Wyniki wyszukiwania dla: logika rozmyta - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: logika rozmyta

Wyniki wyszukiwania dla: logika rozmyta

 • Fuzzy logic in controlling flexible manufacturing cell

  In the present work a controlling method based on fuzzy rule base is proposed. Practical approaches are developed and focused on real time problems related to flexible manufacturing cell. Techniques for design and implementation of fuzzy systems in the framework of control production and quality states are presented. Keywords: controlling, manufacturing system, fuzzy logic, turning, burnishingW artykule przedstawiono propozycję...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Employing fuzzy logic to processing of loudness scaling test results

  Publikacja

  W procesie dopasowania współczesnych aparató słuchowych wymagana jest znajomość charakterystyki dynamiki słyszenia. Charaketrystyka dynamiki słyszenia wyznaczana jest na podstawie wyników testu skalowania głośności. Problem w tym, że wyniki testu skalowania głośności wyrażone są w skali kategorii oceny wrażenia głośności, natomiast aparaty słuchowe wymagają parametrów określonych na skali numerycznej. Logika rozmyta jest jedną...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fuzzy logic gain scheduling for non - linear servo tracking

  Publikacja

  Artykuł zawiera propozycję strojenia jako metodę sterowania serwomechanizmem z silnie nieliniowymi elementami. Serwomechanizm steruje dwoma elementami układu śledzącego zamontowanymi na okręcie znajdującym się w morzu. W układzie występuje tarcie spoczynkowe przy zerowej prędkości oraz nieliniowe tarcie przeciwdziałające ruchowi w każdej z osi układu śledzącego. Zastosowany został podwójny układ sterowania ze sprzężeniem zwrotnym....

 • Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedmiotem badawczym rozprawy jest wykazanie możliwości wspomagania komputerowej animacji postaci poprzez wykorzystanie metod inteligentnych, szczególnie logiki rozmytej, w taki sposób, aby możliwe było uzyskiwanie animacji płynnych i nacechowanych stylistycznie, dla których punktem wyjścia są animacje schematyczne, które nie posiadają tych cech. Wiedza zawarta w literaturze animacji i wiedza oparta na wynikach wydobywania danych...

 • Katedra Systemów Decyzyjnych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Katedra Systemów Decyzyjnych została utworzona jako dydaktyczno-naukowa jednostka organizacyjna Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki (ETI) w roku 2006 przez prof. dra hab. inż. Zdzisława Kowalczuka. Kadra, pochodząca głównie z Katedry Systemów Automatyki, swoimi dokonaniami wpisuje się w bogatą, ponad 40-letnią tradycję naszego Wydziału związaną z automatyką i teorią sterowania, której podwaliny tworzył profesor Jerzy...

 • Michał Czubenko dr inż.

  Michał Czubenko jest absolwentem roku 2009, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej, w dyscyplinie automatyka i robotyka. Obecnie jest adiunktem na tym samym wydziale, związanym z Katedrą Systemów Decyzji i Robotyki. W 2012 roku odbył trzymiesięczny staż w Kingston University London. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego na 12. Międzynarodowej Konferencji na temat Diagnostyka Procesów...

 • Computer animation system based on rough sets and fuzzy logic

  A fuzzy logic inference system was created, based on the analysis of animated motion features. The objective of the system is to facilitate the creation of high quality animation by analyzing personalized styles contained in numerous animations. Sequences portraying a virtual character acting with a differentiating personalized style (natural or exaggerated) and various levels of fluidity were prepared and subjectively evaluated....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej

  Publikacja

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości spółek giełdowych w Polsce. Skupiono się w nim na rozważaniach nad możliwością wykorzystania, w procesie prognozowania upadłości, nie tylko wskaźników finansowych w modelu logiki rozmytej, ale również wybranych zmiennych makroekonomicznych Polski mających wpływ na sytuację finansową firm. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 132 spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie...

 • Zastosowanie regulatora o logice rozmytej do sterowania trójwymiarowym modelem suwnicy

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule zaprezentowano budowę układu automatycznej regulacji położenia ciężaru dla trójwymiarowego modelu suwnicy. Zaproponowany został układ bazujący na regulatorze opartym o logikę rozmytą. Obiektem sterowania jest trójwymiarowy model matematyczny suwnicy, którego parametry zostały obliczone na podstawie danych o istniejącej suwnicy przemysłowej. Poprawność doboru parametrów została zweryfikowana poprzez szereg eksperymentów....

 • Wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania firm przed ryzykiem upadłości

  Publikacja

  Artykuł dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Porównano w nim dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania oparty na działaniu sztucznej inteligencji oraz analizę dyskryminacyjną.

 • Music Mixing Process Controlled by Hand Gestures

  Publikacja

  W referacie przedstawiono system umożliwiający sterowanie procesami miksowania śladów nagrania muzycznego za pomocą gestów rąk. Przybliżono podstawy wielomodalnej percepcji argumentujące potrzebę powstania tego typu systemu oraz założenia przyjęte w trakcie jego tworzenia. Część sprzętowa systemu składa się z rzutnika multimedialnego, kamery internetowej, komputera klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem systemu oraz ekranu dla...

 • Rozpoznawanie dynamicznych i statycznych gestów rąk w zastosowaniu do sterowania aplikacjami komputerowymi

  W referacie przedstawiono interfejs, metody oraz algorytmy sterowania komputerem za pomocą dynamicznych i statycznych gestów rąk. Komponentami opracowanego rozwiązania są komputer klasy PC wraz z opracowanym interfejsem i oprogramowaniem, kamera internetowa oraz projektor multimedialny. Gesty rozpoznawane są w procesie analizy obrazu wizyjnego pozyskanego z kamery internetowej przymocowanej do projektora oraz analizy obrazu wyświetlanego...

 • Behavior Analysis and Dynamic Crowd Management in Video Surveillance System

  A concept and practical implementation of a crowd management system which acquires input data by the set of monitoring cameras is presented. Two leading threads are considered. First concerns the crowd behavior analysis. Second thread focuses on detection of a hold-ups in the doorway. The optical flow combined with soft computing methods (neural network) is employed to evaluate the type of crowd behavior, and fuzzy logic aids detection...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • An evaluation of effectiveness of fuzzy logic model in predicting the business bankruptcy

  W artykule sprawdzono skuteczność pojedynczego modelu logiki rozmytej w prognozowaniu ryzyka upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W badaniach wykorzystano wartości 14 wskaźników finansowych oraz ich dynamikę zmiany między pierwszym a drugim, drugim a trzecim oraz trzecim a czwartym rokiem objętymi analizą. We wnioskach omówiono różnicę w skutecznościach modelu uzyskanego na wartościach statycznych oraz dynamicznych wskaźników finansowych....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Multi-Criteria Early Warning System Against Enteprise Bankruptcy Risk

  W artykule tym autor porównuje skuteczność opracowanego przez niego wielokryterialnego systemu wczesnego ostrzegania firm z tradycyjnym modelem analizy dyskryminacyjnej prognozowania upadłości. System wczesnego ostrzegania oparty został na metodzie logiki rozmytej. Badania te są jedną z pierwszych prób na świecie wykorzystania logiki rozmytej w prognozowaniu zagrożenia bankructwem firm. Uzyskane wyniki świadczą o dużym potencjale...

 • Metoda i algorytmy sterowania procesami miksowania dźwięku za pomocą gestów w oparciu o analizę obrazu wizyjnego

  Publikacja

  - Rok 2013

  Głównym celem rozprawy było opracowanie systemu miksowania dźwięku za pomocą gestów rąk wykonywanych w powietrzu oraz zbadanie możliwości oferowanych przez takie rozwiązanie w porównaniu ze współczesną metodą miksowania sygnałów fonicznych, wykorzystującą środowisko komputera. Opracowany system rozpoznaje zarówno dynamiczne jak i statyczne gesty rąk. Rozpoznawanie gestów dynamicznych zrealizowano w oparciu o metody logiki rozmytej...

 • A fuzzy logic model for forecasting exchange rates

  Publikacja

  This article is devoted to the issue of forecasting exchange rates. The objective of the conducted research is to develop a predictive model with the use of an innovative methodology - fuzzy logic theory - and to evaluate its effectiveness in times of prosperity and during the financial crisis. The model is based on sets of rules written by the author in the form of IF-THEN, where expert knowledge is stored. This model is the result...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • New method for personalization of avatar animation

  Publikacja

  The paper presents a method for creating a personalized animation of avatar utilizing fuzzy inference. First the user designs a prototype version of animation, with keyframes only for important poses, roughly describing the action. Then animation is enriched with new motion phases calculated by the fuzzy inference system using descriptors given by the user. Various degrees of motion fluency and naturalness are possible to achieve....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Enhancement of computer character animation utilizing fuzzy rules

  Publikacja

  Rozdział przedstawia nową metodę przetwarzania komputerowych animacji postaci. Wykorzystuje ona wnioskowanie rozmyte, oparte na regułach i funkcjach przynależności uzyskanych w procesie analizy wyników testów subiektywnej oceny jakości animacji. W trakcie przetwarzania do animacji automatycznie dodawane są nowe fazy ruchu, co skutkuje poprawą jakości wizualnej oraz zmianą płynności i stylizacji ruchu w sposób zamierzony. W referacie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci - wybrane zagadnienia

  Publikacja

  - Rok 2009

  Celem badawczym rozprawy było wykazanie możliwości wykorzystania inteligentnych metod obliczeniowych, głównie logiki rozmytej, w animacji komputerowych postaci. Powstał system pozwalający w sposób półautomatyczny tworzyć animacje płynne i nacechowane stylistycznie. Poprawność wykorzystanego podejścia została zweryfikowana w toku testów oceny z udziałem dużej liczby widzów-ekspertów.

 • Zastosowanie wybranych metod sztucznej inteligencji do wspomagania projektowania wstępnego statku

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy przedstawiono hybrydowy system wspomagania projektowania statku oparty na metodologii CBR z wykorzystaniem wybranych narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak: system ekspertowy Exsys Developer wraz z logiką rozmytą, relacyjna baza danych Access oraz sztuczna sieć neuronowa ze wsteczną propagacją błędów. System przewidziany jest do wspomagania projektowania wstępnego statku, w którym najczęściej wykorzystuje się projekty...

 • Gesture-based computer control system applied to the interactive whiteboard

  In the paper the gesture-based computer control system coupled with the dedicated touchless interactive whiteboard is presented. The system engineered enables a user to control any top-most computer application by using one or both hands gestures. First, a review of gesture recognition applications with a focus on methods and algorithms applied is given. Hardware and software solution of the system consisting of a PC, camera, multimedia...

 • Gesture-based computer control system applied to the interactive whiteboard

  Publikacja

  - Rok 2010

  In the paper the gesture-based computer control system coupled with the dedicated touchless interactive whiteboard is presented. The system engineered enables a user to control any top-most computer application by using one or both hands gestures. First, a review of gesture recognition applications with a focus on methods and algorithms applied is given. Hardware and software solution of the system consisting of a PC, camera, multimedia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fuzzy rule-based dynamic gesture recognition employing camera & multimedia projector

  Publikacja

  - Rok 2010

  In the paper the system based on camera and multimedia projector enabling a user to control computer applications by dynamic hand gestures is presented. The main objective is to present the gesture recognition methodology which bases on representing hand movement trajectory by motion vectors analyzed using fuzzy rule-based inference. The approach was engineered in the system developed with J2SE and C++ / OpenCV technology. OpenCV...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Utilization of fuzzy rules in computer character animation

  Publikacja

  - Rok 2010

  The chapter presents a method for automatic enhancement of computer character animation utilizing fuzzy inference. First the user designs a prototype version of animation, with keyframes only for important poses, roughly describing the action. Then animation is enriched with new motion phases calculated by the fuzzy inference system using descriptors given by the user. Various degrees of motion fluency and naturalness are possible...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Implementacja cyfrowego równoległego systemu rozmytego w układzie FPGA

  W artykule przedstawiono praktyczną implementację cyfrowego równoległego systemu rozmytego w układzie FPGA. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. W proponowanym systemie proces wnioskowania przebiega równolegle dla aktywowanych reguł.

 • Sprzętowa realizacja rozmytego sterownika elektrycznego wózka inwalidzkiego

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule przedstawiono cyfrowy system rozmyty przeznaczony do sterowania wózkiem inwalidzkim. w tym celu opracowano dedykowaną architekturę systemu, którą następnie zasymulowano w układzie reprogramowalnym FPGA. Przedstawiono wejściowe i wyjściowe zmienne lingwistyczne oraz ich funkcje przynależności, na podstawie których opracowano bazę reguł rozmytych. Proponowany rozmyty system współracuje z elektrycznymi silnikami napędowymi...

 • Implementacja cyfrowego systemu rozmytego z dwukanałowym blokiem wnioskowania w układzie FPGA

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule przedstawiono praktyczną implementację cyfrowego systemu rozmytego z dwukanałowym blokiem wnioskowania w układzie FPGA. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. Wykorzystanie techniki adresowania, a także równoległego wnioskowania znacznie przyspiesza proces obliczeń.

 • Implementacja cyfrowego systemu rozmytego w układzie FPGA

  Publikacja

  - Measurement Automation Monitoring - Rok 2007

  W artykule przedstawiono praktyczną implementację cyfrowego systemu rozmytego w układzie FPGA. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowujacej reguły. Wykorzystana technika adresowania znacznie przyspiesza proces obliczeń w porównaniu do szeregowego przetwarzania reguł.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sterowanie jakością wykonania przedmiotu w elastycznym gnieździe obróbkowym wyposażonym we współrzędnościową maszynę pomiarową

  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem niniejszej rozprawy pt. '' Sterowanie jakością wykonania przedmiotu w elastycznym gnieździe obróbkowym wyposażonym we współrzędnościową maszynę pomiarową'' było stworzenie systemu wspomagającego sterowanie pracą elastycznego gniazda obróbkowego, opartego na modelu algorytmicznym i wykorzystującego zasady logiki rozmytej. W pierwszej części rozprawy przeprowadzono analizę literatury z zakresu badanej tematyki, sformułowano...

 • Personalized avatar animation for virtual reality

  Publikacja

  - Rok 2008

  The paper presents a method for creating a personalized animation of avatar for virtual reality application such as multiplayer on-line games. Animation is stored in a simplified version, containing only keyframes for important avatar poses. This version defines key movements, i.e. roughly describes the avatar's action. Animation is enriched by the user with new motion phases utilizing fuzzy descriptors.Various degrees of motion...

 • Robust flux observer system with sliding mode and fuzzy logic control of Induction Motors

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy przedstawiono implementację nowego obserwatora strumienia wirnika silnika indukcyjnego zastosowanego w układzie sterowania polowo zorientowanego ze sterowaniem ślizgowym. Proponowany system jest niewrażliwy na zmiany rezystancji stojana silnika w wyniku zastosowania korekcyjnego sprzężenia zwrotnego. Przedstawiono porównanie układów z oraz bez zastosowania sterowania ślizgowego. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych...

 • Personalizacja animacji postaci w aplikacjach rzeczywistości wirtualnej

  Celem referatu jest przedstawienie metody tworzenia spersonalizowanej animacji wirtualnej postaci. Na wejściu aplikacji podawane są animacje czynności i gestów, które wzbogacane są o dodatkowe klatki kluczowe. Ma to na celu wprowadzenie do animowanego ruchu elementów nie zmieniających jego obiektywnej treści, ale wpływających na odbiór subiektywny. Parametry dodawanych faz zaleŜne są od subiektywnego opisu...

 • Hearing aid fitting method based on fuzzy logic processing

  Ważnym etapem dopasowania współczesnych aparatów słuchowych jest wyznaczanie charakterystyki dynamiki słuchu. Charakterystyka ta wyznaczana jest na podstawie wyników testu skalowania głośności. Niestety wyniki te wyrażone są w skali kategorii głośności, natomiast aparaty słuchowe wymagają para-metrów numerycznych. Problem ten można rozwiązać za pomocą logiki rozmytej. W niniejszym referacie przedstawiono metodę przetwarzania rozmytego...

 • Hearing aid fitting method based on fuzzy logic processing

  Publikacja

  Ważnym etapem dopasowania współczesnych aparatów słuchowych jest wyznaczanie charakterystyki dynamiki słuchu. Charakterystyka ta wyznaczana jest na podstawie wyników testu skalowania głośności. Niestety wyniki te wyrażone są w skali kategorii głośności, natomiast aparaty słuchowe wymagają para-metrów numerycznych. Problem ten można rozwiązać za pomocą logiki rozmytej. W niniejszym referacie przedstawiono metodę przetwarzania rozmytego...

 • Poszukiwanie korelacji pomiędzy parametrami wektora cech i barwą dźwięku

  Przedstawiono algorytm poszukiwania korelacji między wartościami parametrów dźwięku a jego barwą. Wykonywana jest analiza statystyczna wartości przyjmowanych przez parametry, następnie w oparciu o logikę rozmytą, dyskretyzacja.Zadaniem ekspertów w teście odsłuchowym jest dopasowanie określenia semantycznego do prezentowanych dźwięków. Następny etap to wydobycie reguł w oparciu o metodę zbiorów przybliżonych. Do tego celu wykorzystywany...

 • Automatic assessment of the hearing aid dynamics based on fuzzy logic

  Publikacja

  Przedstawiono podstawy koncepcyjne systemu dopasowania protez słuchu opartego na logice rozmytej. Przeprowadzono dyskusje na temat metody skalowania głośności. Następnie podano szczegóły procesu aproksymacji funkcji przynależności odzwierciedlające słuchowe wrażenia głośności. Załączono wnioski.

 • Pakiet oceny bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Opracowano koncepcję oceny bezpieczeństwa w skali 6-cio poziomowej, umożliwiającej lokalizację mechanizmów zabezpieczeń w różnych warstwach architektury systemu, a także różnych procedur reagowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa. Przedstawiono założenia logiki rozmytej oraz diagram przejść stanów, przydatne do badania reakcji systemu na tzw. testy penetracyjne. Podano architekturę symulatora środowiskowego do oceny różnych...

 • Fuzzy logic based sensorless control of induction motors.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono układ sterowania bezczujnikowego silnikiem indukcyjnym wykorzystujący logikę rozmytą. W układzie wykorzystano metodę sterowania polowo zorientowanego. Prędkość kątowa estymowana jest za pomocą obserwatora i pomiarów mocy. Układ działa w szerokim zakresie prędkości. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych.

 • System of Safe Ship Steering In a Collision Situation at Sea.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiony hybrydowy system sterowania statkiem w sytuacji kolizyjnej na morzu, ma umożliwić nawigatorowi podjęcie decyzji pozwalającej na bezpieczne przejście przez dany akwen z uwzględnieniem warunków pogodowych, i spotkanych ograniczeń nawigacyjnych o charakterze statycznym i dynamicznym. System ten łączy pracę dwóch technik komputerowych, algorytmów ewolucyjnych do wyznaczania optymalnej ścieżki przejścia i sterowania rozmytego...

 • Rozmyte systemy decyzyjne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia związane z przetwarzaniem i przepływem informacji w instytucjach oraz ich związkami z podejmowaniem decyzji. Omówiono też istotniejsze zagadnienia z zakresu zbiorów rozmytych i logiki rozmytej wyjaśniające sposoby działania rozmytych systemów decyzyjnych. Przytoczono kilka przykłądów zastosowań rozmytych systemów wspomagania podejmowania decyzji.

 • Metodyka i system dopasowanie protez słuchu w oparciu o badanie percepcji sygnału mowy w szumie.

  Publikacja

  - Rok 2005

  .

 • Fuzzy logic and production planning.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Referat prezentuje efektywność logiki rozmytej w projektowaniu procesów produkcyjnych. Przedstawiono algorytm i przesłanki zastosowania logiki rozmytej opartej o informacje eksperckie.

 • Expert systems in quality control of manufacturing processes

  Publikacja

  The paper deals with quality control in conditions of computer integrated manufacturing (CIM). It shows that quality of material stream items have to be analyzed on every stage of manufacturing process. Collecting and analyzing quantity of data with usage of expert systems make it possible to create a system for coordination of cell's work. The system contains error recovery algorithm and adaptive control subsystem based on fuzzy...

 • Fuzzy soft modeling of environmental data. A study of the impact of a Phosphatic Fertilizer Plant on the adjacent environment in Gdańsk

  Publikacja

  - Rok 2005

  Analiza podobieństwa obejmuje nie tylko zastosowanie logiki rozmytej, ale również wiele innych podejść matematycznych. Opracowano wiele algorytmów, których celem jest wyodrębnienie wyraźnych skupień (hard clusters) z danego zbioru danych. Prawdopodobnie najczęściej stosowanymi algorytmami są tzw. algorytmy c-średnie (c-means algorithms). Twarde c-średnie (hard c-means) służy do ostrej klasyfikacji, podczas której obiekt jest przypisany...

 • CBR methodology application in an expert system for aided design ship's engine room automation

  W artykule przedstawiono metody obliczania podobieństwa na podstawie przypadków, zastosowane w opracowanym systemie ekspertowym do wspomagania projektowania siłowni okrętowej. Do realizacji metody na przykładzie automatyki napędu głównego zastosowano oprogramowanie bazy danych i system ekspertowy. Uzyskane wyniki wyszukiwania w bazie danych statków podobnych zostały porównane i przeanalizowane. Do weryfikacji zastosowanych w bazie...

 • Identyfikacja osób na podstawie cech twarzyz zastosowaniem logiki rozmytej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Istnieje wiele metod identyfikacji twarzyna podstawie zdjęcia, które pomimo swoich licznych zaletcharakteryzują się tym, że prawidłowa identyfikacja zależy odpodobnego w stosunku do zdjęcia znajdującego się w baziedanych oświetlenia, pozy czy miny identyfikowanej osoby.W artykule przedstawiono sposób na usuniecie ograniczeńistniejącego programu identyfikacyjnego Mug-Match Phantomas.Scharakteryzowano również założenia do metodypozwalającej...

 • System logiki rozmytej wspomagający tworzenie animacji komputerowych w oparciu o język Python

  Publikacja

  - Rok 2005

  W celu tworzenia animacji komputerowych opartych o reguły wywodzące się z animacji tradycyjnej zaimplementowano system logiki rozmytej w języku Python, wykorzystujący słownikowy typ danych (tablice asocjacyjne). Zaprojektowane reguły łączą etykiety słowne, oznaczające zmienne lingwistyczne z etykietami nazw funkcji przynależności wykorzystującymi wartości lingwistyczne. W referacie przedstawiono fazy projektowania systemu, określania...

 • Implementacja reguł animacji w logice rozmytej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zaprojektowano system komputerowy wspomagający tworzenie animacji. System wykorzystuje reguły animacji wywodzące się z animacji tradycyjnej. Reguły opisują sposób uzyskiwania animacji postaci nacechowanych emocjonalnie. Na potrzeby badań zostały one sformułowane w logice rozmytej i zaimplementowane w języku programowania Python. Wykorzystując system wygenerowano animacje testowe, które poddano ocenie subiektywnej, w celu określenia...

 • Nowy inteligentny algorytm działania automatyki odciążającej

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono nowy algorytm automatyki odciążającej oparty na elementach logiki rozmytej. Zaletą układu RAAO jest możliwość wyłączania dowolnej liczby grup odbiorów, objętych działaniem automatyki odciążającej, w dowolnej fazie procesu odciążania. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano znaczną poprawę zarówno skuteczności jak i jakości procesu odciążania. W referacie zamieszczono przykładowe wyniki badań symulacyjnych...