Wyniki wyszukiwania dla: XPS

 1. corrosion behaviorof near equiatomic NiTi shape memory alloy in normal saline solution: electrochemical and XPS

  Publikacja N. Alqarni , J. Wysocka , N. El-Bagoury , J. Ryl , M. Amin , R. Boukherroub - RSC Advances - 2018
  The electrochemical and corrosion (uniform and localized) behavior of a binary Ni52Ti48 shape memory alloy (SMA) and two ternary Ni52Ti48-xCox (x = 1.5 and 4.0 wt.%) SMAs were studied. Measurements were conducted in 0.9% NaCl solution at 37 oC employing various electrochemical methods. These include: linear polarization resistance (LPR), linear sweep voltammetry (LSV), chronoamperometry and dynamic electrochemical impedance spectroscopy...
  • Pełny tekst w portalu
 2. Fully scalable one-pot method for the production of phosphonic graphene derivatives

  Graphene oxide was functionalized with simultaneous reduction to produce phosphonated reduced graphene oxide in a novel, fully scalable, one-pot method. The phosphonic derivative of graphene was obtained through the reaction of graphene oxide with phosphorus trichloride in water. The newly synthesized reduced graphene oxide derivative was fully characterized by using spectroscopic methods along with thermal analysis. The morphology...
  • Pełny tekst w portalu
 3. Role of MnO in manganese–borate binary glass systems: a study on structure and thermal properties

  Structural and thermal properties of x MnO−(100−x)B2O3 (where x=40, 50 and 60 mol%) glass samples have been investigated with the employment of various techniques. Fourier transform infrared spectroscopy results revealed the influence of MnO on glass matrix. Decrease of B–O bond-related band intensities has been observed. MnO addition was found to introduce broken [BO2O−]n chains. Differential scanning calorimetry (DSC) measurements...
  • Pełny tekst w portalu
 4. Heat treatment effect on Eu3+ doped TeO2-BaO-Bi2O3 glass systems with Ag nanoparticles.

  Glass systems of 73TeO2-4BaO-3Bi2O3-2Eu2O3-xAg ( in molar ratio where x= 0, 1, 2, 3) compositions have been successfully synthesized. Silver nanoparticles were obtained with the employment of heat treatment (HT) procedure executed at 350 °C. Glass transition temperatures of different compositions have been determined through DSC measurements. XRD measurement results presented characteristic amorphous halo indicating lack of long...
  • Pełny tekst w portalu
 5. Corrosivity of environment and the current state of the steel elements at the former Auschwitz concentration camp

  The objective of this study was to assess corrosivity of the atmospheric environment in the former Auschwitz I and Auschwitz II-Birkenau concentration and extermination camp, and to identify the protective properties of existing corrosion products in order to estimate the actual corrosion rate of original steel elements located there. The current atmospheric corrosivity of the former Auschwitz camp, specified during one year of exposure...
  • Pełny tekst w portalu
 6. High-performance method of carbon nanotubes modification by microwave plasma for thin composite films preparation

  Publikacja A. Dettlaff , M. Sawczak , E. Klugmann-Radziemska , D. Czylkowski , R. Miotk , M. Wilamowska-Zawłocka - RSC Advances - 2017
  In this work we present a simple and efficient method of nitrogen plasma modification of carbon nanotubes (CNTs). The process allows for treatment of the nanotubes in the form of powder with quite a high yield (65 mg of CNTs per hour). The modified carbon nanotubes contain approx. 3.8% of nitrogen, mostly in the pyridinic form. Plasma treated CNTs exhibit better dispersibility in water and higher electric capacitance than pristine...
  • Pełny tekst w portalu
 7. A rapid-response ultrasensitive biosensor for influenza virus detection using antibody modified boron-doped diamond

  Publikacja D. Nidzworski , S. Katarzyna , P. Niedziałkowski , R. Bogdanowicz , M. Sobaszek , J. Ryl , P. Weiher , M. Sawczak , E. Wnuk , W. Goddard Iii , A. Jaramillo-Botero , T. Ossowski - Scientific Reports - 2017
  According to the World Health Organization (WHO), almost 2 billion people each year are infected worldwide with flu-like pathogens including influenza. This is a contagious disease caused by viruses belonging to the family Orthomyxoviridae. Employee absenteeism caused by flu infection costs hundreds of millions of dollars every year. To successfully treat influenza virus infections, detection of the virus during the initial development...
  • Pełny tekst w portalu
 8. Assessment of copper surface coverage with corrosion inhibitor using AFM-based local electrical measurements

  The paper presents a new method of assessment of metal surface coverage with corrosion inhibitor and thus of inhibitor protective performance. It is based on the atomic force microscopy measurement performed in a contact mode. Apart from topography images the proposed approach allows acquisition of local DC maps and local electrical impedance spectra via application of DC bias voltage or AC perturbation signal between the conductive...
  • Pełny tekst w portalu
 9. Performance and Stability in H2S of SrFe0.75Mo0.25O3-δ as Electrode in Proton Ceramic Fuel Cells

  Publikacja S. Wachowski , Z. Li , J. Polfus , T. Norby - JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY - 2017
  The H2S-tolerance of SrFe0.75Mo0.25O3-δ (SFM) electrodes has been investigated in symmetric proton ceramic fuel cells (PCFC) with BaZr0.8Ce0.1Y0.1O3-δ (BZCY81) electrolyte. The ionic conductivity of the electrolyte under wet reducing conditions was found to be insignificantly affected in the presence of up to 5000 ppm H2S. The fuel cell exhibited an OCV of about 0.9 V at 700 °C, which dropped to about 0.6 V and 0.4 V upon exposure...
  • Pełny tekst w portalu
 10. DETERMINATION OF SP3 FRACTION IN ta-C COATING USING XPS AND RAMAN SPECTROSCOPY

  Publikacja V. Zavaleyev , J. Walkowicz , M. Sawczak , M. Klein , D. Moszyński , R. Chodun , K. Zdunek - Problems of Atomic Science and Technology - 2016
  The paper presents results of studies on the structure of tetrahedral amorphous carbon films (ta-C) with a thickness in the range from 20 to 280 nm, deposited using pulsed vacuum arc technique with an electromagnetic Venetian blind plasma filter. The results of the phase structure analysis, obtained using visible Raman spectroscopy and UV Raman spectroscopy methods, showed a strong dependence of the results on the presence, on...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 11. Ex situ XANES, XPS and Raman studies of poly(3,4-ethylenedioxythiophene)modified by iron hexacyanoferrate

  Publikacja A. Lisowska-Oleksiak , A. Nowak , M. Wilamowska-Zawłocka , M. Sikora , M. Szczerba , C. Kapusta - SYNTHETIC METALS - 2010
  Praca dotyczy badań XANES, XPS i Ramana polimeru przewodzącego poli(3,4-etylenodioksytiofenu) modyfikowanego heksacyjanożelazianem żelaza. Badania XANES potwierdziły oktaedryczne otoczenie atomu żelaza, którego najbliższymi sąsiadami są atomy węgla oraz atomy azotu. Badania XPS wykazały istnienie wiązań Fe-C, Fe-N oraz chemicznego oddziaływania między atomem siarki polimeru a atomem żelaza błękitu pruskiego. Obecność oddziaływań...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 12. Characterization of the c-BN/TiC, Ti3SiC2 systems by element selectivespectroscopy.

  Publikacja E. Piskorska , K. Ławniczak-Jabłońska , I. Demchenko , R. Minikayev , E. Benko , P. Klimczyk , A. Witkowska , E. Welter , M. Heinonen - 2004
  Pomimo dużego technologicznego zainteresowania tytanowymi kompozytami bazującymi na c-BN daje się zauważyć wyraźny brak danych dotyczących lokalnego otoczenia atomów Ti w tego typu materiałach. Główna przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w trudności związanej z analizą układu wielofazowego o dużej twardości za pomocą konwencjonalnych metod. Praca poświęcona jest analizie składu i struktury tytanowych kompozytów za pomocą atomowo-selektywnych...
 13. Poly(3,4-ethynenedioxythiophene)-Prussian Blue hybrid material evidence of direct chemical interaction betwenn PB andpEDOT

  Publikacja A. Lisowska-Oleksiak , A. Nowak , V. Jasulajtiene - 2005
  Przedstawiono syntezę materiału złożonego z poli(3,4-etylenodioksytiofenu) oraz analogu błękitu pruskiego. Sieć struktury BP utworzona została wewnątrz matrycy polimerowej pEDOT-u za pomocą metody polaryzacji multicyklicznej. Chemiczne oddziaływania Fe z BP oraz siarki z pEDOT zostały potwierdzone metodą XPS. Obecność BP potwierdzono FTiR - stwierdzono obecność drgań rozciągających Fe-C oraz Fe-N. Metoda cyklowoltamperometryczna...
 14. Ex situ XANES, XPS and Raman studies of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) modified by iron hexacyanoferrate

  Publikacja A. Lisowska-Oleksiak , A. Nowak , M. Wilamowska-Zawłocka , M. Sikora , W. Szczerba , C. Kapusta - SYNTHETIC METALS - 2010
  Praca dotyczy materiału hybrydowego złożonego z polimeru elektroaktywnego poli(3,4-etylenodioksytiofenu) i Błękitu Pruskiego. Wykonano pomiary spektroskopowe z użyciem technik: spektrometrii fotoelektronów wzbudzonych promieniami X (X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)), spektroskopii absorpcyjnej struktury przykrawędziowej (X-ray Absorption Near Edge Structure (XANES)) oraz spektroskopii mikro-Ramana. Przeprowadzone badania...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 15. Evolution of the nanostructure of Pt and Pt–Co polymer electrolyte membrane fuel cell electrocatalysts at successive degradation stages probed by X-ray photoemission

  Publikacja A. Mushtaq , A. Witkowska , M. Abbas , R. Gunnella , A. Di Cicco - JOURNAL OF POWER SOURCES - 2014
  We present a set of XPS (X-ray photoemission spectroscopy) measurements and detailed data-analysis of electrodes for polymer electrolyte membrane fuel cell (PEMFC) based on carbon supported catalysts (Pt and Pt–Co) subjected to a step-like potential cycling (accelerated degradation test). The results of the measurements complete and corroborate parallel TEM (transmission electron microscopy), XRD (X-ray diffraction) and XAS (X-ray...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 16. A novel luminescent chemical sensor for the determination of Pb 2+ and Cu 2+ ions

  Publikacja A. Klonkowski , M. Orłowska , J. Ryl - SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL - 2017
  Silica xerogel surface grafted with aminopropyl (PrNH2) groups was additionally treated by cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) surfactant and ascorbic acid (asc) in alkaline solution. This material symbolized as SiO2-PrNH2-CTAB/asc, proved to be a stable luminescent material, exhibited an emission band peaked at 393 nm under excitation wavelength 335 nm. Time evolution of the band intensity suggests changes of defect concentration...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 17. Binder-induced surface structure evolution effects on Li-ion battery performance

  Publikacja J. Rezvani , M. Pasqualini , A. Witkowska , R. Gunnella , A. Birrozzi , M. Minicucci , H. Rajantie , M. Copley , F. Nobili , A. Dicicco - APPLIED SURFACE SCIENCE - 2018
  A comparative investigation on binder induced chemical and morphological evolution of Li4Ti5O12 electrodes was performed via X-ray photoemission spectroscopy, scanning electron microscopy, and electrochemical measurements. Composite electrodes were obtained using three different binders (PAA, PVdF, and CMC) with 80:10:10 ratio of active material:carbon:binder. The electrochemical performances of the electrodes, were found to be...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 18. Aquatic biomass containing porous silica as an anode for lithium ion batteries

  A composite electrode was manufactured by pyrolysis of Red Algae (Polysiphonia fucoides) covered by diatoms (Diatomophyceae). Electrodes were tested as a half cell with capacity of 500 mA h g−1 after 80 cycles. XPS analysis shows formation of lithium silicate under reduction of silica in an aprotic electrolyte containing LiPF6 salt.
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 19. Modification of Titanium (IV) Dioxide with Small Silver Nanoparticles: Application in Photocatalysis

  Publikacja E. Grabowska , A. Zaleska-Medynska , S. Sorgues , M. Kunst , A. Etcheberry , C. Colbeau-Justin , H. Remita - Journal of Physical Chemistry C - 2013
  The surface of commercial TiO2 compounds (P25 and ST01) has been modified with Ag nanoparticles induced by radiolysis. On P25, the Ag nanoclusters are very small (1−2 nm) and homogeneous in size while on ST01, two populations of nanoparticles are obtained, small nanoparticles (1−2 nm) and larger ones (mean diameter 7 to 12 nm depending on the silver loading). The photocatalytic properties of Ag-modified TiO2 have been studied for...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 20. Electrical conductivity and relaxation processes in V2O5 nanorods prepared by sol–gel method

  Properties of high purity V2O5 nanorods prepared by a sol – gel method are presented. The studied materials were characterized by: X-ray diffractometry (XRD), scanning electron microscopy (SEM), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The electrical impedance was measured as a function of temperature and frequency. The obtained results show that the electrical conductivity increases with increasing temperature. The d.c. conductivity...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 21. Charakterystyka fotokatalizatorów aktywnych w świetle widzialnym

  Publikacja A. Zielińska-Jurek , E. Grabowska , H. Remita , J. Sobczak , M. Gazda , A. Zaleska-Medynska - 2010
  Nanocząstki typu Ag-TiO2, Au-TiO2 oraz Ag/Au-TiO2 zawierające od 0,5 do 4,5% Ag i/lub Au otrzymano poprzez redukcję prekursorów Ag i/lub Au za pomocą promieniowania g oraz metodą redukcji w mikroemulsji. Charakterystyka otrzymanych fotokatalizatorów obejmowała wyznaczenie właściwości absorpcyjnych, powierzchni właściwej BET, badanie aktywności fotokatalitycznej, badanie składu powierzchniowego metodą XPS oraz wyznaczenie struktury...
 22. Effect of WC on electroposition and corossion behaviour of chromium coatings

  Publikacja S. Surviliene , V. Jasulajtiene , A. Lisowska-Oleksiak , V. Safonov - 2005
  Właściwości warstw chromowych zawierających różne ilości drobin WC zbadano metodą XPS, EPS oraz XRD. Metody te pozwoliły określić morfologię i skład chemiczny powłok. Właściwości antykorozyjne określono dla różnych czasów ekspozycji próbek w elektrolicie zawierającym 0,01 mol L-1 za pomocą metody woltamperometrycznej oraz spektroskopii impedancyjnej. Badania wykazały, że obecność WC w warstwach chromowych otrzymanych z kąpieli...
 23. Visible light activity of rare earth metal doped (Er3+, Yb3+ or Er3+/Yb3+) titania photocatalysts

  Publikacja J. Reszczyńska , T. Grzyb , J. Sobczak , W. Lisowski , M. Gazda , B. Ohtani , A. Zaleska-Medynska - APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL - 2015
  A series of Er3+-TiO2, Yb3+-TiO2 and Er3+/Yb3+-TiO2 photocatalysts were obtained via sol-gel method, using rare earth metal (RE) precursor ranging from 0.25 to 10 mol%. The experiments demonstrated that phenol in aqueous solutions was successfully degraded under visible light (> 450 nm) using RE3+-TiO2. The as-prepared samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron emission spectroscopy (XPS), UV-Vis...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 24. Direct amination of boron-doped diamond by plasma polymerized allylamine film

  Publikacja R. Bogdanowicz , M. Sawczak , P. Niedziałkowski , P. Zięba , B. Finke , J. Ryl , T. Ossowski - PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE - 2014
  A novel microwave pulsed-plasma based method for the modification of the hydrogen-terminated polycrystalline boron-doped diamond (BDD) with a thin film of polymerized allylamine (PPAAm) is reported. A modified BDD surface is resistant to hydrolysis and delamination and is characterized by a high density of positively charged amino groups. Pulsed microwave plasma was applied to improve the degree of cross-linking and bonding of...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 25. Deposition and characterization of organic polymer thin films using a dielectric barrier discharge with different C2Hm/N2 (m = 2, 4, 6) gas mixtures

  Publikacja T. Chandrashekaraiah , R. Bogdanowicz , V. Danilov , J. Schäfer , J. Meichsner , R. Hippler - EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D - 2015
  Organic polymer thin films have been deposited on Si(100) and aluminum coated glass substrates by a dielectric barrier discharge (DBD) operated at medium pressure using different C2Hm/N2 (m = 2, 4, 6) gas mixtures. The deposited films were characterized by various spectroscopic techniques. Fourier transform infrared reflection absorption spectroscopy (FT-IRRAS) revealed the chemical functional groups present in the films. The surface...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 26. Fabrication and characterization of composite TiO2 nanotubes/ boron-doped diamond electrodes towards enhanced supercapacitors

  Publikacja M. Sobaszek , K. Siuzdak , M. Sawczak , J. Ryl , R. Bogdanowicz - THIN SOLID FILMS - 2016
  The composite TiO2 nanotubes / boron-doped diamond electrodes were deposited using Microwave Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition resulting in the improved electrochemical performance. This composite electrode can deliver high specific capacitance of 7.46 mF cm‐− 2 comparing to boron-doped diamond (BDD) deposited onto flat Ti plate (0.11 mF cm‐− 2).The morphology and composition of composite electrode were characterized...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 27. Microstructure and corrosion behaviour of carbon steel and ferritic and austenitic stainless steels in NaCl solutions and the effect of p-nitrophenyl phosphate disodium salt

  Publikacja A. Mohammed , M. Saracoglu , N. El-Bagoury , T. Sharshar , M. Ibrahim , J. Wysocka , S. Krakowiak , J. Ryl - International Journal of Electrochemical Science - 2016
  The microstructure and corrosion behavior of carbon steel (CSA516) and ferritic (SS410) and austenitic (SS304L) stainless steels were studied and compared. Corrosion tests were carried out in 0.5 M NaCl solutions. Rates of corrosion were monitored based on weight loss, Tafel extrapolation and linear polarization resistance (LPR) methods. Rates of corrosion were ranked following the order: CSA516 >> SS410 > SS304L. The impact of...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 28. Preparation and characterisation of visible light responsive iodine doped TiO2 electrodes

  Publikacja A. Lisowska-Oleksiak , K. Szybowska , V. Jasulajtiene - ELECTROCHIMICA ACTA - 2010
  Praca przedstawia charakterystykę domieszkowanego jodem ditlenku tytanu (I-TiO2) otrzymanego na drodze hydrotermicznej syntezy, gdzie prekursor stanowiły komplesy tytanu (IV) z ligandami zawierającymi atom jodu. Struktura nowego materiału została opisana za pomocą technik XPS, XRD, UV-vis i FT-IR-ATR. Badania te potwierdziły, że otrzymany proszek I-TiO2 ma zmniejszoną przerwę energetyczną. Praca prezentuje również badania elektrochemiczne...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 29. Structure and superconductivity of VN-SiO2 films obtained by thermal nitridation of sol-gel derived coatings

  Publikacja B. Kościelska , A. Winiarski , W. Jurga - JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS - 2010
  Praca prezentuje wyniki badań strukturalnych oraz właściwości nadprzewodzących cienkich warstw xVN-(100-x)SiO2, gdzie x = 90, 80, 70, 60 mol%. Warstwy zostały wykonane metodą termicznego azotowania z użyciem amoniaku cienkich warstw tlenkowych otrzymanych metodą zol-żel. Badania struktury przeprowadzono metodami XRD oraz XPS, natomiast właściwości nadprzewodzące badano metodą MMMA. Właściwości nadprzewodzące warstw zależą zarówno...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 30. Electro oxidation of methanol and ethanol on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) with dispersed Pt, Pt+Sn, and Pt+Pb particles.

  Publikacja S. Białłozór , A. Kupniewska , V. Jasulajtiene - FUEL CELLS - 2003
  Wpływ mikrocząstek cyny i ołowiu na aktywność katalityczną platyny zdyspergowanej na podłożu polimerowym poli(3,4 etylenodioksytiofenu) w stosunku do reakcji elektrodowego utleniania alkoholu etylowego i metylowego określono za pomocą metody chronowoltamperometrycznej, spektroskopii fotoelektronów w zakresie promieniowania x (XPS) oraz mikrowagi elektrochemicznej. Wykazano,że zarówno cyna jak i ołów zwiększają szybkość procesu...
 31. Fabrication, structural and electrical properties of Sr(V,Nb)O 3-δ perovskite materials

  The SrV1-xNbxO3-δ materials with different niobium content in perovskite B-sublattice were prepared by a solid-state reaction process. The microstructure and phase compositions of obtained samples were analyzed by the X-ray diffraction technique (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The electrical conductivity of samples was measured by a DC 4-wire method in range of 100–600 °C in different gas conditions. The oxidation...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 32. Superconducting properties of vn-sio 2 sol-gel derived thin films

  Publikacja B. Kościelska , O. Yuzephovich , S. Bengus , A. Winiarski , W. Sadowski , M. Łapiński - 2012
  in this work studies of structure and superconducting properties of vnsio2 films are reported. the films were obtained through thermal nitridation (ammonolysis) of solgel derived v2o3sio2 coatings (in a proper v2o3/sio2 ratio) at 1200 ◦c. this process leads to the formation of disordered structure with vn metallic grains dispersed in the insulating sio2 matrix. the structural transformations occurring in the lms as a result...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 33. Polaron hopping conduction in manganese borosilicate glass

  A study on a novel material - manganese borosilicate glass without alkali metals, was reported. It was found that the obtained samples containing high amount of manganese oxide (60MnO–xSiO2–(40 − x)B2O3, x = 5, 10, 15, 20 and 30 mol%) were amorphous and homogeneous. XPS measurements showed that most of manganese ions are at oxidation level of Mn2 + ions and the mean oxidation level slightly moves toward higher value, with increasing...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 34. Is the Solid Electrolyte Interphase an Extra-Charge Reservoir in Li-Ion Batteries?

  Publikacja J. Rezvani , R. Gunnella , A. Witkowska , F. Mueller , M. Pasqualini , F. Nobili , S. Passerini , A. Dicicco - ACS Applied Materials & Interfaces - 2017
  Advanced metal oxide electrodes in Li-ion batteries usually show reversible capacities exceeding the theoretically expected ones. Despite many studies and tentative interpretations, the origin of this extra-capacity is not assessed yet. Lithium storage can be increased through different chemical processes developing in the electrodes during charging cycles. The solid electrolyte interface (SEI), formed already during the first...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 35. Dynamic Electrochemical Impedance Spectroscopy (DEIS) as a Tool for Analyzing Surface Oxidation Processes on Boron-Doped Diamond Electrodes

  Surface oxidation processes play a key role in understanding electrochemical properties of boron-doped diamond (BDD) electrodes. The type of surface termination groups, which create the potential window of electrolytic water stability or hydrophobicity, influences such properties. In this study the kinetics of oxidation process under anodic polarization were studied in situ by means of Dynamic Electrochemical Impedance Spectroscopy...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 36. Solid State Conductivity of Optimized Polypyrrole Coatings on Iron Obtained from Aqueous Sodium Salicylate Solution Determined by Impedance Spectroscopy

  Publikacja K. Cysewska , F. Singer , P. Jasiński , S. Virtanen - International Journal of Electrochemical Science - 2014
  In this work the optimization procedure for corrosion resistance, surface analysis and electrical properties of PPy-Fe electrodes have been examined. Polypyrrole (PPy) film was electrochemically synthesized in a one step process from an aqueous solution of sodium salicylate and pyrrole with certain concentrations, different parameters and type of polymerization...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 37. Structure and electrical properties of nitrided NbN-TiN sol-gel derived films

  Publikacja B. Kościelska , A. Winiarski , B. Kusz - JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS - 2009
  W pracy przedstawiono rezultaty badań struktury oraz właściwości elektrycznych warstw NbN-TiN (o różnym stosunku molowym NbN/TiN)otrzymanych w wyniku termicznego azotowania warstw tlenkowych otrzymanych metodą zol-żel. Badania struktury przeprowadzono metodami AFM, XRD oraz XPS. Wynika z nich, iż głównymi fazami w wartstwach są NbN i TiN o rozmiarach ziaren około 100 nm. Jednakże zaobserwowano również istnienie niewielkiej ilości...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 38. Preparation and photocatalytic activity of boron-modified TiO2 under UV and visible light

  Publikacja A. Zaleska-Medynska , J. Sobczak , E. Grabowska , J. Hupka - APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL - 2007
  Otrzymano TiO2 domieszkowany borem i wyznaczono jego aktywność fotokatalityczną w zakresie światła UV i Vis. Katalizatory otrzymano metodą zol-żel lub poprzez ucieranie dwutlenku tytanu z prekursorami B. Jako źródło boru zastosowano kwas borowy lub ester trietylowy kwasu borowego. Fotoaktywność próbek badano w reakcji degradacji fenolu (Co = 0,21 mmol/dm3 ) w zakresie światła Vis lub UV. Obecność węgla i boru we wszystkich przygotowanych...
 39. Optical and chemical characterization of thin TiNx films deposited by DC-magnetron sputtering

  Publikacja S. Wrehde , M. Quaas , R. Bogdanowicz , S. Hartmut , H. Wulff , R. Hippler - VACUUM - 2008
  Thin titanium nitride (tinx) films were deposited on silicon substrates by means of a reactive dc-magnetron plasma. Layers were synthesized under various conditions of discharge power and nitrogen flows in two operation modes of the magnetron (the so-called "balanced" and "unbalanced" modes). The optical constants of the tinx films were investigated by spectroscopic ellipsometry (se). X-ray photoelectron spectroscopy (xps) was...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 40. In search of molecular precursors for cadmium sulfide-new complexes with a sulfur-rich kernel: cadmium(II) tri-tert-butoxysilanethiolates with additional diethyldithiocarbamato ligand

  W ramach rozprawy opracowano metodę syntezy związków koordynacyjnych kadmu zawierających mieszane ligandy S-donorowe, które stanowią reszta tri-tert-butoksysilanotiolanowa oraz ditiokarbaminianowa. Zostały one poddane badaniom za pomocą analizy składu pierwiastkowego, metod spektroskopowych (FTIR, FIR, UV-Vis, NMR, MS) oraz termicznych. W celu osadzenia cienkich warstw wybranych związków posłużono się techniką nakładania obrotowego...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 41. Structural investigations of nitrided Nb2O5 and Nb2O5-SiO2 sol-gel derived films

  Publikacja B. Kościelska , A. Winiarski - JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS - 2008
  Praca zawiera badania struktury azotowanych warstw Nb2O5-SiO2 (o różnym stosunku molowym Nb2O5/SiO2)otrzymanych metodą zol-żel. Azotowanie przeprowadzono w różnych temperaturach z zakresu 800-1200C. W wyniku azotowania w warstwach powstają metaliczne granule NbN w amorficznej matrycy SiO2. Przemiany strukturalne zachodzące podczas azotowania badano metodą dyfrakcjii rentgenowskiej (XRD), rentgenowską spektroskopią fotoelektronów...
 42. Photocatalytic activity of nitrogen doped TiO2 nanotubes prepared by anodic oxidation: The effect of applied voltage, anodization time and amount of nitrogen dopant

  Nitrogen doped TiO2 nanotube arrays were prepared by anodizing Ti foils in an organic electrolyte containing specified amounts of urea as nitrogen precursor. The photocatalytic activity of the samples was evaluated by analyzing the degradation kinetics of phenol in water. The influence of tubes’ length, tubes’ surface morphology and amount of nitrogen in the TiO2 lattice on hydroxyl radical formation efficiency, photocatalytic...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 43. Bis-phosphonated carbon nanotubes: one pot synthesis and their application as efficient adsorbent of mercury

  Effective, one-pot method of CNTs phosphonylation is presented. Cheap and readily available reagents are used, so the process can be easily transferred to large-scale production. The product was analyzed using spectroscopic methods (FTIR, UV-vis, XPS). Thermal properties of the bis-phosphonated nanotubes are reported for the first time. Newly obtained material was tested as an adsorbent for mercury removal from water. The sorption...
 44. Surface properties and visible light activity of W-TiO2 photocatalysts prepared by surface impregnation and sol-gel method

  Publikacja E. Grabowska , J. Sobczak , M. Gazda , A. Zaleska-Medynska - APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL - 2012
  TiO2 modyfikowany wolframem otrzymano dwiema metodami: metodą zol-żel oraz metodą impregnacji powierzchniowej. Fotokatalizatory kalcynowano w temperaturze 400C. Jako matrycę TiO2 zastosowano ST-01 (Ishihara Sangyo, Japonia, 300m2/g). jako prekursory wolframu zastosowano tlenek wolframu oraz heksakarbonylek wolframu. Badania obejmowały wpływ ilości domieszki na aktywność fotokatalityczną. Charakterystyka otrzymanych fotokatalizatorów...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 45. Eu3+ doped tellurite glass ceramics containing SrF2 nanocrystals: Preparation, structure and luminescence properties

  Eu3+ doped tellurite glass ceramics containing SrF2 nanocrystals were prepared using melt quenching technique and subsequent heat treatment of glass in 370 °C for different time periods. Thermal properties of glass matrix have been determined based on DSC measurements. XRD and XPS results confirmed formation of SrF2 nanocrystals in glass matrices after annealing at 370 °C. FTIR studies revealed absorption bands in the range of...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 46. Preparation and Characterization of Nanomaterial Consisting of Silica Aerogel & Carbon Tested as an Electrode in Non-Aqueous Media Containing Lithium Salt.

  Silica aerogel (SiO2ag) was combined with carbonaceous material in the pyrolysis process of hydrocarbons. The obtained nanocomposite SiO2ag/C was amorphous, partially preserving the porous structure of SiO2ag. The specific surface area changes from 445.6 m2/g for pure SiO2ag to 205.52 m2/g SiO2ag/C. The 29Si MAS-NMR shows a three-dimensional matrix with silicon atoms connected to other silicon atoms by four...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 47. The ILs-assisted solvothermal synthesis of TiO2 spheres: the effect of ionic liquids on morphology and photoactivity of TiO2

  Publikacja M. Paszkiewicz , J. Łuczak , W. Lisowski , P. Patyk , A. Zaleska-Medynska - APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL - 2016
  Effect of the ionic liquid (IL) structure (chain length in the imidazolium cation) on morphology and photoactivity of TiO2 particles has been systematically investigated. The TiO2 microspheres have been successfully synthesized via facile solvothermal method assisted by ionic liquids, such as 1-butyl-3-methylimidazolium chloride [BMIM][Cl] and 1-decyl-3-methylimidazolium chloride [DMIM][Cl] using tetra-tert-butyl orthotitanate...
 48. Catalytic impact of alloyed Al on the corrosion behavior of Co50Ni23Ga26Al1.0 magnetic shape memory alloy and catalysis applications for efficient electrochemical H2 generation

  Publikacja A. Mohammed , N. El-Bagoury , M. Mahmoud , M. Hessien , S. El-Rehim , J. Wysocka , J. Ryl - RSC Advances - 2017
  The electrochemical and corrosion behaviour of Co50Ni23Ga27-xAlx (x = 0 and 1.0 wt%) magnetic shape memory alloys (MSMAs) was studied in 0.5 M NaCl solutions using various electrochemical techniques. Results showed remarkable activation of the tested MSMA toward pitting corrosion upon alloying it with Al. XPS examination confirmed the activation influence of alloyed Al. It proved that the presence of Al in the alloy's matrix weakens...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 49. Luminescence recognition material as an INHIBIT logic gate in presence of Pb2+ and Cu2+ ions in aqueous solutions

  Publikacja M. Orłowska , A. Kłonkowski , J. Jezierska , J. Ryl - SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL - 2013
  A recognition material consisting of silica xerogel with amino-modified surface selectively recognizes Pb2+ and Cu2+ (but only in presence of Pb2+ ions) in aqueous solutions of other metal ions. The analytical action of the material is based on a significant change in luminescence emission spectra of the material after chemisorption of Pb2+ ions. In the presence of Pb2+ in octahedral coordination environment, a new broad and strong...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 50. Novel Functionalization of Boron-Doped Diamond by Microwave Pulsed-Plasma Polymerized Allylamine Film

  Publikacja R. Bogdanowicz , M. Sawczak , J. Ryl , J. Karczewski , T. Ossowski - Journal of Physical Chemistry C - 2014
  We report the novel modification of a hydrogen-terminated polycrystalline boron-doped electrode with a microwave pulsed-plasma polymerized allylamine. Boron-doped diamond (BDD) was coated with a very thin layer of adherent cross-linked, pinhole- and additive-free allylamine plasma polymer (PPAAm) resistant to hydrolysis and delamination and characterized by a high density of positively charged amino groups. The pulsed microwave...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym