Katalog projektów

Projekty rozpoczynające się od: A

 1. ABSOLWENT WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - INŻYNIER Z PRZYSZŁOŚCIĄ

  Projekt realizowany w Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego zgodnie z porozumieniem UDA.POKL.04.01.02-00-137/11-00 z dnia 2011-08-31
 2. Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych

  Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zgodnie z porozumieniem z dnia 2009-07-22
 3. Aktywne tłumienie niestacjonarnych zakłóceń wąskopasmowych

  Projekt realizowany w Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zgodnie z porozumieniem UMO-2011/03/B/ST7/01882 z dnia 2012-08-30
 4. Aktywność obywatelska na rzecz zrównoważonej mobilniości

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Kazimierz Jamroz
  Projekt realizowany w Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska zgodnie z porozumieniem 296057 z dnia 2012-11-27
 5. Akumulacja i specjacja metali ciężkich w osadach dennych zbiorników zaporowych w aspekcie jakości wód

  Kierownik projektu: dr inż. Eliza Kulbat
  Projekt realizowany w Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska zgodnie z porozumieniem Umowa nr 1438/B/P01/2011/40 z dnia 2011-06-13
 6. Algorytm sterowania i sterownik do podnoszenia sprawności hybrydowych systemów zasilania opartych na ogniwach paliwowych z elektrolitem polimerowym w różnych zastosowaniach

  Projekt realizowany w Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej zgodnie z porozumieniem STAIR/6/2016 z dnia 2018-01-17
 7. Algorytmy sterowania, estymacji i diagnostyki dla napędów elektrycznych z wielofazowymi silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi falowników napięcia

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Jarosław Guziński
  Projekt realizowany w Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii zgodnie z porozumieniem UMO-2013/09/B/ST7/01642 z dnia 2014-02-21
 8. An unique fungal lysine biosynthesis enzymes: new targets for antifungal agents? Grzybowy szlak biosyntezy lizyny: nowy cel molekularny w chemoterapii przeciwgrzybowej?

  Kierownik projektu: dr inż. Iwona Gabriel
  Projekt realizowany w Wydział Chemiczny zgodnie z porozumieniem POMOST/2010-2/4 z dnia 2011-05-17
 9. „Analiza skali zagrożeń środowiska hydrogeologicznego obszarów wiejskich z uwzględnieniem współcześnie występujących źródeł zanieczyszczeń

  Kierownik projektu: dr inż. Marzena Wójcik
  Projekt realizowany w Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska zgodnie z porozumieniem z dnia 2013-05-27
 10. Analiza supresorowa DsbA/DsbB szlaków tworzenia wiązań disiarczkowych w białkach. Identyfikacja oraz charakterystyka nowych katalizatorów fałdowania DsbF

  Kierownik projektu: Khrystyna Grygoryshyn
  Projekt realizowany w Wydział Chemiczny zgodnie z porozumieniem 0275/DIA/2012/41 z dnia 2012-06-05
 11. Analiza Wielkoskalowych Problemów Promieniowania i Rozpraszania Wspomagania Dyskretną Funkcją Greena

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Stefański
  Projekt realizowany w Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zgodnie z porozumieniem UMO-2012/05/D/ST7/00141 z dnia 2013-02-01
 12. Analiza zależności pomiędzy widmem pomiarowego sygnału optycznego a parametrami krwi

  Projekt realizowany w Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zgodnie z porozumieniem UMO-2011/03/D/ST7/03540 z dnia 2012-08-31
 13. Aromatyczne aminotransferazy z Candida albicans jako cele molekularne w chemoterapii przeciwgrzybowej.

  Kierownik projektu: dr inż. Iwona Gabriel
  Projekt realizowany w Katedra Technologii Leków i Biochemii zgodnie z porozumieniem z dnia 2016-02-15
 14. ASFALTY DROGOWE I MODYFIKOWANE W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH

  Kierownik projektu: dr inż. Piotr Jaskuła
  Projekt realizowany w Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska zgodnie z porozumieniem DZP/RID-I-25/2/NCBR/2016 z dnia 2016-02-26
 15. Automatyczna interpretacja danych pozyskiwanych z obrazu dla potrzeb systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących z poszanowaniem prywatności osób

  Projekt realizowany w Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zgodnie z porozumieniem 261653 z dnia 2011-01-27
 16. Automatyzacja pomiarów postepów terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu

  Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Landowska
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Oprogramowania zgodnie z porozumieniem IS-2/6/NCBR/2015 z dnia 2015-04-10
 17. Autonomiczne Platformy Nawodne

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Lech Rowiński
  Projekt realizowany w Katedra Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej zgodnie z porozumieniem DOBR-BIO4/090/13137/2013 z dnia 2013-12-23