Wyniki wyszukiwania dla: CYFROWY ODCISK PALCA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: CYFROWY ODCISK PALCA

Filtry

wszystkich: 6

wyczyść wszystkie filtry


Filtry wybranego katalogu

 • Kategoria

 • Typ

 • Rok

 • Opcje

wyczyść wszystkie filtry

Wyniki wyszukiwania dla: CYFROWY ODCISK PALCA

 • Porównanie nowych metod fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych

  W artykule porównano nowe metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji JFD (ang. Joint Fingerprinting and Decryption) dla obrazów kolorowych zaproponowane w rozprawie doktorskiej dr inż. Bartosza Czaplewskiego. Metody porównano z innymi metodami JFD znanymi z literatury. Metody zostały porównane w kontekście niezauważalności fingerprintów, odporności na szum, odporności na kompresję, odporności na ataki zmowy, oraz odporności...
 • Nowe metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych

  Publikacja
  B. Czaplewski - 2015
  Problemem badawczym, którego dotyczy rozprawa jest przeciwdziałanie zjawisku nielegalnego rozpowszechniania multimediów. W rozprawie wykazano, że wykorzystanie kwaternionowej reprezentacji obrazów kolorowych i właściwości rachunku kwaternionowego umożliwia zrealizowanie systemu łącznego fingerprintingu i deszyfracji odpornego na ataki zmowy. Celem pracy było zaprojektowanie skutecznej metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji...
 • Kwaternionowy system kryptograficzny dla zabezpieczania danych multimedialnych

  Publikacja
  Problemem badawczym, którego dotyczy rozprawa jest kryptograficzne zabezpieczanie danych multimedialnych, głównie obrazów i sygnałów video, przed działaniami niepowołanych osób i organizacji, chcących uzyskać do nich dostęp i mieć możliwość ich nielegalnego wykorzystania oraz modyfikacji. W rozprawie wykazano, że wykorzystanie właściwości rachunku kwaternionowego umożliwia zbudowanie kwaternionowego systemu kryptograficznego dla...
  • Pełny tekst w portalu
 • On the possibility of using liguid or lipid, lipid like-polimer membrane systems as taste sensor

  Zastosowano membrany ciekłe w oscylatorach zawierających oleinian sodu i substancje należące do czterech klas smaku. Wpływają one na charakterystyki oscylacyjne potencjału elektrycznego miedzy fazami wodnymi. Otrzymane atraktory są różne w kształcie i dwu wymiarowej powierzchni. Powierzchnia ta zależy także od stężenia sacharozy w układzie. Mogą one byc użyte jako ''odcisk palca'' do indentyfikacji odpowiednije substancji smakowej....
 • Dynamiczne zarządzanie tożsamością użytkowników w przestrzeniach inteligentnych

  Publikacja
  T. Boiński - 2009
  Omówiono zagadnienie uwierzytelniania oraz przedstawionoróżnice pomiędzy rozwiązaniami dostarczanymi przez systemy Linux oraz Windows. Zaprezentowano dwie metody zapewnienia centralizowanego systemu uwierzytelniającego. Obie metody były przetestowane w praktyce w sieci laboratorium komputerowego katedry KASK. Na tej podstawie wskazano metodę zdolną do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni inteligentnej, w której to użytkownicy...
  • Pełny tekst w portalu
 • Kontekstowo zorientowany model bezpieczeństwa systemów internetowych

  Publikacja
  P. Lubomski - 2016
  W rozprawie dokonano analizy usługowych systemów internetowych pod względem bezpieczeństwa. Przedstawiono autorskie uniwersalne modele bezpieczeństwa CoRBAC oraz jego rozszerzenie TCoRBAC, będące rozwinięciem tradycyjnego modelu RBAC. Uwzględniono analizę szeroko rozumianego kontekstu funkcjonowania systemu oraz poziom jego zaufania do użytkownika. Opracowano metodę wyznaczania dwóch parametrów: zaufania do systemu (λ) będącego...
  • Pełny tekst w portalu