Wyniki wyszukiwania dla: logika rozmyta - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: logika rozmyta

Wyniki wyszukiwania dla: logika rozmyta

 • Fuzzy logic in controlling flexible manufacturing cell

  In the present work a controlling method based on fuzzy rule base is proposed. Practical approaches are developed and focused on real time problems related to flexible manufacturing cell. Techniques for design and implementation of fuzzy systems in the framework of control production and quality states are presented. Keywords: controlling, manufacturing system, fuzzy logic, turning, burnishingW artykule przedstawiono propozycję...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Employing fuzzy logic to processing of loudness scaling test results

  Publikacja

  W procesie dopasowania współczesnych aparató słuchowych wymagana jest znajomość charakterystyki dynamiki słyszenia. Charaketrystyka dynamiki słyszenia wyznaczana jest na podstawie wyników testu skalowania głośności. Problem w tym, że wyniki testu skalowania głośności wyrażone są w skali kategorii oceny wrażenia głośności, natomiast aparaty słuchowe wymagają parametrów określonych na skali numerycznej. Logika rozmyta jest jedną...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fuzzy logic gain scheduling for non - linear servo tracking

  Publikacja

  Artykuł zawiera propozycję strojenia jako metodę sterowania serwomechanizmem z silnie nieliniowymi elementami. Serwomechanizm steruje dwoma elementami układu śledzącego zamontowanymi na okręcie znajdującym się w morzu. W układzie występuje tarcie spoczynkowe przy zerowej prędkości oraz nieliniowe tarcie przeciwdziałające ruchowi w każdej z osi układu śledzącego. Zastosowany został podwójny układ sterowania ze sprzężeniem zwrotnym....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedmiotem badawczym rozprawy jest wykazanie możliwości wspomagania komputerowej animacji postaci poprzez wykorzystanie metod inteligentnych, szczególnie logiki rozmytej, w taki sposób, aby możliwe było uzyskiwanie animacji płynnych i nacechowanych stylistycznie, dla których punktem wyjścia są animacje schematyczne, które nie posiadają tych cech. Wiedza zawarta w literaturze animacji i wiedza oparta na wynikach wydobywania danych...

 • Katedra Systemów Decyzyjnych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Katedra Systemów Decyzyjnych została utworzona jako dydaktyczno-naukowa jednostka organizacyjna Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki (ETI) w roku 2006 przez prof. dra hab. inż. Zdzisława Kowalczuka. Kadra, pochodząca głównie z Katedry Systemów Automatyki, swoimi dokonaniami wpisuje się w bogatą, ponad 40-letnią tradycję naszego Wydziału związaną z automatyką i teorią sterowania, której podwaliny tworzył profesor Jerzy...

 • Model systemu zarządzania usługami według metodologii design-thinking

  Publikacja

  - Rok 2020

  W literaturze przedmiotu brakuje jednoznacznych wskazań odnośnie decyzji o wyborze najbardziej odpowiedniego modelu projektowania usług, szczególnie w kontekście różnych uwarunkowań dla poszczególnych sektorów rynku. Opracowany algorytm umożliwia samodzielne rozwiązanie problemu doboru modelu wewnątrz organizacji, bez konieczności zatrudniania zewnętrznego specjalisty. Algorytm skierowany jest do organizacji w fazie przygotowawczej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji - 2023/2024

  Kursy Online
  • B. Kostek
  • P. Szczuko
  • K. Marciniuk

  Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami sztucznej inteligencji, rozumianej jako inteligentne techniki obliczeniowe, systemy uczące się, systemy decyzyjne czy systemy ekspertowe. Dodatkowo istotnym elementem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami inteligentnego przetwarzania sygnałów i danych oraz procesem przetwarzania wiedzy w oparciu o wnioskowanie formułowane w postaci reguł decyzyjnych. Uzyskana...

 • Michał Czubenko dr inż.

  Michał Czubenko jest wyróżniającym się absolwentem z 2009 roku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, specjalizującym się w dyscyplinie automatyka i robotyka. Obecnie pełni funkcję adiunkta w Katedrze Systemów Decyzyjnych i Robotyki tej samej uczelni. W 2012 roku odbył trzymiesięczny staż na Kingston University London, poszerzając swoje horyzonty w tej dziedzinie. Od obrony pracy magisterskiej...

 • Cyfrowa architektura systemu rozmytego

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono architekturę cyfrowego systemu rozmytego. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. Wykorzystana technika adresowania znacznie przyspiesza proces obliczeń w porównaniu do szeregowego przetwarzania reguł. Dodatkowo mozliwe jest wykorzystanie w systemie zbiorów rozmytych o różnej szerokości podstaw, a także różnych kształtach funkcji...

 • Wykorzystanie logiki rozmytej do diagnostyki uszkodzeń części analogowych w elektronicznych systemach wbudowanych

  W pracy przedstawiono nowe podejście zastosowania modelowania rozmytego do diagnostyki uszkodzeń części analogowej elektronicznych systemów wbudowanych mieszanych sygnałowo przy wykorzystaniu środków programowych i sprzętowych mikrokontrolera sterującego systemem. Zaprezentowano sposób tworzenia słownika uszkodzeń, najważniejsze parametry rozmytych modeli detekcji i lokalizacji uszkodzeń oraz opis działania programowego procesora...

 • Diagnostyka uszkodzeń analogowych we wbudowanych systemach elektronicznych z wykorzystaniem interpretera logiki rozmytej

  Przedstawiono nowe podejście samo-testowania toru analogowego w systemie wbudowanym sterowanym mikrokontrolerem. Podejście to bazuje na metodzie detekcji i lokalizacji pojedynczych uszkodzeń parametrycznych i katastroficznych elementów pasywnych w układach analogowych. W etapie pomiarowym badany tor analogowy pobudzany jest okresowym przebiegiem prostokątnym generowanym przez mikrokontroler, a jego odpowiedź jest próbkowana przez...

 • Implementacja cyfrowego systemu rozmytego w układzie FPGA

  Publikacja

  - Measurement Automation Monitoring - Rok 2007

  W artykule przedstawiono praktyczną implementację cyfrowego systemu rozmytego w układzie FPGA. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowujacej reguły. Wykorzystana technika adresowania znacznie przyspiesza proces obliczeń w porównaniu do szeregowego przetwarzania reguł.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Implementacja cyfrowego równoległego systemu rozmytego w układzie FPGA

  W artykule przedstawiono praktyczną implementację cyfrowego równoległego systemu rozmytego w układzie FPGA. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. W proponowanym systemie proces wnioskowania przebiega równolegle dla aktywowanych reguł.

 • Sprzętowa realizacja rozmytego sterownika elektrycznego wózka inwalidzkiego

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule przedstawiono cyfrowy system rozmyty przeznaczony do sterowania wózkiem inwalidzkim. w tym celu opracowano dedykowaną architekturę systemu, którą następnie zasymulowano w układzie reprogramowalnym FPGA. Przedstawiono wejściowe i wyjściowe zmienne lingwistyczne oraz ich funkcje przynależności, na podstawie których opracowano bazę reguł rozmytych. Proponowany rozmyty system współracuje z elektrycznymi silnikami napędowymi...

 • Implementacja cyfrowego systemu rozmytego z dwukanałowym blokiem wnioskowania w układzie FPGA

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule przedstawiono praktyczną implementację cyfrowego systemu rozmytego z dwukanałowym blokiem wnioskowania w układzie FPGA. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. Wykorzystanie techniki adresowania, a także równoległego wnioskowania znacznie przyspiesza proces obliczeń.

 • Sterowanie jakością wykonania przedmiotu w elastycznym gnieździe obróbkowym wyposażonym we współrzędnościową maszynę pomiarową

  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem niniejszej rozprawy pt. '' Sterowanie jakością wykonania przedmiotu w elastycznym gnieździe obróbkowym wyposażonym we współrzędnościową maszynę pomiarową'' było stworzenie systemu wspomagającego sterowanie pracą elastycznego gniazda obróbkowego, opartego na modelu algorytmicznym i wykorzystującego zasady logiki rozmytej. W pierwszej części rozprawy przeprowadzono analizę literatury z zakresu badanej tematyki, sformułowano...

 • System oceny efektywności użytkowania aparatów słuchowych (Hearing aid use effectiveness evaluation system)

  Publikacja

  - Rok 2024

  Celem rozprawy jest opracowanie metody oceny efektywności protezowania słuchu przy użyciu aparatów słuchowych, która  pozwoli w łatwy sposób poddawać ocenie korzyść z użytkowania protez słuchowych w najbardziej typowych sytuacjach akustycznych. Przedstawiono genezę podjętych badań i na tej podstawie zaproponowano cele i tezy rozprawy doktorskiej. W pracy w pierwszej kolejności zawarto przegląd dotyczący rodzajów ubytku słuchu...

 • Zastosowanie przetwarzania rozmytego w animacji komputerowej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat przedstawia projekt systemu ekspertowego do tworzenia animacji komputerowych. Założono, iż wykorzystanie reguł animacji tradycyjnej i przetwarzania rozmytego może przyspieszyć proces tworzenia animacji komputerowych i pozwoli uzyskiwać animacje o wysokiej jakości wizualnej, nie ustępujące anima-cjom przygotowanym w całości przez animatora. Wejściem do systemu jest prosta animacja oraz opis ruchu pożądanego przez użytkownika....

 • Możliwości zastosowania elementów logiki rozmytej do oceny ryzyka środowiskowego statków

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie przedstawiono możliwości adaptacji miękkich metod analizy systemowej do oceny ryzyka środowiskowego statków; zarówno na etapie ustalania danych niezawodnościowych, wyznaczania prawdopodobieństw zdarzeń niebezpiecznych dla środowiska oraz oceny skutków uwolnienia zanieczyszczeń ze statków.

 • Zastosowanie wybranych metod sztucznej inteligencji do wspomagania projektowania wstępnego statku

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy przedstawiono hybrydowy system wspomagania projektowania statku oparty na metodologii CBR z wykorzystaniem wybranych narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak: system ekspertowy Exsys Developer wraz z logiką rozmytą, relacyjna baza danych Access oraz sztuczna sieć neuronowa ze wsteczną propagacją błędów. System przewidziany jest do wspomagania projektowania wstępnego statku, w którym najczęściej wykorzystuje się projekty...

 • New method for personalization of avatar animation

  Publikacja

  The paper presents a method for creating a personalized animation of avatar utilizing fuzzy inference. First the user designs a prototype version of animation, with keyframes only for important poses, roughly describing the action. Then animation is enriched with new motion phases calculated by the fuzzy inference system using descriptors given by the user. Various degrees of motion fluency and naturalness are possible to achieve....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Enhancement of computer character animation utilizing fuzzy rules

  Publikacja

  Rozdział przedstawia nową metodę przetwarzania komputerowych animacji postaci. Wykorzystuje ona wnioskowanie rozmyte, oparte na regułach i funkcjach przynależności uzyskanych w procesie analizy wyników testów subiektywnej oceny jakości animacji. W trakcie przetwarzania do animacji automatycznie dodawane są nowe fazy ruchu, co skutkuje poprawą jakości wizualnej oraz zmianą płynności i stylizacji ruchu w sposób zamierzony. W referacie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci - wybrane zagadnienia

  Publikacja

  - Rok 2009

  Celem badawczym rozprawy było wykazanie możliwości wykorzystania inteligentnych metod obliczeniowych, głównie logiki rozmytej, w animacji komputerowych postaci. Powstał system pozwalający w sposób półautomatyczny tworzyć animacje płynne i nacechowane stylistycznie. Poprawność wykorzystanego podejścia została zweryfikowana w toku testów oceny z udziałem dużej liczby widzów-ekspertów.

 • Personalized avatar animation for virtual reality

  Publikacja

  - Rok 2008

  The paper presents a method for creating a personalized animation of avatar for virtual reality application such as multiplayer on-line games. Animation is stored in a simplified version, containing only keyframes for important avatar poses. This version defines key movements, i.e. roughly describes the avatar's action. Animation is enriched by the user with new motion phases utilizing fuzzy descriptors.Various degrees of motion...

 • Robust flux observer system with sliding mode and fuzzy logic control of Induction Motors

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy przedstawiono implementację nowego obserwatora strumienia wirnika silnika indukcyjnego zastosowanego w układzie sterowania polowo zorientowanego ze sterowaniem ślizgowym. Proponowany system jest niewrażliwy na zmiany rezystancji stojana silnika w wyniku zastosowania korekcyjnego sprzężenia zwrotnego. Przedstawiono porównanie układów z oraz bez zastosowania sterowania ślizgowego. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych...

 • Hearing aid fitting method based on fuzzy logic processing

  Ważnym etapem dopasowania współczesnych aparatów słuchowych jest wyznaczanie charakterystyki dynamiki słuchu. Charakterystyka ta wyznaczana jest na podstawie wyników testu skalowania głośności. Niestety wyniki te wyrażone są w skali kategorii głośności, natomiast aparaty słuchowe wymagają para-metrów numerycznych. Problem ten można rozwiązać za pomocą logiki rozmytej. W niniejszym referacie przedstawiono metodę przetwarzania rozmytego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hearing aid fitting method based on fuzzy logic processing

  Publikacja

  Ważnym etapem dopasowania współczesnych aparatów słuchowych jest wyznaczanie charakterystyki dynamiki słuchu. Charakterystyka ta wyznaczana jest na podstawie wyników testu skalowania głośności. Niestety wyniki te wyrażone są w skali kategorii głośności, natomiast aparaty słuchowe wymagają para-metrów numerycznych. Problem ten można rozwiązać za pomocą logiki rozmytej. W niniejszym referacie przedstawiono metodę przetwarzania rozmytego...

 • Personalizacja animacji postaci w aplikacjach rzeczywistości wirtualnej

  Celem referatu jest przedstawienie metody tworzenia spersonalizowanej animacji wirtualnej postaci. Na wejściu aplikacji podawane są animacje czynności i gestów, które wzbogacane są o dodatkowe klatki kluczowe. Ma to na celu wprowadzenie do animowanego ruchu elementów nie zmieniających jego obiektywnej treści, ale wpływających na odbiór subiektywny. Parametry dodawanych faz zaleŜne są od subiektywnego opisu...

 • Optymalizacja poziomów napięć i rozpływów mocy biernej w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem logiki rozmytej – referat konferencyjny

  Referat prezentuje zagadnienia związane ze sterowaniem poziomami napięć w systemie elektroenergetycznym. Rozważana jest autorska metody optymalizacji rozpływu mocy biernej, prowadząca do poprawy warunków napięciowych w systemie elektroenergetycznym i ograniczenia strat mocy czynnej. Opracowana metoda optymalizacyjna bazuje na procedurze opartej o logikę rozmytą, wspomaganej algorytmem gradientowym. Metoda została zaimplementowana...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metoda i algorytmy sterowania procesami miksowania dźwięku za pomocą gestów w oparciu o analizę obrazu wizyjnego

  Publikacja

  - Rok 2013

  Głównym celem rozprawy było opracowanie systemu miksowania dźwięku za pomocą gestów rąk wykonywanych w powietrzu oraz zbadanie możliwości oferowanych przez takie rozwiązanie w porównaniu ze współczesną metodą miksowania sygnałów fonicznych, wykorzystującą środowisko komputera. Opracowany system rozpoznaje zarówno dynamiczne jak i statyczne gesty rąk. Rozpoznawanie gestów dynamicznych zrealizowano w oparciu o metody logiki rozmytej...

 • Zastosowanie regulatora o logice rozmytej do sterowania trójwymiarowym modelem suwnicy

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule zaprezentowano budowę układu automatycznej regulacji położenia ciężaru dla trójwymiarowego modelu suwnicy. Zaproponowany został układ bazujący na regulatorze opartym o logikę rozmytą. Obiektem sterowania jest trójwymiarowy model matematyczny suwnicy, którego parametry zostały obliczone na podstawie danych o istniejącej suwnicy przemysłowej. Poprawność doboru parametrów została zweryfikowana poprzez szereg eksperymentów....

 • Wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania firm przed ryzykiem upadłości

  Publikacja

  Artykuł dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Porównano w nim dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania oparty na działaniu sztucznej inteligencji oraz analizę dyskryminacyjną.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Warning systems of enterprises against the risk of bankruptcy : Artificial intelligence in financial management.

  Publikacja

  - Rok 2012

  Jest to tłumaczenie na jęz.angielski monografii autora z 2010 roku. Monografia została podzielona na trzy części. I tak, w części pierwszej przedstawiono ocenę przyczyn upadłości firm ze względu nie tylko na źródło (zewnętrzne lub wewnętrzne) przyczyn kłopotów finansowych przedsiębiorstw, ale także na etap kryzysu, w jakim ono się znajduje, cechy "demograficzne" organizacji i rodzaj upadłości. Zdefiniowano również czynniki wpływające...

 • Fuzzy logic in financial management

  Publikacja

  - Rok 2012

  W rozdziale tym przedstawiono rozważania na temat możliwości prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw domowych przy zastosowaniu logiki rozmytej. Autor zaproponował model składający się ze zmiennych wejściowych opartych na informacjach demograficznych i finansowych konsumentów - na przykład: wiek, wykształcenie, liczba dzieci, wynagrodzenie, stopień zabezpieczenia finansowego.

 • A New Method for Automatic Generation of Animated Motion

  Publikacja

  - Rok 2012

  A new method for generation of animation with a quality comparable to a natural motion is presented. Proposed algorithm is based on fuzzy description of motion parameters and subjective features. It is assumed that such processing increases naturalness and quality of motion, which is verified by subjective evaluation tests. First, reference motion data are gathered utilizing a motion capture system, then these data are reduced...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Music Mixing Process Controlled by Hand Gestures

  Publikacja

  W referacie przedstawiono system umożliwiający sterowanie procesami miksowania śladów nagrania muzycznego za pomocą gestów rąk. Przybliżono podstawy wielomodalnej percepcji argumentujące potrzebę powstania tego typu systemu oraz założenia przyjęte w trakcie jego tworzenia. Część sprzętowa systemu składa się z rzutnika multimedialnego, kamery internetowej, komputera klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem systemu oraz ekranu dla...

 • Rozpoznawanie dynamicznych i statycznych gestów rąk w zastosowaniu do sterowania aplikacjami komputerowymi

  W referacie przedstawiono interfejs, metody oraz algorytmy sterowania komputerem za pomocą dynamicznych i statycznych gestów rąk. Komponentami opracowanego rozwiązania są komputer klasy PC wraz z opracowanym interfejsem i oprogramowaniem, kamera internetowa oraz projektor multimedialny. Gesty rozpoznawane są w procesie analizy obrazu wizyjnego pozyskanego z kamery internetowej przymocowanej do projektora oraz analizy obrazu wyświetlanego...

 • Behavior Analysis and Dynamic Crowd Management in Video Surveillance System

  A concept and practical implementation of a crowd management system which acquires input data by the set of monitoring cameras is presented. Two leading threads are considered. First concerns the crowd behavior analysis. Second thread focuses on detection of a hold-ups in the doorway. The optical flow combined with soft computing methods (neural network) is employed to evaluate the type of crowd behavior, and fuzzy logic aids detection...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • An evaluation of effectiveness of fuzzy logic model in predicting the business bankruptcy

  W artykule sprawdzono skuteczność pojedynczego modelu logiki rozmytej w prognozowaniu ryzyka upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W badaniach wykorzystano wartości 14 wskaźników finansowych oraz ich dynamikę zmiany między pierwszym a drugim, drugim a trzecim oraz trzecim a czwartym rokiem objętymi analizą. We wnioskach omówiono różnicę w skutecznościach modelu uzyskanego na wartościach statycznych oraz dynamicznych wskaźników finansowych....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Multi-Criteria Early Warning System Against Enteprise Bankruptcy Risk

  W artykule tym autor porównuje skuteczność opracowanego przez niego wielokryterialnego systemu wczesnego ostrzegania firm z tradycyjnym modelem analizy dyskryminacyjnej prognozowania upadłości. System wczesnego ostrzegania oparty został na metodzie logiki rozmytej. Badania te są jedną z pierwszych prób na świecie wykorzystania logiki rozmytej w prognozowaniu zagrożenia bankructwem firm. Uzyskane wyniki świadczą o dużym potencjale...

 • Zastosowanie operacji nagniatania w elastycznie zautomatyzowanym systemie obróbkowym

  Publikacja

  W architekturze kontroli elastycznie zautomatyzowanego systemu wytwarzania, monitoring ma na celu określenie stanu systemu w każdej chwili. Jest to funkcja informacyjna, która dostarcza danych do modułów wspomagających podejmowanie decyzji w funkcji nadzoru i optymalizacji. Klasycznie na monitorowanie składają się dwa zadania: wykrywania i diagnozowania. Rolą wykrywania jest określenie uszkodzeń w nadzorowanym systemie. Przy projektowaniu...

 • Gesture-based computer control system applied to the interactive whiteboard

  In the paper the gesture-based computer control system coupled with the dedicated touchless interactive whiteboard is presented. The system engineered enables a user to control any top-most computer application by using one or both hands gestures. First, a review of gesture recognition applications with a focus on methods and algorithms applied is given. Hardware and software solution of the system consisting of a PC, camera, multimedia...

 • Gesture-based computer control system applied to the interactive whiteboard

  Publikacja

  - Rok 2010

  In the paper the gesture-based computer control system coupled with the dedicated touchless interactive whiteboard is presented. The system engineered enables a user to control any top-most computer application by using one or both hands gestures. First, a review of gesture recognition applications with a focus on methods and algorithms applied is given. Hardware and software solution of the system consisting of a PC, camera, multimedia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fuzzy rule-based dynamic gesture recognition employing camera & multimedia projector

  Publikacja

  - Rok 2010

  In the paper the system based on camera and multimedia projector enabling a user to control computer applications by dynamic hand gestures is presented. The main objective is to present the gesture recognition methodology which bases on representing hand movement trajectory by motion vectors analyzed using fuzzy rule-based inference. The approach was engineered in the system developed with J2SE and C++ / OpenCV technology. OpenCV...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Utilization of fuzzy rules in computer character animation

  Publikacja

  - Rok 2010

  The chapter presents a method for automatic enhancement of computer character animation utilizing fuzzy inference. First the user designs a prototype version of animation, with keyframes only for important poses, roughly describing the action. Then animation is enriched with new motion phases calculated by the fuzzy inference system using descriptors given by the user. Various degrees of motion fluency and naturalness are possible...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Computer animation system based on rough sets and fuzzy logic

  A fuzzy logic inference system was created, based on the analysis of animated motion features. The objective of the system is to facilitate the creation of high quality animation by analyzing personalized styles contained in numerous animations. Sequences portraying a virtual character acting with a differentiating personalized style (natural or exaggerated) and various levels of fluidity were prepared and subjectively evaluated....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej

  Publikacja

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości spółek giełdowych w Polsce. Skupiono się w nim na rozważaniach nad możliwością wykorzystania, w procesie prognozowania upadłości, nie tylko wskaźników finansowych w modelu logiki rozmytej, ale również wybranych zmiennych makroekonomicznych Polski mających wpływ na sytuację finansową firm. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 132 spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie...

 • Applying Fuzzy Logic of Expert Knowledge for Accurate Predictive Algorithms of Customer Traffic Flows in Theme Parks

  This study analyzes two forecasting models based on the application of fuzzy logic and evaluates their effectiveness in predicting visitor expenditure and length of stay at a popular theme park. The forecasting models are based on a set of more than 600 decision rules constructed in the form of a complex series of IF-THEN statements. These algorithms store expert knowledge. A descriptive instrument that records the individual visitor's...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie logiki rozmytej do wyboru wariantu obróbki w procesie korekcji wymiaru

  Publikacja

  - Rok 2012

  Celem było stworzenie systemu wspomagającego sterowanie pracą elastycznego gniazda obróbkowego, opartego na modelu algorytmicznym i wykorzystującego zasady logiki rozmytej. Przeprowadzono badania wstępne z zakresu zużycia ostrza w procesie obróbki wiórowej oraz doboru parametrów procsu obróbki nagniataniem. Przedstawiono stanowisko badawcze i zastosowane oprogramowanie. Został zaproponowany model-schemat opisujący funkcjonowanie...

 • Wykorzystanie logiki zbiorów rozmytych w określaniu lokalizacji dodatkowych źródeł mocy biernej w systemie elektroenergetycznym

  Publikacja

  Określenie właściwej lokalizacji dodatkowych źródeł mocy biernej w systemie elektroenergetycznym stanowi ważne zagadnienie z punktu widzenia pracy systemu, jak i ekonomii. Dlatego też poszukuje się takich metod wspomagających analizę pracy i rozwoju systemu, które byłyby w stanie wskazywać najbardziej optymalne rozmieszczenie i parametry tych dodatkowych źródeł. W referacie skoncentrowano się na wykorzystaniu logiki rozmytej do...