Joanna Raczek - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 37

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2022
 • Application of Doubly Connected Dominating Sets to Safe Rectangular Smart Grids
  Publikacja

  - ENERGIES - Rok 2022

  Smart grids, together with the Internet of Things, are considered to be the future of the electric energy world. This is possible through a two-way communication between nodes of the grids and computer processing. It is necessary that the communication is easy and safe, and the distance between a point of demand and supply is short, to reduce the electricity loss. All these requirements should be met at the lowest possible cost....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Paired domination versus domination and packing number in graphs
  Publikacja

  Given a graph G = (V(G), E(G)), the size of a minimum dominating set, minimum paired dominating set, and a minimum total dominating set of a graph G are denoted by γ (G), γpr(G), and γt(G), respectively. For a positive integer k, a k-packing in G is a set S ⊆ V(G) such that for every pair of distinct vertices u and v in S, the distance between u and v is at least k + 1. The k-packing number is the order of a largest kpacking and...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Polynomial Algorithm for Minimal (1,2)-Dominating Set in Networks
  Publikacja

  - Electronics - Rok 2022

  Dominating sets find application in a variety of networks. A subset of nodes D is a (1,2)-dominating set in a graph G=(V,E) if every node not in D is adjacent to a node in D and is also at most a distance of 2 to another node from D. In networks, (1,2)-dominating sets have a higher fault tolerance and provide a higher reliability of services in case of failure. However, finding such the smallest set is NP-hard. In this paper, we...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2021
 • Block graphs with large paired domination multisubdivision number
  Publikacja

  The paired domination multisubdivision number of a nonempty graph G, denoted by msdpr(G), is the smallest positive integer k such that there exists an edge which must be subdivided k times to increase the paired domination number of G. It is known that msdpr(G) ≤ 4 for all graphs G. We characterize block graphs with msdpr(G) = 4.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Grafy w Imperium Rzymskim
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2021

  Teoria grafów znalazła zastosowanie w sieciach telekomunikacyjnych, transporcie, bioinformatyce, zarządzaniu i w wielu innych dziedzinach. Ale co ma ona wspólnego z Imperium Rzymskim?

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Komputer w labiryncie

  Programiści piszą programy, które potrafią robić wiele różnych rzeczy: odtwarzać filmy, prognozować pogodę, pomagać w nauce języków obcych czy matematyki. Ale czy wiesz, że można zaprogramować komputer tak, aby tworzył labirynty? W dodatku takie, które zawierają tajne informacje!

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Progress on Roman and Weakly Connected Roman Graphs
  Publikacja

  - Mathematics - Rok 2021

  A graph G for which γR(G)=2γ(G) is the Roman graph, and if γwcR(G)=2γwc(G), then G is the weakly connected Roman graph. In this paper, we show that the decision problem of whether a bipartite graph is Roman is a co-NP-hard problem. Next, we prove similar results for weakly connected Roman graphs. We also study Roman trees improving the result of M.A. Henning’s A characterization of Roman trees, Discuss. Math. Graph Theory 22 (2002)....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2020
Rok 2019
 • Domination subdivision and domination multisubdivision numbers of graphs

  The domination subdivision number sd(G) of a graph G is the minimum number of edges that must be subdivided (where an edge can be subdivided at most once) in order to increase the domination number of G. It has been shown [10] that sd(T)<=3 for any tree T. We prove that the decision problem of the domination subdivision number is NP-complete even for bipartite graphs. For this reason we define the domination multisubdivision number...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Weakly connected Roman domination in graphs

  A Roman dominating function on a graph G=(V,E) is defined to be a function f :V → {0,1,2} satisfying the condition that every vertex u for which f(u) = 0 is adjacent to at least one vertex v for which f(v)=2. A dominating set D⊆V is a weakly connected dominating set of G if the graph (V,E∩(D×V)) is connected. We define a weakly connected Roman dominating function on a graph G to be a Roman dominating function such that the set...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2018
 • On domination multisubdivision number of unicyclic graphs
  Publikacja

  The paper continues the interesting study of the domination subdivision number and the domination multisubdivision number. On the basis of the constructive characterization of the trees with the domination subdivision number equal to 3 given in [H. Aram, S.M. Sheikholeslami, O. Favaron, Domination subdivision number of trees, Discrete Math. 309 (2009), 622–628], we constructively characterize all connected unicyclic graphs with...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Total domination in versus paired-domination in regular graphs

  A subset S of vertices of a graph G is a dominating set of G if every vertex not in S has a neighbor in S, while S is a total dominating set of G if every vertex has a neighbor in S. If S is a dominating set with the additional property that the subgraph induced by S contains a perfect matching, then S is a paired-dominating set. The domination number, denoted γ(G), is the minimum cardinality of a dominating set of G, while the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Total Domination Versus Domination in Cubic Graphs
  Publikacja

  A dominating set in a graph G is a set S of vertices of G such that every vertex not in S has a neighbor in S. Further, if every vertex of G has a neighbor in S, then S is a total dominating set of G. The domination number,γ(G), and total domination number, γ_t(G), are the minimum cardinalities of a dominating set and total dominating set, respectively, in G. The upper domination number, \Gamma(G), and the upper total domination...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2016
Rok 2015
 • Unicyclic graphs with equal total and total outer-connected domination numbers
  Publikacja

  Let G = (V,E) be a graph without an isolated vertex. A set D ⊆ V (G) is a total dominating set if D is dominating and the in- duced subgraph G[D] does not contain an isolated vertex. The total domination number of G is the minimum cardinality of a total domi- nating set of G. A set D ⊆ V (G) is a total outer–connected dominating set if D is total dominating and the induced subgraph G[V (G)−D] is a connected graph. The total outer–connected...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2014
 • Some Progress on Total Bondage in Graphs
  Publikacja

  - GRAPHS AND COMBINATORICS - Rok 2014

  The total bondage number b_t(G) of a graph G with no isolated vertex is the cardinality of a smallest set of edges E'⊆E(G) for which (1) G−E' has no isolated vertex, and (2) γ_t(G−E')>γ_t(G). We improve some results on the total bondage number of a graph and give a constructive characterization of a certain class of trees achieving the upper bound on the total bondage number.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2013
 • Total restrained bondage in graphs
  Publikacja

  - ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES - Rok 2013

  Podzbiór D zbioru wierzchołków grafu nazywamy zewnętrznie totalnym dominującym w grafie, jeśli każdy wierzchołek spoza D ma sąsiada zarówno w D jak i poza D. Moc najmniejszego zbioru o tej własności nazywamy liczbą dominowania zewnętrznie totalnego. W artykule badamy wpływ usuwania krawędzi na liczbę dominowania zewnętrznie totalnego, czyli liczbę zewnętrznego totalnego zniewolenie w grafach.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
 • Distance paired domination numbers of graphs
  Publikacja

  W pracy przedstawione są pewne własności liczb k-dominowania parami w grafach. Wykazane jest, że problem decyzyjny liczby k-dominowania parami jest problemem NP-zupełnym nawet dla grafów dwudzielnych. Przedstawione są ograniczenia górne i dolne dla liczby k-dominowania parami w drzewach i scharakteryzowane drzewa, w których te ograniczenia są osiągnięte.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Paired bondage in trees
  Publikacja

  W pracy zdefiniowano pojęcie liczby zniewolenia parami jako moc najmniejszego zbioru krawędzi, którego usunięcie z grafu spowoduje wzrost liczby dominowania parami. W szczególności scharakteryzowane są wszystkie drzewa, w których liczba zniewolenia wynosi 0, czyli takie, w których usunięcie dowolnego podzbioru krawędzi nie zwiększy liczby dominowania parami.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Total restrained domination numbers of trees
  Publikacja

  Opisane są wszystkie drzewa, w których liczby dominowania totalnego i totalno - powściągniętego są sobie równe, a także podano dolne ograniczenie na liczbę dominowania totalno - powściągniętego w drzewach.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Weakly connected domination subdivision numbers

  Liczba podziału krawędzi dla dominowania słabo spójnego to najmniejsza liczba krawędzi jaką należy podzielić, aby wzrosła liczba dominowania słabo wypukłego. W pracy przedstawione są własności liczby podziału krawędzi dla dominowania słabo spójnego dla różnych grafów.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2007
Rok 2006
Rok 2004
 • NP-completeness of convex and weakly convex domiating set decision problems.
  Publikacja

  Liczby dominowania wypukłego i słabo wypukłego są nowymi rodzajami liczb dominowania. W tym artykule pokazujemy, że problemy decyzyjne dominowania wypukłegi i słabo wypukłego są NP-zupełne w przypadku grafów dwudzielnych oraz split grafów. Posługując się zmodyfikowanym algorytmem Washalla możemy w czasie wielomianowym określić, czy dany podzbiór wierzchołków grafu jest spójny bądź słabo spójny.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 8717 razy