Krzysztof Zięba - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 52

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2023
 • Great Resignation and Quiet Quitting as Post-pandemic Dangers to Knowledge Management
  Publikacja

  - Rok 2023

  Purpose: COVID-19 pandemic aftermaths include the emergence of new tendencies, such as the Quiet Quitting, and continuation of trends such as the Great Resignation, both of which have multiple knowledge-related impacts on individual, organizational and even national level. The aim of this paper is to show the mechanisms behind the Quiet Quitting and the Great Resignation from individual and organizational perspectives. Understanding...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2022
 • How can systems thinking help us in the COVID‐19 crisis?

  The COVID-19 pandemic outbreak remains one of the most influential events in the global economy over the recent years. While being primarily public health related, it has a tremendous impact on many other aspects, including business management. Many businesses were forced to introduce rapid changes to their business models in order to survive. The aim of this paper is to show the complexity and interrelations of changes triggered...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Knowledge Sharing and Managing Intellectual Capital in the Times of COVID-19: Evidence from Polish Restaurant Industry
  Publikacja

  - Rok 2022

  Purpose: The aim of this paper is to show how restaurants in Poland managed their intellectual capital (IC) in the COVID-19 crisis and how knowledge sharing (KS) helped them to survive in those dynamically changing conditions. Methodology: The study is based on qualitative research – semi-structured interviews with a few restaurant owners and managers responsible for the business operations during...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2021
 • Knowledge Sharing in the COVID-19 Era of Remote Teaching: What Can Academia Learn from Business?
  Publikacja

  - Rok 2021

  Purpose: The aim of this paper is to investigate how universities may benefit from experiences of businesses that were also forced to use remote forms of business operations. Methodology: The paper uses in-depth interviews to explore the possibilities of knowledge sharing improvements at the university-level teaching, based on the experiences elicited in the business sector. The theoretical sampling was used to find informants...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2020
 • Entrepreneurship Today: Selected Aspects
  Publikacja
  • M. Byczkowska
  • Z. Poplavska
  • S. Komarynets
  • Y. Stukalina
  • A. Majzel
  • K. Zięba

  - Rok 2020

  At its very beginning, entrepreneurship was a purely economic notion. However, this growing interest in entrepreneurship-related problems prompted other sciences to participate in explaining the entrepreneurship phenomenon. Nowadays, entrepreneurship is analyzed through multiple theoretical lenses of economics, management, psychology, sociology – just to name a few. Therefore, it would be difficult to find a notion that could be...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • How can Systems Thinking Help Us Handling the COVID-19 Crisis?
  Publikacja

  - Rok 2020

  Purpose: COVID-19 pandemic outbreak remains one of the most influential events in the global economy over the recent years. While being primarily public health-related, it has a tremendous impact on many other aspects, such as public transport, education, and business management. Many businesses were forced to introduce rapid changes to their business models in order to survive. The aim of this paper is to show the complexity and...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
 • Przedsiębiorczość
  Publikacja

  - Rok 2016

  Publikacja przedstawia problematykę preprzedsiębiorczości na szeroko zakreślonym tle, obejmującym współczesny paradygmat badań nad przedsiębiorczością, związki między przedsiębiorczością (i preprzedsiębiorczością) a wzrostem gospodarczym oraz sposoby badania procesów założycielskich nowych firm. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano: - stan współczesnych badań nad przedsiębiorczością w trzech głównych ujęciach: ekonomicznym, psychologicznym...

Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
 • Kompetencje szarych przedsiębiorców prowadzących mikrofirmy w wybranych gminach województwa pomorskiego
  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule autorzy prezentują rozważania dotyczące przedsiębiorczości osób w wieku 55+. W ramach tych rozważań dokonano m.in. oceny kompetencji osobistych i operacyjnych, samooceny własnej przedsiębiorczości oraz motywacji założycielskich osób w wieku 55+ na tle wyników uzyskanych w innych grupach wiekowych. Zaprezentowane w artykule dane pochodzą z badań przeprowadzonych w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nascent entrepreneurship and the role of self-efficacy
  Publikacja

  Celem artykułu jest opisanie roli, jaką w tworzeniu nowej firmy pełni poczucie własnej skuteczności. W pierwszej części artykułu opisane są źródła poczucia samoskuteczności oraz jego następstwa w oparciu o teorię Bandury. W drugiej części artykułu opisane jest rozróżnienie pomiędzy ogólnym poczuciem samoskuteczności a poczuciem samoskuteczności w kontekście przedsiębiorczości (ESE). Autorzy przedstawiają teoretyczne i metodologiczne...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
 • Internationalization through franchising : selected issues
  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozwój teorii franchisingowych w znacznym stopniu bazuje na kontekście krajowym, podczas gdy w coraz większym stopniu franchising staje się narzędziem ekspansji na rynki innych krajów. Teoretyczne aspekty takiej ekspansji są głównym przedmiotem przeprowadzonej analizy. W zakończeniu zwrócono uwagę na szereg kwestii związanych z międzynarodową ekspansją sieci franchisingowych, którym wciąż nie poświęca się należytej uwagi.

Rok 2006
Rok 2005
 • Franchising w ujęciu Dynamiki Systemów
  Publikacja

  - Rok 2005

  Zaprezentowano syntezę teorii franchisingowych, prezentowanych w literaturze światowej. Dokonano przeglądu alternatywnych teorii franchisingowych. W oparciu o analizę założeń podejścia Dynamiki Systemów zaproponowano zastosowanie tego podejścia do wyjasnienia zjawiska zmian struktury własnościowej w systemach franchisingowych.

wyświetlono 3638 razy