Przedsiębiorczość i Zarządzanie - Magazine - MOST Wiedzy

Search

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

ISSN:

1733-2486

eISSN:

2543-8190

Publishing houses:

Społeczna Akademia Nauk

MNiSW Points:

MNiSW Points
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
MNiSW Points
Year Points List
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2017 14 B
2016 14 B
2015 14 B
2014 8 B
2013 8 B
2011 7 B
2008 6 B

Model:

Open Access
Article Processing Charge option

Impact Factor:

no data

Publishing policy:

Licence: CC BY-SA 3.0
Licence
Creative Commons: CC-BY-SA 3.0 open in new tab
Information on publishing policy
http://piz.san.edu.pl/index.php?id=8 open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
Included in license
Does the magazine allow self-archiving?
Yes - without restrictions
Your own pre-print
yes
Your own post-print
yes
The publishing version
yes
Information on research data policy
no data
Additional information
Przy udostępnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.

Verification:

Gdańsk University of Technology

Filters

total: 52

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Magazines

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
 • Elektroniczne instrumenty komunikacji marketingowej w marketingu usług medycznych

  Nie ma wątpliwości, że wielu polskich świadczeniodawców usług zdrowotnych korzysta z Internetu do komunikowania się z pacjentami. Jednocześnie chcą oni stworzyć wizerunek marki jako bardziej nowoczesnej i atrakcyjnej. Elektroniczna komunikacja marketingowa (szczególnie serwisy informacyjne, serwisy społecznościowe, blogi, fora, microblogi, wyszukiwarki, marketing mobilny) ma coraz większe znaczenie w marketingu usług medycznych,...

  Full text in external service

 • Kreowanie miejsc pracy - czy jest to powód dla wspierania MSP?

  Literatura światowa na temat związków pomiędzy MSP/przedsiębiorczością a liczbą miejsc pracy w gospodarce była punktem startu do dalszej analizy tego zagadnienia. W Polsce rzadko kwestionuje się tę zależność, chociaż w rzeczywistości nie ma na to zbyt dużo dowodów. Jednak większość raportów dotyczących tego zjawiska opiera się na danych zagregowanych,

 • Ocena efektywności działalności pracowników naukowych jako podstawa do wytyczania ścieżek kariery

  Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania metody Data Envelopment Analysis (DEA) do oceny efektywności działalności naukowej pracowników uczelni ze stopniem doktora zatrudnionych na stanowiskach adiunktów. Przedstawiono metodę DEA oraz przykłady jej zastosowań w różnych aspektach funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Analizę przeprowadzono na podstawie dostępnych danych z jednego wydziału. Przedstawiono sposób budowy...

  Full text in external service

 • Otoczenie mikroprzedsiębiorstw w opiniach ich właścicieli

  Rola postrzegania przez właściciela otoczenia własnej firmy, jak i sytuacji w samej firmie jest istotna w kontekście planowania przyszłości firmy. Otoczenie firmy odgrywa istotną rolę w procesie jej rozwoju. Jednak właściciele mikro i małych przedsiębiorstw nie są wystarczająco kompetentni by prawidłowo ocenić sytuację ekonomiczną. Dlatego też ich ocena dotycząca otoczenia jest w dużym stopniu subiektywna. Na przełomie 2012/2013...

  Full text in external service

 • Paradoksy w zarządzaniu organizacją - wejście do czy wyjście z labiryntu

  W artykule przedstawiono cechy zarządzania współczesną organizacją konstatując, że nieodłącznym elementem każdej organizacji są paradoksy strategiczne. Przedstawiono konstrukcję paradoksu według M. Lewis, na którą składa się identyfikacja: źródeł występujących napięć, przyczyn ich wzmacniania towarzyszących poszukiwaniu rozwiązań lub będących wynikiem reakcji obronnych oraz propozycja wykorzystania paradoksów jako źródła wiedzy...

 • Wykorzystanie analizy kosztów w zarządzaniu szpitalem publicznym

  Problemy z finansowaniem opieki zdrowotnej obserwowane są praktycznie na całym świecie. Jako przyczyny wzrostu wydatków uważa się głównie starzenie się populacji, złożoną naturę współczesnych chorób i szerokie wykorzystywanie kosztownych technologii. Systemy opieki zdrowotnej na całym świecie stają przed trudnym wyzwaniem zwiększenia efektywności, co oznacza kontrolowanie kosztów, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości...

  Full text in external service

 • Wymiary klimatu pracy zespołowej

  Artykuł prezentuje koncepcje klimatu pracy zespołowej jako determinanty zespołowej efektywności i innowacyjności. Zaprezentowano sześć modeli klimatu pracy zespołowej i przeanalizowano główne wymiary klimatu, opracowując na tej podstawie nowy, 5-wymiarowy model, który obejmuje: wsparcie oparte na zaufaniu, popieranie innowacji,odpowiedzialność, wizja i motywacja. Pokazano również kilka narzędzi do pomiaru klimatu pracy zespołowej.

  Full text in external service

seen 338 times