Rektorat ds. Studenckich - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rektorat ds. Studenckich

Filtry

wszystkich: 115

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
 • Analiza dynamiczna anteny satelitarnej z uwzględnieniem podatności członów
  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule przedstawiono model przestrzenny anteny satelitarnej z podatnymi ramionami. Prezentowany układ jest przykładem otwartego łańcuch kinematycznego o strukturze drzewa. Do dyskretyzacji podatnych członów zastosowano modyfikację metody sztywnych elementów skończonych. Równania ruchu wyprowadzono z równań Lagrange'a II rodzaju, stosując do opisu ruchu ciał współrzędne złączowe oraz przekształcenia jednorodne. W symulacjach...

 • Application of the finite element methods in long-term simulation of the multi-physics systems with large transient response differences
  Publikacja

  Application of the Finite Element Method (FEM) and the Multibody Dynamics Method allows analyzing of complex physical systems. Complexity of the system could be related both to the geometry and the physical description of phenomenon. The metod is the excellent tool for analyzing statics or dynamics of the mechanical systems, and permits tracking of Multi Body System (MBS) transient response for the long-term simulations and application...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badania symulacyjne samowzbudnych drgań wywołanych tarciem modelu tribometru PT-3
  Publikacja

  Tarcie w pewnych warunkach moze byc źródlem drgań samowzbudnych, które sa przyczyną wielu zjawisk zachodzących w układach mechanicznych. Przykładem takiego układu jest tribometr PT-3 będący uniwersalną maszyną slużącą do badania tarcia i zużycia. W modelu tribometru wyodrębniono pięć podukładów cześciowych: podukład napędu, podukład przekładni pasowej, podukład wrzeciona, podukład modelu tarcia oraz podukład nurnika. Tarcie opisano...

 • Chapter 1 : Supply system influence on behaviour of an elektromechanical model - four bar/dc motor
  Publikacja

  - Rok 2008

  Praca opisuje zagadnienia wspólnego modelowania układu wieloczłonowego i napędu elektrycznego. Analizowanym układem mechanicznym jest płaski czworobok przegubowy. Analizowany mechanizm zamodelowano jako układ wieloczłonowy z zamkniętymi wielobokami ciał. Do wymuszenia ruchu układu wykorzystano model silnika prądu stałego. Zaproponowano kilka alternatywnych sposobów zasilania silnika. Układem referencyjnym jest źródło prądu stałego....

 • Chapter 2: Modelling and analysis of rotor with magnetic bearing system
  Publikacja

  - Rok 2008

  The paper is concerned with rotor magnetic bearing system modelling. Such system is a relatively complex electromechanical system and can be considered as typical mechatronic one. The port-based modelling of physical systems has been used to obtain discrete-continuous model of considered system. Proposed approach enables to obtain reduced low-order lumped parameter representation of the system including gyroscopic interactions....

 • Coatings in arthroplasty [online]

  The modern coatings used in arthroplasty for long term implants are reviewed. The phosphate coatingsare the most popular technique to improve the bone-implant interfacial strength and promote theosseointegration. The plasma spraying, electrophoretic precipitation, powder metallurgy, ion beamsputtering, high velocity oxy-fuel (HVOF) combustion spraying, sol-gel technique, biomimeticdeposition are mostly used to obtain the phosphate,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Corrosion of titanium biomaterials, mechanisms, effects and modelisation

  Badania in vivo oraz in vitro wskazują na bardzo małą szybkość korozji biostopów tytanu.Najczęstsza przycyną jest korozja ogólna i lokalna oraz korozja frettingowa. Trzy możliwe mechanizmy to: rozpuszczanie warstwy tlenku tytanu, dyfuzja pierwiastków przez warstwę tlenkową oraz reakcje elektrochemiczna w środowisku korozyjnym odsłoniętego metalu. Procesy korozyjne prowadzą do obluzowania implantów i poważnych schorzeń. Standardowe...

 • Design of a microrobotic wrist for needle laparoscopic surgery
  Publikacja

  The paper addresses the design of a micro wrist for needle laparoscopic surgery (needlescopy) using MEMS technology and an original 3 degree of freedom, 3D architecture. Advancement in needlescopy drives the development of multi-dof micro-tools 1-2mmin diameter with 3D mobility but standard available fabricationtechniques are for 2.5D structures. The paper discusses thedevelopment steps and design solutions for the realization...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dissipated energy minimization in a combustion engine Mount system by position dependent damping coefficients
  Publikacja

  - Rok 2008

  Praca opisuje rozważania na temat możliwości tłumienia drgań spalinowego silnika czterosuwowego. Do modelowania wykorzystano zasady dynamiki układów wielomasowych. Przedstawiono krótki opis wspomnianego sposobu modelowani. Zbudowano model numeryczny silnika. Model poddano analizie numerycznej. Podczas analizy dynamiki układu skoncentrowano się na elementach tłumiących drgania, obecnych w zawieszeniu silnika oraz na analizie wpływu...

 • Edukacja, badania naukowe i innowacje w Unii Europejskiej
  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy przedstawiono zagadnienie dotyczące stanu szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata. Ujęto je także w kontekście Narodowego Planu Rozwoju oraz Komunikatu Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

 • Examples of a use of the optimal control at energy performance index in mechatronic approach

  W pracy zaprezentowano przykłady zastosowania sterowania optymalnego przy energetycznym wskaźniku jakości w rozwiązaniach mechatronicznych. Rozważano układy mechaniczne modelowane dyskretnie. Metody sterowania optymalnego znalazły zastosowanie w robotyce (kołowe roboty mobilne jako układy silnie nieliniowe) oraz obróbce szybkościowej przedmiotów podatnych frezem kulistym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym