Roman Salamon - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 49

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2021
Rok 2020
Rok 2018
 • Underwater Navigation System Based on Doppler Shifts of a Continuous Wave
  Publikacja

  The paper describes a concept of an underwater navigation system designed to determine the location and speed of its ROVs or divers. Conducted by the Department of Marine Electronic Systems at the Gdansk University of Technology for several years, research has focused on navigation systems which determine positions on the basis of Doppler shifts of echo signals reflected from a moving object. This article presents a different version...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2017
 • Analysis of distance measurement errors in CW FM sonar with MLS code modulation
  Publikacja

  Although used in the classic silent sonar, the CW FM sounding signal has a major flaw which is its inaccuracy in determining the distance to a target. The authors of the article have developed a concept of silent sonar using frequency modulation signals switched by pseudorandom codes, already discussed in their previous work. This article presents a detailed analysis of errors in CW FM sonar with pseudo-random sequence code modulation...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2016
 • Analiza właściwości sonaru z falą ciągłą i modulacją kodową
  Publikacja

  Sonary z falą ciągłą, w odróżnieniu od sonarów impulsowych, mogą być wykorzystywane do quasi ciągłej obserwacji celów oraz jako ciche sonary trudno wykrywalne przez obce systemy nasłuchu (sonary przechwytujące). W sonarach z falą ciągłą stosowana jest zwykle liniowa modulacja częstotliwości, której negatywnym skutkiem są błędy oceny odległości celów, spowodowane efektem Dopplera. W celu ich redukcji autorzy zaproponowali użycie...

 • Continuous wave sonar with hyperbolic frequency modulation keyed by pseudo-random sequence
  Publikacja

  A CW FM type sounding signal is used in the classical solution of silent sonar. While the signal provides a relatively simple implementation of digital signal processing, and ensures good detection conditions, unfortunately, in the presence of the Doppler effect, distance measurement results tend to be wrong. This is due to the fact that the received signal’s instantaneous frequency value is dependent both on the distance to the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mutual Clutter Suppression Techniques for FM Sonars

  The article presents methods that help in the elimination of mutual clutter as well as the consequences of two FM sounding signal sonars operating in the same body of water and frequency band. An in-depth analysis of mutual clutter was carried out. The effects of sounding signal differentiation were determined, as was the Doppler effect on mutual clutter suppression. One of the methods analysed is of particular interest in a situation...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2015
 • Cichy sonar - stan aktualny i perspektywy
  Publikacja

  W zastosowaniach militarnych często istnieje potrzeba prowadzenia obserwacji w sposób skryty za pomocą urządzeń emitujących sygnały trudne do przechwycenia przez przeciwnika. Rozwiązania stosowane w cichych radarach stanowiły punkt wyjścia do opracowania cichego sonaru. Prace nad projektem rozpoczęto na Politechnice Gdańskiej w roku 2010 w ramach Grantu NCBiR i są one dalej kontynuowane. W celu zachowania w cichym sonarze warunków...

Rok 2014
 • Akustyka podwodna historia i współczesność
  Publikacja

  Jubileusz pięćdziesięciolecia Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, przypomnienie drogi która przeszła polska akustyka w tym długim, półwiecznym okresie. Na tym tle, w sposób bardziej widoczny jawi się jej stan aktualny, obecne osiągnięcia, a w tym temat akustyki podwodnej. Nazwa „hydroakustyka” lub „akustyka podwodna” określa się obszar nauki i techniki zajmującą się pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji w środowisku wodnym...

 • Detection Range of Intercept Sonar for CWFM Signals
  Publikacja

  Stealth in military sonars applications may be ensured through the use of low power signals making them difficult to intercept by the enemy. In recent years, silent sonar design has been investigated by the Department of Marine Electronic Systems of the Gdansk University of Technology. This article provides an analysis of how an intercept sonar operated by the enemy can detect silent sonar signals. To that end a theoretical intercept...

Rok 2013
 • Estimating Intercept Range of Silent Sonar
  Publikacja

  - Rok 2013

  When used in military application, sonars should ensure secretiveness. There is some evidence suggesting that silent sonars have a significant advantage over pulse sonars in the respect. If improved, the secretiveness of silent sonar translates into the distance over witch its soundings signal are detected by intercept sonars. The article gives estimated distances for far, medium, and short range sonars operating in the oceans...

Rok 2012
 • Application of Maximum Lenght Sequence in Silent Sonar
  Publikacja

  Silent sonars are designed to reduce the distance over which their sounding pulses can be detected by intercept sonars. In order to meet this objective, we can use periodical sounding signals that have low power, a very long duration and wide spectrum. If used in the silent sonar's receiver, matched filtration ensures very good detection of motionless or slow moving targets. However, it is more difficult to detect echo signals...

 • Distance measurement errors in silent FM-CW sonar with matched filtering

  The secretiveness of sonar operation can be achieved by using continuous frequency-modulated sounding signalswith reduced power and significantly prolonged repeat time. The application of matched filtration in the sonarreceiver provides optimal conditions for detection against the background of white noise and reverberation, and avery good resolution of distance measurements of motionless targets. The article shows that target...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Efekt dopplera w systemach hydrolokacyjnych
  Publikacja

  - Rok 2012

  Referat zawiera przegląd problematyki zjawiska Dopplera w systemach hydrolokacyjnych. Przegląd poprzedzony jest omówieniem efektu Dopplera w kategorii kompresji czasu. Następnie przedstawiono metody wykorzystania zjawiska Dopplera do pomiaru prędkości ruchu i położeniaobserwowanych obiektów oraz wykorzystanie tego zjawiska w sonarach z syntetyczną aperturą. W drugiej części referatu omówiono negatywne skutki zjawiska Dopplera i...

Rok 2011
 • Dobór sygnałów w cichym sonarze z filtracją dopasowaną

  Skrytość działania jest pożądaną cechą sonarów w niektórych zastosowaniach militarnych. Można ją uzyskać poprzez emisję sygnałów szerokopasmowych o małej mocy i długim cyklu powtarzania. Głównym problemem w takich cichych sonarach jest negatywny wpływ efektu Dopplera na warunki detekcji i dokładność określania odległości wykrytych celów. W referacie dokonano porównania pod tym kątem trzech rodzajów sygnałów sondujących, a mianowicie...

 • Doppler effect in the CW FM sonar

  When sonars are used for military purposes they have to ensure unobtrusive operation, a feature that can be potentially secured by 'silent sonar' or continuous wave frequency modulation sonars (CW FM sonars). The article presents how these sonars operate and identifies the relations between their parameters. The Doppler effect and its impact on the CW FM sonar are studied to identify how it affects the sonar's parameters. The results...

 • Silent Sonar with matched filtration

  Radars with continuous wave frequency (CW FM sonars) are used in radiolocation as 'silent sonars'. They determine the distance to target by measuring the difference between the frequency of the sounding signal and echo signal. The article presents the principle of operation and parameters of silent CW FM sonars. Target distance determined by these sonars is based on the signal at the output of the matched filter. The Doppler effect...

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
 • Czterdzieści lat pracy w dziedzinie hydroakustyki Katedry Systemów Elektroniki Morskiej.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono przegląd prac wykonywanych w ostatnich latach w Katedrze Systemów Elektroniki Morskiej (poprzednio występującej pod nazwą Katedry Radionawigacji i Katedry Akustyki) dla Marynarki Wojennej RP. Wynikiem tych prac było wyposażenie okrętów i samolotów MW w echosondy, sonary czołowe i boczne, systemy komunikacji podwodnej i specjalistyczną aparaturę pomiarową.

 • Directional sonobuoy system for detection of submarines.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule omówiono ogólnie hydroakustyczne metody wykrywania i lokalizacji okrętów podwodnych. Szczególną uwagę poświęcono systemowi lotniczemu wykorzystującemu sonoboje kierunkowe. Omówiono zasadę pracy takiego systemu, przedstawiono metodę detekcji i estymacji kierunku przyjścia fali akustycznej emitowanej przez okręt oraz stosowane w praktyce metody zobrazowania. Powodem podjęcia tej tematyki jest zakończenie budowy prototypu...

 • Wyznaczanie impedancji przetwornika piezoelektrycznego z odpowiedzi impulsowej.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono metodę wyznaczania impedancji przetwornika z jego odpowiedzi impulsowej. Odpowiedź impulsową rejestruje się za pomocą oscyloskopu cyfrowego Impedancję oblicza się z zarejestrowanej odpowiedzi impulsowej używając szybkiej transformaty Fouriera. Zaproponowana metoda pomiaru może znacznie uprościć system pomiarowy pełnej (zespolonej) impedancji elektrycznej w funkcji częstotliwości. W artykule pokazano zalety...

Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 517 razy