przedsiębiorstw przy pomocy modelu sztucznych sieci neuronowych i tradycyjnego modelu analizy dyskryminacyjnej.

 • Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji
  Publikacja

  - Rok 2005

  Monografia jest jedną z nielicznych publikacji, która ukazuje problematykę upadłości przedsiębiorstw zarówno z punktu widzenia prawa jak i ekonomii. Dodatkowo autorzy znaczną część tego opracowania poświęcili problematyce prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw upadłością, ze szczególnym uwzględnienim takich metod jak sztuczne sieci neuronowe oraz liniowa wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna.

wyświetlono 1185 razy