Piotr Brudło - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 47

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
 • Berkeley Open Infrastructure for Network Computing
  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaprezentowano system BOINC (ang. Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) jako interesujące rozwiązanie integrujące rozproszone moce obliczeniowe osobistych komputerów typu PC w Internecie. Przedstawiono zasadę działania opisywanej platformy. W dalszej części zaprezentowano kilka wybranych projektów naukowych wykorzystujących BOINC, które są reprezentatywne w zakresie zastosowania systemu w ujęciu założonego paradygmatu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezpieczeństwo w monitoringu
  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaproponowano szereg algorytmów realizujących aspekty bezpieczeństwa zorientowane na aplikacje monitorujące. W znaczącej części pozwolą one na zastąpienie pracy czynnika ludzkiego przy przeglądaniu lub analizie zapisów video z monitorowanych miejsc lub obszarów. Ze względu na szeroki potencjalny obszar, zakres zastosowań praktycznych oraz potencjalne efekty natury ekonomicznej u potencjalnych klientów spodziewane jest szerokie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Credibility of Business Operations via Internet: Customer Perspective
  Publikacja

  - Rok 2012

  Tourism plays an important role in economy of Mediterranean countries. Year after year, more and more people spend or like to spend their vacations (and money) in the Mediterranean region. Hiring private apartments or houses by individual persons for themselves and their families becomes more and more popular way of vacation arrangement and, in the result, constitutes an important factor of the countries' incomes. Versatile and...

 • Efektywna integracja dostępności usług w rozproszonych środowiskach biznesowych
  Publikacja

  - Rok 2012

  Omówiono szerokie spektrum usług biznesowych dostępnych w ogólnie pojętej globalnej sieci Internet. Na przykładach serwisu Allegro (usługi komercyjne), platformy sprzętowo-programowej firmy Nokia oraz witryny banku Pekao (płatności) pokazano model dostępności do usług operacyjnych zarówno z urządzeń mobilnych jak i związanych z infrastrukturą stacjonarną. Zaprezentowano możliwości wzajemnej integracji usług zorientowanych zarówno...

 • Foundations of Grid Processing Architecture for the Comcute System
  Publikacja

  - Rok 2012

  Fundamental system algorithms and structures implemented in the Comcute system are described and analysed in detail. Layered architecture of the system model is highlighted. System tasks of the layers are elaborated, presented and described. Operational details of communication interfaces among layers are worked out and examined. The focus is put onto implemented system components with regard to their operability and efficiency....

 • Functional Components Enhancing Clients Attractiveness and Commercial Profitability of Internet Tourist-oriented Commercial Websites
  Publikacja

  - Rok 2012

  Tourism constitutes an important branch of economy in Mediterranean countries. Great number of people spend or are planning to spend their free time in the Mediterranean area. Extensive rentals of private apartments or houses for individual persons and their families as well as all kinds of services provided for tourists, in result, generate substantial economical incomes. Variety and diversity of offers of private accommodations...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Image Processing Techniques for Distributed Grid Applications
  Publikacja

  - Rok 2012

  Parallel approaches to 2D and 3D convolution processing of series of images have been presented. A distributed, practically oriented, 2D spatial convolution scheme has been elaborated and extended into the temporal domain. Complexity of the scheme has been determined and analysed with respect to coefficients in convolution kernels. Possibilities of parallelisation of the convolution operations have been analysed and the results...

 • Rozpraszanie obliczeń za pomocą serwerów dystrybucyjnych

  Omówiono zasady funkcjonowania serwerów dystrybucyjnych w systemie obliczeniowym klasy grid pracującym w trybie volunteer computing. Omówiono sposoby zwiększania wydajności tej warstwy systemu za pomocą zarządzania strumieniem paczek danych. Odniesiono się także do koncepcji Map-Reduce w implementacji przetwarzania równoległego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zagadnienia implementacyjne w systemie Comcute
  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaprezentowano zaimplementowane w prototypie systemu Comcute podstawowe algorytmy systemowe, które znajdują zastosowanie w realizacji rzeczywistego systemu. Zwrócono uwagę na warstwowość modelu w całości systemu. Omówiono podstawowe zadania systemowe poszczególnych warstw, a następnie zaprezentowano szczegóły operacyjne dla interfejsów komunikacyjnych pomiędzy warstwami. Skoncentrowano się na zrealizowanych (zaimplementowanych)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2011
 • Tendencje i trendy rozwojowe sieciowych usług biznesowych w zintegrowanych aplikacjach internetowych

  W sposób kompleksowy przedstawiono szerokie spektrum usług biznesowych dostępnych w ogólnie pojętej sieci Internet. Na przykładach witryn portali handlowych (usługi komercyjne), sieci dostępowych (platformy komunikacyjne) oraz portali bankowych (płatności) zaprezentowano model dostępności do usług operacyjnych zarówno z platform mobilnych jak i związanych z infrastrukturą stacjonarną. Pokazano możliwości wzajemnej integracji zorientowanej...

 • Wiarygodność integracji sieciowych usług biznesowych
  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule kompleksowo zaprezentowano szerokie spektrum usług biznesowych dostępnych w ogólnie pojętej sieci Internet. Na przykładach witryn portali handlowych (usługi komercyjne), sieci dostępowych (platformy komunikacyjne) oraz portali bankowych (płatności) zaprezentowano model dostępności do usług operacyjnych zarówno z platform mobilnych jak i związanych z infrastrukturą stacjonarną. Pokazano możliwości wzajemnej integracji...

Rok 2010
Rok 2009
 • Efektywność ekonomiczna aplikacji interaktywnych
  Publikacja

  - Rok 2009

  Zarysowano problematykę wykorzystania aplikacji interaktywnychw obsłudze procesów monitorowania i zarządzania. Skoncentrowano sięna aplikacjach o cechach rozwojowych w zakresie realizowanych scenariuszy zachowań reaktywnych. Zasugerowano przejście jakościowe z paradygmatu realizacji modyfikowalnych scenariuszy zachowań w domenę sztucznej inteligencji. Rozważono i porównano, pod względem zarówno kosztowym oraz efektywnościowym,...

 • Inteligentna obsługa klienta w komercyjnych witrynach internetowych
  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule dokonano przeglądu technologii służących do realizacji inteligentnej obsługi klienta w witrynach internetowych. Pokazano bazodanowe rozwiązania konwencjonalne. Zaprezentowano szereg przykładów. Omówiono techniki wnioskowania z bazy przypadków jako alternatywę przy realizacji witryn klienckich. Zwrócono uwagę na specyficzne wymagania obsługi. Poruszaną problematykę zilustrowano praktycznymi implementacjami. Zasugerowano...

 • Wykorzystanie portalu ontologicznego w zastosowaniach mikroekonomicznych

  Przedstawiono problematykę dzidzinowo zorientowanych ontologii w informatycznych zastosowaniach praktycznych. Wprowadzono podstawy podejścia ontologicznego, jako alternatywnego ujęcia dla opisu oraz dynamicznego przechowywania okreslonych reprezentacji wiedzy. Pokazano dziedzinową problematykę zagadnień mikroekonomicznych oraz zwrócono uwagę na potencjalne mozliwości zastosowania podejścia ontologicznego w tym zakresie. Przeanalizowano...

Rok 2008
 • Entrepreneurship in Internet Business
  Publikacja

  - Rok 2008

  Sklasyfikowano przedsięwzięcia elektroniczne. Zarysowano problematykę rozwoju e-biznesu od fazy startowej do formy dojrzałej. Zaprezentowano technologie informatyczne służące do tworzenia, implementacji oraz wdrożenia komercyjnych witryn internetowych. Zwrócono uwagę na możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego od funduszy inwestycyjnych podwyższonego ryzyka. Przedstawiono szereg wniosków praktycznych mogących służyć przedsiębiorcom...

 • Internet entrepreneurship in electronic business
  Publikacja

  - Rok 2008

  Zaproponowano klasyfikację przedsięwzięć Internetowych. Zaprezentowano szereg reprezentatywnych przykładów. Wyszczególniono poszczególne etapy rozwoju działalności gospodarczej w Internecie. Zwrócono uwagę zarówno na aspekty technologiczne, jak i formy pozyskiwania kapitału inwestycyjnego podwyższonego ryzyka. Artykuł może stanowić źródło odniesienia dla przedsiębiorców pragnących otworzyć działalność gospodarczą w Internecie lub...

 • Przedsięwzięcia elektroniczne w biznesie
  Publikacja

  - Rok 2008

  Opracowano klasyfikację przedsięwzięć internetowych. Pokazano reprezentatywne przykłady. Zaprezentowano aspekty sukcesu rynkowego dla analizowanych przedsięwzięć. Wyszczególniono i scharakteryzowano podstawowe technologie internetowe i informatyczne mogące wspierać szeroko pojęty biznes w Internecie. Zwrócono uwagę na konieczność współpracy z instytucjami finansowymi w celu pozyskiwania środków na rozwój e-biznesu w kierunku dojrzałych...

 • Przedsięwzięcia internetowe w biznesie

  Zaproponowano klasyfikację przedsięwzięć internetowych. Zaprezentowano reprezentatywne witryny. Przedstawiono możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej w Internecie. Opisano uwarunkowania dla uzyskiwana wsparcia finansowego od instytucji inwestycyjnych kapitału wysokiego ryzyka. Przedstawiono szereg aspektów specyficznych dla rzeczywistości gospodarczej w Polsce, a następnie wyciągnięto szereg konstruktywnych wniosków natury...

 • Zastosowania ontologii: Zastosowanie ontologii w mikroekonomii
  Publikacja

  - Rok 2008

  Zarysowano problematykę zastosowania dziedzinowo zorientowanych ontologii dla konkretnej rzeczywistej grupy zagadnień. Przedstawiono znaczenie ontologii jako formy reprezentacji wiedzy oraz podkreślono jej przewagę nad innymi sposabami przechowywania informacji w aspekcie dynamicznym. zarysowano merytoryczną problematyke zagadnień ekonomicznych w zakresie analizy wskaźnikowej dla firm rynkowych. Dokonano dziedzinowego przedstawienia...

Rok 2007
 • Analiza wpływu pozatechnicznych elementów witryn internetowych na klienta w segmencie rynkowym B2C

  Przedstawiono marketingową problematykę handlu internetowego w zorientowaniu na klienta detalicznego. Zaprezentowano szereg pozatechnicznych elementów mających wpływ na postrzeganie witryny przez odwiedzającego ją Internautę. Dokonano przeglądu technik wpływania na zachowanie ludzi oraz przeanalizowano możliwości ich wykorzystania na komercyjnych stronach www. Wyciągnięto wnioski natury ogólnej mogące służyć projektantom stron...

 • Modelowanie zagrożeń w sieciach komputerowych
  Publikacja

  W artykule przedstawiono problematykę zagrożeń w sieciach komputerowych. Dokonano przeglądu obszarów zastosowań Internetu ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia bezpieczeństwa. Przedstawiono szereg strategii oraz rozwiązań o charakterze praktycznym w obszarach polityki bezpieczeństwa realizowanych przez różnego typu organizacje. Wyszczególniono zasady szeroko pojętej polityki bezpieczeństwa. Sklasyfikowano ataki oraz nielegalne...

 • Witryna inrenetowa w funkcjonowaniu szkoły
  Publikacja

  W artykule przedstawiono problematykę funkcjonowania witryn internetowych w środowisku edukacyjnym. Przeanalizowano aspekty zarówno natury technologicznej jak i informacyjnej. Zaprezentowano technologie informatyczne i internetowe zorientowane na tworzenie witryn www. Przeanalizowano potrzeby funkcjonalne dla witryn szkolnych i edukacyjnych. Zwrócono uwagę na ich ukierunkowanie na grupy odbiorcze. Pokazano reprezentatywne przykłady...

Rok 2006
 • Podstawowe mechanizmy przetwarzania współbieżnego i równoległego
  Publikacja

  - Rok 2006

  Zaprezentowano podstawową problematykę przetwarzania współbieżnego w systemach z podziałem czasu oraz przetwarzania równoległego w systemach o wielu jednostkach przetwarzających. Omówiono podsta-wowe mechanizmy synchronizacyjne i komunikacyjne dla tych typów przetwarzania. Podano klasyczne rozwiązania w zakresie synchronizacji procesów i ich wykonywania w ujęciu systemowym. Artykuł powstał na bazie zarówno badawczych prac autora...

 • Zastosowanie metodologii wnioskowania z bazy przypadków w tworzeniu atrakcyjnych witryn biznesowych
  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono podstawowe założenia metodologii wnioskowania z bazy przypadków (ang. Case Based Reasoning). Zaakcentowano możliwości jej wykorzystania w sytuacjach, gdy zawodzą metody o charakterzetypowo analitycznym. Zaproponowano zastosowanie CBR dla uatrakcyjnie-nia biznesowych witryn internetowych w sektorze handlowo-usługowym, a w szczególności dla obsługi niekompletnie sprecyzowanych wymagań stawianych przez klientów. Podano...

Rok 2005
 • Wspomaganie wyboru prezentu wiedzą z bazy przypadków
  Publikacja

  Przestawiono koncepcję internetowego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji wyboru prezentów okolicznościowych. Scharakteryzowano podstawowe założenia funkcjonalne oraz wyspecyfikowano główne wymagania techniczne dla tego typu systemu. Przeanalizowano możliwości wykorzystania bazy przypadków dla lepszego dopasowania efektywności wyboru. Zaprezentowano podstawy teoretyczne wykorzystania bazy przypadków, opracowano projekt zakładanego...

Rok 2004
 • Dbałość o bezpieczeństwo systemów informatycznych.
  Publikacja

  Skoncentrowano się na problematyce bezpieczeństwa systemów informatycznych dla ogólnie pojętej organizacji. Wyszczególniono i omówiono podstawowe zagrożenia dla systemu informatycznego. Sklasyfikowano metody i cele działania szeroko ujętych włamywaczy komputerowych. Przedstawiono sposoby i mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo systemowe. Położono nacisk zarówno na aspekty pozatechniczne, takie jak: polityka bezpieczeństwa, szkolenia...

 • Metodologia projektowania programów edukacyjnych zorientowanych problemowo z wykorzystaniem bazy wiedzy.
  Publikacja

  Opisano prototyp programu, który może posłużyć do sprawdzania poprawności sposobu rozwiązywania zadań z elementarnej matematyki lub fizyki. Program tem umożliwia ponadto wygenerowanie wszystkich sposobów rozwiązania zadania. Omówiono program komputerowy CorrectWay, który realizuje wczesniej wymienione funkcje. artykuł zakończono wskazaniami kierunków dalszego rozwoju tego programu.

 • Modelowanie z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego AweSim.
  Publikacja

  Zaprezentowano możliwości wykorzystania pakietu AweSim dla modelowania procesów o charakterze losowym oraz stochastycznym. Szczegółowo opisano sposoby definiowania procesów oraz ich parametrów, a następnie przedstawiono metody komponowania scenariusza zachowań tych procesów w całościowym ujęciu systemowym. Zwrócono uwagę na metodologię opisywania pojedyńczego procesu w aspekcie konstrukcji całości systemu. Zrealizowano praktyczny...

 • Problemy bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji.
  Publikacja

  Scharakteryzowano najczęściej stosowane sposoby naruszania bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji oraz omówiono cele i motywy włamywaczy. Następnie podano definicję polityki bezpieczeństwa organizacji oraz omówiono podstawowe strategie i taktyki realizacji bezpieczeństwa. W kolejnym rozdziale omówiono najczęściej stosowane sposoby zwiększania bezpieczeństwa systemów informatycznych. W podsumowaniu rozwinięta jest teza,...

 • The concept of smart and secure laboratory.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W chwili obecnej, w erze globalizacji istnieje niezbędna konieczność rozwoju struktur gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa dla zasadniczych wyzwań stawianych przed ludzkością. Stąd potrzeba ujęcia aspektu bezpieczeństwa w kategoriach globalnych. Instytucje akademickie dostosowują się w tym zakresie stosunkowo szybko i zaczynają wyznaczać nowe trendy oraz prowadzą współpracę z instytucjami pozaakademickimi. Tego typu kooperacja,...

 • Wybieranie prezentu na podstawie wnioskowania z bazy przypadków.
  Publikacja

  Przedstawiono koncepcję i poszczególne kroki projektowania systemu informatycznego doradzającego użytkownikowi wybranie odpowiedniego prezentu okolicznościowego. Na tle rozważań o efektywności komputerowych systemów doradczych zostało uzasadnione przyjęcie metodologii wnioskowania z bazy przypadków (CBR) jako podstawowej koncepcji systemu. Następnie omówiono strukturę bazy przypadków i cykl wnioskowania w tego typu systemach. Pracę...

Rok 2003
Rok 2002
 • Internet w małych i średnich przedsiębiorstwach - aspekty praktyczne
  Publikacja

  Pokazano i przeanalizowano praktyczne aspekty prowadzenia działalności go-spodarczej przez małe i średnie firmy przy wykorzystaniu światowej sieci In-ternet. Szczególną uwagę poświęcono korzyściom płynącym z zastosowania In-ternetu do prowadzenia szeroko pojętego biznesu w niewielkiej skali. Wyróż-niono te aspekty e-biznesu, w których możliwe jest uzyskiwanie nowych jakoś-ci gospodarczych w zestawieniu z biznesem tradycyjnym.

wyświetlono 305 razy