Renata Tomczak-Wandzel - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 39

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2017
Rok 2015
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2010
 • Disturbances of biological N-removal processes in the presence of sulphonamides
  Publikacja

  - Rok 2010

  Badano podatność na biodegradację oraz wpływ na efektywność nitryfikacji wybranych sulfonamidów (sulfanilamidu SA, sulfacetamidu SCM oraz p-toluenosulfonamidu p-TSA). Podatnośc na biodegradację badano przy użyciu testu OECD 301D (test zamkniętej butelki). Efektywność nitryfikacji miarzono zgodnie z ISO 9509:1989. Stwierdzono, że wszystkie badane związki wykazują bardzo słabą podatność na biodegradację oraz mają wyraźny wpływ na...

 • The effect of surfactants on activated sludge process
  Publikacja

  - Rok 2010

  Badano wpływ anionowego surfaktantu (SDBS) na proces biologicznego oczyszczania ścieków metoda osadu czynnego. Stwierdzono, że stężenie SDBS powyżej 50 mg/l miało wyraźny wpływ na przemiany związków azotu i fosforu w czasie oczyszczania ścieków. Wpływ badanego związku na usuwanie związków organicznych (wyrażonych jako ChZT) był mniej wyraźny.

Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 743 razy